ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดึงดูดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดึงดูดใจ*, -ดึงดูดใจ-

ดึงดูดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดึงดูดใจ (adj.) stimulating See also: arousing, encouraging Syn. เร้าอารมณ์
ดึงดูดใจ (v.) sexy Syn. เย้ายวน, น่าหลงใหล, น่ามอง, ชวนมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting)
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ประเดี๋ยวเดียว,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting ###A. dull
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
engagingadj. เป็นที่ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,น่ารัก,ซึ้ง,ทำให้คนติด
fascination(แฟสซะเน'เชิน) n. การทำให้หลงเสน่ห์,ความตรึงใจ,เสน่ห์,อำนาจดึงดูดใจ, Syn. charm
fetching(เฟท'ชิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งดึงดูดใจ., See also: fetchingly adv., Syn. attractive,charming
glamor(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamorous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
glamour(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamourous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
goody(กูด'ดี) n. สิ่งที่ดี,สิ่งที่ดึงดูดใจ,ขนมหวาน,กุลสตรี, See also: goodies n. สิ่งที่ทำให้เกิดความปีติยินดี.
groovy(กรูฟ'วี) adj. ซึ่งดึงดูดใจมาก,ซึ่งกระตุ้นอย่างแรง
homely(โฮม'ลี) adj. ไม่สวย,ไม่ดึงดูดใจ,ธรรมดา ๆ ,เป็นมิตรมาก., See also: homeliness n., Syn. unpretentious
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid,summons
inviting(อินไว'ทิง) adj. เป็นการเชื้อเชิญ,ดึงดูดใจ., See also: invitingly adv. invitingness n., Syn. attractive,charming
lure(เลียว'เออะ) {lured,luring,lures} n. สิ่งล่อ,เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,เหยื่อตกปลา. vi. ล่อ,ดึงดูดใจ,ล่อใจ., See also: luringly adv. ดูlure, Syn. temptation
personable(เพอ'ซะนะเบิล) adj. หน้าตาดี,สวยงาม,รูปหล่อ,เป็นที่ดึงดูดใจ., See also: personableness n. personably adv., Syn. attractive
ravishing(แรฟ'วิชชิง) adj. มีเสน่ห์,ดึงดูดใจ,ทำให้หลงใหล, Syn. entrancing,enchanting
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
savoury(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
scenic(ซี'นิค,เซน'นิค) adj. เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ,เกี่ยวกับทัศนียภาพ,มีทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือดึงดูดใจ,มีฉากที่สวยงามหรือดึงดูดใจ,เกี่ยวกับฉาก, Syn. picturesque,pictorial
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
seduce(ซีดิวซฺ') vt. ล่อใจ,ล้อลวง,ชักจูงให้ร่วมเพศ,ล่อลวงให้ไปเสียตัว,ดึงดูดใจ,ยั่ว-ยวนใจ., See also: seducer n. seducible adj. seducingly adv. seducive adj., Syn. allure,decoy,tempt,entice
seduction(ซีดัค'เชิน) n. การล่อใจ,การล่อลวง,การชักจูงให้ร่วมเพศ,การล่อลวงให้ไปเสียตัว,การถูกล่อลวง,วิธีการล่อลวง,การยั่วยวน,ความดึงดูดใจ., Syn. seducement,temptation
seductive(ซีดัค'ทิฟว) adj. ล่อใจ,ล่อลวง,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ, See also: seductively adv. seductiveness n., Syn. tempting
siren(ไซ'อะรีน) n. ปีศาจทะเลครึ่งคน (ผู้หญิง) ครึ่งนก,หญิงสวยงามที่มีเส่น่ห์ดึงดูดใจคนมาก (โดยเฉพาะที่หลอกลวงชาย) ,หวอ,หวูด,แตรลม adj. เกี่ยวกับหวอ,หวูดหรือแตรลม,ล่อลวง,ดึงดูดใจ
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
suger-coat(ชู'เกอะโคท) adj. เคลือบน้ำตาล. vt. เคลือบน้ำตาล,ทำให้ดูดีขึ้น,ทำให้ดึงดูดใจ
taking(เทค'คิง) n. การเอา,การหยิบ,สิ่งหยิบ,สิ่งจับ,สิ่งที่ถูกจับหรือเก็บ adj. ดึงดูดใจ,ชนะใจ,แพร่เชื้อได้., See also: takings n. ใบรับ,ภาวะกังวลใจหรือหดหู่ใจ. takingly adv. takingness n.
