หมวดคำภาษาอังกฤษ > โรงพยาบาล (Hospital)

หมวด โรงพยาบาล (Hospital)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

ambulance
n
รถพยาบาล

antibiotic
n
ยาปฏิชีวนะ

assistant
n
ผู้ช่วย

n
ฉากหลัง

balm
n
ยาหม่อง

bandage
n
ผ้าพันแผล

bedpan
n
หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง

cotton plant
n
ต้นฝ้าย

dizzy
adj
เวียนศีรษะ

doctor
n
แพทย์

examination
n
การตรวจสอบ

eye drops
n
ยาหยอดตา

fever
n
การเป็นไข้

gown
n
เสื้อคลุม

heating pad
n
กระเป๋าไฟฟ้า

hot water bottle
n
กระเป๋าน้ำร้อน

medical
n
การตรวจร่างกาย

medicine
n
ยารักษาโรค

nappy
n
ผ้าอ้อม

nurse
n
พยาบาล

operate
vi
ผ่าตัด

patient
n
คนป่วย

pill
n
ยาเม็ด

plaster
n
ปลาสเตอร์ปิดแผล

prescription
n
ใบสั่งยา

saline
n
น้ำเกลือ

scale
n
ตราชั่ง

sick
n
คนไข้

sling
n
แถบผ้าคล้องคอสำหรับแขวนมือหรือแขนที่บาดเจ็บ

splint
n
เฝือก

stethoscope
n
หูฟังของแพทย์

syringe
n
หลอดดูดยา

thermometer
n
เครื่องวัดอุณหภูมิ

tincture
n
สารละลายอัลกอฮอล์

walker
n
อุปกรณ์ช่วยเดิน

wheelchair
n
เก้าอี้รถเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการ

wound
n
บาดแผลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top