ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้องกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้องกัน*, -ป้องกัน-

ป้องกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้องกัน (v.) protect See also: defend, prevent, ward off, guard against
ป้องกันตัว (v.) protect oneself See also: defend oneself, safeguard Syn. ปกป้อง
ป้องกันภัย (v.) insure against dangers Syn. ระวังภัย
ป้องกันสิทธิ์ (v.) guard the rights Syn. รักษาสิทธิ์ Ops. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella
air defenseการป้องกันภัยทางอากาศ
alexipharmic(อะเลคซิฟาร์' มิค) adj. ซึ่งป้องกัน. -n. ยาหรือสารที่ใช้ป้องกันพิษ หรือการติดเชื้อ, ยาแก้พิษ
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
anti-icer(แอนทีไอ' เซอะ) n. เครื่องมือป้องกันการเกิดน้ำแข็ง, ของเหลวที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
antidiabetic(แอนทีไดอะเบท' ทิค) n. ยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
antifouling(แอน' ทีเฟาลิง) adj. ป้องกันเพรียงหรือสาหร่ายใต้น้ำเกาะ
antifriction(แอนทีฟริค' ชัน) adj. ป้องกันหรือลดการเสียดสี (lubricant)
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
antiphlogistic(แอนทีโฟลจิส' ทิค) adj. ต้านการอักเสบ, ป้องกันการอักเสบ. -n. ยาต้านหรือป้องกันการอักเสบ (antiphlogistic)
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
antirabic(แอนทีเร' บิค) adj., n. ป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ, ยาป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ
antiseptic(แอนทีเซพ' ทิค) adj.,n. ซึ่งป้องกันหรือทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, สารหรือ ยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว, Syn. aseptic, disinfectant)
antiskid(แอน' ทีสคิด) adj. ซี่งป้องกันการลื่น
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
aspcaabbr. American Society for Prevention of Cruelty to Animals สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งอเมริกา
bodyguard(บอด'ดิการ์ด) n. คนคุ้มกัน,มือปืนผู้คอยป้องกัน
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน
calk(คอล์ค) calked,calking,calks} n. caulk,ส่วนยื่นบนรองเท้าใช้ป้องกันการลื่นตก,หนามเหล็กบนฝ่าเท้า vt. ติดหนามเหล็กของฝ่าเท้า
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ,นักต่อสู้,นักรบ -vt. ป้องกัน,สนับสนุน,กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
chaparajos(แชพะเร'โอส) n. กางเกงคนเลี้ยงปศุสัตว์ ใช้สวมป้องกันเท้าและขา, Syn. chaps
chaparejos(แชพะเร'โอส) n. กางเกงคนเลี้ยงปศุสัตว์ ใช้สวมป้องกันเท้าและขา, Syn. chaps
check bitบิตตรวจสอบบิตที่เพิ่มเข้าไปในข้อมูล ใช้เมื่อจะตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
chemoprophylaxisn. การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
consumerism(คันซูม'เมอริสซึม) n. การป้องกันผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าไม่ให้ใช้สินค้าด้อยคุณภาพ อันตราย
contraception(คอนทระเซพ'เชิน) n. การคุมกำเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
convoy(n) ผู้คุ้มกัน,ผู้ป้องกันภัย,ขบวนเรือคุ้มกัน
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defenceless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่สามารถป้องกันตัวเอง
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
defense(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defensible(adj) ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งแก้ตัวให้
defensive(adj) เกี่ยวกับการตั้งรับ,เกี่ยวกับการป้องกัน
deter(vt) ขัดขวาง,กีดกั้น,กีดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
fender(n) กันชนรถยนต์,เครื่องกันกระแทก,เครื่องป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า
fireproof(adj) ที่กันไฟได้,ทนไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ที่ป้องกันไฟได้
foreclose(vi,vt) กีดกั้น,ยึด,ริบ,ถอนสิทธิ์,ตัดสิทธิ์,ขัดขวาง,ขจัด,ป้องกัน
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
guard(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
indefensible(adj) ป้องกันไม่ได้,โต้แย้งไม่ได้,แก้ตัวไม่ได้
insulate(vt) แยกต่างหาก,กันไฟฟ้าหรือความร้อน,ป้องกัน
irrepressible(adj) ป้องกันไม่ได้,ไม่สามารถระงับได้
jiujitsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง
jujitsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง
jujutsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง
overshadow(vt) บดบังรัศมี,สำคัญกว่า,ป้องกัน,ทอดเงาเหนือ
palladium(n) เครื่องคุ้มครอง,เครื่องป้องกัน
precaution(n) การระมัดระวัง,การป้องกันไว้ก่อน
preserver(n) เครื่องป้องกันอันตราย
prevent(vt) ป้องกัน,ขัดขวาง,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
preventive(adj) เป็นการป้องกัน
prophylactic(adj) ป้องกันโรค
protect(vt) ป้องกัน,อารักขา,คุ้มกัน,พิทักษ์,รักษา
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง
protective(adj) เป็นการป้องกัน,เป็นการอารักขา,เป็นการคุ้มกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contraceptiveป้องกันการตั้งครรภ์, คุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
preventป้องกัน, ปัดป้อง, กีดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asepsis๑. ภาวะปลอดเชื้อ๒. การป้องกันเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aseptic๑. -ปลอดเชื้อ๒. -ป้องกันเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
causal prophylaxisการป้องกันโรคโดยขจัดเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์ [มีความหมายเหมือนกับ control, birth] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defence๑. การป้องกัน (ก. อาญา และ ก. ปกครอง)๒. การกระทำเพื่อป้องกัน (ก. อาญา)๓. ข้อต่อสู้ (ก. แพ่ง)๔. คำให้การต่อสู้คดี (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flee to the wallการฆ่าเพราะจนมุม (เพื่อป้องกันตัว) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maimการทำร้ายอวัยวะจนใช้ป้องกันตัวไม่ได้ [ดู mayhem และดู mutilation ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mayhemการทำร้ายอวัยวะจนใช้ป้องกันตัวไม่ได้ [ดู maim และดู mutilation ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
National Guardกองกำลังป้องกันชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventionการป้องกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive-ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prophylactic; synteretic-ป้องกันโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prophylaxisมาตรการป้องกันโรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectionการอารักขา, การป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
self-defenceการป้องกันตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supersedent๑. ยารักษาโรค๒. ยาป้องกันโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
write protectionการป้องกันการเขียนทับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defenceป้องกันตัวเอง [การแพทย์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Air defensesการป้องกันภัยทางอากาศ [TU Subject Heading]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Antitrust lawกฎหมายป้องกันการผูกขาด [เศรษฐศาสตร์]
Avertable doseปริมาณรังสีลดได้, ปริมาณรังสีที่ได้รับซึ่งสามารถลดได้ ถ้ามีการใช้มาตรการป้องกัน
Averted doseปริมาณรังสีลดลง, ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้เมื่อใช้มาตรการป้องกัน ซึ่งเป็นผลต่างของปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ ในกรณีที่ไม่ใช้และใช้มาตรการป้องกัน [นิวเคลียร์]
Bactericide สารกำจัดแบคทีเรีย สารที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแบคทีเรีย ได้แก่ สเตรปโตมัยซิน (Streptomicin) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Boom ทุ่นเป็นแนว ทุ่นที่เรียงเป็นแนวเพื่อป้องกันการปะทะ หรือเพื่อปิดล้อม เช่น ล้อมคราบน้ำมัน [สิ่งแวดล้อม]
Casingท่อกรุ ท่อเหล็กที่ใส่เข้าไปในหลุมเจาะเพื่อป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ กันไม่ให้ของไหลที่ไม่ต้องการเข้ามาในหลุม และเพื่อช่วยควบคุมความดันของหลุมเจาะ และไว้สำหรับขั้นตอนการผลิตก๊าซและน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Chemoprophylaxisการใช้ยาป้องกัน,การใช้ยาป้องกันโรค,การป้องกันด้วยยา,การป้องกันไข้มาลาเรีย [การแพทย์]
Civil defenseการป้องกันพลเรือน [TU Subject Heading]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
Defense (Criminal procedure)การป้องกัน (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Defensive Mechanismsการป้องกัน,ระบบป้องกันตัวของร่างกาย [การแพทย์]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้
