หมวดคำภาษาอังกฤษ > อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ (Symptoms and Illnesses)

หมวด อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ (Symptoms and Illnesses)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป คำศัพท์ ประเภท ความหมาย
backache backache n อาการปวดหลัง
blister blister n แผลผุพอง
bruise bruise n แผลฟกช้ำ
chill chill n ความหนาวเย็น
cold n ไข้หวัด
coughing coughing n การไอ
dermatitis n ผิวหนังอักเสบ
dizzy dizzy adj เวียนศีรษะ
earache earache n อาการปวดหู
feverishness feverishness n การเป็นไข้
headache headache n อาการปวดศีรษะ
heart disease heart disease n โรคหัวใจ
influenza n โรคไข้หวัดใหญ่
measles measles n โรคหัด
mumps n โรคคางทูม
paralysis n อัมพาต
polio n โรคโปลิโอ
pox n โรคซิฟิลิส
rash rash n ผื่นคัน
sneezer sneezer n คนจาม
soreness n การอักเสบ
sprain sprain n อาการเคล็ด
stomachache stomachache n อาการปวดท้อง
swelling swelling n การพอง
toothache toothache n การปวดฟัน


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top