หมวดคำภาษาอังกฤษ > สัตว์ป่า (Wild Animals)

หมวด สัตว์ป่า (Wild Animals)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

n
สัตว์จำพวกที่มีเขาเป็นเกลียว

n
ตัวนิ่ม

baboon
n
ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง

n
สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา

bear
n
หมี

beaver
n
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายนาก

bison
n
กระทิงชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ที่อเมริกา

boar
n
หมูป่า

bull
n
วัวกระทิง

camel
n
อูฐ

cheetah
n
เสือชีตาร์

chipmunk
n
กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ

deer
n
กวาง

elephant
n
ช้าง

fox
fox
n
สุนัขจิ้งจอก

gazelle
n
ละมั่ง

gibbon
n
ชะนี

giraffe
n
ยีราฟ

gorilla
n
กอริลลา

n
กระต่ายป่า เป็นสัตว์ในตระกูล Lepus

hippopotamus
n
ช้างน้ำ

hyena
n
หมาใน

n
ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่ มีสีน้ำตาลแดงและเขาโค้งยาว

jaguar
n
เสือจากัวร์

kangaroo
n
จิงโจ้

koala
n
หมีโคอาลา

leopard
n
เสือดาว

lion
n
สิงโต

llama
n
ลามะ

moose
n
กวางขนาดใหญ่ที่มีเขาแบน

orangutan
n
ลิงอุรังอุตัง (มักพบตามป่าแถวเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา)

panda
n
หมีแพนด้า

panther
n
เสือดำ

platypus
n
สัตว์คล้ายตัวตุ่นจำพวก Ornithorhynchus anatinus

polar bear
n
หมีขาวขั้วโลก

porcupine
n
เม่น

raccoon
n
ตัวแร็คคูน (คล้ายหมีแต่ตัวเล็กและมีหางเป็นพวง)

rhinoceros
n
แรด

n
สัตว์สีดำสลับขาวพ่นกลิ่นเหม็นเมื่อตกใจ

squirrel
n
กระรอก

n
สมเสร็จ

tiger
n
เสือ

wildebeest
n
วัว

wolf
n
สุนัขป่า

zebra
n
ม้าลายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top