ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจก*, -กระจก-

กระจก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจก (n.) pane of glass See also: sheet glass, plate of glass
กระจกข้าง (n.) wing mirror See also: side mirror Syn. กระจกข้างรถ
กระจกข้างรถ (n.) wing mirror See also: side mirror
กระจกตา (n.) cornea
กระจกนูน (n.) convex See also: convex lens, convex mirror
กระจกฝ้า (n.) ground glass See also: frosted glass
กระจกรถ (n.) windshield See also: windscreen
กระจกส่อง (n.) mirror See also: looking glass, hand-mirror, reflector Syn. กระจก, กระจกเงา, คันฉ่อง
กระจกสะท้อนแสง (n.) solartag
กระจกสี (n.) stained glass See also: coloured thin and quadrangular glass
กระจกหน้ารถ (n.) windscreen See also: windshield
กระจกหน้ารถ (n.) wind shield See also: wind screen
กระจกหน้ารถยนต์ (n.) wind shield Syn. กระจกหน้ารถ
กระจกหลัง (n.) rear window
กระจกหุง (n.) stained glass See also: coloured thin and quadrangular glass Syn. กระจกสี
กระจกเงา (n.) mirror See also: looking glass Syn. กระจก, กระจกส่อง, คันฉ่อง
กระจกเว้า (n.) concave lens
กระจกใส (n.) clear glass
English-Thai: HOPE Dictionary
looking glassกระจก,แก้วที่ใช้ทำกระจก
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
anamorphosis(แอนนะมอร์ไฟ' ซิส) n. การเขียนภาพที่ผิดจากธรรมชาติ (เช่นจากภาพที่ส่องด้วยกระจก)
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
cataract(แคท'ทะแรคทฺ) n. น้ำตกขนาดใหญ่,การไหลเชี่ยวของน้ำ,ฝนที่เทกระหน่ำลงมา,น้ำป่า,แก่งในแม่น้ำ,ต้อกระจก
catoptricadj. เกี่ยวกับแสงสะท้อนหรือกระจก
chimney(ชิม'นี) n. ปล่องไฟ,ฝาครอบกระจกตะเกียงน้ำมัน,หลอดตะเกียง,เตาผิง,เตาฝาผนัง,คนติดบุหรี่
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
conservatory(คันเซอ'วะโทรี) n. ห้องกระจกสำหรับปลูกต้นไม้,โรงเรียนดนตรี,สถานที่เก็บรักษาของ. adj. เกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือสงวน,เกี่ยวกับการดอง, Syn. greenhouse,conservatoire
contact lensn. เลนส์สายตาที่เป็นพลาสติก ใช้วางติดบนกระจกตาแทนแว่นตาได้
cornea(คอร์'เนีย) n. กระจกตา,แก้วตา, See also: corneal adj. ดูcornea
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
crystalline lensn. เลนส์ตา,กระจกตา
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
frit(ฟริท) n. วัตถุที่ใช้ทำเครื่องเคลือบหรือกระจก
fritt(ฟริท) n. วัตถุที่ใช้ทำเครื่องเคลือบหรือกระจก
glass(กลาส) n. แก้ว,กระจก,เลนส์,แว่นขยาย,เครื่องแก้ว,หนึ่งถ้วยแก้ว adj. ซึ่งทำด้วยแก้ว vt. ติดกระจก,สะท้อน, See also: glasses n.,pl. แว่นตา,
glasswork(กลาส'เวิร์ค) n. การผลิตแก้วและเครื่องแก้ว,การตัดกระจก,การตกแต่งเครื่องแก้ว, See also: glassworker n.
