ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pancake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pancake*, -pancake-

pancake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pancake (n.) ขนมแพนเค้ก See also: แพนเค้ก Syn. griddlecake, hot cake
English-Thai: HOPE Dictionary
pancake(แพน'เคค) n. ขนมเบื้อง vi.,n. (เครื่องบิน) (การ) หย่อนเรียบลงพื้นดิน
English-Thai: Nontri Dictionary
pancake(n) ขนมแพนเค้ก,ขนมเบื้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมโก๋ (n.) kind of Chinese pancake made of rice-flour
โก๋ (n.) kind of Chinese pancake made of rice-flour Syn. ขนมโก๋
ขนมฝักบัว (n.) Thai pancake
ขนมแป้งจี่ (n.) deep-fried pancake
ฝักบัว (n.) Thai pancake Syn. ขนมฝักบัว
แป้งจี่ (n.) deep-fried pancake Syn. ขนมแป้งจี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And your Spring Fling Queen, future co-chair of the Student Activities Board and winner of two gift certificates to the Walker Brothers Pancake House,แล้วคนที่ได้เป็นควีน ซึ่งในอนาคตจะต้อง เข้าร่วมเป็นสภานักเรียน ผู้ชนะจะได้บัตรของขวัญ
One gift certificate to the Walker Brothers Pancake House.ของขวัญอีกชิ้นรับรองจากบ้านแพนเค้กของพี่น้องบราเธอร์ส
All right, one elephant pancake coming up.ตกลง แพนเค้กรูปช้างได้เลย
I threw a pancake in the river,a-a pancake!ผมโยนแพนเค้ก ลงไปในแม่น้ำ แพนเค้ก
The pancake you made last time, can you make it smaller?แพนเค้กที่คุณทำครั้งสุดท้าย คุณทำมันให้เล็กกว่านั้นได้ไหม?
Well, how could he? You plan every pancake breakfast.เค้าจะทำอยางงั้นได้ไงล่ะ ในเมื่อ คุณดูแลเรื่องแพนเค้กทุกเช้า
You didn't forget anything in the pancake recipe you gave me?เธอ แพนเค้กอะ เธอลืมใส่อะไรลงไปรึเปล่า
And they sell the pancake mix.แล้วก็ มันมีขายน่ะ แป้งผสมแพนเค้กน่ะ
It's like when people see Jesus in a pancake or something.มันเหมือนที่ มีภาพพระเจ้าใน ลายแพนเค้ก
And I used to be the best server at our church pancake night.และฉันเคยเป็นสาวเสริฟมือดี ในงานเลี้ยงแพนเค้กที่โบสถ์
And I also have some things in the garage for the rummage sale, and I am also available to run the next Sunday school pancake breakfast.แล้วยังมีของบริจาคในโรงรถ และอยากอาสาทำแพนเค้ก เป็นอาหารเช้าให้กับที่โรงเรียนวันอาทิตย์นี้ด้วยค่ะ
I can keep them warm with this beret that I thoroughly laundered and pressed into service as a pancake cozy.ฉันใช้หมวกเบเร่ต์ที่ซักอย่างสะอาด และรีด เก็บฉี่ให้นายได้

pancake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饼子[bǐng zi, ㄅㄧㄥˇ ㄗ˙, 饼子 / 餅子] maize or millet pancake
薄烤饼[bó kǎo bǐng, ㄅㄛˊ ㄎㄠˇ ㄅㄧㄥˇ, 薄烤饼 / 薄烤餅] pancake

pancake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients
お好み焼き屋[おこのみやきや, okonomiyakiya] (n) (See お好み焼き) okonomiyaki shop (savoury pancake shop)
パンケーキ[, panke-ki] (n) pancake
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki
平落[ひらおち, hiraochi] (n) pancake (landing)
鯛焼き;鯛焼[たいやき, taiyaki] (n) fish-shaped pancake filled with bean jam
チジミ;チヂミ(ik)[, chijimi ; chidimi (ik)] (n) buchimgae (Korean pancake) (kor
ホットケーキ[, hottoke-ki] (n) hotcakes; pancakes

pancake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้อง[n.] (beūang) EN: Thai crispy pancake FR:
เบื้องญวน[n.] (beūangyūan ) EN: Vietnamese crispy pancake ; bánh xèo FR:
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: Thai pancake FR:
ขนมเบื้อง[n.] (khanombeūan) EN: Thai crispy pancake FR:
ขนมเบื้องไทย[n.] (khanombeūan) EN: Thai crispy pancake FR:
ขนมเบื้องญวน[n.] (khanombeūan) EN: Vietnamese crispy pancake ; bánh xèo FR:
ขนมฝักบัว[n. exp.] (khanom fakb) EN: Thai pancake FR:
ขนมครกม้วน[n. exp.] (khanomkhrok) EN: coconut pancake FR:
ขนมโก๋[n. exp.] (khanom kō) EN: Chinese pancake made of rice-flour FR:
ขนมถังแตก[n. exp.] (khanom than) EN: pancake with coconut ; sweet cake FR:
ขนมโตเกียว[n. exp.] (khanom Tōkī) EN: Tokyo pancake sausage roll ; stuffed mini pancake FR:
มะตะบะ[n.] (mataba) EN: mataba ; Indian pancake stuffed with savouries FR:
แป้งจี่[n. exp.] (paēngjī) EN: deep-fried pancake FR:
แพนเค้ก[n.] (phaēnkhēk) EN: pancake FR: crêpe [f]
โรตี[n.] (rōtī) EN: Indian pancake ; Thai flat-bread dessert FR:
เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)[n. prop.] (Khēmanit Jā) EN: Khemanit Jamikorn (Pancake) FR: Khemanit Jamikorn (Pancake)

pancake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfelpfannkuchen {m} [cook.]apple pancake
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying
Reibekuchen {m} [cook.]potato fritter (grated raw potatoes fried into a pancake)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pancake
Back to top