ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฆาตกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฆาตกรรม*, -ฆาตกรรม-

ฆาตกรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆาตกรรม (n.) murder See also: killing, slaying, homicide, manslaughter Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต,การฆาตกรรมหมู่
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
bloodthirstyadj. กระหายเลือด,เป็นฆาตกรรม,โหดร้าย, See also: bloodthirstiness n., Syn. cruel
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
cutthroatn. ฆาตรกร,มือมีด,มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม,ทารุณ,โหดเหี้ยม, Syn. ruthless
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
homicide(ฮอม'มิไซดฺ) n.การฆ่าคน,ฆาตกรรม . ฆาตกร, Syn. manslaughter,murder
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
murder(เมอ'เดอะ) n. ฆาตกรรม v. กระทำฆาตกรรม,ทำลาย, See also: murderer n. murderess n., Syn. slay
murderous(เมอ'เดอเริส) adj. เกี่ยวกับการฆาตกรรม,ยากที่สุด,อันตรายยิ่ง., Syn. homicidal
wipe(ไวพฺ) vt.,n. (การ) เช็ด,เช็ดให้สะอาด,ถู,ลบ,ป้าย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น,ฆ่า,กระทำฆาตกรรม), Syn. brush,rub,mop,swipe
English-Thai: Nontri Dictionary
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
homicide(n) การฆาตกรรม
manslaughter(n) การฆาตกรรม
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
murderous(adj) เกี่ยวกับการฆาตกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homicideฆาตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Murderฆาตกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
homicide (n.) ฆาตกรรม Syn. murder
murder (vt.) ฆาตกรรม See also: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต Syn. kill, assassinate, slaughter, slay
massacre (vt.) ฆาตกรรมหมู่ See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. annihilate, exterminate
bloodbath (n.) การฆาตกรรมหมู่
bloodthirsty (adj.) เกี่ยวกับการฆาตกรรม See also: เกี่ยวกับการฆ่า Syn. homicidal
buthering (n.) การฆาตกรรมหมู่ See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. killing
contract (n.) การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม
do in (phrv.) กระทำฆาตกรรม (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฆ่า Syn. bump off
homicidal (adj.) เกี่ยวกับการฆาตกรรม See also: เกี่ยวกับการฆ่า Syn. bloodthirsty
massacre (n.) การฆาตกรรมหมู่ See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. buthering, killing
murder (n.) การฆาตกรรม See also: การฆ่าฟัน, การสังหาร Syn. killing, slaying, crime
murderous (adj.) เกี่ยวกับการฆาตกรรม See also: เกี่ยวกับการฆ่า Syn. homicidal, bloodthirsty
murderousness (n.) การกระทำฆาตกรรม
slaying (n.) การฆาตกรรม See also: การฆ่าฟัน, การสังหาร Syn. killing, crime
weregeld (n.) เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม Syn. wergeld, weregild
weregild (n.) เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม Syn. wergeld, weregeld
wergeld (n.) เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม Syn. weregeld, weregild
wergild (n.) เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม Syn. wergeld, weregeld, weregild
witness (vt.) เป็นพยาน (โดยเฉพาะการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ) See also: รู้เห็น Syn. behold, observe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
You've been charged with three counts of murder the bombing of government property, conspiracy to commit terrorism treason and sedition, the penalty for which is death by firing squad.คุณถูกตั้งข้อหา ฆาตกรรม 3 ราย... ...วางระเบิดทรัพย์สินราชการ สมคบกับผู้ก่อการร้าย... ...เป็นกบฏและปลุกระดม, โทษคือ ประหารด้วยการเผาทั้งเป็น.
He's gotten worse and worse.- ฆาตกรรม - มันแย่มากขึ้นเรื่อยๆ
A department ruled by violence, abuse, murder, corruption and intimidation;สำนักงานที่ใช้ความโหดร้าย ป่าเถื่อน ฆาตกรรม และการคอรัปชั่น เป็นกฏการปกครอง
Why isn't it murder?ทำไมไม่เรียก ฆาตกรรม ซะเลยล่ะ?
