ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grille

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grille*, -grille-

grille ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grille (n.) ลูกกรง See also: ลูกกรงหน้าต่าง Syn. grate, grid
grille (n.) ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์
English-Thai: HOPE Dictionary
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grilleช่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right into the grille of that pickup.ไปต่อที่ตะแกรงหน้ารถบรรทุกเนี่ยนะ
But then it starts launching manhole covers right from the grille of the truck.มันยิงฝาท่อระบายน้ำมาจากกระจังหน้ารถ
She had eight grilled cheese sandwiches.เธอกิน แซมวิซชีสย่าง 8 อัน
You're meeting the friends? Prepare to be grilledพบเพื่อนแฟนเหรอ เตรียมตัวตายได้
Grilled'll be fine.- ขอแบบกริลแล้วกันครับ
They're not so good grilled. You should've had the meunière.นี่มันย่างไม่ดีเลย น่าจะสั่งแบบราดซอสดีกว่า
Don't know what I'm gonna do without late-night grilled cheeses, but...ฉันไม่รู้จะอยู่ได้ไง ถ้าไม่มีแซนด์วิชกริลชีส
Uh,steak florentine and grilled potatoes italian-style.สเต๊กกับมันฝรั่งย่างสไตล์อิลาเลี่ยน
WELL, HOW ABOUT A GRILLED CHEESE WITH TRUFFLE OIL?งั้นเอาเป็นกริลล์ชีสใส่ทรัฟเฟิลดีไหม?
When it was slow, she would lean against the counter doing her crossword puzzles, but kind of hiding it pretending that she was still working and once I caught on to that I would do crossword puzzles while I ate my grilled-cheese sandwich.เมื่อมีลูกค้าน้อย เเม่มักจะยืนพิงเคาน์เตอร์ เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ของเธอ เหมือนกับแอบเล่นเกม แกล้งทำเป็นว่าเธอทำงานอยู่
I just don't like getting grilled every time she picks up the phone.ผมไม่อยากไหม้ทุกครั้งที่คุยกับแม่
Grilled me about you, the club.เอาเรื่องคุณ เรื่องคลับมาเผา

grille ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁板牛肉[tiě bǎn niú ròu, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 铁板牛肉 / 鐵板牛肉] beef grilled on a hot iron plate
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 铁板牛柳 / 鐵板牛柳] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate)

grille ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream)
プルコギ[, purukogi] (n) bulgogi (Korean dish of grilled beef) (kor
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt
姿焼き[すがたやき, sugatayaki] (n) fish or shrimp, etc. grilled so that it retains its original form
焼き豆腐[やきどうふ, yakidoufu] (n) grilled tofu
焼き魚[やきざかな, yakizakana] (n) grilled fish
焼き鳥(P);焼鳥(P)[やきとり, yakitori] (n) yakitori (chicken pieces grilled on a skewer); (P)
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth
肉汁[にくじゅう;にくじる, nikujuu ; nikujiru] (n) meat soup; bouillon; juices (from grilled meat)

