pour

แปลว่า


vt เท
ความหมายเหมือนกับ: spill , splash
คำที่เกี่ยวข้อง: ริน , ทำให้ไหลหลั่ง
vt เสิร์ฟเครื่องดื่ม
vi เสิร์ฟเครื่องดื่ม
vi ปล่อยออกอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: emit , drain , discharge
vi ฝนตกหนัก
ความหมายเหมือนกับ: flood , drench
คำที่เกี่ยวข้อง: ฝนตกกรูกราว

รูปภาพ


pour เสิร์ฟเครื่องดื่มเสิร์ฟเครื่องดื่ม

ตัวอย่างประโยค


May I pour you a cup of tea? ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
May I pour you another cup of tea? ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ

หมวดคำ