ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กับดัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กับดัก*, -กับดัก-

กับดัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กับดัก (n.) trap See also: snare Syn. กับ
English-Thai: HOPE Dictionary
booby trap n.ทุ่นระเบิด,กับดักระเบิด,กับดัก
booby-trap(บู'บีแทรพ) {booby-trapped,booby-trapping,booby-traps} vt. วางกับดักระเบิด,วางกับดัก
creel(ครีล) n. ตะกร้าใส่ปลา (กุ้งหรือปู) ,กับดักปลา (กุ้ง ปูหรืออื่น ๆ)
deadfalln. กับดักที่มีของหนักตกลงทับเหยื่อตาย
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
pitfall(พิท'ฟอล) n. หลุมพราง,กับดัก
rattrapn. กับดักหนู,ที่จนตรอก,ที่สกปรกโกโรโกโส
snare(สแนร์) n. กับดัก,แร้ว,จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง,ห่วงลาดสำหรับตัดเอาเนื้องอกหรือเนื้อปูดออก,ถบโลหะขึงกลองแต๊ก vt. ดักสัตว์ด้วยแร้ว (จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง) ,ล่อจับ,ดัก,หลอก,ใส่ร้าย,ป้ายสี., See also: snarer n. snaringly adv.
trap(แทรพ) n. กับดัก,หลุมพราง,ตาข่าย,แร้ว,เครื่องดักสัตว์,ท่อโค้งเก็บน้ำ,ช่องมีฝาปิด,ปาก,ตำรวจ,นักสืบ. vt.,vi.ทำให้ติดกับดัก,ทำให้ตกหลุมพราง,วางกับดัก,จับกุม,ยึดไว้., See also: traps n. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ, Syn. snar
trappern. ผู้วางกับดักสัตว์,ผู้มีอาชีพวางกับดักสัตว์เอาขน
English-Thai: Nontri Dictionary
gin(n) สุรา,เครื่องปั่นฝ้าย,กับดัก,หลุมพราง,อวน
mousetrap(n) กับดักหนู
pitfall(n) กับดัก,หลุมพราง,อันตราย
snare(n) บ่วง,แร้ว,จั่น,กับดัก,หลุมพราง
trap(n) กับดัก,แร้ว,รถเทียมม้า,เครื่องบังเหียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trapกับดัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mesh (n.) กับดัก Syn. trap
snare (n.) กับดัก See also: แร้ว, จั่น Syn. hook, trap, springe
springe (n.) กับดัก See also: หลุมพราง, บ่วงแร้ว Syn. snare, trap
trap (n.) กับดัก See also: กับ
rattrap (n.) กับดักจับหนู See also: ที่ดักหนู
mousetrap (n.) กับดักหนู Syn. trap
decoy (n.) คนที่ล่อลวงผู้อื่นให้ตกอยู่ในอันตรายหรือติดกับดัก See also: นกต่อ Syn. allurement, bait, enticement, inducement
ensnare (vt.) วางกับดักสัตว์ See also: ดักสัตว์ Syn. net, trap
entrap (vt.) ทำให้ติดกับดัก See also: ดัก Syn. ensnare, snare, trap
inmesh (vt.) ทำให้ติดกับดัก See also: ทำให้พัวพัน Syn. entrap, trap
snarer (n.) ผู้วางกับดัก
trap (vt.) วางกับดัก See also: ดักจับ, ดัก
trapper (n.) คนวางกับดัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It might be a trap. They might suspect us.มันอาจจะเป็น กับดัก พวกเขา อาจจะ สงสัยว่า เรา
Just spoke to Chin-- he's setting up the meet with Sang Min.เพิ่งคุยกับชิน... เขากำลังวาง กับดัก นัดเจอกับ ชาง มิน
I knew exactly what was coming... a trap.ฉันรู้ว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไร กับดัก ยังไงล่ะ
An ambush. A trap. Set by humans.การซุ่มโจมตี กับดัก ตั้งโดยมนุษย์
Is it a ghost, some sort of trapped spirit?ผี กับดัก หรือว่าวิญญาณ
Traps? What kind of traps?กับดัก กับดักยังไงหรอ?
