ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข่วน*, -ข่วน-

ขวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวนขวาย (v.) work hard See also: be diligent, be industrious hard, be persistent, strive, make determined effort Syn. อุตสาหะ, เพียรพยายาม, พยายาม, บากบั่น, หมั่นเพียร, มานะ
ขวนขวาย (v.) attempt See also: struggle, try Syn. พากเพียร
ขวนขวาย (v.) seek for See also: search for Syn. กระตือรือร้น, เสาะหา, แสวงหา
English-Thai: HOPE Dictionary
drapery(เดร'เพอรี) n. ผ้าแขวน,ผ้าม่าน,ผ้าพับ,ผ้าหรือสิ่งทอทั้งหลาย,ร้านขายผ้า., See also: draperied adj.
arras(แอร์'รัส) n. พรมปัก,ม่านปัก,สิ่งปักที่แขวนกับผนัง, Syn. tapestry weave)
baggy(แบก'กี) adj. คล้ายถุง,แขวนอยู่อย่างหลวม ๆ, See also: bagginess n. ดูbaggy, Syn. ill-fitting
belfry(เบล'ฟรี) n. หอระฆัง,โครงไม้สำหรับแขวนระฆัง, See also: belfried adj. มีหอระฆัง
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
clock(คลอค) {clocked,clocking,clocks} n. นาฬิกา (แขวนหรือตั้ง) -Phr. (around the clock ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุดยั้ง ไม่พัก) vt. จับเวลา
depend(ดีเพนดฺ') {depended,depending,depends} vi. ขึ้นอยู่กับ,อาศัย,อยู่ที่,สุดแล้วแต่,พึ่งพา,แขวนหรือห้อยอยู่,เชื่อถือ
drape(เดรพ) {draped,draping,drapes} vt. สวมเสื้อผ้า,แต่งกาย,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน,แขวน. vi. แขวน,ประดับ,ตกแต่ง.n. ม่านประดับ,วิธีการแขวนม่านและสิ่งประดับ., See also: drapable,drapeable adj.
effigy(เอฟ'ฟิจี) n. รูปจำลอง,รูปหุ่น,, See also: effigial adj. ดูeffigy -Phr. (burn (hang) in effigyเผาหรือแขวนคอหุ่นจำลองเพื่อประณามบุคคล)
electrophoresis(อีเลคโทรฟะรี'ซีส) n. การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าใน ของเหลวนั้น., Syn. cataphoresis., See also: electrophoretic adj.
gallows(แกล'โลซ) n. ตะแลงแกง,ที่แขวนคอประหารชีวิตนักโทษ,สิ่งที่เป็นหลักโครงสำหรับแขวนสิ่งอื่น -pl. gallowes,gallows
gallows treen. ตะแลงแกง,โครงหลักแขวนคอเพื่อประหารชีวิต
gallows-ripeadj. ควรต้องโทษแขวนคอ
gambrel(แกม'เบรล) n. ฝูงสัตว์,ราวขอแขวนเนื้อสัตว์
hang(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน, Syn. depend,suspend
hanger(แฮง'เกอะ) n. ที่แขวน,คนแขวน,ตะขอ
hanging(แฮง'กิง) n. การแขวน,การห้อย,สิ่งที่แขวน,สิ่งที่ห้อย,ซึ่งตั้งอยู่บนที่ชันสูง,ซึ่งมองลงสู่ข้างล่าง
hangman's knotปมแขวนคอ., Syn. agnail
hatrackn. ที่แขวนหมวก
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
impend(อิมเพนดฺ') vi. ใกล้, ใกล้ชิด, ใกล้เข้ามา, คุกคาม, แขวนอยู่, Syn. threaten
lynch(ลินชฺ) vt. แขวนคอหรือประหารชีวิตโดยศาลเตี้ยจากกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจ ทางกฎหมาย., See also: lyncher n. ดูlynch
omentum(โอเมน'ทัม) n. เยื่อแขวนกระเพาะในช่องท้อง., See also: omental adj. pl. omenta
overhang(โอ'เวอะแฮง) v. ห้อยอยู่เหนือ,แขวนอยู่เหนือ,เงื้อม,ยื่นออก,โผล่ออก, (ภัย) ใกล้เข้ามา,คุกคาม,แผ่คลุม. n. สิ่งที่ชะโงกเงื่อม,ส่วนเกิน
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม
pendant(เพน'เดินทฺ) n. สิ่งที่ห้อยย้อย,โครงแขวนตะเกียง,ธงสามเหลี่ยมหรือธงปลายเรียวบนเสา (เรือ), Syn. pendent
pensile(เพน'เซิล) adj. แขวน,ห้อย,ซึ่งสร้างรังห้อย., See also: pensility n., Syn. pendent
scaffold(สแคฟ'โฟลดฺ) n.,vt. (จัดให้มี) นั่งร้าน,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้าง,ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,ตะแลงแกง,โครงยกพื้น,โครงกระดูก., Syn. platform
seine(เซน) n.,vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.
