ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะแกรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะแกรง*, -ตะแกรง-

ตะแกรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะแกรง (n.) sieve See also: grate, screen Syn. กระชอน, เครื่องร่อน, เครื่องกรอง, ที่กรอง, แล่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
grating(เกร'ทิง) n. ตะแกรงสำหรับครอบทางผ่าน
grid(กริด) n. ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,แผ่นตะกั่วในหม้อแบตเตอรี่,ขดลวด ในหลอดวิทยุ,สายไฟฟ้า,เส้นทางรถไฟ, Syn. gridiron
gridiron(กริด'ไดเอิร์น) n. ตะแกรงย่างเนื้อหรืออาหารอื่น ๆ
grill(กรีล) n. โครงย่าง,ตะแกรงเหล็กย่าง,อาหารเนื้อย่าง,= grille vt. ย่าง,อัง,ทำเป็นช่อง ๆ คล้ายตะแกรงย่าง. vi. ย่าง,อัง., See also: griller n.
hoop(ฮูพ) n.,vt. (ใส่) ขอบตะแกรง,เหล็กพืด,ห่วงเหล็ก,วัตถุที่เป็นวงแหวน,ห่วงบาสเกตบอล,ล้อมรอบ, Syn. ring,band
mesh(เมช) n. ตาของแห,ตาของตะแกรง,ตาของตาข่าย,วิธีการจับ,วิธีการยึด,ร่างแห,ตาข่าย,สิ่งถัก,สิ่งทอ v. จับกัน, (เฟือง) กินกัน,ทำให้เข้ากัน,ประสานกัน
riddle(ริด'เดิล) n. ปัญหา,ปริศนา,คำปริศนา,สิ่งที่ทำให้ฉงน,ตะแกรง,กระชอนที่ร่อน,ตรวจสอบ,วิเคราะห์ vi. ทำให้พิศวงงงงวย,ออกปริศนา vt. แทงหรือเจาะเป็นรูพรุน,ร่อนด้วยตะแกรง,ทำให้เสื่อม, Syn. puzzle,enigma,mystery
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
screen gridn. ตะแกรงในหลอดวิทยุ
screening(สครีน'นิง) n. การปกคลุม,การป้องกัน,การร่อน,การฉายภาพยนตร์,การติดม่าน,การติดฉาก,screenings เศษที่ติดตะแกรงร่อน,แผ่นตาข่าย,แผ่นตะแกรง,สิ่งที่เป็นตาข่าย
sieve(ซีฟว) n. ตะแกรง,กระชอน,ตาข่ายกรอง,คนปากไว,คนที่เก็บความลับไม่อยู่ vt.,vi. ร่อน,ใช้ตะแกรงหรือกระชอนร่อน, Syn. sift
English-Thai: Nontri Dictionary
colander(n) หม้อกรอง,ตะแกรง,กระชอน,ภาชนะกรอง
grate(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
grating(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
grid(n) ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,สายไฟฟ้า
griddle(n) กระทะก้นแบน,จานทอดของ,ตะแกรงปิ้งขนมปัง
gridiron(n) ตะแกรงปิ้งปลา,ตะแกรงย่างเนื้อ
grill(n) ลูกกรง,ตะแกรง
riddle(n) ปัญหา,ปริศนา,กระชอน,ตะแกรง
sieve(n) แล่ง,ตะแกรง,กระชอน,ตระกร้า,คนเก็บความลับไม่อยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
protecting grilleตะแกรงคุ้มภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fenestrateเป็นตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve areaบริเวณตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Screen ตะแกรง หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กรองสารแขวนลอยขนาดใหญ่ต่างๆ ในน้ำและน้ำเสีย, เครื่องมือที่ใช้คัดแยกขนาดสารที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เช่น ทราย หินคลุก ดิน หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง 1) ตะแกรง ตาข่าย ใช้ดักขยะ เช่น กระดาษหรือพลาสติกที่ปลิวมาตามแรงลม 2) ตะแกรง แผ่นโลหะ ซึ่งเจาะเป็นรูใช้สำหรับแยกแยะขยะที่คละกัน ตามขนาดที่ลดหลั่นกันไป แบ่งเป็น (ก) ตะแกรงแบบสั่น (Vibrating Screen) และ (ข) ตะแกรงแบบหมุนรอบตัว (Rotary Screen) [สิ่งแวดล้อม]
Fenestraเป็นช่อง,รูตะแกรง [การแพทย์]
Fenestratedลักษณะเป็นรูตะแกรง [การแพทย์]
Screening การกรอง การดักสิ่งแขวนลอยด้วยการให้ไหลผ่านตะแกรง [สิ่งแวดล้อม]
sieve gaugesieve gauge, ขนาดตะแกรง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grate (n.) ตะแกรง See also: ตาข่าย Syn. grit, grille, lattice
grid (n.) ตะแกรง See also: ลูกกรงเหล็ก Syn. grate, grille
grill (n.) ตะแกรง Syn. grid, rack, griddle
screen (n.) ตะแกรง See also: ที่กรอง, กระชอน Syn. sieve
sieve (n.) ตะแกรง See also: กระชอน, แล่ง, ที่กรอง Syn. mesh, sifter, screen
sifter (n.) ตะแกรง See also: กระชอน, แล่ง, ที่กรอง Syn. mesh, screen
gridiron (n.) ตะแกรงย่างเนื้อหรือปิ้งปลา
riddle (n.) ตะแกรงร่อน Syn. sieve
hob (n.) ตะแกรงสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ See also: โครงเหล็กสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ
grille (n.) ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์
dog (n.) ตะแกรงเหล็ก See also: ตะแกรงเหล็กในเตาไฟ
riddle (vt.) ร่อนด้วยตะแกรง Syn. sift
screenings (n.) แผ่นตะแกรง
waffle (n.) ขนมอบลักษณะคล้ายตะแกรง See also: วาฟเฟิล Syn. pancake, crepe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ventilation grates.ตะแกรงช่องระบายอากาศ
That mesh isn't gonna hold. Keep moving.ตะแกรงนั้นต้านมันไม่อยู่หรอก ไปต่อ
The grilles are kind of like you described.ตะแกรงหน้าเป็นแบบที่คุณอธิบายไว้
There's a sewer grate right under the van.มีตะแกรงท่อระบายน้ำ ข้างล่างตรงที่รถตู้จอด
To move beyond the bars of containment.ได้ออกมาพ้นตะแกรงลูกกรง
R.L. and Lincoln are out there grilling the corn.R.L. และ Lincoln อยู่ข้างนอกนั่น\การย่างบนตะแกรงข้าวโพด
You see those grates go right down to the sewers...เห็นมั้ย ตะแกรงพวกนี้ต่อลงไปถึงท่อระบายน้ำข้างล่าง...
