unfortunate

แปลว่า


adj โชคร้าย
ความหมายเหมือนกับ: unlucky
คำที่เกี่ยวข้อง: ฤกษ์ไม่ด , เคราะห์ไม่ดี
คำตรงข้าม: lucky
n คนโชคร้าย
ความหมายเหมือนกับ: loser
คำที่เกี่ยวข้อง: คนเคราะห์ร้าย
คำตรงข้าม: winner

คำที่มี "unfortunate" ในคำ


unfortunately adv น่าเสียดาย
ความหมายเหมือนกับ: regrettably
คำตรงข้าม: fortunatelyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top