ski liftn. บันไดแขวนหรือกระเช้าไฟฟ้าสำหรับนำผู้เล่นสกีหิมะขึ้นสู่เนินเขา
sling(สลิง) {slung,slung,slinging,slings} n. ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน,หนังสติ๊ก,ห่วงแขวนของ,สายสะพายปืน,สายโยง,สายผ้ายึดแขนหรือส่วนของร่างกายที่รับบาดเจ็บ,สาแหรก (สำหรับการโยงหรือหาบ) ,เชือกแขวนเรือเล็ก vt. เหวี่ยง,ขว้าง,โยง,โยงขึ้น,แขวน,แกว่ง,ห้อย,ชักรอก
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว
swing(สวิง) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,แกว่งไกว,กวัดแกว่ง,โล้,ห้อย,แขวน,แขวนคอ,หัน,หันเห,เปลี่ยนแปลง,ระยะที่แกว่ง,เส้นทางที่แกว่ง,จังหวะ,การส่ายตะโพก,ก้าวของจังหวะ,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,อิสรภาพ,การดำเนินการ,สิ่งที่แกว่ง,ช
tapestry(แทพ'พิสทรี) n. สิ่งทอหรือม่านลายดอกใช้แขวนประดับผนังบ้าน,พรมลายดอกประดับ vt.ประดับหรือปกคลุมหรือแขวนด้วยสิ่งทอดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
drapery(n) ผ้าม่าน,ผ้าแขวน,ร้านขายผ้า
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
candelabrum(n) โคมระย้า,โคมกิ่ง,โคมแขวน
chandelier(n) โคมระย้า,โคมแขวน,โคมกิ่ง,โคมช่อ
clock(n) นาฬิกาตั้ง,นาฬิกาแขวน
davit(n) รอกสำหรับแขวนเรือ,เสาสำหรับแขวนเรือ
gallows(n) ตะแลงแกง,ที่แขวนคอนักโทษ
halter(n) เชือกจูงม้า,เชือกแขวนคอ,บ่วงแขวนคอ
hang(vt) แขวน,ห้อย,โหน,เกาะ,จับ,เหนี่ยว
hanging(adj) ที่แขวนอยู่,ที่ลอยอยู่,ที่ห้อยอยู่
impend(vi) แขวน,ใกล้จะมาถึง,คุกคาม,ใกล้ชิด
overhang(n) ส่วนเกิน,สิ่งที่แขวนอยู่
pendent(adj) ห้อยอยู่,ค้างอยู่,แขวนอยู่,คอยอยู่
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
suspenders(n) หนังดึงถุงเท้า,สายโยงกางเกง,สายแขวน
suspend(vt) เลื่อนไป,แขวน,หยุดชั่วคราว,งด
swing(n) ชิงช้า,การแกว่ง,การหัน,การแขวนคอ,การโล้,จังหวะ
valance(n) ม่านแขวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mesenteryเยื่อแขวนลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspendedขวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suspensory; suspensorius๑. -แขวน๒. สิ่งช่วยแขวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Clarificationการทำให้ใส, การทำใสกระบวนการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเข้มข้นของสารแขวนลอยในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Flip chartภาพพลิกภาพพลิก (Flip chart) เป็นทัศนวัสดุที่เป็นภาพชุดของภาพวาด ภาพถ่ายหรือแผนสถิติ นำมาเย็บเล่มรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปมีประมาณ 10 – 15 แผ่น ภาพพลิกที่มีคุณภาพดีควรผนึกด้วยผ้าดิบจะทำให้ทนทานใช้งานได้สะดวกและใช้ได้นาน การเย็บเล่มรวมกันทำให้แข็งแรงมั่นคงไม่หลุดหล่นจากกันและควร ทำเป็นขอโลหะสำหรับติดตั้งหรือแขวนกับขาตั้งหรือผนังห้อง
Flotation การลอยตัว การแยกอนุภาคแขวนลอยหรือฟล็อกออกจากของเหลวโดย การลอยตัวขึ้นมายังผิวบนของของเหลวด้วยฟองอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
Mesenteryเมเซ็นเทอรีย์, เยื่อยึดลำไส้เล็ก, เมเซนเทอรี่, เยื่อมิเซนเตอรี, มีเซนเตอรีย์, เยื่อแขวนลำไส้, ขั้วลำไส้, มีเซนเทอรี [การแพทย์]