glassworks(กลาส'เวิร์คซ) n. โรงงานแก้ว,โรงงานกระจก
glaze(เกลซ) vt. ติดกระจก,เคลือบ,โรยหน้า. vi. เป็นเงามัน. n. วัตถุเคลือบ,สีเคลือบ,ความเป็นเงามัน,แผ่นน้ำแข็งบาง ตามพื้นดิน, Syn. polish
glazier(เกล'ซิเออะ) n. ช่างติดกระจก
glaziery(เกล'ซิเออรี) n. งานติดกระจก
glazing(เกล'ซิง) n. การติดกระจก,แผ่นกระจกที่ใช้ติด,ผิวหน้าที่เรียบเป็นเงามัน
greenhousen. อาคารกระจกที่แสงแดดเข้าไปได้,เรือนกระจก
hallstandn. ตู้กระจกแบบหนึ่ง
kaleidoscope(คะไล'ดะสโคพ) n. กล้องภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง
lens(เลนซ) n. เลนซ์,แว่น,กระจกส่องภาพในกล้อง,ชุดเลนส์ pl., See also: lenses
mirror(มี'เรอะ) n. กระจก,สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง,แบบแผนของการเลียนแบบ. vt. สะท้อนแสง,เป็นตัวแทนที่แท้จริง,ส่อ,ส่องเป็นเงา, Syn. glass
mirror imageภาพบนกระจก,ภาพกระจก
nebula(เนบ'บิวละ) n. กลุ่มแก๊สหรือฝุ่นที่คล้ายก้อนเมฆ,กาแล็กซีนอก,โรคกระจกมัว., See also: nebular adj. pl. nebulae,nebulas
negative(เนก'กะทิฟว) adj.,n. (การ) คัดค้าน,ปฏิเสธ,ได้ผลขั้วลบ,ฟิล์มหรือกระจกถ่ายรูปที่กลับสีดำเป็นขาว,ค่าหรือสัญลักษณ์ที่เป็นลบ,เครื่องหมายลบ
pearl eyen. ต้อกระจก
plate(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง,แผ่นโลหะ,ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) ,แผ่นเหล็กต่อเรือ,แผ่นกระจก,แผ่นพิมพ์,เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ,โล่รางวัล,การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล,จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค,ภาชนะท้องเรียบ,ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ,ชุบด้วยไฟฟ้า,ตอกแผ่นโลหะ,พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์
safty glassn. กระจกนิรภัย
sash(แซช) n. ผ้ายาวสะพาย,สายสะพาย,สายคาดเอว,แพรสะพาย,กรอบกระจกหน้าต่างหรือ vt. ใส่กรอบกระจกหน้าต่างหรือประตู,ใส่วงกบหน้าต่างหรือประตู
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
shadowbox(แชด'โดบอคซฺ) vi. ชกมวยหน้ากระจกโดยปราศจากคู่ชกเพื่อส่องดูท่าทางการชกของตัวเอง,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง, See also: shadowboxing n.
showcase(โช'เคส) n. ตู้กระจกแสดงสินค้า,ตู้แสดง,สิ่งที่แสดงจุดเด่นของสิ่ง ของหรือคน. vt. แสดง,ทำให้เห็นจุดเด่น, Syn. exhibit
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
cataract(n) แก่ง,น้ำป่า,โรคต้อกระจก
conservatory(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก,โรงเรียนสอนดนตรี
glassy(adj) เหมือนแก้ว,เหมือนกระจก,คล้ายแก้ว
glazier(n) ช่างกระจก
greenhouse(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก
LOOKING looking glass(n) กระจก,คันฉ่อง
mirror(n) กระจกเงา,คันฉ่อง
pane(n) บานกระจกหน้าต่าง,ตาหมากรุก
slide(n) ทางน้ำแข็ง,รางเลื่อน,ทางลาด,แผ่นกระจก,การลื่นไถล
window(n) หน้าต่าง,ช่อง,ตู้กระจกหน้าร้าน,กระจกหน้าต่าง
windowpane(n) กระจกหน้าต่าง
windshield(n) ที่กันลม,กะบังลม,กระจกหน้ารถยนต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corneaกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cover glassกระจกกั้นใส [มีความหมายเหมือนกับ plain glass] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
keratoconusกระจกตารูปกรวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
safety glassกระจกนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tempered glassกระจก(นิรภัย)แบบเทมเปอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
toughened glassกระจก(นิรภัย)แบบเหนียว : [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
windscreen; windshieldกระจกบังลมหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
windshield; windscreenกระจกบังลมหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arcus juvenilis; embryotoxon, anteriorเส้นขอบกระจกตาวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cataractต้อแก้วตา, ต้อกระจก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
