หมวดคำภาษาอังกฤษ > อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ (Symptoms and Illnesses)

หมวด อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ (Symptoms and Illnesses)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

backache
n
อาการปวดหลัง

blister
n
แผลผุพอง

bruise
n
แผลฟกช้ำ

chill
n
ความหนาวเย็น

n
ไข้หวัด

coughing
n
การไอ

n
ผิวหนังอักเสบ

dizzy
adj
เวียนศีรษะ

earache
n
อาการปวดหู

feverishness
n
การเป็นไข้

headache
n
อาการปวดศีรษะ

heart disease
n
โรคหัวใจ

n
โรคไข้หวัดใหญ่

measles
n
โรคหัด

n
โรคคางทูม

n
อัมพาต

n
โรคโปลิโอ

pox
n
โรคซิฟิลิส

rash
n
ผื่นคัน

sneezer
n
คนจาม

n
การอักเสบ

sprain
n
อาการเคล็ด

stomachache
n
อาการปวดท้อง

swelling
n
การพอง

toothache
n
การปวดฟันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top