It's a fucking trap. I can not get out!กับดัก ชั้นออกไปไม่ได้
His trap could still work.กับดักของเค้าอาจจะยังได้ผล
The traps work better with a little peanut butter.กับดักนั่นมันได้ผลดีกว่าใช้เนยถั่วซะอีก
The trap isn't for Arthur.กับดักนั่นไม่ใช่สำหรับอาเธอร์
This trap was to protect himself.กับดักนี่ไว้ปกป้องตัวเขาเอง
It's a star within a star.กับดักปิศาจ ฉันเคยเห็นเหมือนกัน
This devil's trap is old Enochian.กับดักปิศาจนี้เป็นของอีโนเคียนโบราณ
A 100-square-mile devil's trap.กับดักปีศาจขนาด 100 ตารางไมล์
The Demon Trap in your noggin is gonna keep you from smoking out.กับดักปีศาจที่ฝังอยู่ในหัวเเกจะกันไม่ให้เเกกลายเป็นควันหนีออกไป
The demon trap in your noggin is gonna keep you from smoking out.กับดักปีศาจในหัวของแก จะทำให้แกสลายเป็นควันออกมาไม่ได้
Then your opponent is me. Gray! Elfman!กับดักรูนส์ทำงานมันจึงใช้เวทย์ไม่ได้
FOR WHAT DARK MATTER MIGHT BE. WE'RE GRADUALLY WORKING THROUGH THE LIST AND TRYING TO RULE THEM OUT ONE BY ONE.กับดักหนึ่งของ อนุภาคเหล่านี้และศึกษามัน
The beautiful trap is inside of us... because it is us.กับดักอันงดงามนั้น อยู่ในตัวเรา... เพราะว่ามันคือเรา
That trip laser wasn't meant for us specifically.กับดักเลเซอร์นั่น ไม่ได้ตั้งเป้าที่เราโดยเฉพาะ
Traps and talismans from every faith on the globe.กับดักและเครื่องรางที่่จะหาได้ทุกอย่างบนโลกนี้
Idiots baited the mouse trap with real cheese.กับดักโง่ ๆ ล่อหนูด้วยซีสแท้ ๆ
It's Catcher in the Rye.กับดักในทุ่งข้าวไรย์
Trapped in the place where they died.กับดักในบ้านนี้ซึ่งทำให้เราตายได้
That trap wasn't meant to kill.กับดักไม่ได้ทำไว้เพื่อฆ่า
There must be an easier way to set a trap!ต้องมีวิธีที่ง่ายต่อการติดตั้งกับดัก
I'm gonna haul ass over there and get rid of that warning barrier... around the mine shaft and camouflage it.ส่วนฉันจะไปเตรียมสุสานให้ไอ้นรกนั่น จะทำกับดักรอไว้ที่แถวๆเหมือง
We've got him, go ahead, he's trapped!เราได้เขา ไปข้างหน้า เขาก็ติดกับดัก
D, watch out...it's a trap!ดี เดี๋ยวก่อน.. มันเป็นกับดัก!
I told you this was a trap.ข้าบอกแล้ว ว่าเป็นกับดัก
Could this be a trap?อาจเป็นกับดักหรือเปล่า?
I always think everything could be a trap, which is why I'm still alive.ฉันคิดเสมอแหละว่าทุกอย่างอาจจะเป็นกับดัก นั่นเป็นเหตุให้ฉันยังอยู่รอดไงล่ะ
Unless I am wrong, and I am never wrong, they are headed dead into the Fire Swamp.ถ้าฉันเดาไม่ผิด และฉันไม่เคยผิด... พวกเขากำลังมุ่งไปสู่ ดงกับดักไฟ
Skip on to the Fire Swamp. That sounded good. Oh.ข้ามไปตอนดงกับดักไฟเลยก็ดีนะฮะ
A few more steps and we'll be safe in the Fire Swamp.อีกนิดเดียว เราก็จะไปถึงดงกับดักไฟอย่างปลอดภัย
Well, one thing I will say, the Fire Swamp certainly does keep you on your toes.อย่างเดียวที่ข้าอยากพูดก็คือ ... กับดักไฟจะทำให้เราต้องเดินเขย่งเก็งกอยไปตลอกเลยล่ะ
I mean, what are the three terrors of the Fire Swamp?ข้าหมายถึง , อะไรคือความน่ากลัว 3 อย่างของกับดักไฟ
We know the secrets of the Fire Swamp.พวกเรารู้ความลับของดงกับดักไฟ
You survived the Fire Swamp.เจ้ารอดมาจากดงกับดักไฟ
She's been like that ever since the Fire Swamp.เธอเป็นแบบนี้ตั้งแต่กลับมาจากดงกับดักไฟ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กับดัก
Back to top