DT Vaccineวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก [การแพทย์]
DTP Vaccineวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักและไอกรน [การแพทย์]
Endrin เอ็นดริน สารอันตรายในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากมีพิษรุนแรงและตกค้างในสิ่งแวดล้อม จึงห้ามนำเข้าตั้งแต่ ปี 2524 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Gogglesที่ป้องกันตา [การแพทย์]
Grantการที่สำนักงานสิทธิบัตรอนุมัติให้สิทธิคุ้มครองในทางกฏหมายแก่ผู้ขอรับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันผู้อื่นนำเทคโนโลยีที่คิดค้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
heparinเฮพาริน, สารเคมีที่เม็ดเลือดขาวพวกหนึ่งสร้างขึ้นสำหรับป้องกันมิให้เลือดแข็งตัวขณะที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Linerวัสดุกันซึมชั้นหรือแผ่นของวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีอัตราการไหลซึมต่ำใช้ปูพื้นกันหลุมและผนังด้านข้างของหลุมฝังกลบ หรือบ่อน้ำชะมูลฝอย ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมป้องกันการรั่วไหลในแนวดิ่งและแนวราบของสารปนเปื้อนในขยะมูลฝอยหรือน้ำชะมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]
Migratory Inhiliting Factorsปัจจัยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ [การแพทย์]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
petalกลีบดอก, โครงสร้างของดอกชั้นถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป ทำหน้าที่ป้องกันเกสรขณะที่ดอกยังอ่อนและล่อแมลงให้มาช่วยในการถ่ายละอองเรณู มักจะมีสีต่าง ๆ สวยงาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Preventionการป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ , การป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ--ไทย--การป้องกัน ไก่--โรค--การป้องกัน [TU Subject Heading]
preventive actionมาตรการป้องกัน [การทูต]
preventive maintenancepreventive maintenance, การบำรุงรักษาแบบป้องกัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]
Protective coatingsสารเคลือบผิวป้องกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cover for (phrv.) ป้องกัน See also: ปกป้อง, รับประกัน (การสูญเสีย, การบาดเจ็บ, ฯลฯ) Syn. insure for
cut off (phrv.) ป้องกัน See also: ระงับ, ยับยั้ง
eleminate (vt.) ป้องกัน See also: ปัดเป่า, ขจัด Syn. preclude
fend off (phrv.) ป้องกัน Syn. stave off, ward off
forestall (vt.) ป้องกัน See also: กัน (ไม่ให้เกิดขึ้น) Syn. hinder, prevent, thwart
hedge against (phrv.) ป้องกัน See also: คุ้มกัน, พิทักษ์ให้พ้นจาก
keep (vt.) ป้องกัน
keep back (phrv.) ป้องกัน Syn. hold back
militate (vi.) ป้องกัน See also: ปกป้อง, ต่อสู้เพื่อป้องกัน, ยืนหยัดเพื่อปกป้อง
obviate (vt.) ป้องกัน See also: ปัดเป่า, ขจัด Syn. preclude, eleminate
protect (vt.) ป้องกัน See also: ปกป้อง, คุ้มครอง, อารักขา Syn. guard, shield
save (vt.) ป้องกัน Syn. protect
shield (vt.) ป้องกัน Syn. harbor, shelter Ops. expel, evict
play safe (phrv.) ป้องกัน (ความล้มเหลว, ความเสี่ยง)
fend (vt.) ป้องกัน (คำโบราณ) See also: พิทักษ์, คุ้มครอง Syn. parry, repel
ward (vt.) ป้องกัน (คำโบราณ) Syn. guard, protect, safeguard
stop from (phrv.) ป้องกัน (บางคน) จาก See also: กั้นขวางจาก Syn. prevent from
bulletproof (adj.) ป้องกันกระสุน
lock out (phrv.) ป้องกันคนงานเข้า See also: ปิดประตูทางเข้า
keep above (phrv.) ป้องกันความล้มเหลว See also: สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้, มีเงินมากพอประทังชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm about to use you as protectionฉันกำลังจะใช้คุณเป็นเครื่องป้องกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Down, set, 28 guarding, 28 guarding!ดาวน์ จัดรูป 28 ป้องกัน 28 ป้องกัน!
And spikes in utilities.และ ป้องกัน ในยูทิลิตี้
You couldn't save your brother, so you're trying to save Shayn.คุณไม่สามารถ ป้องกัน น้องชายคุณ คุณเลย จะพยายามป้องกัน เชน
To cover his BBB shorts, he sold a lot of A and AA swaps as protection.เพื่อให้ครอบคลุมกางเกงขาสั้น บีบีบี เขาขายเป็นจำนวนมาก เอ และ เอเอ แลกเปลี่ยนการ ป้องกัน มาก.
... the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend...สหรัฐอเมริกา และผมจะทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อรักษา ป้องกัน และปกป้อง...
