ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walker*, -walker-

walker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walker (n.) ผู้เดินเท้า Syn. pedestrain, rover, roamer, passerby
walker (n.) โครงมีล้อสำหรับเด็กหัดเดิน See also: โครงตั้งสำหรับเด็กหัดเดิน
walker (n.) อุปกรณ์ช่วยเดิน
Walkerie (n.) นางปีศาจรับใช้เทพเจ้าโอดิน (เทพนิยาย)
English-Thai: HOPE Dictionary
walker(วอล์ค'เคอะ) n. ผู้เดิน,ผู้ชอบเดิน,ผู้ชอบเดินเล่น,โครงค้ำสำหรับเด็กหัดเดิน,อุปกรณ์ช่วยการเดิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Walkersเครื่องช่วยเดิน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Walker of the New York Times.คุณวอล์คเกอร์ จากนิวยอร์กไทม์ส
I've been speaking to Lieutenant Phil Walker the San Francisco Police Department.ผมได้คุยกับ ร้อยโท ฟิล วอล์กเกอร์ ...กรมตำรวจจาก ซานฟรานซิสโก
"and his fiancée Layne Walker Vanderbilt...และคุ่หมั้นของเขา เลนนี่ วอกเกอร์ แวนเดอวิด
And your Spring Fling Queen, future co-chair of the Student Activities Board and winner of two gift certificates to the Walker Brothers Pancake House,แล้วคนที่ได้เป็นควีน ซึ่งในอนาคตจะต้อง เข้าร่วมเป็นสภานักเรียน ผู้ชนะจะได้บัตรของขวัญ
One gift certificate to the Walker Brothers Pancake House.ของขวัญอีกชิ้นรับรองจากบ้านแพนเค้กของพี่น้องบราเธอร์ส
...do solemnly swear... I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President...... จงสาบานอย่างแน่วแน่... ข้าพเจ้า จอร์จ วอล์คเกอร์ บุช ขอสาบานอย่างแน่วแน่... .
Now, this Walker System doesn't rely on isotopes and satellites.ผมไม่ได้ตั้งใจ,แต่มันก็เกิดขึ้น
Fine, we go to New York, we wipe out the Walker System.มีเมืองหนึ่งใน Nebraska
My team reacquired Bryce Larkin and Sarah Walker five minutes ago.เมื่อกี้ทีมฉันได้ตัวไบรซ์กับซาร่าห์แล้ว
Agent Walker and I don't do a lot of fraternizing off hours.ฉันไม่ค่อยได้คุยกับเธอมากนัก
But we should wait to debrief you until Agent Walker arrives.เราจะรอวอล์คเกอร์ก่อนแล้วค่อยบอกงาน
Uh, ma'am, Agent Walker's currently-- Agent Walker is currently suffering from a spastic colon, which acts up on her from time to time--ตอนนี้จนท.วอล์คเกอร์

walker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーカー;ウオーカー[, uo-ka-; uo-ka-] (n) walker
健歩[けんぽ, kenpo] (n) good walker
健脚[けんきゃく, kenkyaku] (adj-na,n) good walker
健脚家[けんきゃくか, kenkyakuka] (n) good walker
足弱[あしよわ, ashiyowa] (adj-na,n) having weak legs; slow walker
足忠実;足まめ[あしまめ, ashimame] (n) good or tireless walker
ストリートウォーカー[, sutori-touo-ka-] (n) streetwalker
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors
惣嫁;総嫁[そうか, souka] (n) (Edo period) streetwalker
街の女[まちのおんな, machinoonna] (n) streetwalker
街娼[がいしょう, gaishou] (n) prostitute; whore; streetwalker
辻君[つじぎみ, tsujigimi] (n) streetwalker; nightwalker; prostitute

walker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อุปกรณ์ช่วยเดิน[n. exp.] (uppakøn chū) EN: walker FR: déambulateur [m] ; cadre de marche [m] ; gadot [m] ; tribune [f] (Belg.)
ไก่หลง[n.] (kailong) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.) ; easy chick FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
ผู้หญิงหากิน[n. exp.] (phūying hāk) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet FR: prostituée [f]
ไส้เดือน[n.] (saideūoen) EN: earthworm ; angleworm ; dewworm ; nightwalker FR: ver de terre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walker
Back to top