ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panda

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panda*, -panda-

panda ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panda (n.) หมีแพนด้า
English-Thai: HOPE Dictionary
panda(แพน'ดะ) n. หมีแพนด้า
pandanusn. พืชจำพวกลำเจียก,เตย,ต้นน้ำค้างและอื่น ๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pandanus juiceน้ำใบเตย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นปะหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ปาหนัน, ลำเจียก
ปะหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ปาหนัน, ลำเจียก, ต้นปะหนัน
ปาหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ลำเจียก, ต้นปะหนัน
ลำเจียก (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ปาหนัน, ต้นปะหนัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here's your panda slippers. You know how much you like them.นี่ก็รองเท้าแตะแพนด้า เธอชอบมันมากเลยนี่นา
This is Panda from Mexico. Very good stuff.นี้เป็นหมีแพนด้าจากประเทศเม็กซิโก สิ่งที่ดีมาก
He's more like a big, cuddly panda bear.เขาดูเหมือนมาก ตัวกลมโต,น่ากอดเหมือนหมีแพนด้า
Huh? It's Lesser Panda (also called Red Panda)ฉันว่า เรากลับบ้านกันดีไหม?
Do you have any idea how hard it is to get a panda these days?คุณมีความคิดใด ๆ วิธียากมันเป็น ที่จะได้รับหมีแพนด้าวันนี้?
Never before had a panda been so feared! And so loved.ไม่เคยมีแพนด้าตัวไหน ที่จะน่ากลัวและน่ารัก
That flabby panda can't possibly be the answer to our problem.เจ้าแพนด้าตัวนี้ ไม่ใช่คำตอบของปัญหาของพวกเรา
If the panda has not quit by morning then I will have failed you.ถ้าพรุ่งนี้เช้าเจ้าแพนด้าไม่เปลี่ยนใจ เป็นข้า .. ที่ทำให้พวกเจ้าผิดหวัง
What do we do now, with the panda gone? Who will be the Dragon Warrior?าจารย์คะ เราจะทำยังไงต่อ แพนด้าไปแล้ว ใครจะเป็นนักรบมังกร ?
A big fat panda who treats it like a joke.เจ้าแพนด้า ตัวใหญ่ อ้วน เหมือนตัวตลก
Master, that panda is not the Dragon Warrior.อาจารย์ เจ้าแพนด้านั้น ไม่ใช่นักรบมังกร
My old friend, the panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control.สหายข้า แพนด้าไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย เจ้าก็เช่นกัน จนกว่าจะลืมภาพลวงแห่งการควบคุมได้

panda ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大熊猫[dà xióng māo, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, 大熊猫 / 大熊貓] giant panda (Ailuropoda melanoleuca)
熊猫馆[xióng māo guǎn, ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ ㄍㄨㄢˇ, 熊猫馆 / 熊貓館] panda exhibition hall
小熊猫[xiǎo xióng māo, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, 小熊猫 / 小熊貓] lesser panda; red panda; firefox
熊猫[xióng māo, ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, 熊猫 / 熊貓] panda

panda ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラカケチョウチョウウオ;アイパッチドバタフライフィッシュ[, kurakakechouchouuo ; aipacchidobatafuraifisshu] (n) Philippine butterflyfish (Chaetodon adiergastos); panda butterflyfish
ジャイアントパンダ[, jaiantopanda] (n) giant panda (Ailuropoda melanoleuca)
ツキチョウチョウウオ[, tsukichouchouuo] (n) Hongkong butterflyfish (Chaetodon wiebeli); panda butterflyfish
レッサーパンダ[, ressa-panda] (n) red panda (Ailurus fulgens); lesser panda
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre
エキスパンダー[, ekisupanda-] (n) expander
パンダ[, panda] (n) panda; (P)
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible
牡丹海老;牡丹蝦[ぼたんえび, botan'ebi] (n) (uk) botan shrimp (Pandalus nipponensis)
甘えび;甘海老[あまえび;アマエビ, amaebi ; amaebi] (n) (uk) (See 北国赤海老) northern shrimp (Pandalus borealis); sweet shrimp; northern pink prawn; red shrimp; Maine shrimp
蛸の木;露兜樹;蛸樹(io)[たこのき;タコノキ, takonoki ; takonoki] (n) (uk) Pandanus boninensis (species of shrub)
阿檀[あだん;アダン, adan ; adan] (n) (uk) screw pine (Pandanus odoratissimus, P. tectorius); pandanus palm; pandanus fruit

