ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้ง*, -ตั้ง-

ตัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัง (n.) birdlime See also: gluten, glue
ตังค์ (n.) money See also: cash, coin, readies, legal tender Syn. เงิน
ตังค์ปลีก (n.) small change See also: change, petty cash Syn. เศษสตางค์, เงินปลีก
ตังฉ่าย (n.) dry cabbage leaves (leaf mustard) See also: dry-pickled vegetable Syn. ผักดองแห้ง
ตังเก (n.) fishing boat Syn. เรือตังเก, เรือหาปลา, เรือประมง
ตังเม (n.) sticky sweet See also: candy, toffee, burnt sugar Syn. แตงเม
ตังเม (n.) sticky sweet See also: candy, toffee, burnt sugar Syn. แตงเม
ตังเม (์์n.) stingy See also: niggardly, miserly, frugal, mean, tight Syn. ตระหนี่, ตระหนี่ถี่เหนียว, ขี้เหนียว, ขี้ตืด
ตังโอ๋ (n.) Chrysanthemun coronarium Linn Syn. งาไซ
English-Thai: HOPE Dictionary
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
hopscotchn. การเล่นตังเต
orangutan(โอแรงกูแทน,ออแรง'กุแทน) n. ลิงอุรังอุตัง, Syn. oran-utan,orangutang,orang-outang,orang
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak,frenzy,storm,rage
rampant(แรม'เพินทฺ) adj. รุนแรง,ตึงตัง,อาละวาด,วิ่งพล่าน,แผลงฤทธิ์,ยืนบนขาหลัง., Syn. raging,furious
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
row(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง,ทะเลาะวิวาทเสียงดัง n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรุก,การทะเลาะวิวาทด้วยเสียงตึงตัง,ความอลหม่านอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอึกทึกครึกโครม, See also: rowable adj. rower n.
trump(ทรัมพฺ) n. ไพ่ตัวคิง,แตร,เสียงแตร,บุคคลที่ดี,คนที่กล้าหาญ vt. เล่นไพ่ชนะด้วยการตีไพ่ตังคิงออก,ชนะ,เหนือกว่า,เป่าเสียงแตร trump up ประดิษฐ์ออกอุบาย,เสกสรรปั้นแต่ง,ทำพยานเท็จ.
worm-eaten(เวิร์ม'อีเทิน) adj. ถูกหนอนไชหรือแทะ,เสื่อมเสีย,เสื่อมโทรม,มีรูหนอนมาก,ผุ,เป็นหน้าข้าวตัง
English-Thai: Nontri Dictionary
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง,ตังเม
lollipop(n) อมยิ้ม,ตังเม
orangutan(n) ลิงอุรังอุตัง
rough(adj) ขรุขระ,หยาบ,ไม่เรียบ,รุนแรง(พายุ),ตึงตัง
sticky(adj) หนืด,เหนียว,ติดแน่น,เป็นตังเม
truculent(adj) ดุร้าย,ก้าวร้าว,ห้าวหาญ,ตึงตัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thanka; tankaตังกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angelicaตังกุย [TU Subject Heading]
Orangutanอุรังอุตัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
orangutan (n.) ลิงอุรังอุตัง (มักพบตามป่าแถวเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา)
romp about (phrv.) วิ่งเล่นตึงตัง Syn. horse about, lark about
rowdy (adj.) เอะอะตึงตัง See also: เกเร, พาล, อันธพาล Syn. disorderly, loud, unruly
rowdy (n.) คนชอบเอะอะตึงตัง See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล Syn. hooligan, ruffian
tramp (vi.) เดินหรือย่ำเสียงตึงตัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Oh no! I can't find my purse!โอไม่ ฉันหากระเป๋าตังส์ไม่เจอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It takes three months to kick-in.ตัง้ 3 เดือนกว่าฮอร์โมนจะออกฤทธิ์นะฮะ
I ain't got much credit. And I can't be in this bin much longer.ตังค์กูจะหมดแล้ว และกูคงจะอยู่ในถังขยะได้อีกไม่นาน
There's enough money to buy three sodas.ตังค์นี่เราซื้อโซดาได้สามกระป๋องเลย
Kang Seung Yeon, you really... have talent!ตังซึงยอน จริงๆนะ เธฮ... เธอมีพรสวรรค์นะ
So, extra care is needed.ตังนั้น ต้องดูแลเป็นพิเศษ
You can't even pay your own bills.ตังเธอเองยังไม่มีปัญญาจ่ายบิลต่างๆเลย
You mean since we got home this afternoon? No.ตัง้แต่กลับมาตอนบ่ายน่ะรึ ยัง
Since my esteemed colleague in astrophysics owes me a latte.ตังแต่วิทยาลัยดาราศาสตร์ของผม เป็นหนี้กาแฟลาเต้ผมถ้วยหนึ่ง
Would you hold my wallet while I take the test?ผมฝากกระเป๋าตังค์ ไว้กับคุณได้มั้ยครับ?