Mobileเคลื่อนที่ไปมา, ภาพกล, เคลื่อนที่, สิ่งแขวน [การแพทย์]
Screening การกรอง การดักสิ่งแขวนลอยด้วยการให้ไหลผ่านตะแกรง [สิ่งแวดล้อม]
Suspended Load ปริมาณสารแขวนลอย ตะกอนที่แแขวนลอยในน้ำ ซึ่งถูกพาไปด้วยการไหลของน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Suspension bridgesสะพานแขวน [TU Subject Heading]
True Color สีจริง สีของน้ำที่ยังปรากฏหลังจากกรองเอาสารแขวนลอย ออกแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Turbidity ความขุ่น สภาพในน้ำหรือน้ำเสียที่มีสารแขวนลอย ทำให้เกิดการกระจายหรือ การดูดแสง; ปริมาณของสารแขวนลอยละเอียดในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Vapour ไอ สถานะที่เป็นก๊าซของสารใดๆ ; ไอที่มองเห็นได้ที่ฟุ้งกระจายหรือ แขวนลอยอยู่ในอากาศ เช่น หมอก ไอน้ำ ควัน [สิ่งแวดล้อม]
PM-10 ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]
Posterโปสเตอร์โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์
Screen ตะแกรง หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กรองสารแขวนลอยขนาดใหญ่ต่างๆ ในน้ำและน้ำเสีย, เครื่องมือที่ใช้คัดแยกขนาดสารที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เช่น ทราย หินคลุก ดิน หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง 1) ตะแกรง ตาข่าย ใช้ดักขยะ เช่น กระดาษหรือพลาสติกที่ปลิวมาตามแรงลม 2) ตะแกรง แผ่นโลหะ ซึ่งเจาะเป็นรูใช้สำหรับแยกแยะขยะที่คละกัน ตามขนาดที่ลดหลั่นกันไป แบ่งเป็น (ก) ตะแกรงแบบสั่น (Vibrating Screen) และ (ข) ตะแกรงแบบหมุนรอบตัว (Rotary Screen) [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentตะกอนหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของแข็งที่ตกจมจากสภาพการแขวนลอยในของเหลว / สสาร หรือสารอินทรีย์ที่เคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิม เนื่องจากกระแสลมหรือกระแสน้ำพัดผ่านและตกอยู่ตามผิวโลกไม่ว่าจะอยู่สูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentation การตกตะกอน หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง กระบวนการตกจมและทับถมของสารแขวนลอยในน้ำ น้ำเสียหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากแรงโน้มถ่วง วิธีการทำให้สารตกตะกอน มักทำโดยการลดความเร็ว การไหลให้ต่ำลงจนถึงจุดที่สารแขวนลอยนั้นจะจมลง หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การตกตะกอนของสารแขวนลอย อาจเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หรือจากการเหวี่ยง ความเร็วในการตกตะกอนใช้บอกขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคได้ การตกตะกอนยังเป็นขบวนการสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย และการทำน้ำประปา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arras (n.) สิ่งทอสำหรับแขวนบนฝาผนัง
clipboard (n.) กระดานที่มีที่แขวนกระดาษแขวนอยู่
clothesline (n.) ราวแขวนเสื้อ
dangle from (phrv.) แขวนไว้ตรงที่ See also: ห้อยไว้ที่
depend (vi.) แขวน See also: ห้อย, ห้อยลงมา Syn. hang down
drape (vt.) แขวน See also: ห้อย, ประดับ, ใช้ผ้าตกแต่ง Syn. dress, robe, hang, festoon Ops. bare, denude undress
drape over (phrv.) แขวนอยู่เหนือ
