ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รังเกียจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รังเกียจ*, -รังเกียจ-

รังเกียจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังเกียจ (v.) hate See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest Syn. เกลียด, เกลียดชัง Ops. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่
รังเกียจ (v.) hate See also: abhor, detest, dislike, be jealous, be envious, loathe, disgust Syn. เกลียด, ริษยา, ชัง, เดียดฉันท์ Ops. ชอบ, รัก
รังเกียจ (v.) dislike See also: have a bias against, detest, be prejudiced against, loathe, disgust, hate Syn. ไม่พอใจ, ลำเอียง, เกลียด, ขยะแขยง Ops. ชอบ, รัก
รังเกียจ (v.) hate See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง Ops. รัก, ชอบ, พอใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
crumb(ครัมพฺ) n. เศษขนมปัง,เศษ,คนที่ไร้ค่า,คนที่น่ารังเกียจ. vt. ใส่เศษเล็กเศษน้อย adj. มีเศษเนย,เครื่องเทศและน้ำตาลบนพื้นหน้า
currish(เคอ'ริช) adj. มีอารมณ์ร้าย,ชอบทะเลาะ,เลว,น่ารังเกียจ., See also: currishness n.
cursed(เคอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ชั่วร้าย,น่ารังเกียจ, See also: cursedness n. ดูcursed, Syn. damned ###A. laudatory
curst(เคิร์สทฺ) v. กิริยาช่อง2และช่อง3ของcurse adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,น่ารังเกียจ
cussed(คัส'ซิด) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ซึ่งถูกแช่ง,น่ารังเกียจ.
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
disprizevt. ดูหมิ่น,ดูถูก,รังเกียจ
disrelish(ดิสเรล'ลิช) vt.,n. (การ) ไม่ชอบ,รังเกียจ
distaste(ดิสเทส') n. ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ. vt. ไม่ชอบ,ไม่พอใจ,รังเกียจ, Syn. aversion,dislike ###A. liking,taste
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting,repugnant
faugh(ฟอ) int. คำอุทานรังเกียจเช่นฮึ่ม!,ว้า!
fed(เฟด) v. กิริยาช่อง2และ3ของfeed, See also: fed up น่าเบื่อหน่าย,น่ารังเกียจ
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
fulsomeadj. น่ารังเกียจ,น่ารำคาญ,มากเกินไป, See also: fulsomness n., Syn. gross ###A. subtle
gruesome(กรู'เซิม) adj. น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: gruesomeness,grewsomeness n., Syn. grisly,frightful
hatable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hate(เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ., Syn. abominate,abhor
hateable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
hellish(เฮล'ลิช) adj. เหมือนนรก,ร้ายกาจ,อัปรีย์,โหดเหี้ยม,น่ารังเกียจ., See also: hellishness n., Syn. atrocious,brutal
English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
scornful(adj) ซึ่งดูถูก,ซึ่งเหยียดหยาม,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งรังเกียจ
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
disrelish(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน
loath(adj) ไม่เต็มใจ,รังเกียจ,เกลียด,ลังเล
loathe(vt) เกลียดชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
nasty(adj) สกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,ฉุนเฉียว
nauseous(adj) เป็นที่สะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง
obnoxious(adj) น่าสะพรึงกลัว,น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์
offensive(adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ
opprobrious(adj) น่ารังเกียจ,น่าอับอาย,น่าอัปยศ,น่าตำหนิ
prejudice(n) ความลำเอียง,ความรังเกียจเดียดฉันท์,อุปาทาน,ความเสียหาย
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย
repulsive(adj) น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,น่าผลักไส
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
loathe (vt.) รังเกียจ See also: เกลียด, เกลียดชัง, ชิงชัง Syn. detest, abominate, hate Ops. like
mind (vi.) รังเกียจ See also: เกี่ยง, คัดค้าน, ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง Syn. dislike, disfavor Ops. like, favor, esteem
repulse (vt.) รังเกียจ See also: ไม่ชอบ, ขยะแขยง Syn. disgust
revolt (vi.) รังเกียจ See also: ขยะแขยง, จงเกลียดจงชัง Syn. disgust, repulse
sick (adj.) รังเกียจ See also: ขยะแขยง
spit on (phrv.) รังเกียจ See also: ไม่นับถือ, ไม่ชอบ Syn. spit at
spit upon (phrv.) รังเกียจ See also: ไม่นับถือ, ไม่ชอบ Syn. spit at
abhorrent (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียดชัง Syn. revolting
anathema (adj.) เป็นที่รังเกียจ Syn. detested, hated
aw (int.) คำอุทานแสดงการคัดค้าน ไม่เชื่อ หรือรังเกียจ
bah (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือดูถูก
beastly (adj.) น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่น่าพอใจ Syn. awful, horrid
carrion (n.) สิ่งที่น่ารังเกียจ
clingin (sl.) น่ารังเกียจ
cocksucker (n.) คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
contemptible person (n.) คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง) See also: คนชั่ว
creep (n.) บุคคลที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
cunt-face (sl.) คนที่น่ารังเกียจ
detested (adj.) เป็นที่รังเกียจ Syn. hated
disagreeably (adv.) อย่างน่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mind me asking?รังเกียจจะตอบคำถามผมรึ?
