ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทาน*, -ทาน-

ทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทาน (n.) alms See also: gift, donation, charity Syn. การให้, การบริจาค, การแจก
ทาน (v.) eat Syn. รับประทาน, กิน, รับทาน, ฉัน, แดก, เสวย
ทาน (v.) check up See also: re-read Syn. สอบ, ตรวจ, ใคร่ครวญ, ตรวจสอบ, ตรวจทาน, ทบทวน
ทาน (v.) resist See also: oppose Syn. ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, ห้าม, ทานไว้, ต่อต้าน, คัดค้าน, ทัดทาน, ขัดขวาง
ทานกัณฑ์ (n.) third chapter of the Maha chat
ทานข้าว (v.) have a meal See also: have food Syn. รับประทานอาหาร, รับประทานข้าว, กินข้าว
ทานตะวัน (n.) sunflower Syn. ดอกทานตะวัน, ต้นทานตะวัน, เมล็ดทานตะวัน
ทานบดี (n.) almsgiver See also: lord of alms, donator
ทานบน (n.) parole See also: verbal or written promise to refrain from doing something
ทานบารมี (n.) height of liberality See also: height of generosity Syn. ทาน, การให้ทาน
ทาน (n.) monster See also: class of demons Syn. ทานา
ทานมัย (adv.) almsgiving
ทานศีล (adv.) usually give alms
ทานอาหาร (v.) have a meal See also: take a meal, take food Syn. กินอาหาร, รับประทานอาหาร
ทาน (n.) monster See also: class of demons
ทานเลี้ยง (v.) feast See also: banquet
ทานไว้ (v.) endure See also: stand, tolerate, bear, put up with, withstand Syn. อดกลั้น, อั้นไว้
ทานไว้ (v.) resist See also: oppose Syn. ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, ห้าม, ต่อต้าน, คัดค้าน, ทัดทาน, ขัดขวาง
English-Thai: HOPE Dictionary
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
alms(อาล์มซ) n. ทาน,ของบริจาค,เงินบริจาค
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
almsman(อาล์มซ' เมิน) n., (pl. -men) ผู้รับทาน, ผู้รับของสงเคราะห์, ผู้ให้ทาน, ผู้ให้ของสังเคราะห์
almswoman(อาล์มซ' วูเมิน) n., (pl. -women) หญิงผู้รับทาน, หญิงผู้รับของสงเคราะห์,หญิงผู้ให้ทานผู้ให้ของสงเคราะห์
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
anoint(อะนอยทฺ') vt. เจิมน้ำมัน, ทาด้วยของเหลว, ทาน้ำมัน. -anointer n. -anointment n., Syn. bless, consecrate, hallow)
anorexia(แอนนะเรค' เซีย) n. ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ -anorectic adj. (lack of appetite)
antiremonstrant(แอนทีรีมอน' สทรันทฺ) n. ผู้ทัดทานและแนะนำ (opposed to remonstrance)
apologue(แอพ'พะลอก) n. นิทานแฝงคติศีลธรรม. -apologal adj. (didactic narrative)
artic foxหมาขั้วโลกเหนือจำพวก Alopex lagopus คล้ายหมาจิ้งจอก มีสีเทาน้ำตาบในฤดูร้อนและสีขาวในฤดูหนาว., Syn. white fox
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
bah(บา) interj. คำอุทานแสดงความดูถูก หรือความรำคาญ
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
beggar(เบก'เกอร์) n. คนขอทาน,คนจน, See also: beggarly adj.
