ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gorilla

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gorilla*, -gorilla-

gorilla ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gorilla (n.) กอริลลา See also: ลิงขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
gorilla(กะริล'ละ) n. ลิงกอริลลา,ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว,อันธพาล., See also: gorillian (e) adj. gorilloid adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
gorilla(n) ลิงกอริลลา,พวกอันธพาล,พวกนักเลง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gorillaกอริลล่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กอริลลา (n.) gorilla
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That big gorilla looked ridiculous when he sat on you... and banged your head on the ground.ที่ลิงกอริลลาใหญ่มองไร้สาระเมื่อเขานั่งกับคุณ ...
Just tell that deformed Scottish gorilla to shut his fat face.ช่วยไปบอกไอ้กอริลล่าสก็อตด้วยว่า ให้หุบปากซะ
The gorilla with the bad eye?กอริลล่ายักษ์กับสายตาอันดุร้ายเหรอ?
I see you brought your biggest gorilla with you.ผมเห็นคุณเอาลิงกอริลล่ามาด้วย
Some big-ass mother in a gorilla suit?มีใครนึกพิเรนท์เอาชุดกอลลิล่ามาใส่
I gave William Compton a few bits of hand-me-down folklore we've accumulated over the centuries, but who knows if it's gospel or gorilla shit?ฉันให้ตำนานปากต่อปากกับวิลเลี่ยม คอมตันไปแล้ว เราสั่งสมมันมานับศตวรรษ แต่ใครจะไปรู้ว่า เป็นเรื่องจริง หรือมั่วนิ่ม
I suppose if someone could teach sign language to Koko the gorilla I could teach you some rudimentary physics.ฉันว่าถ้าจะมีใครสอนภาษามือ ให้กับโคโคที่เป็นกอริล่า...
Then, some like...some like big dog, some big gorilla wolf motherfucker, comes down from the roof, rolls Tonks, tears his neck all the way out.แล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้หยั่งกับหมายักษ์ กอริลล่ายักษ์ หมาป่า เชี่ยอะไรนี่แหละ โดดลงมาจากเพดาน โดดใส่ท็องค์ ขย้ำคอเขาซะเละเลย เชื่อกูดิ
My catapult flings my bishop to Howard's Queen's Gorilla two.ตัวหมากฉันส่งบิชอป ไปเจอกอริลล่าราชินีที่สองของฮาวเวิร์ด
I'm more of a silverback gorilla with the claws a lion, the teeth of a shark, and the quiet dignity of a tortoise.ฉันเป็นพวกกอริลล่าภูเขา ที่มีกรงเล็บสิงโต ฟันฉลาม และความสง่าที่เสงี่ยมของเต่า
I've never seen a gorilla drive a car before, but if you put it in a museum, I'm not gonna call it art.ฉันไม่เคยเห็นกอริลล่าขับรถมาก่อน
Me and my pet gorilla are here on business.ฉันกับกอริลล่าของฉันมาทำธุระหน่อย

gorilla ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大猩猩[dà xīng xīng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ, 大猩猩] gorilla

gorilla ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マウンテンゴリラ[, mauntengorira] (n) mountain gorilla
ゴリラ[, gorira] (n) gorilla; (P)
ヒト科[ヒトか, hito ka] (n) Hominidae (family comprising of chimpanzees, gorillas, humans and orangutans)

gorilla ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กอริลลา [= กอริลล่า][n.] (kørinlā = k) EN: gorilla FR: gorille [m]
ลิงกอริลลา[n.] (ling kørill) EN: gorilla FR: gorille [m]
ลิงสุครีพ[n.] (ling sukhrī) EN: gorilla FR: gorille [m]

gorilla ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gorilla {m} [zool.]gorilla

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gorilla
Back to top