Broke into an Umbrella facility and hacked into their computers, downloaded the satellite trajectories and stayed off the grid.การบุกเข้าไปในศูนย์ อัมเบลล่า ล้วงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ บันทึกเส้นทางโคจรดาวเทียม และอยู่ให้ห่างจากรั้วตะแกรง
Maybe we'll watch you dance a gallows jig!เราจะได้ดู เจ้าดิ้นเร่าๆบนตะแกรงแลง
Bring him to the grill and cook him with fat.เอามันไปไปขึ้นตะแกรง ย่างมันกับน้ำมัน
The rock that remains in this sieve...เศษหินที่อยู่ในตะแกรงนี้...
THEY'RE GONNA FRY ME. WE HAVE TO TURN HER IN.เขาจะต้องจับฉะนเข้าตะแกรงแน่ เราต้องแจ้งความ
He slipped through this grate and went underwater.เขาลอดผ่านตะแกรงนี่ แล้วลงไปใต้น้ำแล้วครับ
And I can still get to the gate in time.ข้ามีเวลาพอที่จะไปถึงตะแกรงทันเวลา.
Probably reached a blade right through the grille.อาจจะใช้มีดสอดผ่านตะแกรงด้านหน้า
A dead body in the barbecue pit.ศพในตะแกรงย่างบาร์บีคิว
He left it by the grating.เขาวางมันไว้ข้างๆตะแกรง
I did, however, find 36 waffle irons.ผมเจอตะแกรงเหล็ก 36 ชิ้น
Is that why you ordered Park and her team to resume work on the weapons grid?นั้นถึงว่าทำไมคุณถึงสั่ง ให้พาร์คและทีมของเธอ เริ่มทำงานต่อกับอาวุธตะแกรงพวกนั้นสินะ?
From working too hard cleaning the grills.ฉันทำงานขัดทำความสะอาดตะแกรงมากมายที่ร้าน...
Of course a girl who was locked up for five hundred years, and suddenly works so hard would get tired!เธอไม่ได้ใช้แรงทำงานมา500ปี... เธอคงเหนื่อยอย่างแน่นอน ที่ต้องมาขัดตะแกรงพวกนั้นทั้งวันทั้งคืน
How many grills did they make you clean for a gumiho to get tired?ใช้เธอต้องขัดตะแกรงนั่นทุกวัน... จนถึงกับทำให้เธอป่วย
Cuts the grid almost in half.ตัดตะแกรงให้เหลือเกือบครึ่ง
I promise to bottle up my repulsion at the sight of your hair in the drain.ผมสัญญาว่าจะไม่แสดงท่าทีรังเกียจ เมื่อเห็นเส้นผมคุณที่ตะแกรงระบายน้ำ
And a crumpet is a griddle cake.ส่วนครัมเปทส์เป็นเค้กที่ใช้ตะแกรงเหล็กปิ้ง
Right into the grille of that pickup.ไปต่อที่ตะแกรงหน้ารถบรรทุกเนี่ยนะ
They're hidden behind grates.พวกเขาจะซ่อนข้างหลังตะแกรง
In 48 hours, Witness Protection will give him a new name, a new life, and he'll be off the grid forever-- untraceable!ใน 48 ชั่วโมง กับการพิทักษ์พยาน เขาจะได้ใช้ชื่อใหม่ ชีวิตใหม่ และเขาจะออกจากตะแกรงตลอดกาล อย่างไร้ร่องรอย!
First, let me start with the most heartfelt apology, Owen.คุณแน่ใจนะ ว่าเป็นรถของจำเลยที่ชนเอมี่ ใช่ครับ ขน เส้นใย และเลือดบนตะแกรงรถเป็นของเหยื่อ
Why are you covered in blood? so... arm. and I've never seen a deer explode.ทำไมพวกคุณตัวเปื้อนเลือดล่ะ ? เอิ่ม เราชนกับกวางตรงทางขึ้นมาเนี่ย พอผมจะเอามันออกจากตะแกรงหน้ารถ
Before y'all took off last time, shaker four goes down.ก่อนที่นายจะกลับคราวก่อน ตะแกรงที่4 หยุดทำงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะแกรง
Back to top