ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำอธิบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำอธิบาย*, -คำอธิบาย-

คำอธิบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำอธิบาย (n.) explanation See also: caption, exposition, explication, elucidation Syn. คำชี้แจง
คำอธิบายศัพท์ (n.) definition See also: explanation, meaning, exposition Syn. คำนิยาม, คำจำกัดความ, ความหมาย
คำอธิบายเพิ่มเติม (n.) footnote See also: note of reference, note of page, afterthought
English-Thai: HOPE Dictionary
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
caption(แคพ'เชิน) {captioned,captioning,captions} n. หัวข้อ,ข้อความจ่าหน้า,คำอธิบายภาพ vt. เพิ่มหัวข้อ,จ่าหน้า, Syn. heading, title, head
comment(คอม'เมินทฺ) {commented,commenting,comments} n.,vi.,vt. (ให้) ข้อคิดเห็น,ความเห็น,ข้อสังเกต,คำอธิบาย,คำวิจารณ์, See also: commenter n.
cr/lfเป็นคำอธิบายคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ CR ย่อมาจาก Carriage Return หมายถึงการสิ้นสุดบรรทัด เครื่องพิมพ์จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ ส่วน LF ย่อมาจาก Line Feed หมายถึงว่าเครื่องพิมพ์จะเลื่อนกระดาษให้ด้วย (เครื่องพิมพ์บางเครื่องจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,สิ่งที่ชี้แจง,ความหมาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง
explicationn. การอธิบาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง,คำแปล
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช
hypertextข้อความหลายมิติหมายถึง การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้ มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนา เมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้ หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
legend(เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน,คำสลัก,คำอธิบายภาพ,ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ,ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, Syn. myth,fiction,fable
powerpoint(พาวเวอร์พอยนต์) เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office โปรแกรมนี้เน้นในเรื่องการแสดงภาพประกอบคำอธิบาย ใช้เพื่อการนำเสนองาน (presentation) โดยทำเป็นหน้า ๆ อาจทำให้มีเสียงบรรยายประกอบด้วยก็ได้ หรือจะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อแจกผู้ฟังก็ได้
subtitle(ซับไท'เทิล) n.,vt. (บรรยายเป็น) หัวข่าวรอง,หัวข่าวเล็ก,หัวข้อเล็ก,หัวข้อย่อย,ข้อย่อย,ชื่อย่อย,ภาพคำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ (มักเป็นคำแปล) ,ชื่อหนังสือรอง., See also: subtitular adj.
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
nlq(เอ็นแอลคิว) ย่อมาจาก near letter quality (คุณภาพเกือบคมชัด) แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า สามารถพิมพ์ได้เกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
toolbarแถบเครื่องมือหมายถึง แถบที่อยู่ด้านบนของวินโดว์ ในระบบวินโดว์ 95 ขึ้นไป บนแถบนี้จะมีปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ถ้านำตัวชี้ไปวางใกล้ ๆ ก็จะมีคำอธิบายว่า แต่ละปุ่มมีไว้ใช้ทำอะไร แต่ถ้ากดเมาส์ลงบนปุ่มเหล่านี้ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ตามคำสั่งเหมือนใช้คำสั่งที่เมนู
underline(อัน'เดอะไลนฺ) n.,vt. (ทำ) เส้นที่อยู่ข้างใต้,คำอธิบายใต้ภาพ, See also: underlineation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
annotation(n) หมายเหตุ,คำอธิบายประกอบ
caption(n) คำอธิบายภาพ,คำบรรยายภาพ,หัวข้อ
comment(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,ข้อสังเกต
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
notation(n) หมายเหตุ,คำอธิบาย,เครื่องหมาย,การบันทึก,เอกสาร,จดหมาย
note(n) หมายเหตุ,เครื่องหมาย,คำอธิบาย,จดหมาย,สาร,โน้ตเพลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abridgmentคำอธิบายอย่างย่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
legendคำอธิบายสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์]
footnoteหมายเหตุล่าง, คำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น  (ดู statistical table) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gloss (n.) คำอธิบาย Syn. explanation, commentary
exposition (n.) คำอธิบายอย่างละเอียด See also: คำชี้แจงอย่างละเอียด Syn. explanation, explication
follow (vt.) เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย) Syn. understand, catch on, appreciate
footnote (vt.) ให้คำอธิบายเพิ่มเติม Syn. annotate
see below (abbr.) ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน) See also: คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ
v.i. (abbr.) ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน) See also: คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ Syn. see below
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
He better call, and he better have a good explanationเขาควรโทรมาและควรมีคำอธิบายที่ดีด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, there's an explanation, all right.อ๋อ! คำอธิบาย ใช่เลย
Explanation. That's kind of how I deal with my little life's frustrations. I vent.คำอธิบาย ก็คือฉันจะจัดการกับชีวิต ที่น่าผิดหวังยังไงกัน ฉันระบาย
IN FACT, PERHAPS 90% OR 95% OF THE MATERIAL IN THE GALAXY IS INVISIBLE.คำอธิบายก็คือการที่จะต้องมี