couching; cataractopiesisการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dendriform ulcer; ulcer, dendriticแผลกระจกตาชนิดแตกกิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glass craftงานช่างแก้วและกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass inlayงานฝังประดับกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glazingการใช้แผ่นกระจกกับอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
greenhouseเรือนกระจก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
stained glassงานกระจกสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ulcer, corneal; helcomaแผลเปื่อยกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea]๒. ตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerophthalmiaภาวะเยื่อตาและกระจกตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xeroma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corneaกระจกตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mirrorกระจกรับแสง, กระจกเงา [การแพทย์]
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Box Carrierบ็อกแคเรี่ยชุดอุปกรณ์ในการทำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ที่นักวิจัยไทยพัฒนาขึ้น โดยจะใส่กระจกที่เตรียมพร้อมในการปลูกผลึก แล้วนำเข้าเครื่อง PECVD ต่อไป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cataractต้อกระจก [TU Subject Heading]
Diamond เพชร แหล่ง - พบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ปนอยู่กับแร่ดีบุกในลานแร่ดีบุก ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพลอยต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการตัดกระจกและวัตถุอื่น ๆ เพชรดำ ใช้ฝังในเหล็กใช้เป็นหัวเจาะหินแข็ง ๆ หรือวัตถุที่แข็ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Glazingการใช้กระจก [TU Subject Heading]
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Greenhouse effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Greenhouse gasก๊าซเรือนกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ground Glass Appearanceลักษณะแบบกระจกฝ้า, [การแพทย์]
imageภาพ, ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมกันหรือเสมือนรวมกันของรังสีของแสงที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Keratoconusโรคกระจกตาผิดปกติ; โรคเคอราโตโคนัส; เคอราโตโคนัส, กระจกตา; เคอราโตโคนัส [การแพทย์]
Marginal Abatement Cost Curvesเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้าย [เศรษฐศาสตร์]
Mirror Imageภาพสะท้อนกลับในกระจกเงา, ลักษณะที่เห็นจากกระจกเงา, ภาพในกระจกเงา, เงากระจก [การแพทย์]
Mountวางบนแผ่นกระจก [การแพทย์]
rayรังสี, ลำแคบ ๆ ของการแผ่รังสี หรือแผนภาพที่สมมติขึ้นแทนลำแคบ ๆ เช่น ลูกศร เพื่อใช้หาตำแหน่งของวัตถุและภาพในระบบของกระจกและเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
translucent objectวัตถุโปร่งแสง, วัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เพราะแสงเกิดการกระเจิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transparent objectวัตถุโปร่งใส, วัตถุที่ให้แสงทะลุผ่านได้และสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่งได้ชัดเจน  เช่น กระจกใส กระดาษแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
looking (n.) กระจก See also: กระจกเงา Syn. glass, reflector
mirror (n.) กระจก See also: กระจกเงา Syn. looking, glass, reflector
cornea (n.) กระจกตา See also: แก้วตา
safety glass (n.) กระจกนิรภัย See also: กระจกที่แตกแล้วไม่กระเด็นออก
windshield (n.) กระจกบังลม Syn. windscreen
cheval glass (n.) กระจกบานใหญ่หมุนได้หรือพลิกกลับได้
ground glass (n.) กระจกฝ้า
mouth mirror (n.) กระจกส่องฟัน
windowpane (n.) กระจกหน้าต่าง Syn. pane, window
looking glass (n.) กระจกเงา Syn. mirror, glass
bay window (n.) หน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่ยื่นออกมาจากผนัง (มี 3 ด้าน)
candle stick (n.) เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ See also: เชิงเทียนติดผนัง
conservatory (n.) เรือนกระจกสำหรับเก็บต้นไม้ Syn. glasshouse, greenhouse, nursery
crystal (n.) แก้วหรือกระจกคุณภาพดี
defog (vi.) กำจัดไอน้ำออกจากกระจกหรือเลนส์ See also: ขจัดหมอก Syn. demist