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.
unbecoming(อันบิคัม'มิง) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ.
vortex(วอร์'เทคซฺ) n. กระแสน้ำวน,น้ำวน,ไฟวน,ความจลาจล,ความโกลาหล,ความวนเวียน,ความดึงดูดใจที่ไม่อาจต้านได้ pl. vortexes,vortices, Syn. whirlwind
English-Thai: Nontri Dictionary
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
homely(adj) ของบ้าน,ไม่ดึงดูดใจ,ไม่สวย,เรียบๆ
magnet(n) แม่เหล็ก,เครื่องดึงดูด,สิ่งดึงดูดใจ
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
savoury(adj) รสดี,กลิ่นดี,ดึงดูดใจ,น่ากิน
seduce(vt) พาเขว,นำไปในทางชั่ว,ดึงดูดใจ
seductive(adj) ล่อใจ,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ
unbecoming(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appeal to (phrv.) ดึงดูดใจ See also: ทำให้สนใจ
fetch (vi.) ดึงดูดใจ See also: จับใจ
have an appeal for (idm.) ดึงดูดใจ See also: ทำให้สนใจ, มีมนตร์เสน่ห์สำหรับ
have an attraction for (idm.) ดึงดูดใจ See also: ทำให้สนใจ, มีมนตร์เสน่ห์สำหรับ
have an fascination for (idm.) ดึงดูดใจ See also: ทำให้สนใจ, มีมนตร์เสน่ห์สำหรับ
magnetise (vt.) ดึงดูดใจ See also: ทำให้หลงใหล Syn. lure, attract, fascinate
magnetize (vt.) ดึงดูดใจ See also: ทำให้หลงใหล Syn. lure, attract, fascinate
glam up (phrv.) ดึงดูดใจมากขึ้น
alluring (adj.) ที่ดึงดูดใจ Syn. charming, desirable, interesting
bait (vt.) การดึงดูดใจ See also: การล่อหลอก Syn. attraction
bijou (adj.) เล็กแต่ตกแต่งดีจนดึงดูดใจ (ใช้กับสถานที่ก่อสร้าง)
captivated (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. enchanted, dazzled Ops. disgusted, bored
dazzled (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. captivated, enchanted Ops. disgusted, bored
engaging (adj.) เป็นที่ดึงดูดใจ See also: มีเสน่ห์ Syn. attractive, charming, pleasant
fascinated (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. captivated, enchanted, dazzled Ops. disgusted, bored
glitz (n.) ความดึงดูดใจ See also: ความฉูดฉาด
goodie (n.) สิ่งดึงดูดใจ See also: ของน่าทาน, ขนมน่ากิน Syn. delicacy
goody (n.) สิ่งดึงดูดใจ See also: ของน่าทาน, ขนมน่ากิน Syn. delicacy
inviting (adj.) ซึ่งดึงดูดใจ See also: น่าเชิญชวน Syn. attractive, alluring, tempting
jazzy (sl.) น่าดึงดูดใจ See also: น่าเย้ายวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just go over there and talk. Huh?ดึงดูดใจ และให้ความแตกต่าง ไม่ไปคุยกับเธอซะหน่อยเหรอ?
You will be rather attractive one day.โตขึ้นเจ้าคงจะดูน่าดึงดูดใจนะ
Even in our miserable condition... we feel the lure of Tibet's holiest city... home of the Dalai Lama.แม้ว่าเราจะเหนื่อยยากปางตาย แต่ก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดใจ ของเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทิเบต วิหารของทะไลลามะ
Your ways are kinda cute and alluring.วิธีที่เธอแสดงออกน่ะมันน่ารักและดึงดูดใจชั้น
I don't know, but I feel strangely attracted to you.แต่ชั้นรู้สึกว่าเธอน่าดึงดูดใจอย่างประหลาด
Interesting guys, and by "interesting" I mean "ridiculously attractive".คนที่นี่น่าสนใจ,และจากน่าสนใจ ฉันหมายถึงดึงดูดใจอย่างน่าขัน
I'VE NEVER BEEN MORE ATTRACTED TO ANYONE IN MY LIFE.นี่ฉันไม่เคยดึงดูดใจใครได้เลยในชีวิตเหรอเนี่ย
There was something so fucking noticeable about you.คุณมีบางอย่างดึงดูดใจเป็นบ้าเลย ให้ตายสิ!
But she was obviously attracted to unstable guys, which was perfect.แต่เธอก็ช่างดึงดูดใจ ต่อผู้ชายใกล้บ้า ที่เคยสมบูรณ์แบบ
Do you think that that's attractive?มันน่าดึงดูดใจสาวๆไม๊
No, I just thought it was a phrase that might appeal to you.ไม่ ผมแค่คิดว่า มันเป็นวลีที่ดึงดูดใจพวกคุณ
I mean alluring.หมายถึงว่าน่าดึงดูดใจ
Do you know what I could go for?คุณรู้มัยว่าอะไรที่ดึงดูดใจผม?
