jet

แปลว่า


n ก๊าซหรือของเหลวที่พ่นออกมาอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: stream , spout , gush
n เครื่องบินไอพ่น
ความหมายเหมือนกับ: jet plane
vi ท่องเที่ยวโดยเครื่องบินไอพ่น
ความหมายเหมือนกับ: fly , soar
คำที่เกี่ยวข้อง: เดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น
vt ไหลพุ่งออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: พ่นออกมาเป็นสาย
n แร่สีดำมันเงาใช้ทำเครื่องเพชรพลอย

คำที่มี "jet" ในคำ


jet engine n เครื่องยนต์ชนิดหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ

jet lag n อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน

jet plane n เครื่องบินไอพ่น
ความหมายเหมือนกับ: jet , jet airplane

jet propulsion n การขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ

jet set n กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น
ความหมายเหมือนกับ: wealthy people

jet-black adj ดำเป็นเงา
ความหมายเหมือนกับ: ebony , pitch black , raven

jetsam n สิ่งของที่ถูกโยนทิ้งลงทะเลเพื่อลดน้ำหนักเรือ

jet-ski n เจ็ตสกี

jettison vt กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: discard , get rid of , dump
คำตรงข้าม: retain , keep

jettison vt ทิ้งความคิดหรือแผนการที่ไม่มีประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: abandon
คำตรงข้าม: maintain

jettison vt โยนสิ่งของออกเพื่อทำให้เรือหรือเครื่องบินเบาขึ้น

jetty n กำแพงที่ทำขึ้นเพื่อต้านคลื่นหรือลม
ความหมายเหมือนกับ: breakwater

jetty n ท่าเทียบเรือ
ความหมายเหมือนกับ: dock

jet airplane n เครื่องบินไอพ่น
ความหมายเหมือนกับ: jet

fanjet n เครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า
ความหมายเหมือนกับ: turbofan

ink-jet n ระบบการพิมพ์แบบพ่นหยดหมึกขนาดเล็ก

jumbo jet n เครื่องบินขนาดใหญ่ที่บรรจุผู้โดยสารได้หลายร้อยคน
ความหมายเหมือนกับ: jumbo

ramjet n เครื่องยนต์ไอพ่น
ความหมายเหมือนกับ: ramjet engine

turbojet n เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเทอร์โบ

jet n การพูดยกยอมากไป
ความหมายเหมือนกับ: spray , spout , flow

ramjet engine n เครื่องยนต์ไอพ่น

the flotsam and jetsam n คนหรือสิ่งที่ถูกปฏิเสธ
ความหมายเหมือนกับ: the dregsค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top