ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำลายชื่อเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำลายชื่อเสียง*, -ทำลายชื่อเสียง-

ทำลายชื่อเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำลายชื่อเสียง (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
debunk(ดิบังคฺ') vt. ขจัดหรือลบล้างคำกล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง,ทำลายชื่อเสียง, See also: debunker n. ดูdebunk
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
defame (vt.) ทำลายชื่อเสียง See also: ทำให้เสียชื่อเสียง, กล่าวให้ร้าย Syn. backbite, denigrate, discredit, disparage, malign, revile, vilify Ops. extol, laud, praise
denigrate (vt.) ทำลายชื่อเสียง See also: ทำให้เสียชื่อเสียง, กล่าวให้ร้าย Syn. backbite, discredit, disparage, malign, revile, vilify Ops. extol, laud, praise
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's gonna ruin your reputationมันกำลังจะทำลายชื่อเสียงคุณนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Smeared by the Church in 591 anno Domini, poor dear.เธอถูกทางคริสตจักรใส่ไคล้ ทำลายชื่อเสียง ช่างน่าสงสาร
They ruined my reputation.ทำลายชื่อเสียงของฉัน
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ
We trust you'll make the proper scientific analysis.ฉันเข้าใจว่า คุณต้องการให้ฉัน ทำลายชื่อเสียงโครงการ X-Files ใช่ไหม... ค่ะท่าน ?
Your negligence has damaged this company's reputation.ความไม่เอาใจใส่ของนายมันทำลายชื่อเสียงของบริษัทของเรา
When his son causes trouble and ruins it all?เพื่อให้แกก่อเรื่องแล้วทำลายชื่อเสียงเล่นรึไงวะ?
Coming all the way here and you still ruin your father's reputation?มาไกลถึงขนาดนี้ยังทำลายชื่อเสียงพ่อแก ได้อีกนะ?
Um, I... if I'm okay for you, Kaoru-kun...แน่นอน ฉันรู้เรื่องนั้น การกระทำของเธอ ไม่ได้เพียงแค่ทำลายชื่อเสียง ของคนในครอบครัวสุโอเท่านั้น
When he tried to go public they crucified him, destroyed his reputation, afterthathe disappeared.เค้าพยายามจะนำเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะ แต่ก็ถูกหยุดไว้ แล้วเค้าก็ถูกทำลายชื่อเสียง จากนั้นเค้าก็หายไป
He is hellbent on destroying my reputation and you are telling that my anger is not good?เขาดื้อรันที่จะ ทำลายชื่อเสียงฉัน บอกฉันสิว่า ฉันไม่ควรโกรธหรอ?
By noon you defamed your parents..โดยทำลายชื่อเสียงตระกูลของเธอ
I'm not in the habit of ruining people's reputations on a whim.ผมไม่มีทางทำลายชื่อเสียงตัวเอง ด้วยการกระทำตามอำเภอใจหรอกนะ
This could ruin me!มันจะทำลายชื่อเสียงฉัน
You are attempting to destroy my reputation!คุณกำลังพยายามทำลายชื่อเสียงของผม!
