porch

แปลว่า


n ชานบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: doorstep , gallery , veranda , piazza
คำที่เกี่ยวข้อง: ลาน , ระเบียง , เฉลียง , มุข , หน้ามุข

รูปภาพ


porch ชานบ้านชานบ้าน

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top