First rule of litigation, whether you're prosecuting or defending, always run your case as if you're prosecuting.กฎข้อแรกของการ ดำเนินคดี ไม่ว่าคุณจะดำเนินคดีหรือ ป้องกัน ทำงานเสมอกรณีของคุณเช่นถ้า คุณกำลังดำเนินคดี
Neo-Nazis, skinheads, anti-Semites, SS revival groups, all kinds of assorted riffraff.นีโอนาซีสกินเฮด, ป้องกัน Semites กลุ่มเอสเอสฟื้นฟู ทุกชนิดของคนชั้นตำสารพัน
...a major setback for the defense who are now at the bottom of an uphill struggle.ความล้มเหลวที่สำคัญสำหรับการ ป้องกัน ที่ตอนนี้กำลังที่ด้านล่างของการ ต่อสู้ขึ้นเนิน
It stops the attack before it starts.ป้องกันก่อนมันจะกำเริบ
A fail-safe.ป้องกันการผิดพลาดสินะ
Keeping blood and greed away from our front door.ป้องกันการหลั่งเลือดและและความโลภออกไป จากประตูหน้าบ้านของเรา
Guard these scrolls containing the ancient recipes.ป้องกันการเลื่อนเหล่านี้ประกอบด้วยเค้กโบราณ
"Defend the blood reported in all conscience to expose the truth"ป้องกันการเสียเลือดเนื้อ ต้องเขียนแต่ความจริงเท่านั้น
It`s completely vibration absorbent.ป้องกันการโจมตีได้สมบูรณ์แบบ
Sure, he's go! protection- The guy's a pro-ป้องกันคนที่แต่งตัวประหลาดเป็นโปร
I guess I have no choice if you're gonna be like that about it...ป้องกันคนเจ็บก่อนเร็ว! ฉันจะสู้ด้วยคน!
From day one, you've been insulated.ป้องกันคุณไม่ให้เกิดความเสียหายตั้งแต่วันแรก
Protection from what?ป้องกันจากอะไรเหรอครับ
Protecting our cover.ป้องกันฉากหน้าของเรา
For protection. My son tried to kill me.ป้องกันตัวน่ะ ลูกผมต้องการฆ่าผมนะ
Well,self-defense.He was panicking.All right,we got a right.ป้องกันตัวน่ะ เขาตื่นตูมไปเอง เรามีสิทธิ์นะ
Self-defense. There's no other way.ป้องกันตัวน่ะ ไม่ใช่ทางออกหรอกนะคะ
Self-defense, Hanna.ป้องกันตัวเอง ไงแฮนน่า
Save yourself, Olive.ป้องกันตัวเองด้วย โอลีฟ
Protect yourself at all times.ป้องกันตัวเองตลอดเวลา
Arm yourselves. Uhh!ป้องกันตัวเองน่ะ อ้าา!
Defend yourself, Brother!ป้องกันตัวเองสิ ไอ้น้องชาย
I made 20 defenses, so I don't believe in giving' up belts.ป้องกันตำแหน่ง 20 ครั้ง ผมไม่คิดจะคืนเข็มขัดสักครั้ง
And that's a well-defended title.ป้องกันตำแหน่งได้เยี่ยมซะด้วย
Cover the west wing. West wing! Come on!ป้องกันทางตะวันตก เร็วเข้า
Please do not worry.ป้องกันที่พำนักของกษัตริย์ จนหลับไป
Protecting you from yourself and giving you some payback...ป้องกันนายจากตัวนายเอง แล้วก็เอาคืนนาย
Probably prevented World War III.ป้องกันสงครามโลกครั้งที่ 3
Complete chemical, biological and radiological shielding.ป้องกันสารเคมี, สารชีวภาพ, และสารกัมมันตภาพรังสีอย่างสมบูรณ์
Prevent what? Everything.ป้องกันอะไร / ทุกอย่างนั้นแหละ
"accident-proof" is key.ป้องกันอุบัติเหตุไว้ก่อนสำคัญที่สุด
Defend the limbo area at all costs!ป้องกันเขตลิมโบเอาไว้ให้ได้!
To keep him from making contact with the outside world.ป้องกันเขาไม่ให้ติดต่อโลกภายนอก
Shields us from more severe persecution--ป้องกันเราจาก การกลั่นแกล้งทั้งหลาย
The platelets in his blood prevent the extremis in the serum from combusting.ป้องกันเอ็กซ์ตรีมมิสในเซรุ่มไม่ให้เผาไหม้ขึ้นมา

ป้องกัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: ป้องกัน English: to defend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้องกัน
Back to top