A simple explanation... only I'm not seeing it.คำอธิบายกล้วยๆ แค่ฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเท่านั้น และฉันคิดจนหัวแทบจะระเบิด
It's as if there were two versions of the description of you and me and what's in this room, one of them being the normal, perceived, three-dimensional reality and the other being a kind of holographic imageคำอธิบายของคุณและ ฉันและสิ่งที่อยู่ในห้องนี้ หนึ่งของพวกเขาเป็น ปกติการรับรู้ในความ เป็นจริงสามมิติ
The General's description of your tactics have been 100% accurate today.คำอธิบายของท่านนายพลถึงยุทธวิธีของเจ้า ในวันนี้ถูกต้องเที่ยงตรง 100%
My explanation will make sense.คำอธิบายของผมจะฟังขึ้น
Ford's explanation only bolsters my hunch.คำอธิบายของฟอร์ดทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้
Explanations for anomaly:คำอธิบายความผิดปกติ:
Your explanation must have got lost in the mail, along with your good-bye.คำอธิบายที่ควรมี หายไปกับเมลล์ พร้อมกับคำกล่าวลา
The most likely explanation that we can think of is that they're looking for a specific head, but they don't know where it is.คำอธิบายที่ชัดมากที่สุด ที่เราพอคิดกันออกคือ พวกนั่นกำลังมองหา ศรีษะแบบเจาะจง แต่พวกเขาไม่รู้ ว่ามันอยู่ที่ไหน
A clear explanation... might get messy.คำอธิบายที่ชัดเจน ก็อาจดูมั่วซั่ว
Best explanation they've come up with so far is a giant microwave, or a jet flew through the living room, breaking the sound barrier.คำอธิบายที่ดีที่สุด เท่าที่พวกเขาจะนึกออก คือไมโครเวฟยักษ์ หรือว่าเครื่องบินเจ็ท บินผ่านห้องนั่งเล่น
The only logical explanation is that this is a dream.คำอธิบายที่มีเหตุผลคือฉันต้องฝันไปแน่ๆ
Makes sense to me.คำอธิบายที่มีแนวโน้มที่จะได้รับสิทธิ
The most commonly used word to describe him was "trustworthy".คำอธิบายที่เหมาะที่สุดก็ "น่าเชื่อถือ"
You're their teacher, not their friend.คำอธิบายนั้นสำคัญ นายเป็นครูเขา ไม่ใช่เพื่อน
What possible explanation could you have for...คำอธิบายอะไรจะเป็นไปได้สำหรับ
Another explanation for this.คำอธิบายอืนสำหรับเรื่องนี้
IF THE GALAXIES HAD MORE MASS THAN ASTRONOMERS COULD SEE.คำอธิบายเดียว นั่นคือแรงโน้มถ่วง ไม่ได้รับการปรับตัวลดลง
The sheer mass of water that collapsed on top of Jean should have obliterated her.คำอธิบายเดียวที่จีนรอดมาได้คือ
Fits the description of the oneคำอธิบายแรกเพียงอย่างเดียว
Whatever explanation had seemed to make sense in the past, just didn't cut it anymore.คำอธิบายใดๆก็ตาม ที่เคยเป็นเหตุเป็นผลในอดีต ใช้ไม่ได้อีกต่อไป
A perfectly innocent explanation.คำอธิบายใสซื่อสมบูรณ์
Ran out on you like a bandit... without any explanation.หนีจากแม่ไปเหมือนเป็นหัวขโมย... โดยปราศจากคำอธิบายแม้แต่นิด.
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.'คำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล คือเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส' 'ที่มีผลต่อจิตใจ'
More or less.ฉันเชื่อว่า มันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ปรากฎการณ์ ที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้
Autopsy shows nothing. Zip.หญิงสาว ชาวโอเรกอน อายุ 21 ปี ไม่มีคำอธิบายสาเหตุของการตาย
Without explanation they were called back in, the case was reclassified and buried in the X-Files until I dug it up.เขาใช้เวลาทั้งสัปดาห์ ลิ้มรสปลาแซลมอน บีบมะนาวเล็กน้อย ปราศจากคำอธิบายใดๆ พวกเขาถูกเรียกตัวกลับ..
I'll buy that girl is suffering some kind of pronounced psychosis.- คุณคงไม่เชื่อเช่นนั้นจริงๆ ใช่ไหม ? - แล้วคุณมีคำอธิบายที่ดีกว่าไหม ?
Mrs mclennen, has anyone ever offered to explain what caused this?Mrs McLennen มีใครให้คำอธิบาย ถึงสาเหตุที่เกิดไหม ?
And it still doesn't explain to me what happened to Colonel Budahas.แล้วมันก็ยังไม่มีคำอธิบายใด บอกฉัน ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ พันเอก Budahas
There has to be some kind of an explanation... for what I've seen tonight.ผมต้องการคำอธิบายอะไรก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดเมื่อคืน
I'll sort this shit out later, but right now... there has to be some kind of a simple fucking explanation.มันเป็นเรื่องที่ห่วยแตกสิ้นดี แต่ตอนนี้ ผมขอแค่คำอธิบายง่ายๆที่ทำให้ผมเข้าใจได้มั้ย
How can you, when neither modern science nor philosophy can explain what life is?คุณจะทำยังงัย? เมื่อทั้งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และปรัชญา ไม่อาจให้คำอธิบายได้ว่าชีวิตคืออะไร
It means the simplest explanation generally tends to be the right one.มันหมายความว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุด โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะถูกต้อง
I need an explanation.และผมต้องการคำอธิบาย
Do you think I'd know the first thing about how hard your life has been- how you feel, who you are- because I read Oliver Twist?เธอคิดว่าสิ่งแรกที่ชั้นรู้คือ ความรันทดของเธอ ความรู้สึกเธอ เธอเป็นใคร เพราะว่าชั้นอ่านเรื่องโอลิเวอร์ทวิสต์เรอะ มีคำอธิบายสมัยใหม่ไหม
And I take away reason and accountability.โดยตัดเหตุผลและคำอธิบายออกไป
I'm sure there's some explanation for this.หนูมั่นใจว่ามีคำอธิบาย บางอย่างสำหรับเรื่องนี้ หนูไม่คิดว่าเราต้องทำอย่างนั้นค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำอธิบาย
Back to top