ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประณีต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประณีต*, -ประณีต-

ประณีต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประณีต (adv.) neatly See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง
ประณีตบรรจง (adv.) delicately See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน
English-Thai: HOPE Dictionary
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy
dainty(เดน'ที) n.,adj. งดงาม,สวยงาม,มีรสชาติดี,อร่อย,ประณีต n. สิ่งที่งดงาม,สิ่งที่มีรสชาติดี,สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice ###A. gross
deft(เดฟทฺ) adj. แคล่วคล่อง,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,ประณีต,ฉลาด, See also: deftness n. ดูdeft
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน,ประณีต,อ่อนช้อย,บรรจงแตกง่าย,อ่อนแอ,แคล่วคล่อง,ยากที่จะจัดการ,ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise
elaborate(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต,ซับซ้อน vt.,vi. วางแผนอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต,บรรยายอย่างละเอียด, See also: elaboration n. ดูelaborate elaborative adj. ดู elaborator n. ดู laborate, Syn. develop ###A. simple
ethereal(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
etherial(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
filigree(ฟิล'ลิกรี) n.,adj.,vt. (ประดับ) ลวดลายประดับเป็นเส้นสาย,สิ่งประณีตหรือละเอียดอ่อน., Syn. filagree,fillagree
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
finely(ไฟนฺ'ลี) adj. ดีเลิศ,ประณีต,งดงาม,ละเอียด
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ,ความประณีต,ความงดงาม,ความละเอียด,ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม
gingerly(จิน'เจอลี) adv. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ,ประณีต., See also: gingerliness n.
handilyadv. คล่องแคล่ว,ง่ายดาย,สะดวก,ประณีต,ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. dexterously
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
inelegance(อินเอล'ละเกินซฺ) n. ความไม่งดงาม,ความไม่ประณีต,ความหยาบ,สิ่งที่ไม่งดงาม,สิ่งที่ไม่ประณีต,สิ่งที่หยาบ
nice(ไนสฺ) adj.ดี,อ่อนโยน,งาม,สวย,ซึ่งทำให้เพลินหรือเบิกบานใจ,มีมิตรไมตรี,กรุณา,ประณีต,ละเอียดละออ,พิถีพิถัน,แน่นอน., See also: nicely adv., Syn. fine,
line printerเครื่องพิมพ์รายบรรทัดหมายถึง เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงชนิดหนึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ ในการพิมพ์นั้น จะจัดเรียงตัวอักขระตลอดทั้งบรรทัดให้เสร็จก่อน จึงจะพิมพ์ลงบนกระดาษ และพิมพ์ได้ทีละบรรทัด เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะพิมพ์ได้เร็ว แต่ไม่มีความประณีต เช่น เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) โดยปกติจะพิมพ์ได้ประมาณ 600-1200 บรรทัดต่อนาที แต่บางเครื่องอาจพิมพ์ได้เร็วถึง 2,000 บรรทัดต่อนาทีก็มี ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือเมนเฟรม (mainframe) สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ มักใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ซึ่งพิมพ์ทีละตัวอักขระ หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ซึ่งพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
nicety(ไน'ซิที) n. ความละเอียดละออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน,ความแม่นยำ,ความแน่นอน, Syn. exactness
nlq(เอ็นแอลคิว) ย่อมาจาก near letter quality (คุณภาพเกือบคมชัด) แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า สามารถพิมพ์ได้เกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
overwrought(โอ'เวอะรอท) adj. เหน็ดเหนื่อยเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,ประณีตเกินไป,เคร่งเครียดเกินไป,ตกใจง่าย,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ vi. กริยาช่อง 3 ของ overwork
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
preparedness(พรีแพ'ริดนิส) n. ความพร้อม,อย่างประณีต, See also: prepared adj.
quaint(เควนทฺ) adj. ประหลาด,แปลก,แปลกและน่าดูอย่างโบราณ,ประณีต,ฉลาด,เชี่ยวชาญ., See also: quaintness n.