grille ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราค่าโดยสาร[n. exp.] (attrā khā d) EN: FR: grille tarifaire [f]
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; barbecued chicken ; grilled chicken ; broiled chicken ; crispy fried chicken ; grilled herb-marinated chicken FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
การ์ดหม้อน้ำ[n. exp.] (kāt mønām) EN: FR: grille de radiateur [f]
ขนมปังปิ้ง[n. exp.] (khanompang ) EN: toast FR: pain grillé [m] ; toast [m]
กริด[n.] (krit) EN: grid FR: grille [f]
หน้ากระจัง[n. exp.] (nā krajang) EN: grille FR:
ปลาเผา[n. exp.] (plā phao) EN: grilled fish FR: poisson grillé [m]
ปลาปิ้ง[n. exp.] (plā ping) EN: grilled fish FR: poisson grillé [m]
รายการประเมิน[n. exp.] (rāikān pram) EN: FR: grille d'évaluation [f]
รั้วเหล็ก[n. exp.] (rūa lek) EN: FR: grillage [m] ; grille [f] ; clôture métallique [f] ; clôture en treillis [f]
ตาข่าย[n.] (tākhāi) EN: net ; network ; grid ; mesh FR: réseau [m] ; grille [f] ; lacis [m] ; filet [m] ; maille [f] ; réticule [m]
ตะแกรง[n.] (takraēng) EN: FR: grille [f]
ตาราง[n.] (tārāng) EN: table ; tabular form ; list FR: table [f] ; tableau [m] ; grille [f] ; liste [f] ; classement [m] ; graphique [m]
ตารางบันทึกผล[n. exp.] (tārāng bant) EN: FR: grille de notation [f]
ตารางกิจกรรม[n. exp.] (tārāng kitj) EN: FR: grille d'activités [f]
ตารางออกอากาศ[n. exp.] (tārāng øk-ā) EN: FR: grille des programmes [f]
ตารางประเมิน[n. exp.] (tārāng pram) EN: FR: grille d'évaluation [f]
ตารางสอน[n.] (tārāngsøn) EN: school timetable ; classroom timetable ; class schedule ; time schedule ; subject timetable FR: horaire des cours [m] ; grille horaire [f]
อาหารทะเลปิ้งย่าง[n. exp.] (āhān thalē ) EN: grilled seafood FR:
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēn) EN: run a red light ; jump the lights FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
หอยแครงเผา[n. exp.] (høi khraēng) EN: grilled cockles FR:
ไก่ย่างกะทิสด[n. exp.] (kai yāng ka) EN: grilled chicken with coconut milk FR:
ไก่ย่างตะไคร้[n. exp.] (kai yāng ta) EN: grilled lemongrass chicken FR:
ไก่ย่างวิเชียรบุรี[n. exp.] (kai yāng Wi) EN: Wichian Buri grilled chicken FR:
ไข่ปิ้งทรงเครื่อง[n. exp.] (khai ping s) EN: barbecued eggs ; grilled eggs FR:
ไข่ทรงเครื่อง[n. exp.] (khai songkh) EN: barbecued eggs ; grilled eggs FR:
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes ; roasted round cakes of sticky rice flour, sesame seeds, coconut and palm sugar FR: gaufrette de riz grillée [f]
ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วย[n. exp.] (khāonīo pin) EN: Thai grilled sticky rice with banana filling FR:
ขับฝ่าไฟแดง[v. exp.] (khap fā fai) EN: FR: griller un feu ; brûler un feu
คอหมูย่าง[n. exp.] (khø mū yāng) EN: grilled pork neck FR:
เครื่องปิ้ง[n.] (khreūang pi) EN: toaster FR: grille-pain [m]
เครื่องปิ้งขนมปัง[n. exp.] (khreūang pi) EN: toaster FR: grille-pain [m] ; toasteur [m]
กล้วยเผา[n. exp.] (klūay phao) EN: grilled bananas FR:
กล้วยปิ้ง[n. exp.] (klūay ping) EN: grilled bananas FR:
ก้อยกะปอม[n. exp.] (køi kapøm) EN: spicy grilled chameleon salad ; spicy lizard salad FR:
กุ้งเผา[v. exp.] (kung phao) EN: grilled prawns ; roasted prawns FR: crevette grillée [f]
ลูกชิ้นปิ้ง[n. exp.] (lūkchin pin) EN: FR: brochette de boulettes de viande grillées [f]
เมี่ยงปลาเผา[n. exp.] (mīeng plā p) EN: grilled fish wrapped in lettuce FR:
หมูสะเต๊ะ[n. exp.] (mū sate) EN: pork satay ; grilled skewered pork in turmeric FR: brochette de porc [f]
หมูย่าง[n. exp.] (mū yāng) EN: roasted pork ; barbecued pork ; grilled pork ; roast pig FR: porc laqué [m]

grille ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Randverbinder {m}angle grille face connector
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector
Kreuzverbinder {m}linear grille face connector
Lüftungsgitter {n}ventilation grille
Fenstergitter {pl}grilles
Gitter {n}grille

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grille
Back to top