Four months had passed, but my parents still hadn't been able to put the pieces back together again.สี่เดือนผ่านไป แต่พ่อ-แม่ผม ก็ยังไม่สามารถ รวบรวมสติสตังได้เลย
Let's see, how much money have we got?ไหนดูเด๊ะ เรามีเงินกันสักกี่ตังค์
You better pace yourself, if you want to hold out, boy.เธอต้องพึ่งตังเอง ถ้าเธอจะไม่ยอมแพ้ เจ้าหนู
Moe Pressman's wallet was stolen when he was playing pinochle last night.โม เพรซแมน ถูกล้วงกระเป๋าสตังค์ ตอนที่เขาเล่นไพ่เมื่อคืน
Give me the 65. I'm on the job. (EXCLAIMS)เอาตังค์มา ข้ารับงาน
"It named after cousin to very famous Korean Tung Sung Park,ตั้งชื่อตามชื่อญาติคนดังของฉัน ชื่อตัง ซุง ปาร์ค
Really? I got a knot in my hair.แม่ ผมหนูเป็นสังกะตัง
That's Sultan Vile Betrayer to you.สุลต่านนั่นตังหาก ที่ทรยศเจ้า
Buried in the city cemetery in Ray Soames's grave.ชิมแฟนซี หรือ สัตว์สกุลลิงนี่แหละ อาจเป็น อุรัง อุตัง
That's all you need, a bunch of toothless guys hitting each other with sticks.ตลกดีนะเสียตังค์มาดูคน 2 ฝ่าย วิ่งไล่เอาไม้ตีกัน
What about my wallet?แกอยากได้กระเป๋าตังค์ฉันไม่ใช่รึ
Here´s my wallet.นี่กระเป๋าตังค์ เอามั้ย
No problem.ไม่มีปัญหา กระเป๋าตังค์
Wow! Looks like the celebrity stalker don´t have a wallet.คนบ้าดาราลืมพกกระเป๋าตังค์แฮะ
I´m gonna need that wallet, Alice.ส่งกระเป๋าตังค์มา อลิซ
Where´s that big, fat wallet?กระเป๋าตังค์แกอยู่ไหน
Give it to me. Give me your fuckin´ wallet, you little bitch.เอากระเป๋าตังค์มาให้ฉันซะดี ๆ
Not if you hear the sound of a thud from my home, and one week later there's a smell from a decaying human body, and you have to hold a hanky to your face because of the stench.แม้ว่าจะได้ยินเสียงตึงตังโครมคราม จากห้องผม... ...แล้วอาทิตย์ต่อมาได้กลิ่นศพ... ...เหม็นจนคุณต้องเอาผ้าเช็ดหน้า อุดจมูกเวลาเดินผ่าน
Johan, you owe me 100 crowns. Where's your wallet?Johan นายเป็นหนี้ฉัน 100 crowns \ กระเป๋าตังค์นายอยู่ไหน?
I do bugger all most days. Getting paid to sun-bake.ผมทำงานหาตังค์ตลอดวัน ได้ค่าจ้างมาให้พระอาทิตย์อบที่นี่
I'm in this for the cash. Donner can plough whoever he wants.ฉันแค่ทำเพื่อหาตังค์ ดอนเนอร์จะฟันใครก็เรื่องของมัน
You can´t count change?เข้าใจล่ะ.. ทอนตังไม่เป็นงั้นสิ
And you'd get paid to do this?และก็ได้ตังค์ด้วยเนี่ยนะ?
He charged us for the full session.เขาคิดตังค์เราเต็มเวลา
The man was peeing on our time!แต่ขอตัวเข้าห้องน้ำตอนคิดตังค์เรา!
I thought I could win money in that talent show.แล้วฉันก็คิดว่า ฉันน่าจะได้ตังค์บ้างจากรายการพรสวรรค์ไรเทือกนั้นน่ะ
You are the son of a fisherman. You must make Yemanja an offering.นายเป็นลูกตังเก นายต้องบนยีแมนจา
He found us.เขาเป็นคนที่หาพวกเราเจอตังหากล่ะ
Give them a quid and tell them to bugger off. (Turns volume up) Silent nightให้ตังค์แล้วไล่ไปซะเถอะ เมอร์รี่ คริสต์มาส พอแล้วล่ะ
Sell? Who said sell? I'll pay him.ขายเหรอ ใครว่าจะขาย พ่อจะแถมตังค์ให้เขาอีกตะหาก
Guess a two-dollar condom's lookin' pretty good... right about now.เสียตังค์ซื้อถุงยางสองดอลล์ดูจะดีกว่าว่ะ... แล้วดูนี่สิ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้ง
Back to top