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน
blimery(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
blimy(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
bolometern. เครื่องมือวัดความต้านทานของตัวนำไฟฟ้า
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
cadge(แคจ) vt. ยืมโดยไม่ตั้งใจจะคืน,ขอทาน,คว้ามา
cafe(คะเฟ',แคฟ'เฟ) n. ภัตตาคารเล็ก ๆ ,ร้านกาแฟ,โรงอาหาร,ไนท์คลับ,โรงอาหารที่ผู้รับประทานช่วยตัวเอง,กาแฟ, Syn. restaurant
cafeteria(แคฟ'ฟิเทียเรีย) n. ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
collate(โคเลท') {collated,collating,collates} vt. ตรวจเทียบ,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ปรับให้เหมาะสม,ลำดับหน้า,เรียง,แต่งตั้งตำแหน่งทางศาสนาคริสต์ รวมแฟ้มเรียง1. หมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาเรียงกัน2. เป็นคำสั่งพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์หลายชุด (ถ้าใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์) แต่ต้องการให้พิมพ์ให้เสร็จทีละชุด (แทนที่จะพิมพ์หน้าเดียวกันให้ครบจำนวนชุดที่ต้องการ) การพิมพ์แบบ collate จะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่า
collator(โคเล'เทอะ) n. ผู้ตรวจทาน,ผู้ตรวจปรูฟ,ผู้ปรับปรุง,คนเรียง,เครื่องเรียง
colorfastadj. ติดสีย้อมได้ดี,มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast
colourfastadj. ติดสีย้อมได้ดี,มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding,compromise,admission
English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
almoner(n) ผู้บริจาคทาน,นักสังคมสงเคราะห์
alms(n) ของบริจาค,ทาน
almshouse(n) โรงทาน
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
beggarly(adj) เหมือนขอทาน,ยากจน,ยากไร้
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
bum(n) สะโพก,ก้น,คนพเนจร,คนร่อนเร่,ขอทาน
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
collate(vt) ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ตรวจเทียบ,เรียง,ลำดับหน้า
collator(n) ผู้ตรวจทาน,ผู้เรียง,ผู้ตรวจปรู๊ฟ
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
dative(adj) เกี่ยวกับการกของกรรมรอง,เกี่ยวกับสัมปทานการก
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
dictionary(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม,หนังสือรวมคำศัพท์,อภิธานศัพท์
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
DINING dining room(n) ห้องรับประทานอาหาร,ห้องกินข้าว
dole(n) ขอทาน,เงินสงเคราะห์,ส่วนย่อย,ของบริจาค
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
eat(vt) กิน,รับประทาน,ทาน,แดก,ยัด
eatable(adj) น่ากิน,น่ารับประทาน,กินได้,รับประทานได้
edible(adj) กินได้,รับประทานได้
ejaculate(vi) ร้องอุทาน,พุ่งออกมาอย่างเร็ว,สำราก
emend(vt) แก้ไข,ทำให้ดีขึ้น,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
fiction(n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antibodyสารภูมิต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antigenสารก่อภูมิต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apologue; fableนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
balladลำนำนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
concessionสัมปทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concessionaireผู้รับสัมปทาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doleเงินสงเคราะห์, ของให้ทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fable; apologueนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk tale; Märchenนิทานชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
perfricationการทานวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
friction bearingรองลื่นแบบเสียดทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frictional lossความสูญเสียจากการเสียดทาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
impedanceความต้านทานต่อการผ่าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Märchen; folk taleนิทานชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parableนิทานคติสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedicureบาทานามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistant-ต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistor spark plugหัวเทียนมีตัวต้านทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
robustทนทาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taleนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tall taleนิทานเหลือเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
abutmentabutment, ตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
acoustic bedload measureacoustic bedload measure, วิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
admixturesadmixtures, สารผสมเพิ่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
aerial photographaerial photograph, ภาพถ่ายทางอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
affluxafflux, ระดับน้ำท้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
air chamberair chamber, ห้องอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
alidadealidade, บรรทัดเล็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
alinementalinement, การปรับแนว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Saline-alkali soilSaline-alkali soil, ดินเค็มด่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
anabranchanabranch, ลำน้ำแขนง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
aneroid barometeraneroid barometer, เครื่องวัดความกดอากาศแบบตลับ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
antecedent precipitation indexantecedent precipitation index, ดัชนีความชุ่มชื้นของดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
antibodyสารภูมิต้านทาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antidiabetics, Oralยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน [การแพทย์]
antisepticยาระงับเชื้อ, สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยาแดง ยาล้างตาพวกกรดบอริก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Appetiteความอยาก, ความอยากอาหาร, อยากรับประทานอาหาร, ความรู้สึกอยากอาหาร [การแพทย์]
apronapron, พื้นอาคารชลประทานด้านเหนือน้ำหรือท้ายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
aqueductaqueduct, อาคารลำเลียงน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
artesian wellartesian well, บ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
augerauger, สว่านเจาะดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
auxiliary spillwayauxiliary spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นเสริม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
azimuthazimuth, ภาคของทิศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
backhoebackhoe, รถแบ๊คโฮ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
backwaterbackwater, น้ำเท้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
barragebarrage, เขื่อนทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bearingbearing, มุมแบริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Beggarsขอทาน [TU Subject Heading]
bench flumebench flume, รางริน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
bitbit, หัวเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
blowoffblowoff, อาคารระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
border irrigationborder irrigation, ชลประทานแบบท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
boreholeborehole, หลุมเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
borrow areaborrow area, บ่อยืมดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bubble gauge transducerbubble gauge transducer, อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื่องวัดระดับน้ำฟองอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
take (vt.) ทาน See also: กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน
pack away (phrv.) ทานมาก Syn. put down, tuck away
tuck away (phrv.) ทานมาก Syn. put down
sup (vi.) ทานอาหารค่ำ Syn. feed, dine
dine off (phrv.) ทานอาหารจาก (ภาชนะ) Syn. eat off, eat out of, feed off
eat off (phrv.) ทานอาหารจาก (ภาชนะ) Syn. eat out of, feed off
dine at (phrv.) ทานอาหารที่
eat in (phrv.) ทานอาหารที่บ้าน Syn. dine in
dine out (phrv.) ทานอาหารที่ร้านหรือที่บ้าน Syn. eat out
dine on (phrv.) ทานอาหารประเภทหรือจำพวก
breakfast (vi.) ทานอาหารเช้า See also: กินอาหารเช้า Syn. eat
dine in (phrv.) ทานอาหารในหรือที่บ้าน Syn. eat in
baste (vt.) ทาน้ำมันหรือเนยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและรสชาตอาหาร See also: ทาน้ำมัน (เนื้อ) ในระหว่างอบ
a curse on! (int.) คำอุทานแสดงความรำคาญ / สับสน Syn. confound on!
