ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอดี*, -พอดี-

พอดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอดี (adv.) fit Syn. เหมาะเจาะ, พอดิบพอดี
พอดีพอร้าย (adv.) fair See also: moderately
พอดีพอร้าย (adv.) unfortunately See also: not so good Syn. โชคร้าย
พอดีพอร้าย (conj.) probably See also: maybe, perhaps Syn. ดีไม่ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipode(แอน' ทิโพด) n. สิ่งหรือส่วนที่ตรงกันข้ามพอดี, ขั้วตรงข้าม (old-fashioned)
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)
close-fittingadj. สวมใส่ได้พอดี
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
fit(ฟิท) {fitted,fitting,fits} adj.เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,คู่ควร,สอดคล้อง,ถูกต้อง, (สุขภาพ) ปกติ, (สุขภาพ) สมบูรณ์. vt. ทำให้เหมาะสม,ปรับ,ปรับปรุง,ทำให้พอดี,เตรียม,จัดหา. vi. เหมาะกับ,เหมาะสมกับ,คู่ควรกับ,สอดคล้องกับ. -Phr. (fit out (up) จัดหาเตรียม,จัดหาเสื้อผ้า,เ
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
jeopardy(เจพ'เพอดี) n. อันตราย,ภัย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ
microspacingช่องไฟเล็กหมายถึง ช่องไฟเล็ก ๆ ที่โปรแกรมจัดการแทรกให้ มีขนาดเล็กกว่าขนาดตัวอักษร เพื่อช่วยปรับให้ข้อความที่พิมพ์ ชิดขอบซ้ายและขวาได้พอดี โปรแกรมประเภทประมวลผลคำจะจัดการใน เรื่องเหล่านี้ให้เอง ถ้าสั่งให้ "justify" ดู justify
opportune(ออพ'เพอทูน') adj. เหมาะสม,พอดี,ถูกกาละ,ได้เวลา, See also: opportuneness n., Syn. timely
perdition(เพอดีช'เชิน) n. ความหายนะ,การตกนรก,การลงนรก,นรก,การพังพินาศสิ้น,มรณกรรม, Syn. Hell,inferno,ruin,wrack
plunk(พลังคฺ) vt. เสียบปลั๊ก,โยนเสียงดัง. vi. ตกลงฮวบ,ดีดสายดนตรีดัง. adv. พอเหมาะพอดี
precise(พรีไซซฺ') adj. แม่นยำ,แน่นอน,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,พอดี,ชัดถ้อยชัดคำ,พิถีพิถัน,เฉียบขาด,ละเอียด., See also: precisely adv. preciseness n.
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.
sideline(ไซดฺ'ไลนฺ) n. เส้นข้าง,เส้นข้างสนาม,เส้นริม,งานปลีกย่อย,งานอดิเรก,สินค้าประกอบ,งานผลพลอยได้, See also: sidelines n. บริเวณที่เลยเส้นริมพอดี. vt. ทำให้เข้าร่วมไม่ได
welcome(เวล'คัม) interj. ขอต้อนรับ n. การต้อนรับ vt. ต้อนรับ,รับด้วยความยินดี adj. ยินดีต้อนรับ,ได้รับอนุญาต,ได้จังหวะพอดี, See also: welcomely adv. welcomeness n. welcomer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
even(adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ
fit(adj) เหมาะ,คู่ควร,สมกัน,พอดี,เหมาะสม,สมบูรณ์
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะเอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม
threshold frequencyความถี่ขีดเริ่ม, ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีค่าพลังงานพอดี ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากผิวโลหะได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
titrationการไทเทรต, กระบวนการหาปริมาตรของสารละลายชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายอีกชนิดหนึ่งซึ่งทราบปริมาตรแล้ว และทราบความเข้มข้นของสารละลายชนิดใดชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยากันนี้ด้วย โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์ ณ จุดยุติเป็นเกณฑ์ที่บอกให้ทราบว่าสารละลายทั้งสอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
just (adv.) พอดี See also: ทีเดียว Syn. exactly, precisely
precisely (adv.) พอดี See also: ทีเดียว Syn. exactly
trim (adj.) พอดี See also: พอเหมาะ
fit (vi.) พอดี (ขนาด) See also: พอเหมาะ Syn. match, suit
aliquot (adj.) เป็นตัวหารได้พอดี
alter (vt.) เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี See also: แปลง
beanie (n.) หมวก (สวมพอดีศีรษะ) Syn. skullcap
close-fitting (adj.) ที่สวมใส่พอดี Syn. close, snug
detune (vt.) ทำให้เสียความพอดี See also: ทำให้เคลื่อนไปจากที่เดิม
fit (n.) ความพอดี See also: ความเหมาะเจาะ, ความพอเหมาะ, การได้สัดส่วน
fit on (phrv.) ใส่ได้พอดีกับ See also: วางได้พอดีกับ Syn. get on, go on, put on
fit on (phrv.) สวมดูว่าพอดีกับ See also: สวมได้พอดีกับ Syn. put on
go into (phrv.) ไม่พอดีกับ See also: ใส่ไม่เข้า Syn. fit into
neck ring (n.) เครื่องประดับที่ใช้สวมติดคอหรือพอดีคอ
right on time (idm.) ตรงเวลาพอดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am so sorry, s. I totally lost track of time.โอ้ ขอโทษที พอดี ฉันลืมไป
I'm so sorry. I'm just like... I'm a nerd!โทษนะคะ พอดี ฉันสายเนิร์ด
I borrowed the FBI's facial recognition software.พอดี ฉันยืมซอฟต์เเวร์จดจำใบหน้าของทางเอฟบีไอมาใช้น่ะ
Look, we just moved into the area.พอดี ผมเพิ่งย้ายมาแถวนี้
Listen, I just got your message. I was in the shower when you called.พอดี เพิ่งได้รับข้อความ ตอนที่โทรมากำลังอาบน้ำอยู่
We're not really telling people.พอดี เราไม่ได้บอกใครน่ะ
No, right. Silence is golden.พอดีกว่า นิ่งเสียตำลึงทองนี่นะ
Right before the fire started. What gives?พอดีก่อนที่ไฟจะเริ่มไหม้ มันเป็นยังไงกันแน่?