defog (vt.) กำจัดไอน้ำออกจากกระจกหรือเลนส์ See also: ขจัดหมอก Syn. demist
display counter (n.) ตู้กระจกแสดงสินค้าหรือสิ่งของให้ชม See also: ตู้แสดง Syn. cabinet, museum case, exhibition
flat section (n.) บานกระจกหน้าต่าง Syn. sheet
gibbous (adj.) (เลนส์, กระจก) นูน See also: โค้งออก Syn. convex, protuberant
gibbousness (n.) ความนูนของเลนส์ / กระจก See also: การโค้งออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something blew out the windows, but fromhe inside.มีอะไรบางอย่างเป่า กระจก ออกไปจากข้างใน
Mirror, mirror on the wall. Who's the... Oh, forget it.กระจกเอ๋ย กระจก ใครคือ โอ้ ช่างมันเถอะ
Mirrors, scissors, trinkets.กระจก กรรไกร เครื่องประดับ
Mirror. Razor, razor. Mirror.กระจก มีดโกนมีดโกน กระจก
Bulletproof glasses will here.. here.. and there.กระจกกันกระสุนที่ตรงนี้ นี้ และตรงนั้น
Well,a mirror can't remember everything that you've tried on.กระจกคงจำทุกชุดที่คุณลองไม่ได้
This glass is not gonna hold long.กระจกคงรั้งเอาไว้ไม่ได้นาน
Then it reveals all that he has done in his lifeกระจกจะเผยให้เห็นถึง สิ่งไม่ดีที่เขาทำมาทั้งชีวิต
A Chinese mirror would not be this good.กระจกจากจีนไม่ดีเท่าไหร่เนอะ
Her corneas were burned by ultraviolet radiation.กระจกตาของเธอถูกเผาจากรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต
Things that are not real?กระจกตาที่เข้ากับคุณได้ในวันผ่าตัด นั้นมาจาก
Have the cornea or pupils been harmed in any way?กระจกตาหรือรูม่านตา เสียหายบ้างรึเปล่า
The glass is tinted. So, you're going to have to get close.กระจกถูกย้อม เธอจึงต้องเข้าไปใกล้ๆ
All that glass shattering down around him and he can't walk?กระจกทั้งหมดตกลงมารอบๆเขา ทั้งๆที่เขาเดินไม่ได้เนี่ยนะ
The looking glass. There it is!กระจกทางผ่าน อยู่นั่นไง!
See,the light illuminates the front side of the dust particles.กระจกทำให้เราเห็นอีกด้าน เพราะมันทอดเงาฝุ่นด้านตรงข้ามกับผิวที่ไฟส่อง
♪ Oh, mirror in the sky, what is love? ♪กระจกที่สะท้อนท้องฟ้า ความรักคืออะไร ?
That glass isn't gonna hold much longer.กระจกนั่น คงทนได้อีกไม่นานนัก
That mirror was scratched.กระจกนั่นมีรอยอยู่แล้ว
The glass is reinforced... but it won't hold forever.กระจกนั้นแข็งแรง แต่ไม่ตลอดไปแน่
This mirror gives us neither knowledge or truth.กระจกนี้ ไม่ให้ความรู้ หรือความจริงกับเรา
It's getting hurt, there is no pain.กระจกบาด แต่กลับไม่รู้สึกอะไรเลย
For the mirror shows many things.กระจกบานนี้ จะทำให้เจ้าประจักษ์ในหลายสิ่ง
What the hell is this glass?กระจกบ้ามองอะไรไม่เห็นเลย
The door's glass is four inches thick. A rhino couldn't crack it.กระจกประตูหนาสี่นิ้ว แรดชนยังไม่แตก
Late Baroque, Venetian, mid-18th-century mirror.กระจกปลายยุคบาร็อคเวเนเชียน กลางศตวรรษที่ 18
The helmet, it fogs up everything.กระจกฝ้ามองไม่เห็นอะไรเลย
Windows are bulletproof.กระจกพวกนี้กันกระสุน
This glass has charcoal-gray paint transfer on it.กระจกพวกนี้มีสีเทาติดอยู่
Where is the passenger side mirror?กระจกมองข้างฝั่งผู้โดยสารอยู่ไหน
Rearview mirrors. We'll get you some, and I'll teach you if you want.กระจกมองหลัง เราจะให้คุณได้รับบางส่วน และฉันจะสอนคุณถ้าคุณต้องการ
The glass would fall on the inside the window.กระจกมันก็ควรจะกระเด็นเข้าไปข้างในห้องไม่ใช่หรือ
Could that mirror break from him hitting it?กระจกมันแตก จากเค้าล้มลงไปฟาดได้มั้ย?
The precious mirror is broken and you are partly to blameกระจกราคาแพงก็แตกไปแล้ว และท่านก็มีส่วนทำให้มันเสียหาย
Broken mirror can Zhongyuanกระจกร้าว ยังซ่อมได้
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่
Mirror mirror on the wall...กระจกวิเศษบอกข้าเถิด
Tell me magic mirror, what is this awful place?กระจกวิเศษบอกข้าเถิด ที่ๆน่ากลัวนี่มันอะไรกัน
Mirror, mirror on the wall, who is fairest of them all?กระจกวิเศษเอ๋ย.. จงบอกข้าเถิด ใครงามเลิศในปฐพี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจก
Back to top