ah (int.) ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น) See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
aha (int.) คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
ahem (int.) (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)
ahoy (int.) คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ
ai (int.) คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
alas (int.) คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ See also: อนิจจา, พุทโธ่, โถ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She cooks for her friendsเธอทำอาหารให้เพื่อนๆ ทาน
Take two pills and have a good restทานยาสองเม็ดแล้วพักผ่อนซะ
Eat a little bit lighterทานให้น้อยขึ้นหน่อย
Take this medicine and you will feel better in due courseทานยานี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันกาล
We will be there for dinnerพวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
I can't ask you out for breakfast?ฉันไม่สามารถชวนคุณออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง
Where do you have your lunch?คุณไปทานอาหารเที่ยงที่ไหน
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
What did you have for lunch?คุณทานอะไรเป็นข้าวเที่ยง
I had my breakfast on the wayฉันทานข้าวเช้าระหว่างทาง
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
Where did you go for dinner yesterday?คุณไปทานข้าวเย็นที่ไหนเมื่อวานนี้
Make sure he takes his medicineดูให้แน่นะว่าเขาจะทานยา
When was the last time you had your medicine?คุณทานยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
I didn't take itฉันไม่ได้ทานมัน
Here, eat thisเอ้านี่ ทานนี่ คุณจะรู้สึกดีขึ้น
I don't usually eat a lotโดยปกติฉันทานไม่มาก
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
I try not to eat too much of itฉันพยายามที่จะไม่ทานมันมากเท่าไหร่
I used to eat more of it when I was youngerฉันเคยทานมันมากเมื่อตอนยังเด็กกว่านี้
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
They're not the best thing to eatพวกมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทาน
I prefer eating something ready-madeฉันชอบทานบางสิ่งที่สำเร็จรูปมากกว่า
He eats an apple a dayเขาทานแอปเปิ้ลวันละลูก
Would you like to go out for dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวข้างนอกหรือไปดูหนังดีล่ะ?
When did you eat lunch today?คุณทานอาหารเที่ยงเมื่อใด?
Where did you have your lunch?คุณทานอาหารเที่ยงที่ไหนหรือ?
I have to go take my medicine nowฉันต้องไปทานยาแล้วตอนนี้
We eat Thai food all the timeพวกเราทานอาหารไทยตลอดเวลา
I didn't even get a break for lunchฉันไม่มีแม้แต่เวลาหยุดทานข้าวเที่ยง
Why don't you try this cake?ทำไมไม่ลองทานเค๊กนี้ดู?
I've already had a bit, thank youฉันทานไปนิดหนึ่งแล้ว ขอบคุณ
Would you like something to eat?คุณอยากทานอะไรบางอย่างไหม?
We have no time for dinner with youพวกเราไม่มีเวลาสำหรับทานข้าวเย็นกับคุณ
I would like to have fish for dinnerฉันอยากจะทานปลาเป็นอาหารเย็น
The doctor asked me to watch what I eatหมอขอให้ฉันระมัดระวังสิ่งที่รับประทาน
Will you come and join us for dinner on Sunday?คุณจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราในวันอาทิตย์ไหม?
Thank you for inviting me to teaขอบคุณที่เชิญฉันมาทานน้ำชา
Would you like to go out to dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวเย็นหรือดูหนังดีล่ะ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sleep over, sleep over. Eat, mom.นอน นอนเถอะอะแม่ ทานสิฮะ ทาน แม่
Do I need like mints or something?ผมต้อง ทาน มิ้นท์ หรืออะไรไหม
Maybe we could go out sometime. Have a little fondue.บางทีคุณน่าจะไปกับผม ทาน ฟอนดู กัน
"take one tablet every 4 to 6 hours,ทาน 1 เม็ด ทุก 4 ถึง 6 ชม.