It'll be a political disaster.มันจะเป็นการทำลายชื่อเสียงทางการเมือง
You destroyed my reputation. I want it back.คุณทำลายชื่อเสียงผม ผมต้องการมันคืน
I'm sorry, blair.แบลร์ การกระทำของเธอที่ทำลายชื่อเสียง
Way to destroy your reputation.เข้าใจหาวิธิทำลายชื่อเสียงตัวเองว่ะ
Yesterday, you nearly destroyed my company's reputation.เมื่อวานนี้ เธอเกือบจะทำลายชื่อเสียงบริษัทฉัน
This girl, Hester Prynne, has an affair with a minister is besmirched and made to wear a red A for "adulterer."ผู้หญิงคนนี้ชื่อ แฮสเตอร์ เพรนน์ มีสัมพันธ์รักกับนักบวช... ... เธอถูกทำลายชื่อเสียงและบังคับให้ใส่ ตัว A สีแดง ซึ่งย่อมาจาก "adulterer (หญิงชู้)"
I'd helped him, and even though it would destroy his new reputation as a straight stud, I knew he'd help me.ฉันช่วยเขา และแม้ว่า มันจะทำลายชื่อเสียงใหม่ของเขาก็ตาม... ... อย่างคนเจ๋งโดยกำเนิด ฉันรู้ว่าเขาจะช่วยฉัน
Because you think it might hurt your reputation--เพราะเธอคิดว่ามันจะทำลายชื่อเสียงของเธอ
This could ruin the hospital.จะทำลายชื่อเสียงรพ.เราได้
He said it'd ruin Sam's reputation.เขาบอกว่ามันอาจจะทำลายชื่อเสียงของแซมได้
It could ruin my whole reputation.มันอาจทำลายชื่อเสียงของฉัน
Well, someone's setting me up to ruin my good name.มีคนสวมรอยจะทำลายชื่อเสียงผม
'Cause let me tell you something, Serena, nothing ruins a family reputation faster than a money fight.แม่จะบอกอะไรให้หนูฟังนะเซเร่า ไม่มีอะไรจะทำลายชื่อเสียงครอบครัวได้ดี เท่ากับการแย่งชิงเงินกันอีกแล้ว
Sir, you have besmirched the good name of Liquid Water, and if you think that we're here for a settlement conference, well, let me just correct that one for you right now.ท่านสุภาพบุรษ คุณได้ทำลายชื่อเสียงที่ดีของลิขวิดวอเตอร์ไป และถ้าคุณคิดว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อประชุมทำข้อตกลง ก็ให้ผมแค่ทำมันให้ถูกต้องซะตอนนี้
I savaged his reputation all because you looked me in the eye and told me that your hood was rock solid.ฉันจะทำลายชื่อเสียงของเข้า เพราะว่า คุณมองตาฉันสิ และบอกฉันว่าคุณไม่เกี่ยวพัน
She was gonna ruin your reputation and destroy your future.เธอพบว่า มันจะทำลายชื่อเสียงของคุณ มันจะ ทำลายคุณใน อนาคต
It's a way of shaming him, forcing him to take responsibility.มันเป็นวิธีทำลายชื่อเสียงเขา บังคับให้เขาต้องรับผิดชอบ
It dictates that you will never, ever besmirch the Hawthorne name with any outlandish notions regarding you genealogical origins.สัญญาระบุไว้ว่าแกจะไม่ ทำลายชื่อเสียงตระกูลฮอว์ธอร์น ด้วยความคิดประหลาดๆ
Maybe he caught Tommy violating his "rich boy" code, took discipline into his own hands.บางทีเค้าอาจจับได้ว่าทอมมี่กำลังทำลายชื่อเสียงของเขา เลยจัดการทอมมี่ด้วยตัวเอง
It would hurt the club's reputation, her program's reputation.มันจะทำลายชื่อเสียงของคลับ ชื่อเสียงของโปรแกรมของเธอ
You want me to jeopardize the very reputation of this school that I've spent so long protecting?และทำลายชื่อเสียงของวิทยาลัย ที่ฉันอุตส่าห์ปกป้องมายาวนานอย่างงั้นเหรอ?
I managed to ruin my life, my reputation.ผมทำลายชีวิตตัวเอง ทำลายชื่อเสียงตัวเอง
Well, I can think of a million ways to sabotage you.ผมมีเป็นล้านวิธีที่จะทำลายชื่อเสียงคุณได้
To shame us over events best relegated to history?เพื่อทำให้เราอับอายในงาน การทำลายชื่อเสียงที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์
You will destroy my reputation!นายกำลังจะทำลายชื่อเสียงของฉัน!
Yes, I realize that, but we just need one other witness, and I know I can take it to air.แต่ถ้าเธอเอาเรื่องนี้ไปออกอากาศ โดยไม่ได้รับอนุญาต ก็เท่ากับว่าเธอทำลายชื่อเสียงตัวเอง ขอร้องล่ะ ให้เพื่อนร่วมงานของฉันจัดการเรื่องนี้เถอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำลายชื่อเสียง
Back to top