gay

แปลว่า


adj สดใสร่าเริง
ความหมายเหมือนกับ: jolly , joyfu , joyous
คำที่เกี่ยวข้อง: เบิกบานใจ , สำราญ
คำตรงข้าม: mournful , depressing
n เกย์
ความหมายเหมือนกับ: homosexual , same-sex
คำที่เกี่ยวข้อง: พวกรักร่วมเพศ