ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลเม็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลเม็ด*, -กลเม็ด-

กลเม็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลเม็ด (n.) trick See also: tip, tactic, stratagem, artful, subterfuge, artifice Syn. กลวิธี, ลูกเล่น, วิธีแยบคาย
กลเม็ดเด็ดพราย (n.) trick See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique Syn. กลเม็ด
English-Thai: HOPE Dictionary
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
gambit(แกม'บิท) n. การเล่นหมากรุกโดยการยอมเสียสละหมากเพื่อเดินได้เปรียบขึ้น,กลเม็ด,แผนที่สุขุมรอบคอบ, Syn. stratagem,plan
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย,การใช้กลเม็ด,การใช้เล่ห์เพทุบาย,การใช้เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,กลอุบาย,กลเม็ด
English-Thai: Nontri Dictionary
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
trick(n) เล่ห์กระเท่ห์,นิสัย,กลเม็ด,การตบตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mysteryกลเม็ด (ในเชิงการค้า ศิลปะ วิชาชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gambit (n.) กลเม็ด See also: อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม Syn. trick, bluff, artifice
game (n.) กลเม็ด See also: กลวิธี, กล Syn. strategy, plan, plot, tactics
finesse (n.) กลเม็ดในการแข่งขันไพ่บริดจ์
finesse (vt.) ใช้กลเม็ดในการเล่นไพ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The trick is figuring out how to be on the winning side.กลเม็ดก็คือหาทางอย่างไรเพื่อให้ได้ไปอยู่ข้างชนะ
HK tactical -- nice weapon, but my mom's, here, will take your head clean off.กลเม็ดของเอชเค -- อาวุธอย่างเจ๋ง แต่ของแม่ของฉันนี่ จะทำให้หัวแกโล่ง
The trick is to stay alert, stay frosty.กลเม็ดคือให้ตื่นตัวเข้าไว้ ทำตัวเย็นชาเข้าไว้
The trick is finding that perfect blend of sweet and sour.กลเม็ดที่ต้องหาให้เจอ คือการผสมผสานระหว่างหวาน และก็เปรี้ยว
A little finesse, catch him off guard, have him think I'm someone else.กลเม็ดเด็ดพรายเล็ก ๆ น้อย ๆ จับเขาออกยามได้เขาคิดว่าฉันมีคนอื่น
Your stupid tricks won't work.กลเม็ดโง่ๆนั่น\ ใช้ไม่ได้ผลหรอก
Entirely different. Now, Chinese mah jong very tricky.ไม่เหมือนกันเลย ไพ่นกกระจอกจีนเรามีกลเม็ดมากมาย
Stay where you are. Five more minutes will do the trick.อยู่ตรงที่ที่อยู่นี่แหละ ให้เวลาอีกห้านาทีเป็นกลเม็ดน่ะ
Oh, you-all want to know my strategy.อยากรู้กลเม็ดของผมหรือ
Improvisation is a parlor trick. Anyone can do it.เป็นกลเม็ดเอาใจแขก นะใครๆก็ทำได้
I'll teach her some nice tricks for you.ฉันจะสอนกลเม็ดเด็ดพรายให้เธอแทนนาย
I want a rewrite on the "Five Ways to Fake lt."ฉันอยากให้เขียนเรื่อง "5กลเม็ดวิธีแกล้งเสร็จ"ใหม่
That's a neat trick, considering I was asleep.เป็นกลเม็ดที่เด็ดมาก ทั้งที่ความจริงผมหลับอยู่
You get me to teach you a few kitchen tricks to dazzle the boss and then you blow past me?นายหลอกให้ฉันสอนกลเม็ดในครัว 2-3 อย่าง จะได้ไปเลียเจ้านาย แล้วล้ำหน้าฉัน
