ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตวัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตวัด*, -ตวัด-

ตวัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตวัด (v.) whip See also: lash, jerk, throw, swing, flick Syn. ม้วน
ตวัดลิ้น (v.) quibble See also: equivocate, be evasive, wag one´s tongue Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ
English-Thai: HOPE Dictionary
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
swath(สวอธ) n. รัศมีการตัดหญ้า หรือข้าวด้วยเคียว,ส่วนที่ถูกตัดออกโดยเคียว,หญ้าหรือต้นข้าวที่ถูกตัดออก,การตวัดรอบหนึ่ง,แถบ,แถว,แนว, cut a swath ดึงดูดความสนใจมาก., Syn. swathe
sway(สเว) vi.,vt.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,โยก,โอน,เอน,ไป ๆ มา ๆ ,ไหว,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,ใช้อำนาจ,ปกครอง,ครอบงำ,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ใช้อาวุธ,รำหรือตวัดดาบ,ปกครอง,อำนาจปกครอง,อิทธิพล,อำนาจครอบงำ, See also: swayable adj. swayer n. swayful adj. swayingly adv. คำที
twirl(ทเวิร์ล) vi.,vt.,n. (การ) หมุนอย่างรวดเร็ว,ปั่น,บิดอย่างเร็ว,ขว้างลูก,หางตวัดของตัวอักษร., See also: twirler n., Syn. whirl
English-Thai: Nontri Dictionary
parish(n) เขตสงฆ์,เขตทางศาสนา,เขตวัด,ตำบล
twirl(n) การหมุน,การควง,การบิด,การตวัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entrenched meander; incised meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ingrown meanderทางน้ำโค้งตวัดงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meanderทางน้ำโค้งตวัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ingrown meanderingrown meander, ทางน้ำโค้งตวัดต่างลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
whip (vt.) ตวัด See also: สะบัด, ปัด, ปะทะ
sprawl (vi.) ตวัดไปมาอย่างไร้ระเบียบ (เช่น ลายมือ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
600000 people were killed to get rights for people and then with strokes of the pen over the next 30years judges applied those rights to capital and property while stripping them from people.มีคนถึง 600,000 คนต้องตายเพื่อเรียกร้องสิทธิให้ประชาชน แต่เพียงแค่ปลายปากกาตวัดไม่กี่ครั้งตลอด 30 ปีต่อมา ผู้พิพากษาก็ยกสิทธินี้ให้ทุนและกรรมสิทธิ์เอกชน
His brushstrokes are really intense, aren't they?-นี่มันอะไร ลีลาการตวัดภู่กันของเขานี่รุนแรงดีจัง ว่ามั้ย
It's digging its claws so it can hold on.มันกำลังตวัดกรงเล็บ จงนิ่งเฉยไว้
By King's order, we arrest all those committing adultery in temples and their rich families get them outพวกเราทำตามพระราชโองการ ให้จับพวกเจ้าทั้งหมด เพราะทำผิดประเวณีในเขตวัด คนมีเงินก็ประกันตัวเองออกไปได้
/"Dash swept Scarlet into his arms.แดชตวัดสการ์เล็ตเข้ามาในอ้อมแขน
Fence line is 4 feet... from the road.แถวรั้วมีระยะ 4 ฟีตวัดจากถนน
"l love the sound they make as they go whooshing past.""ฉันชอบเสียงควับที่ตวัดผ่านไปของนักเดินทางสู่ห้วงอวกาศ" / ฉันพูดจริงนะ
Well, his neck snaps back.คอของเค้าตวัดกลับไปข้างหลัง
From the swab of Dr. Kaswell's eye.จากการตวัดตรวจ น้ำเยื่อลูกตา ดร.คาสเวล
Dr. Brennan wanted me to check on those particulate swabs from the mummy's chest cavity.ดร.เบรนเนนต้องการให้ฉัน ไปเช็คสิ่งโน้น ตวัดตรวจน้ำเยื่ออนุภาค จากโพรงทรวงอกของมัมมี่
If you flicked your tongue like a chameleon... you could whip the food off your plate... without using your hands.ถ้าคุณตวัดลิ้นได้เหมือนพวกกิ้งก่า คุณสามารถกินอาหารบนจาน โดยไม่ใช้มือช่วย
Then pointing the sword at the woman's neck.ปลายดาบตวัดไปยังลำคอของหญิงสาว
Then, when you throw the ball, you whip your hand down, right?แล้วพอตอนจะขว้าง เธอก็ตวัดข้อมือลง โอเคมั้ย
No, you need to be able to whip these out in like 20 seconds if you wanna be successful in your little bakery.ไม่ คุณต้องตวัด นี่ออกในเวลา20 วินาที ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จ ในร้านเบเกอรี่ของคุณ
Six feet from the tip of the dorsal to the tip of the tail.หกฟุตวัดจากยอดกระโดงถึงปลายหาง
That's where he learned his little ka-bar move.นั้นคือที่ที่เขาเรียนรู้ท่าตวัดมีด
Tell me, when did doilies and your mother's dishes become so important to you?เล่นดินโคลน ตวัดไม้ จับหิ่งห้อย ฮอบบิทน้อยที่ไม่ชอบสิ่งใดไปกว่า...
One unsuspected brush-stroke, by which the forger inevitably ends up betraying himself, and revealing his own, utterly authentic sensibilities.เพียงการตวัดแปรงหนึ่งครั้งที่ผู้ปลอมแปลง ทรยศต่อตนเองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเปิดเผยความรู้สึกแท้ๆ จากเบื้องลึกของคน
Alright, you're gonna move it like this just at the ends.โอเค เธอต้องตวัดแบบนี้ตอนปลาย
Meaning the killer brought a three-foot-long pole with him, conked Siedel on the head, and then took it with him when he left?และตวัดไปที่นี่ และนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าอะไรจะสะบัดเข้าที่ขมับเขา
Our family name snuffed out with a single swing of the sword.{\cHFFFFFF}ตระกูลของเราจะถูกเหยียดหยาม {\cHFFFFFF}ในการตวัดดาบเพียงครั้งเดียว
"Begbie went fucking crazy, got, like, that carried away with the bladework, you know."เบกบี้โคตรบ้าไปเลย ใช้มีดตวัดไปอย่างลืมตัว นึกออกมั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตวัด
Back to top