panda ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมีแพนด้า[n. exp.] (mī phaēndā) EN: panda FR: panda [m]
แพนด้า[n.] (phaēndā) EN: panda FR: panda [m]
แพนด้าแดง[n. exp.] (phaēndā daē) EN: cat-bear ; lesser panda FR:
แพนด้าเพศเมีย[n. exp.] (phaēndā phē) EN: female panda FR:
แพนด้ายักษ์[n. exp.] (phaēndā yak) EN: Giant panda FR: panda géant [m]
ปลาแพะแพนด้า[n. exp.] (plā phae ph) EN: Corydoras panda FR: Corydoras panda
ปูเจ้าฟ้า[n. exp.] (pū Jaofā) EN: Panda Crab FR:
ใบเตย[n. exp.] (bai toēi) EN: pandanus leaf FR: feuille de pandanus [f]
ใบเตยหอม [n. exp.] (bai toēi hø) EN: pandanus leaf FR:
ฟู้ดแพนด้า[TM] (Fūtphaēndā ) EN: Foodpanda FR: Foodpanda
ไก่ห่อใบเตย[n. exp.] (kai hø bai ) EN: deep fried chicken wrapped with pandan leaves ; chicken nuggets wrapped in pandan leaves ; chicken fried in pandan leaves FR:
กรรเกด[n.] (kankēt) EN: pandanus FR:
การะเกด[n.] (kārakēt) EN: Pandanus tectorius FR: Pandanus tectorius
การะเกดเขียว[n. exp.] (kārakēt khī) EN: Pandanus stellatus FR: Pandanus stellatus
การะเกดหนู[n. exp.] (kārakēt nū) EN: Pandanus pygmaeus FR: Pandanus pygmaeus
ขนมปังสังขยา[n. exp.] (khanompang ) EN: pandan custard bread FR:
ข้าวเหนียวแก้ว[n. exp.] (khāonīo kaē) EN: pandan flavored sweet translucent gelatinous rice ; colorful sweet sticky rice FR:
เกี๋ยงคำ[n.] (kīengkham) EN: Pandanus FR: Pandanus
ลำเจียก[n.] (lamjīek) EN: Pandanus odoratissimus FR: Pandanus odoratissimus
น้ำใบเตย[n. exp.] (nām bai toē) EN: pandanus leaf juice FR:
ปานใด[adv.] (pāndai) EN: no matter how ; to what extent ; to whatever extent FR:
พัฒนาได้[adj.] (phatthanā d) EN: expandable FR:
พุดฝรั่ง[n. exp.] (phut Farang) EN: Tabernaemontana pandacaqui FR: Tabernaemontana pandacaqui
สังขยาใบเตย[n. exp.] (sangkhayā b) EN: pandan custard ; Thai pandan custard FR: crème au pandan [f]
เถาวัลย์ปูน[n.] (thaowanpūn) EN: Cissus repanda FR: Cissus repanda
เตย[n.] (toēi) EN: screw pine ; pandanus FR: pandanus [m]
เตยหิน[n. exp.] (toēi hin) EN: Pandanus fibrosus FR: Pandanus fibrosus
เตยหอม[n. exp.] (toēi høm) EN: pandan FR:
เตยน้ำ[n. exp.] (toēi nām) EN: Pandanus fibrosus FR: Pandanus fibrosus
เตยทะเล[n. exp.] (toēi thalē) EN: Pandanus odorifer FR: Pandanus odorifer
ต้นลำเจียก[n.] (ton lamjīek) EN: Pandanus odoratissimus FR: Pandanus odoratissimus
วุ้นกะทิใบเตย[n. exp.] (wun kathi b) EN: pandanus and coconut gelatin FR:

panda ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panda {m} [zool.]panda

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panda
Back to top