Sara Tancredi, you're under arrest for the murder of Christina Hampton.ซาร่า แทนเครดี้, ถูกจับในข้อหา ฆาตกรรม คริสติน่า เฮมตั้น
We're talking about accessory to murder, conspiracy,obstruction.เราพูดถึง สมรู้ร่วมคิดใน ฆาตกรรม คัดขวางเจ้าพนักงาน
Doesn't work anymore. Murder, kidnap, gangland shootouts.ตอนนี้มันไม่ได้ผลอีกต่อไป ฆาตกรรม ลักพาตัว แก๊งอันธพาล มือปืน
Vladov has been brought up on 50 charges-- everything from homicide, RICO, prostitution.วลาดอฟได้ถูกนำตัวขึ้นศาล 50 ข้อหา--จากคดี ฆาตกรรม ติดสินบน โสเภณี
So what do you call killing Deon Carver, mistaken identity?งั้นคุณจะเรียกการ ฆาตกรรม ดีออน คาร์เวอร์ ว่ายังไง ฆ่าผิดตัวงั้นเหรอ
We want your office to initiate proceedings to extradite Donald Banse to Florida for murder with special circumstance.เราต้องการให้ เจ้าหน้าที่ของคุณ ทำหนังสือ ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน โดนาลด์ แบนส์ ไปฟลอริด้า ข้อหา ฆาตกรรม ไปพร้อมกับ จนท.แต่งตั้งพิเศษ
Morgan needs us on site. Double homicide.มอร์แกนต้องการเราที่ทีเกิดเหตุ ฆาตกรรม 2 ศพ
So let's concentrate on robbery and murder and rape, and we'll get to the Good Samaritans after we're done with the jaywalkers.งั้นเรามามองกันที่ การปล้น ฆาตกรรม การแย่งชิง และ เราจะจับ พลเมืองดีคนนั้น ข้อหา ไม่ข้ามถนนบนทางม้าลาย
Um, murder, secrets, the usual.ก็ ฆาตกรรม ความลับ เหมือนปกติ
Wife. Murder-suicide.ภรรยา ฆาตกรรม แล้วฆ่าตัวตาย
I would rather rot in hell than bury you in the same grave as your lover.ที่จะฟ้องคุณในข้อหา ฆาตกรรม คุณแลงดอน ฉันยอมเน่าอยู่ในนรก ดีกว่ายอมฝังแก ในหลุมเดียวกับคนรักฉัน
Willie. What on earth's happened? Fire.ไฟไหม้ ฆาตกรรม ฝูงชนโกรธเกรี้ยว หนีเร็ว!
Reynolds pled not guilty to the charge of Alison DiLaurentis' murder.เรย์โนล์ด ยังอ้างว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี ฆาตกรรม อลิสัน ดิลอเรนทิส
Uh, if this is about Mike Delfino's murder,เอ่อ ถ้านี่เกี่ยวกับการ ฆาตกรรม ไมค์ เดลฟีโน่
Tie Youxia, murdered 11 pirates and 9 corrupt officials over 6 years, and was finally caught by Zhuge Zhengwo.เถี่ยเหยาเซี่ย ฆาตกรรม 11 โจรสลัด 9 ขุนนางกังฉินเมื่อ 6 ปีก่อน สุดท้ายถูกจับโดยจูเก๋อเจิ้งหว่อ
It has only recently come to my attention that there may have been a prior theft of intellectual propeyy that is unrelated to the murder of professor Ames.ทุกอย่างมันชี้ ไปทางนั้นหมดครับ ซึ่งอาจจะมีการ ขโมยทรัพย์สิน กันก่อนด้วย มันไม่เกี่ยวข้อง กับการ ฆาตกรรม ศ.เอม
Well then, if in fact your're totaly unrelated investigation happens to lead you to Professor Ames murderer,เอางี้ ถ้ามันเป็นหตุผลเดียวในวันนี้ ที่ชี้นำการสอบสวนของคุณ ไปยัง เรื่อง ฆาตกรรม ศ.เอม