drapery (n.) ผ้าแขวน See also: ผ้าม่าน Syn. curtain, tapestry
electrophoresis (n.) การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าในของเหลวนั้น See also: วิธีการวิเคราะห์ประเภทของสารโดยการวัดอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละสารประกอบในคอลลอยด์ขณะที่อยู่ในสนามไฟฟ้า
feedbag (n.) กระเป๋าแขวนสำหรับใส่อาหารของม้า
gallows (n.) ที่แขวนคอนักโทษ See also: ตะแลงแกง Syn. gibbet, scaffold, halter
hang (vt.) แขวน See also: ห้อย Syn. dangle, suspend
hang (vt.) ฆ่าด้วยการแขวนคอ
hang together (phrv.) แขวนไว้กับ
hang together (phrv.) ถูกแขวนคอ
hang up (phrv.) แขวน
hang up (vt.) แขวน See also: ห้อย Syn. dangle, suspend
hang with (phrv.) แขวน (บางสิ่ง) ไว้กับ
hanging (n.) การแขวนคอ Syn. gallows
hanging (adj.) ที่ถูกตัดสินให้ถูกแขวนคอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ
He was hung a month after I caught him. Hello. Wait a minute.มันถูกแขวนคอหลังจากถูกจับได้ 1 เดือน อ้อ รอเดี๋ยวนะ
They have their gallows, their sacrificial ground.พวกเค้าเตรียมที่แขวนคอไว้ให้แล้ว
If you wanna hang this jury, go ahead.ถ้าคุณอยากจะแขวนลูกขุนนี้ไปข้างหน้า
Looks like we're really hung up here, huh?ดูเหมือนว่าเรากำลังแขวนจริงๆขึ้นที่นี่ฮะ?
I'm ready to walk into court and declare a hung jury.ฉันพร้อมที่จะเดินเข้าไปในศาลและประกาศแขวนลูกขุน
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน
Come on, we're hung. Nobody's gonna change his vote.มาเราไม่แขวน จะไม่มีใครเปลี่ยนการลงคะแนนของเขา
Each bait hung head-down with the shank of the hook inside... ... tight and sewed solid.แต่ละเหยื่อแขวนหัวลงกับขา ของเบ็ดภายในปลาเหยื่อ เชื่อมโยงและเย็บเป็นของแข็ง
People with ropes around their necks don't always hang.คนที่มีเชือกพันรอบคอ ไม่ถูกแขวนคอเสมอไปหรอก
Therefore we condemn him to be hung by the neck until dead.เราจึงขอตัดสินให้เขา รับโทษแขวนคอจนตาย
Even when Judas hanged himself there was a storm too.ขนาดตอนจูดาส์แขวนคอตาย ยังมีพายุเลย
Hanging around the house on the phone would be a big help.ขวนอยู่รอบ ๆ บ้านบนโทรศัพท์จะช่วยใหญ่
I'd sure appreciate it, sir, if you could find it in your heart to hang him up by his neck until he was dead.ผมจะซึ้งใจมาก ถ้านายท่าน... ...เอามันแขวนคอจนม่องเท่ง
I've got a special. When can you work him in?บอริส มีรายพิเศษ จะแขวนคอได้เมื่อไหร่
It's all right, Taggart. Just a man and a horse being hung out there.ไม่ต้องกลัวนะ แค่คนกับม้าถูกแขวนคอน่ะ
Oh, you shifty nigger! They said you were hung!ไหนเขาว่านายถูกแขวนคอไปแล้ว
I want those little paint-happy bastards caught and hung up by their Buster Browns.ผมอยากให้คุณตามจับ พวกที่ชอบมือบอนมาเเขวนประจาน
You know, they hang on me like leeches.คุณจะรู้ว่า พวกเขา แขวนบน ฉัน Iike Ieeches
I'll kill the man who offers that insult to my home and my wife and let them hang me!ผมจะฆ่าคนที่หยามบ้านและเมียผม แล้วให้มันแขวนคอผม
The Japanese are hanging on...ชาวญี่ปุ่นกำลังแขวนอยู่บน...