If we can trigger the arrhythmia and identify it,ถ้าเรามีกลเม็ดเราสามารถแยกแยะและระบุมัน
Still, there was also some rigging involvedแต่ก็ มีกลเม็ดเล็กน้อย
We gave it our best shot. It wasn't great. But it was fun.เราทำดีที่สุดเลยล่ะ แต่มันก็ไม่ได้ดีเท่าไร อย่างไรก็ตามมันสนุกมาก เป็นกลเม็ดที่ดี
No gimmicks. No false theatricality.ไม่มีกลเม็ด ไม่มีแผนซับซ้อน
Desperately tricky to make, disastrous should you get it wrong.ต้องใช้กลเม็ดในการทำ และมีฤทธิ์ร้ายกาจ
It's a gambit designed to turn Fischer against his own subconscious.มันเป็นกลเม็ดการออกแบบมาเพื่อเปิดฟิชเชอร์กับจิตใต้สำนึกของตัวเอง
For as long as possible. That is the trick.ให้นานเท่าที่จะนานได้ นี่แหละคือกลเม็ด
He is performing the most basic and elementary of magic tricks here...เขาได้แสดงออกไปอย่างพื้นฐาน และโดยเบื้องต้นที่สุดแล้ว ของกลเม็ดมายากลในที่นี้
He has a brilliant trick to keep himself out of prison.เขามีกลเม็ดที่แยบยลที่จะไม่ติดคุก
Exactly. That's what I think.ถูกเผง นั่นคือสิ่งที่ผมคิด แต่กลเม็ดก็คือว่าไมค์
It's a hunter's trick.มันเป็นกลเม็ดของนายพราน
Stick around, I'll show you tricks your daddy never dreamed of.ฉันคือตาของนาย คอยอยู่ใกล้ๆ... ฉันจะแสดงกลเม็ด
I must say this was a well- conceived method for disposal.ฉันพูดได้เลยว่าเป็นกลเม็ดที่ดี ในการทำลายซากศพจนจำไม่ได้
You get very excited when you talk to this man.เธอมีกลเม็ดเยอะแยะที่ฉันไม่รู้
I know a lot of swell tricks.ฉันรู้กลเม็ดเคล็ดลับเยอะแยะ
Look, splicing security footage together is one of our tricks.ตัดต่อภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นหนึ่งในกลเม็ดของเรา
All you need's a gimmick.แค่ต้องมีกลเม็ดหน่อย
You see the trick is to...รู้ไหม กลเม็ดก็คือ...
Anyway, um, yeah, if the stone gets too big, it needs to be delivered, and the trick is getting it out intact, because if it's damaged, it's, you know, worthless.เมื่อเจ้าสิ่งนั้นมันโตขึ้น มันจะต้องถูกเอาออก และกลเม็ดมันอยู่ที่ว่า จะต้องเอาออกมาอย่างไม่บุบสลาย เพราะถ้ามันเสียหาย\มันจะ,แบบว่า,ไม่มีค่าอะไรเลย
I had a feeling you'd be reluctant, which is why I'm going to dip into my neurobiological bag of tricks.ฉันกะแล้วว่าเธอจะไม่เต็มใจ เพราะงั้นฉันเลยจะ งััดเอากลเม็ดทางชีววิทยามาใช้
It's not their performance, it's yours. Your gambit.ไม่ใช่ของพวกเค้า ฉันหมายถึงของคุณ กลเม็ดของคุณ
We've pulled off some sharp tricks time after time.เราใช้กลเม็ดเด็ดๆ ด้วยกันหลายต่อหลายครั้ง
And now, it's time for a little nuance and finesse.และตอนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับ แตกต่างกันนิดหน่อยน้อยและกลเม็ดเด็ดพราย.
It's a little trick I picked up in Tibet.มันเป็นกลเม็ดที่ฉันได้จากทิเบตน่ะ
I know all the tricks and tropes of filmmaking, but what I'm missing is what I think the critics call "substance,"ผมรู้ทุกกลเม็ดในการทำหนัง แต่กลับขาดสิ่งที่นักวิจารณ์ เรียกว่า "สาระ"
I'd call that a successful gambit.ข้าเรียกมันว่ากลเม็ดที่ประสบความสำเร็จ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลเม็ด
Back to top