So, your age difference was part of the attraction?ดังนั้น ความแตกต่างของอายุเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดใจ
And in order to win, my cheerios need To appeal to that panel of judges.การที่ทีมจะชนะได้ ก็ต้องดึงดูดใจกรรมการ
Whenever a heavenly body carries such an intense force of attraction, the universe just goes...เมื่อไรก็ตามที่ร่างกาย อันแสนล้ำเลิศ ประสานต้องกับแรงดึงดูดใจ อันแสนวิเศษ จักรวาลก็จะกลายเป็น...
You all seem to be what we consider attractive.พวกคุณทั้งหมด ช่างน่าดึงดูดใจ จากพวกเราไปหมด
You have no social skills whatsoever and Catrina is, I admit, an attractive woman.เจ้าไม่ค่อยจะมีสังคมซะเท่าไร และสำหรับแคทรีน่า ข้ายอมรับว่านางเป็นหญิงที่น่าดึงดูดใจ
Yeah, your act. It appeals to certain people.ใช่ การแสดงของคุณ มันดึงดูดใจคนได้บ้าง
I see the appeal, and I would never take it away from anyone.ผมเห็นรูปโฉมที่ดึงดูดใจ และผมก็จะไม่มีวันแย่งมันไปจากใคร
They do some kind of ritual around here.[ความดึงดูดใจบนลานน้ำแข็ง
I'd long been searching for a quaint and cozy town in which to hock my wares.ผมค้นหามานานแล้ว เมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจแบบแปลกๆ แต่อบอุ่นใจและสะดวกสบาย เพื่อให้เข้ากันได้กับสินค้าของผม
It's just you don't seem interested,มันก็แค่ เธอดูไม่เห็นน่าดึงดูดใจ
As I walked, I became drawn to something on the horizon.ขณะที่ผมเดินอยู่นั้น มีบางอย่างที่ดึงดูดใจผม อยู่ที่เส้นขอบฟ้า
They're good men, but sometimes goodness attracts its own temptations.พวกเขาเป็นคนดี แต่บางครั้งสิ่งดึงดูดใจ เป็นก่อให้เกิดกิเลสยั่วยวนใจตัวเอง
Yep, I have to say, Halloween this year turned out to be pretty groovy.ใช่ ฉันต้องบอกว่าฮัลโลวีนปีนี้ กลายเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจมาก
Because it's obvious you and Agent Booth were attracted to each other.เพราะว่ามันเห็นๆ อยู่ว่าคุณ กับเจ้าหน้าที่บูธ มีแรงดึงดูดใจซึ่งกันและกัน
Careful, their side might be alluring, but, they started the war.ระวังให้ดีฝั่งนั้นอาจดูดึงดูดใจ แต่เขาเป็นฝ่ายเริ่มสงครามนี้ก่อน
There is something alluring about an angel drawn to the dark side.ที่นั่นมีบางอย่างที่ดึงดูดใจ เกี่ยวกับทูตสวรรค์ที่วาดไปทางด้านมืด
Coworkers often develop physical and emotional attractions for one another.เพื่อนร่วมงานมักพัฒนาความดึงดูดใจต่อกันและกัน ทั้งทางกายและทางใจ
I have been checking how many women are more catchier than me.ฉันมาเพื่อเช็คว่ามีผู้หญิงกี่คน ที่น่าดึงดูดใจมากกว่าฉัน
You have some kind of skill that attracts men.เธอมีบางอย่างที่สามารถดึงดูดใจชายได้
You know that saying, 2% less makes more attractive.ท่านทราบไหมว่าคนเขาว่ากันว่า ด้อยไปประมาณสองส่วน ถึงจะดูดึงดูดใจ
Evidently, $90 million isn't as compelling as one might think.เห็นได้ชัดว่า 90 ล้าน ยังไม่ดึงดูดใจเท่ากับที่บางคนคิด
It must be difficult for you to resist its draw.มันคงยากสำหรับเธอที่จะต่อต้านความดึงดูดใจของมัน
I'm trying to make this place warm and inviting and spectacular and have this Halloween party shot by Elle friggin' Decor so someone will see it and swoop in and take this place off our hands, and then I can feel freeผมพยายามที่จะทำให้ที่นี่อบอุ่น น่าดึงดูดใจและส่องแสง ได้ลงภาพในนิตยสาร กับการประดับประดาปาร์ตี้ฮาโลวีน
"I have not yet been able to determine how such an oafish man is so attractive to these poor, young women."\"ฉันยังเดาไม่ออกว่าผู้ชายที่ดูโง่ๆ ถึงได้ดูดึงดูดใจ หญิงสาวโชคร้ายพวกนี้
Perhaps I didn't feel the urge to jump you.เธอไม่มีเสน่ห์ดึงดูดใจตรงไหนสักนิด
That's why she's pretty.เพราะฉะนั้นเธอถึงน่าดึงดูดใจ
Dr. Schultz, this attractive Southern belle is my widowed sister.สิ่งดึงดูดใจภาคใต้ คือน้องสาวหม้ายของผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดึงดูดใจ
Back to top