Well, I may not be the swiftest guy in the world even when I'm not hungover but I do seem to remember a process where you ask me questions and I give answers, and I ask questions and you give answers and that's the way we find out things.ดีฉันไม่อาจจะเป็นคนที่แต่งตัว ประหลาด swiftest ในโลกแม้ในขณะที่ฉันไม่ได้ แขวนมากกว่า แต่ฉันดูเหมือนจะจำ กระบวนการ
It's high. Been left to hang a couple of weeks.มันสูง ถูกทิ้งให้แขวนสองสามสัปดาห์
And I took her coat and hung it up.และผมเอาเสื้อคลุมของเธอแขวน
I'd be forced to suspend you headfirst in the Bog of Eternal Stench.เราก็ต้องแขวนแกกลับหัว อยู่ในหนองแห่งความเหม็นไม่มีสิ้นสุด
It was in his jacket hanging on the back of his chair.มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อนอก แขวนไว้ที่พนักเก้าอี้
Living room! Carrie, get your things off the planter.แครี่ เอาของออกจากที่แขวน
At sunrise, I will track him down, and have his skin hanging on the wall!ทันทีที่ตะวันขึ้นNฉันจะตามล่ามันเอาหนังมันมาแขวนที่ผนัง
The commissioner of baseball suspended eight of the players, including the great Shoeless Joe Jackson, for life.คณะกรรมการเบสบอล สั่งแขวนผู้เล่น 8 คน รวมทั้งเท้าเปล่าโจ แจ็คสันตลอดชีพ
What's "suspend"?อะไรคือ "สั่งแขวน" คะ
First door that don't have a chicken in the window is his.ประตูแรกที่ไม่มีไก่แขวนอยู่ที่หน้าต่าง
Darling, I need the banner over here.ที่รัก ฉันต้องการป้ายมาแขวนไว้ตรงนี้นะ
You ever going to hang these up?เคยคิดจะแขวนรูปบ้างไหมเนี่ย
And so the Sanderson Sisters... were hanged by the Salem town folk.และพี่น้องแซนเดอร์สัน... . ซึ่งถูกแขวนคอ โดยชาวเมืองซาเร็ม
Hang the Irie bastards!ขวนคอไอ้ไอริชชั่วพวกนั้น!
Oh, look, what's this They're hanging mistletoeโอ้ ดูสิ นั่นอะไร / เขาแขวนต้นมิสเทิลโทว์เอาไว้
And hang it like this on the wallแล้วแขวนมันไว้แบบนี้บนผนัง
No, it ain't quite time yet. Come on. Let's hang back.ไม่มีก็ไม่ได้เป็นเวลาที่ค่อนข้างยัง มาใน ขอแขวนกลับ
I'm hanging up the phone!ฉันแขวนขึ้นโทรศัพท์!
Now, Vincent, you just hang back... and don't do a goddamn thing.ตอนนี้วินเซนต์คุณเพียงแค่แขวนกลับ ... และไม่ทำสิ่งที่ goddamn

ขวน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: แขวน
掛かる[かかる, kakaru] Thai: แขวนติดอยู่ English: to hang (vi)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข่วน
Back to top