Mind explaining this?รังเกียจที่จะอธิบายนี่ไหม
Mind if we make a little side trip?รังเกียจมั๊ย ถ้าจะขอแรงหน่อย
You mind if I ask you how you got that hitch in your step, Dan?รังเกียจมั๊ย ถ้าจะถามว่านายไปโดน อะไรมาถึงใส่ขาเทียมนั่นน่ะ ... แดน ?
Mind if I join you?รังเกียจมั้ย ถ้าจะนั่งด้วย ?
Mind if i join you?รังเกียจมั้ย ถ้าฉันจะเล่นด้วย?
Mind if I look around?รังเกียจมั้ย ถ้าผมจะขอดูรอบ ๆ?
You mind if I take a look at his room?รังเกียจมั้ย ถ้าผมจะขอเข้าไปดูที่ห้องเขาหน่อย
Would you mind if we see those tapes?รังเกียจมั้ย ถ้าเราจะดูเทปพวกนั้น?
You mind taking a look at those picturesรังเกียจมั้ย ที่จะดูรูปพวกนี้
Would you care to sample the wine for tomorrow's celebration?รังเกียจมั้ย ที่จะลองชิมไวน์ ที่ใช้ในงานวันพรุ่งนี้
Do you mind my asking if you've been burning incense?รังเกียจมั้ย หากจะขอถามว่าคุณจุดกำยานหรือเปล่า
Do you mind if I do it?รังเกียจมั้ย? ผมจัดการให้
Would you mind if we took a picture? Uh, no.รังเกียจมั้ยถ้าจะขอถ่ายรูป?
You mind if we go inside?รังเกียจมั้ยถ้าจะขอเข้าไปข้างใน
Care to join me out back behind the garage for a little doobage?รังเกียจมั้ยถ้าจะมาร่วมจอยกับผมที่หลังโรงรถ มาเสพสมุนไพรนี่กัน?
Mind if I put my groceries down?รังเกียจมั้ยถ้าผม จะว่าของลงก่อน
It's just down the hall and to the left.รังเกียจมั้ยถ้าผมจะใช้ห้องน้ำ โอ้ เชิญตามสบาย มันอยู่ตรงโถงทางเดิน ทางด้านซ้ายมือ
You mind if I, uh, come in?รังเกียจมั้ยถ้าผมเข้าไป?
You mind if we have a look around, Mr. Peck?รังเกียจมั้ยถ้าเราจะเข้าไปดูข้างใน
You mind telling me what happened?รังเกียจมั้ยที่จะบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
You mind if we take a look at the scene?รังเกียจมั้ยหากเราจะขอดูสถานที่เกิดเหตุ
Mind if I listen to it?รังเกียจหรือเปล่า ถ้าฉันจะขอฟัง ?
Do you mind? I'll just hang onto you.รังเกียจหรือเปล่าครับ ผมอยากติดรถไปด้วย
Mind? I don't mind!รังเกียจเหรอ ฉันไม่รังเกียจ
Does it for me.รังเกียจใหม จะติดสอยไปด้วย
Mind if I join you?รังเกียจไหม ถ้าจะขอร่วมวงด้วย ?
Mind if I join you?รังเกียจไหม ถ้าจะนั่งคุยด้วย
Hey, mind if we join you?รังเกียจไหม ถ้าจะนั่งด้วย
Mind if I come in?รังเกียจไหม ถ้าฉันจะเข้าไป
Mind if I have a little water first?รังเกียจไหม ถ้าผมจะขอดื่มน้ำก่อน?
Mind if I make myself at home?รังเกียจไหม ถ้าผมจะทำตามสบาย เหมือนอยู่บ้าน
Mind if I join you?รังเกียจไหม ผมจะนั่งด้วย?
You don't mind if I call you Kuri, do you Captain?รังเกียจไหมคะ ถ้าจะเรียกคุณว่า เคอริ ..
Mind if I sit?รังเกียจไหมถ้าฉันขอนั่งด้วยคน
You mind if I take a picture?รังเกียจไหมถ้าฉันจะขอถ่ายรูปมันสักหน่อย?
You mind if I tape this?รังเกียจไหมถ้าฉันจะอัดไว้
Mind if I sit?รังเกียจไหมถ้าผมจะนั่งด้วย
You mind if I take this? His mother gave it to him and I left mine at home.รังเกียจไหมถ้าผมเอานี่ไป แม่เขาให้เขามา ส่วนของผมอยู่ที่บ้าน
You mind if we look around the place?รังเกียจไหมถ้าเราจะเดินดูบ้าน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รังเกียจ
Back to top