ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความคลั่งไคล้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความคลั่งไคล้*, -ความคลั่งไคล้-

ความคลั่งไคล้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคลั่งไคล้ (n.) infatuation See also: enchantment, bewitchment, fascination Syn. ความมัวเมา
ความคลั่งไคล้ (n.) madness See also: craze, mania Syn. ความบ้าคลั่ง
ความคลั่งไคล้ (n.) enamouredness See also: fascination, enchantment Syn. ความหลงใหล, ความหลง
English-Thai: HOPE Dictionary
madness(แมด'นิสฺ) n. ความบ้า,ความวิกลจริต,ความคลั่ง,ความคลั่งไคล้,โรคกลัวน้ำ,ความโง่บรม,ความโกรธจัด,ความกระตือรือร้นอย่างมาก, Syn. insanity
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
craziness (n.) ความคลั่งไคล้
extremism (n.) ความคลั่งไคล้ See also: ความหลงใหลอย่างมาก Syn. zeal Ops. moderation, indifference
fanaticism (n.) ความคลั่งไคล้ See also: ความหลงใหลอย่างมาก Syn. zeal, extremism Ops. moderation, indifference
mania (n.) ความคลั่งไคล้ See also: ความหลงใหล, ความลุ่มหลง, ความขาดสติ Syn. craze, lunacy, madness
rage (n.) ความคลั่งไคล้ See also: ความนิยมชั่วครั้งคราว, แฟชั่น Syn. craze, fad
manic (adj.) เกี่ยวกับความคลั่งไคล้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His zealotry has lead to the senseless death of Andres Quintana, and this office will use everything in its power to see him brought to justice.ความคลั่งไคล้ของเขาเป็นเหตุของการตาย อย่างไร้เหตุผลของ แอนเดรส ควินทาน่า และสำนักงานนี้จะพยายามอย่างสุดกำลัง ที่จะหาตัวเขาเพื่อความเป็นธรรม
It's love that makes me act this crazy.ความรักทำให้ผม เกิดความคลั่งไคล้
It's a perfect replica, Roland.นี่เป็นแบบจำลอง ที่สมบูรณ์ที่สุด,โลแลน ความคลั่งไคล้ที่มากไป
If these tattoos are a fetish,ถ้ารอยสักเหล่านี้เป็นวัตถุที่ แสดงความคลั่งไคล้ทางเพศ
It's a fetish, an obsession linked either to a profoundly deep love or possibly disgust of lips.มันคือความคลั่งไคล้ ความหลงใหลเชื่อมโยงกับ ความรักอย่างสุดซึ้งหรือเป็นความน่ารังเกียจของปาก
And it's only a matter of time before this rage and anger causes the unsub to go after her directly.และตอนนี้ ก็ขึ้นอยู่กับเวลา ก่อนที่ความคลั่งไคล้และความโกรธ จะทำให้คนร้าย พุ่งเป้าไปที่เธอจริงๆ
These values undermine the appeals of fanaticism and ignorance and, after all, the universe is mostly dark, dotted by islands of light.ค่าเหล่านี้ทำลายอุทธรณ์ ของความคลั่งไคล้และความโง่เขลา และหลังจากที่ทุก
And I started right after that my first Web site and then, you know, decided to do a whole network of them and all different kinds of fetishes.และฉันเริ่มเลยหลังจากนั้น เว็บไซต์แรกของฉัน จากนั้นตัดสินใจทำ พวกเครือข่ายต่าง ๆ และวัตถุที่แสดง ความคลั่งไคล้ทางเพศแบบต่าง ๆ
And I'd always have, you know, these soirée affairs, and I'd have a curator with all these fetish kind of art, and I'd have these custom-made outfits, and I'd have an open bar.ฉันไปร่วมงานราตรีสังคมตลอด และฉันจะมีผู้ดูแลพร้อมกับวัตถุแสดง ความคลั่งไคล้ทางเพศเชิงศิลป์พวกนี้ ฉันจะมีพวกชุดสั่งตัด
"There's like a whole prolapse fetish genre of film.""มีหนังประเภทที่แสดง ความคลั่งไคล้ทางเพศจากการปลิ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความคลั่งไคล้
Back to top