ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระหนก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระหนก*, -ตระหนก-

ตระหนก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระหนก (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ตระหนก (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ตระหนก (v.) alarm See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ตระหนกตกใจ (v.) alarm See also: fright Syn. ตกใจ, ตื่นเต้นตกใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
doo ###SW. da (ดู'ดะ) n. จิตที่เร่าร้อน,ความตื่นตระหนก
electric(อีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า,น่าตื่นเต้น,ตื่นตระหนก, Syn. dynamic
electrify(อีเลค'ทริไฟ) vt. อัดไฟ,อัดไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,ทำให้ตื่นตระหนกมาก,ทำให้ตื่นเต้นมาก, See also: electrification n. ดูelectrify electrifier n. ดูelectrify, Syn. terrify
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
gun-shy(กัน'ไช) adj. ตื่นตระหนกจากการยิงปืน,กลัวเสียงปืน
English-Thai: Nontri Dictionary
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panicอาการตื่นตระหนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frightความตื่นตระหนก [การแพทย์]
Panic disorderโรคตื่นตระหนก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
excited (adj.) ตื่นตระหนก See also: เป็นกังวล Syn. agitated, nervous
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
I am trying hard not to panicฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ตื่นตระหนก
I'm always like this when I get nervousฉันเป็นอย่างนี้เสมอในยามที่ฉันตื่นตระหนก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am palpitating with amazement and shock and surprise.ฉันกำลังสั่นด้วยความตื่นเต้น ตระหนก และ ประหลาดใจ
This, then, depends on your definition of panic.นี้แล้วขึ้นอยู่กับนิยามของความตื่นตระหนก
Now, where did this panic start and where did it end?ตอนนี้ที่ไม่ตื่นตระหนกนี้เริ่มต้นและที่มันจบ?
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ
While we stood here, trying to stop Yvette from panicking, one of us could have stayed in the study, picked up the dagger, run down the hall, and stabbed the cook!ในขณะที่เรายืนอยู่ที่นี่ พยายามที่จะไม่ให้อีเว็ตต์ตื่นตระหนก หนึ่งในพวกเรายังคงอยู่ในห้องหนังสือ
Which might account for his panicking into error.เลยทำให้เขาตื่นตระหนก จนทำผิดพลาด
During last years' finals, I panicked.ไฟนอลช่วงปีที่ผ่านมา ฉันตื่นตระหนก
So the tourists panicked and stayed away.ดังนั้นนักท่องเที่ยวตื่นตระหนก และอยู่ห่าง
It was intense up there, but I don't wanna cause a panic over minor quakes.มันเป็นความรุนแรงขึ้นมี แต่ฉันทำไม่ได้ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต้องการมากกว่าไหวเล็กน้อย
Um, we don't want to start a panic in any way.อืมเราไม่ต้องการที่จะเริ่มต้น ความตื่นตระหนกในทางใดทางหนึ่ง
Don't panic.ดอนเว็บไซต์นั้นทีความตื่นตระหนก
Perhaps you should keep that in mind before making sensationalist claims.โปรดคำนึงก่อนกล่าวอ้าง ให้ผู้คนตื่นตระหนก
Some people might call that pretty sensational.บางคนอาจถือว่าน่าตื่นตระหนก
... Idon'tknowwhathappened. People started to panic, and they left... .... ตื่นตระหนกหนีเอาตัวรอด
There's... ' #... panic on the streets of London... #' #... บนถนนในลอนดอนเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก...
But don't, dear children, be alarmedแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกไปเลย เด็กๆที่รัก
And in your panic, you turned to the now High Chancellor Adam Sutler.ความตื่นตระหนก, ทุกอย่าง เปลี่ยนให้พวกคุณจำนนต่อ ท่านผู้นำสูงสุด อดัม ซุทส์เล่อร์
Fueled by the media, fear and panic spread quickly fracturing and dividing the country until, at last, the true goal comes into view.ความหวาดกลัวและตื่นตระหนก แพร่ไปทั่ว ผ่านสื่อต่างๆ... ...ประเทศแตกแยกและถูกแบ่งเป็นส่วนๆ, ในที่สุด เป้าหมายที่แท้จริงก็มาถึง
Where's the guy gettin' off?แม้กระทั่งความตื่นตระหนก/N คนร้ายอยู่ไหนนะ
It was startling to me.มันน่าตระหนกสำหรับผม
Now he was startled and made it clear to our class what he felt the significance of it was.ถึงตอนนี้ ท่านก็รู้สึกตระหนก และอธิบายให้พวกเราฟังอย่างชัดเจน ว่าท่านรู้สึกว่ามันสำคัญอย่างไร
I thought they would be startled, too.ผมคิดว่าพวกเขาจะรู้สึกตระหนกเหมือนผม
And the panic attacks.แล้วอาการตื่นตระหนกฉับพลันหล่ะ
You know, he's really nervous already, and...คุณก็รู้ เขากำลังตื่นตระหนกแล้ว และ
There is no need to panic. This conference hall is heavily fortified.ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนก หอประชุมแห่งนี้ป้องกันไว้อย่างแน่นหนา
People start panicking.ผู้คนจะเริ่มตื่นตระหนก
He had a smile on his face, and appeared to be very calm.แต่ใบหน้าของเขากลับมีรอยยิ้ม และไม่มีท่าทีตื่นตระหนกแต่อย่างใด
TheCommissionbelievesthispanic may have been caused by computer malfunction.พวกนักซื้อขายเชื่อว่าการตื่นตระหนกอาจเป็นเพราะการทำงานของคอมพิวเตอร์
Yeah, we call that a panic attack.อืม เราเรียกอาการนั้นว่า "ภาวะตื่นตระหนก"
In everything that I've read, there's not one case of anyone dying of a panic attack.มันไม่ใช่อาการของคนใกล้จะตาย มันเป็นภาวะตื่นตระหนก
"Hey, I'm having a panic attack. I'm not gonna die.เฮ้ ฉันมีภาวะตื่นตระหนก ฉันไม่ได้จะตาย
Six hundred pounds of very pissed-off livestock if you'll excuse me.นึกดูแล้วกันวัวขนาดหกร้อยปอนด์ ที่กำลังตื่นตระหนก
People are not gonna stand for it.คนต้องตื่นตระหนกอยู่แล้ว
Tremors,panic, then the voices.ใจสั่น, ตื่นตระหนก หูแว่ว
Creating panic ensures that they'll see the most urgent response time, short of a bombing.โดยสร้างเหตุการณ์ที่ทำให้ตื่นตระหนก จากนั้นก็รอดูเวลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง
The look on her face was a combination of pride and panic.เห็นได้จากสีหน้า/ทั้งภูมิใจและตื่นตระหนกของพวกเธอ
Animal rights activists, who convinced zoo officials to have the animals sent to Africa, were stunned to learn that the freighter carrying the animals was reported missing today.บรรดาผู้รักสัตวที่เรียกร้องทางสวนสัตว์ว่า ให้ส่งพวกมันไปอยู่แอฟริกา ต่างคื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวว่าเรือลำเลียงสัตว
If cabin pressure is lost, place the mask over your face to hide your terrified expression.ในกรณี่ที่เครื่องสูญเสียความกดอากาศ กรุณาสวมหน้ากากนี้ เพื่อผู้โดนสารท่านอื่นจะได้ไม่เห็นสีหน้าตื่นตระหนกของท่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระหนก
Back to top