As part of some larger lie group.พอดีกันของแรงโน้มถ่วง และกองกำลังอื่น ๆ และผมเริ่มที่จะสงสัยว่าสิ่งนี้
As it also happened, my mother was a botanist in the gardens.พอดีกับที่แม่ผม เป็นนักพฤกษศาสตร์ในสวนนั้นด้วย
There's a major marathon going on.พอดีข้างหน้านี้เค้าแข่งวิ่งมาราธอนกันอยู่น่ะครับ
I lack the arrogance to ignore details - I'm not the police.พอดีขาดความเย่อหยิ่งที่จะไม่ใส่ใจรายละเอียดน่ะ ฉันไม่ใช่ตำรวจนะ
I should really clear my throat before I speak.พอดีข้ามีสเลดติดคอนิดหน่อย
I've recently been released from a 10-year sentence, during which the only reading material available to me was your so-called report on Napoleon Bonaparte from your school bag.พอดีข้าเพิ่งได้ออกมาจากโทษจำคุก10ปี ข้าไม่มีอะไรให้อ่านฆ่าเวลาเลย นอกจากผลงานที่เจ้ากล้าเรียกว่า รายงานชีวิตนโปเลียน
I'm not much of a team player.พอดีข้าไม่ชอบเล่นเป็นทีม
People kept stopping me on the street,พอดีคนชอบหยุดผมระหว่างทาง
My family doesn't have a gennie.พอดีครอบครัวฉัน ไม่มีเครื่องปั่นไฟน่ะ
Only Connor and I were having such a good time.พอดีคอนเนอร์กับฉันชอบหนังเรื่องเดียวกันน่ะ
Yeah, well, you got here early. I didn't have time to go shopping.พอดีคุณมาเร็วไปหน่อย เลยไม่ทันได้ไปช้อปปิ้งน่ะ
Well, today's mail's kind of important.พอดีจดหมายวันนี้มันสำคัญมากน่ะ
It is already arranged.พอดีจัดมาเรียบร้อยแล้วครับ
So, uh, since I'm not busy, where do you keep your dirty laundry?พอดีฉันกำลังว่างๆ เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักเธออยู่ไหน
We made a pretty substantial Costco run.พอดีฉันจะสั่งอะไรสักหน่อย
I, unfortunately, remember everything I said, and... the Jessica stuff, at least, was out of line.พอดีฉันจำเรื่องทั้งหมดที่ฉันพูดได้ และ... เรื่องเจสสิก้ามันก็ล้ำเส้นไปหน่อย
I'm sort of supposed to meet someone after this.พอดีฉันต้อง... พอดีฉันมีนัด ต้องไปพบใครคนหนึ่งหลังจากนี้น่ะค่ะ
I have to get back to work.พอดีฉันต้องกลับไปทำงาน
I had to come up with that awesome dusting story because if you knew what spooked me you'd probably call me crazy and old.พอดีฉันต้องคิดเรื่องเจ๋งๆมากลบเกลื่อนน่ะ เพราะถ้าพวกเธอรู้ว่าฉันกลัวอะไร พวกเธอคงหาว่าฉันแก่แล้วยังบ้าอีก
But right now I have to go deal with this very annoying thing.พอดีฉันต้องไปพบกับอีกคนหนึ่งที่น่ารำคาญมาก
I have carefully cultivated a persona that screams, "You're on your own."พอดีฉันถูกปลูกฝังบุคลิกภาพ "ตัวใครตัวมัน" มาอย่างดีน่ะ
I was doing downward dog, and then I went into chakrasana, and that's when it happened.พอดีฉันทำท่าหมาบิดขี้เกียจน่ะ แล้วก็ไปท่า จักรซัน มันก็เกิดแบบนั้นแหละ
I've been freaking out, calling you incessantly.พอดีฉันปิดเครื่องเองล่ะ
You'll just have to find another way to impress her.พอดีฉันมีปัญหานิดหน่อย
I had a bit of a situation, so I had to stay for one night.พอดีฉันมีปัญหานิดหน่อย เลยต้องค้างที่นี่คืนหนึ่ง
I have some personal stuff to take care of.พอดีฉันมีเรื่องส่วนตัว ที่จะต้องไปจัดการนิดหน่อย
Well, I've got about ten minutes before my next client.พอดีฉันว่างประมาณ 10 นาที ก่อนที่ลูกค้ารายต่อไปจะมา
It's because I was only available at this hour.พอดีฉันว่างแค่ตอนนี้เท่านั้น
Well, I wanted to get the baby a doll and since the father might be Andre or Chang,พอดีฉันอยากให้ตุ๊กตาเป็นของขวัญเด็กน่ะ และในเมื่อพ่อเด็กอาจเป็น อังเดร หรือ แชง ก็ได้
I was just buying a part for the Rabbit.พอดีฉันออกมาซื้ออะไหล่รถเอ่อ.. แรบบิท
I was just getting some coffee. How sweet of you to visit.พอดีฉันออกไปหากาแฟดื่มน่ะ ขอบใจนะที่มาเยี่ยม
Anyway, I saved the pieces.พอดีฉันเก็บเศษมันไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอดี
Back to top