ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝ่ายเดียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝ่ายเดียว*, -ฝ่ายเดียว-

ฝ่ายเดียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่ายเดียว (adv.) solo See also: alone Syn. เดียว, ลำพัง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, โดด, ข้างเดียว, ผู้เดียว
ฝ่ายเดียว (adj.) alone See also: single, sole Syn. เดียว, ลำพัง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, โดด, ข้างเดียว, ผู้เดียว
ฝ่ายเดียว (adv.) one-sided See also: unilaterally Syn. ด้านเดียว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
one-sided marketตลาดฝ่ายเดียวตลาดที่มีเฉพาะผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือผุ้ขายที่มีศักยภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ จะไร้สภาพคล่อง (illiquidity) ไม่สามารถจะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ (เช่น คาร์บอนเครดิต) ไปแปลงเป็นเงินได้โดยง่าย ปกติจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากจะเกิดตัวกลางในตลาด เช่น นายหน้า ที่ไม่สามารถจะทำให้ตลาดฝ่ายเดียวเกิดได้ การจะเกิดตลาดฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
unilateralismการกระทำฝ่ายเดียว [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unilateral (adj.) ที่เป็นฝ่ายเดียว See also: ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว Syn. independent, uninduced, spontaneous Ops. multilateral
uninduced (adj.) ที่เป็นฝ่ายเดียว See also: ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว Syn. independent, spontaneous Ops. multilateral
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But man is resilient.ไม่ใช่ว่าคนเรา จะยอมอยู่ฝ่ายเดียว
The loser ran off alone, but the winner followed those footprints toward Guilder.ผู้แพ้หนีไปฝ่ายเดียว... ขณะที่ผู้ชนะ... ตามรอยเท้าพวกนั้น มุ่งไปกิลเดอร์
You think you have the last word, but you don't!คิดว่าพูดได้ฝ่ายเดียวรึไง!
While we were watching her caboose the lieutenant and the dentist were riding the train!หมอฟันโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลย ดูเหมือนทหารจะได้ปั่มปั๊มอยู่ฝ่ายเดียว
I mean, put it this way:ผู้ชายเป็นฝ่ายเดียวที่จะเลือก
But your bet includes all the dice, not just your own.แต่ใช้ลูกเต๋าทุกคน พนันด้วย .. ไม่ได้ใช้ของเราฝ่ายเดียว
Hey, listen, I'm with you guys. My cousin's a cop in Milwaukee.นี่ ฟังนะฮะ ผมอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกคุณนะ ลูกพี่ลูกน้องของผมเป็นตำรวจอยู่ที่มิลวอกี้
I thought we all are on the same side.ฉันคิดว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวกันเสียอีก
Now, as for all of us being on the same side, until you actually do something, you're not even in this war, let alone in this room.เอาละ เรื่องเราอยู่ฝ่ายเดียวกัน จนกว่าคุณจะทำอะไรสักอย่าง คุณไม่ได้เข้าสงคราม อย่าว่าแต่ห้องนี้
We're all on the same side here. -What side is that?อย่าคิดสั้น เราอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้ว
Because I know you're with us.- เพราะคุณอยู่ฝ่ายเดียวกับเรา
But that's one of the benefits of being on the right side.แต่นั่นเป็นข้อยกเว้น ของการที่อยู่ฝ่ายเดียวกับกฏหมาย
No, that's one of the benefits of being on the right side.ไม่ นั่นเป็นข้อยกเว้น ของการที่อยู่ฝ่ายเดียวกับกฏหมาย
Was it a one- way thing or a two- way thing?มันเป็นเรื่องฝ่ายเดียวหรือสองฝ่ายล่ะ?
They're good undead guys, right?กองทัพฝ่ายเดียวกับเรา ใช่ไหม?
I hate that I'm the only one feeling this.ฉันเกลียดที่ฉันเป็นเพียงฉันฝ่ายเดียวเท่านั้น ที่มีความรุ้สึกแบบนี้
I don't know, because you're in my side.ไม่รู้เหมือนกัน คงเพราะเราอยู่ฝ่ายเดียวกัน
Sorry, my hands are really cold.เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มียอมเสีย
This is ex parte?นี่เป็นคำขอฝ่ายเดียว
Meaning you're not just targeting her now.หมายความว่าคุณไม่ได้ เพ่งเล็งเธอฝ่ายเดียว
And maybe that's just 'cause I'm not used to taking and not giving, but something inside me says, "This is weird, Tara.อาจเป็นเพราะฉันไม่ชินกับการรับอยู่ฝ่ายเดียว แต่บางอย่างในใจฉันบอกว่า "นี่มันแปลกๆนะ ทาร่า
Clearly the pleasure was one-sided.เห็นได้ชัดว่ามันเป็นความยินดีฝ่ายเดียว
I just received today as well...วันนี้ฉันเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวอีกแล้ว
After all, we are on the same side.ยังไงซะเราก็อยู่ฝ่ายเดียวกัน
They were on the same side.เขาเป็นฝ่ายเดียวกันนะ
Jun Se is the one who likes Eun Sung.จุนเซเป็นคนชอบอึนซองฝ่ายเดียว.
There's only one side to this story- ours.ฟังนะ เรื่องนี้มีแค่ฝ่ายเดียวคือฝ่ายเรา
You don't get to unilaterally decide to let a teenager and her infantคุณอย่าตัดสินใจฝ่ายเดียวสิ ที่จะพาเด็กวันรุ่นคนนึงกับลูกน้อย
I thought we were on the same page here.ฉันคิดว่าพวกเรา อยู่ฝ่ายเดียวกันเสียอีก
There is someone besides Michael strong enough to take on Lucifer.มีอีกคนนึงที่อยู่ฝ่ายเดียวกับไมเคิล แข็งแกร่งพอที่จะจัดการกับลูซิเฟอร์
Nao's mother danced around the subject of the incident itself, and just kept blaming Miss Moriguchi.แม่ของนาโอะพูดวนเวียนอยู่แต่เรื่องคดี และโทษอาจารย์โมรุกิจฝ่ายเดียว
We put almost that much into the renovations alone.เราตบแต่งซ่อมแซมทั้งหมด อยู่ฝ่ายเดียวนะ
I'll go in ex parte and get a restraining order from the court today.ฉันจะยื่นฟ้องหย่าจากฝ่ายเดียว และขอคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้ในวันนี้เลย
Yeah, except for the fact that stalker implies one-sided.ใช่ ยกเว้นความจริงที่ว่าคนชอบเดินตามนี้อ้างถึงได้แค่ฝ่ายเดียว
Actually, it's pretty one-sided.ที่จริงมันมีผลกับฝ่ายเดียวน่ะ
Weren't we on the same side?เราอยู่ฝ่ายเดียวกันไม่ใช่หรือ
And the man who doled out that money works on the same side as the people who killed my family.และคนที่ให้เงินสงเคราะห์นั้น อยู่ฝ่ายเดียวกับ พวกที่ฆ่าคนในครอบครัวฉัน
You're on the same team, so why are you cutting him? !นายอยู่ฝ่ายเดียวกับเขา , นายจะฟันเขาทำไม?
Are you with me or not?นายอยู่ฝ่ายเดียวกับฉันไหม
Now, is that any way to convince me That you and I are on the same side?ตอนนี้ นั่นเป็นวิธีจะทำให้ผมเชื่อว่า คุณกับผมอยู่ฝ่ายเดียวกันรึเปล่า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝ่ายเดียว
Back to top