Three pills at 8:00 this evening, and he gets a little cranky if he doesn't eat.ทาน 3 เม็ดตอน 2 ทุ่ม ถ้าเขาไม่ทานยานี่ เขาจะรู้สึกพิลึกๆนิดหน่อยนะ
Have a good lunch.ทานกลางวันให้อร่อยนะครับ
You eat first, don't wait for meทานกันก่อนเลยนะ ไม่ต้องรอฉันหรอก
Have a good evening, Orson.ทานกันให้อร่อย ออร์สัน
Dessert for breakfast?ทานขนมเป็นอาหารเช้าเหรอ
But you have to wait for dessert. We have a real treat.ทานของหวานก่อนสิ อร่อยนะคะ
With dessert, she'll want tea And my dear, that's fine with meทานของหวานต้องจิบชา โอ๊ย คุณขา รับรองไม่พลาด
Have you had lunch yet?ทานข้าวกลางวันรึยังคะ
Having lunch?ทานข้าวกลางวันหรือยัง
Eat before you go, you evil bitch.ทานข้าวก่อนแล้วค่อยไป คนชั่วร้าย
Dinner with us, Heck and me.ทานข้าวกัน กับเฮค แล้วก็ฉัน
Eating with the president was... a bigger sweat than... making a night, night trap.ทานข้าวกับประธานาธิปดีช่าง... น่าตื่นเต้นกว่า... วางกับ กับระเบิด
Took an early lunch.ทานข้าวเที่ยงแต่หัววัน
How does a night with me and a dozen famous chefs sound?ทานข้าวเย็นกับผมโดยมีเชฟดังอีกโหลนึงเป็นไง ?
Let's have dinner together.ทานข้าวเย็นด้วยกันเถอะ
It's dinner, help outทานข้าวเย็นได้ มาช่วยกันเร็ว
To dinner, and Thanksgiving and all.ทานข้าวในวันขอบคุณพระเจ้ากับเรา
Very, very bad. Magister, longshadow broke the law first.ทานครับ ลองชาโดวเป็นคนฝ่าฝืนกฏก่อน
Having sushi with a pile of paperwork by your side?ทานซูชิกับเอกสารกองโตใช่ไหมคะ?
I could've been home with my family, having dinner instead of cleaning up your mess because you bumped your head and started to believe your cover.ทานดินเนอร์แทนที่การทำความสะอาดความยุ่งเหยิงของนาย เพราะว่านายกระแทกหัวของนายและเริ่มที่จะเชื่อ... .
I know. Take as many as you like.ทานตามสบายเลยนะคะ หลวงพ่อ
And trimethobenzamide.ทานทรีเมโทเบนซาไมด์แล้วด้วย
¶ Mister sandman, bring me a dream ¶ทานนายพล ซัดดำ เปนผูจุดความฝันใหฉัน
General, you must capture the alien alive and bring it to me.ทานนายพล ทานตองจับตางดาวแบบไมตาย... ..... แลวเอามาใหผม
General, I think he's surrendering.ทานนายพลครับ,\ผมคิดวามันกำลังยอมแพครับ
Some water then, to slake your current thirst.ทานน้ำหน่อยแล้วกัน ให้คลายความกระหายซักหน่อย
Once in a while is no big deal.ทานนิดๆหน่อยๆมันจะเป็นเรื่องใหญ่ตรงไหนกัน
Sit down. Here.ทานนี่ซะ, มันช่วยได้...
Have dinner with your father.ทานมื้อค่ำกับพ่อของลูก
How was your dinner?ทานมื้อค่ำสนุกมั้ยล่ะคะ
And have a romantic dinner, just the two of us?ทานมื้อค่ำสุดโรแมนติก แค่เราสองคน?
Enjoy your lunch.ทานมื้อเที่ยงของนายให้อร่อย
Enjoy your lunch...ทานมื้อเที่ยงให้อร่อยนะ
Have a great lunch. This is Lee Bo Na.ทานมื้อเที่ยงให้อร่อยนะคะ จากอีโบนา
How about a little dinner before What's My Line?ทานมื้อเย็นก่อนดู"เส้นทางอาชีพ"ดีมั้ย
At dinner with Steve Buscemi and Yoko Ono. Well, they canceled again.ทานมื้ิอเย็นกับ Steve Buscemi และYoko Ono

ทาน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
枝豆[えだまめ, edamame] Thai: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)
食べる[たべる, taberu] Thai: รับประทาน หรือ กิน English: to eat
食器[しょっき, shokki] Thai: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร English: tableware

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทาน
Back to top