Professor Ames' murder was solved with the arrest of Shane Mathers.คดี ฆาตกรรม ศ.เอม คลี่คลายแล้ว ด้วยการ ควบคุมตัว เชน เมทเธอร์
I had nothing to do with Alicia's murder.ผมไม่ได้เกี่ยวอะไร กับ เรื่อง ฆาตกรรม อลิเซียเลย
Alec, if I could get you a complete spectrum analysis of the cellular array from the night of the murder, would you be able to analyze it for wavelength and strength?อเล็กซ์ ถ้า ฉัน สามารถให้ ข้อมูล แถบ สเปคตรัมที่สมบูรณ์ ของ สัญญาน โทรศัพท์ ในพื้นที่ ที่เกิด ฆาตกรรม เธอจะวิเคราะห์ คลื่น และ ความเข้ม ได้ไหม
Once they killed the security team, then I knew.ตอนที่มีเรื่อง ฆาตกรรม ทีม รปภ. หลังจากที่ผมรู้เรื่อง ผมก็รู้ว่า
What are we looking at? Murder? Missing persons?ตกลงว่านี่จะเป็นคดีอะไร ฆาตกรรม หรือคนหาย?
You crossed a line when you made that call to Carter, pointing her towards me in the Davidson murder.นายข้ามเส้น เมื่อตอนที่นาย โทรบอก คาร์เตอร์ ชี้เบาะแสว่า มาที่ฉัน ในเรื่อง ฆาตกรรม เดวิดสัน
Erin Tierney"?ผู้ต้องสงสัย ฆาตกรรม ระดับ1 เอริน เทียร์นี่
Aster Corps abroad for some time now-- their business practices, murder and everything else down the line but... then they tried here.ของแอสเตอร์ คอร์ป มาได้สักพักแล้ว วิธีดำเนินธุรกิจ ฆาตกรรม และเรื่องอื่นๆอีกเพียบเลย
You were working for him the day that you and Charles Milk murdered Horatio Jones.คุณทำงานให้เขา วันที่ คุณกับชาร์ล มิลค์ ฆาตกรรม โฮเรโช โจนส์
If he admits to rape, he's gonna get away with murder, and because she lied about her age and she was stoned on ketamine...เรื่องข่มขืน เขาจะหลุดคดี ฆาตกรรม และเพราะว่า เธอโกหกเรื่องอายุ และเธออยู่ใต้ ฤทธิ์ยาเคตามีน
Murder, ladies and gentlemen, of the woman he loved more than life itself.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ฆาตกรรม ผู้หญิงที่เขารัก มากกว่าชีวิตตัวเอง
Tell me about the murder.บอกฉันเรื่อง ฆาตกรรม ซิ
Said that war, rape, theft, murder, it was all caused by fear.สงคราม การข่มขืน การขโมย ฆาตกรรม มันมีสาเหตุจากความกลัวทั้งนั้น
And I'm gonna tell you who in about five minutes.ใครสักคนในพวกคุณ ฆาตกรรม ดาร์เรล กอนซาเลส และ ผมจะบอกว่าเป็นใคร ใน 5 นาทีต่อจากนี้
Walter kills other hosts all the time.Walter ฆาตกรรม เจ้าบ้าน ตัวอื่น ตลอดนะ
Two different murders; completely different MOs.ฆาตกรรม 2 คนที่แตกต่างกัน สาเหตุการตายแตกต่างโดยสิ้นเชิง
Now, two murders? Kind of sounds like ritual stuff.ฆาตกรรม 2 ราย, มันดูเหมือน พิธีกรรมบางอย่าง
WE HAVE 6 HOMICIDES IN A 7-MILE RADIUS IN EAST CLEVELAND.ฆาตกรรม 6 คดีในรัศมี 7 ไมล์ในคลิฟแลนด์ตะวันออก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฆาตกรรม
Back to top