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
rude(รูด) adj. หยาบคาย,ไม่สุภาพ,หยาบ,ไม่ประณีต,ไม่ละเอียด,ไม่ไพเราะ,ขรุขระ,สาก,รุนแรง,เจ้าอารมณ์,แข็งแรง,เจริญเติบโต,คร่าว ๆ, See also: rudely adv. rudeness n., Syn. impolite,robust,barbaric
English-Thai: Nontri Dictionary
dainty(adj) งดงาม,สวยงาม,สะโอดสะอง,ประณีต,อร่อย
delicate(adj) อ่อนแอ,แบบบาง,ละเอียดลออ,ประณีต,ละเอียดอ่อน,มีรสดี
elaborate(adj) ที่ประณีต,อย่างรอบคอบ,ซับซ้อน,ละเอียด,ที่บรรจง
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
minute(adj) เล็กมาก,ละเอียด,ประณีต,พิถีพิถัน
minuteness(n) ความละเอียดลออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน
neat(adj) เรียบร้อย,สะอาดตา,ประณีต,เหมาะเจาะ
neatness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ความประณีต,ความเหมาะเจาะ
overwrought(adj) ประณีตมากไป,พิถีพิถันเกินไป
tidy(adj) ประณีต,สะอาด,สบาย,เรียบร้อย,หมดจด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
superfine (adj.) ประณีตเป็นพิเศษ See also: มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ Syn. fine
natty (adj.) ประณีตและทันสมัย See also: ซึ่งออกแบบดี
clean-cut (adj.) ที่ประณีต
conscientiousness (n.) ความประณีต See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน Syn. pedantry
elaborately (adv.) อย่างประณีต See also: อย่างละเอียด, อย่างซับซ้อน
finely (adv.) อย่างประณีต See also: อย่างละเอียด Syn. delicately
meticulousity (n.) ความประณีต See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน
meticulousness (n.) ความประณีต See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน Syn. conscientiousness, pedantry
nattily (adv.) อย่างประณีตและทันสมัย
rustic (adj.) ทำจากไม้หยาบไม่ประณีต
vulgar (adj.) ที่ขาดความประณีต See also: ที่ขาดความละเอียด Syn. gross, coarse
wrought (adj.) ซึ่งสร้างอย่างประณีตและตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was like this delicately arranged configuration of billiard balls.มันเป็นเหมือนการกำหนดค่านี้จัด ประณีต ของลูกบิลเลียด
An elaborate, mysterious plan, and a little weird.ประณีตแผนลึกลับและแปลกเล็กน้อย
Greenbaum through an operation, I get very depressed.หลังการผ่าตัดอันประณีต ผมจะเครียดมาก
A real paleontologist... would never use such an indelicate tool.นักบรรพชีวินวิทยาจริงๆ... จะไม่ใช้เครื่องมือที่ไม่ประณีต ฉันรู้แล้ว
And gracefully drape it aroundและประดับมันอย่างประณีตรอบๆ
It's like, with each bowl... you try to get closer to perfection.แต่ละชามที่ทำไป ต้องทำให้มันประณีต
He's different.ถึงจะดูเรียบง่าย แต่จริงๆแล้วประณีตสุดๆ...
The veil was made from the finest silk.ผ้าคลุมทำมาจากผ้าไหมที่ประณีต
That is a neat trick.นั้นเป็นทริคที่ประณีตเรียบร้อยมาก
Hurley, I got to check out that coffeemaker. Stay close.ฉันเดาว่า เธอจะต้องนุ่มนวล เธอรู้ ต้องมีความประณีต
The way you walk shows your personality type, whether you look or don't look at the art shows your level of refinement, whether you belong in an art museum or a club,ท่าทางที่คุณเดินบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ ไม่ว่าคุณจะดูงานศิลปะหรือไม่บ่งถึงความประณีต ว่าคุณเหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือคลับ
I was just gonna casually inquire if you're busy without making it seem like I'd been up all night planning something elaborate.ผมก็แค่อยากสบาย ๆ สอบถามถ้าคุณกำลังยุ่ง โดยไม่ต้องทำให้มันดูเหมือนว่าฉันได้รับการขึ้นทุกคืนวางแผนอะไรบางอย่างประณีต
Have you been up all night planning something elaborate?คุณได้รับทั้งคืนวางแผนอะไรบางอย่างประณีต?
Julie was wrapped in plastic. It's neat.จูลี่ถูกห่อพลาสติก มันประณีต
It's almost too neat.อาจจะประณีตเกินไปด้วย
The finest qualities of our nature, like the bloom on fruits, can be preserved.คุณสมบัติที่งามประณีตที่สุดแห่งธรรมชาติของเรา ก็เฉกเช่นกับผลไม้อันเต่งตูม ที่สงวนรักษาไว้ได้
You put it more elegantly, of course.คุณพูดได้ประณีตกว่านี้ แต่แน่นอน
What comes next is really quite exquisite.อะไรที่มาต่อไปนี่ จะค่อยข้างประณีต
Each and every dish is neat and it tastes good.แต่ละจานทุกอย่างดูประณีตและรสชาติดีค่ะ
When our amphibious ancestors left the water for the land their eyes, exquisitely evolved to see in water were lousy for seeing in the air.เมื่อบรรพบุรุษของเราสะเทินน้ำ สะเทินบกทิ้งน้ำเพื่อแผ่นดินนั้น สายตาของพวกเขาพัฒนาอย่าง ประณีตที่จะเห็นในน้ำ มีหมัดสำหรับการมองเห็น ในอากาศ
I'm a collection of three billion, billion, billion intricately arranged atoms called Neil Degrasse Tyson.ฉันคอลเลกชันของสามพันล้าน, พันล้านพันล้าน อะตอมจัดประณีตที่ เรียกว่านีลไทสัน
Mineral structures are exquisite, but they have a limited repertoire.โครงสร้างแร่มีความประณีต แต่พวกเขามีบุคลิกที่ จำกัด
Evolution has shaped it into an exquisite flying machine.วิวัฒนาการมีรูปลง ในเครื่องบินประณีต

ประณีต ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประณีต
Back to top