ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tempting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tempting*, -tempting-

tempting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tempting (adj.) ล่อใจ See also: ยั่วยวน Syn. appetizing, intriguing, rousing
English-Thai: HOPE Dictionary
tempting(เทมพฺ'ทิง) adj. ล่อใจ,ยั่วใจ,ยั่วยวน., See also: temptingly adv. temptingness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then he won't be round tempting her with his buckshee mutton.กับ buckshee แกะตกเลือด สกปรกของเขา
No, he will be remembered for tempting fate.ไม่ เขาจะถูกจดจำในฐานะ ที่หยอกล้อดวงชะตา
Tempting, tempting but I want to work out before my meeting.ได้ ฉันคิดงั้น เอาละ...
And, boy, I know how tempting it is to run away when that happens.แม่รู้ดีว่ามันน่าวิ่งหนีขนาดไหน
It's tempting to see things the way you wishมันทำให้คุณเห็นสิ่งที่คุณหวัง
What if I made you a tempting offer?แล้วถ้าผมเสนอสิ่งล่อใจล่ะ
Yeah,well,you know,as tempting as that sounds, you know,I'm just not ready to date,so... thank you so much for the dinner.แม้จะฟังดูน่าสนใจอยู่ ผมยังไม่พร้อมจะเดท ดังนั้น ขอบคุณมากสำหรับมื้อเย็น.
I know it's tempting to use the way you find easiest.ลุงรู้ว่ามันเย้ายวนแค่ไหนที่อยากจะใช้เวทย์มนต์นะเมอร์ลิน
That is a very tempting offer, Viceroyมันเป็นข้อเสนอที่เย้ายวนใจมาก ท่านอุปราช
I mean, if these guys are smart enough to beat the game, then they might be smart enough to beat their tail, in which case we wouldn't just be tempting them, we'd be financing them.หมายถึง ถ้าพวกนั้นฉลาดพอ และชนะเกมส์ และฉลาดพอที่จะปิดร่องรอย ในกรณีนี้ ไม่ใช่แค่จะทำลายเขา
Are we tempting those who would harm us?เราจะทำลายพวกที่จะทำร้ายเรา
You don't cut back, and you're tempting the heart gods.ถ้าไม่เพลาๆซะบ้าง แล้วพี่จะได้ หัวใจเต้นแบบพระเจ้าแน่

tempting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷人[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, 迷人] fascinating; enchanting; charming; tempting

tempting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
目の毒[めのどく, menodoku] (n) tempting thing; temptation; something that shouldn't be seen
品玉[しなだま, shinadama] (n) (1) tossing several items into the air and attempting to catch them all (form of street performance); (2) sleight of hand; magic
子作り[こづくり, kodukuri] (n) (1) having children; (2) attempting to conceive
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither
誘惑的[ゆうわくてき, yuuwakuteki] (adj-na) alluring; enticing; tempting; seductive

tempting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating FR: charmant ; séduisant ; mignon
น่ากิน[adj.] (nā kin) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable ; tempting ; inviting FR: appétissant ; délectable (litt.)
เย้ายวน[adv.] (yao yūan) EN: sexy ; seductive ; tempting FR:

tempting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verleitend {adj} | verleitender | am verleitendstentempting | more tempting | most tempting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tempting
Back to top