ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utter*, -utter-

utter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utter (vt.) พูด See also: กล่าว, เอ่ย, คุย, เล่า Syn. talk, speak
utter (vt.) เปล่งเสียง See also: ออกเสียง Syn. pronounce
utter (vt.) แจ้งให้ทราบ See also: ทำให้รู้กันทั่ว Syn. tell, express
utter (adj.) ทั้งหมด See also: ทั้งสิ้น อย่างสมบูรณ์ Syn. total, complete
utterance (n.) การพูด See also: การเปล่งเสียง Syn. pronunciation
utterance (n.) ความเต็มที่ See also: ระดับสุงสุด Syn. utmost, extremity
uttered (adj.) ที่เปล่งเสียงพูด Ops. unuttered, unspoken
utterer (n.) การเปล่งเสียง See also: การกล่าวคำพูด, การพูด
utterly (adv.) อย่างที่สุด Syn. completely, absolutely
uttermost (adj.) เต็มที่ See also: สุดขีด, สุดเหวี่ยง Syn. utmost
uttermost (n.) ระดับสูงสุด See also: จำนวนมากที่สุด Syn. utmost
English-Thai: HOPE Dictionary
utter(อัท'เทอะ) vt. เปล่งเสียง,ออกเสียง,พูด,กล่าวคำพูด,เล่า,ทำให้รู้กันทั่ว,ทำให้หมุนเวียน,ขับออก,อาเจียน. adj. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เด็ดขาด,ไม่มีเงื่อนไข., See also: utterable adj. utterer n. utterness n., Syn. express
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression,talk,speech,words,pronouncement
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่,อย่างสุดขีด,อย่างสมบูรณ์,อย่างยิ่งยวด,อย่างเด็ดขาด
uttermost(อัท'เทอโมสทฺ') adj.,n. (จำนวน,ระดับ) เต็มที่,สุดขีด,ไกลสุด,สมบูรณ์,ยิ่งยวด,มากสุด,สูงสุด., Syn. extreme,utmost,greatest
English-Thai: Nontri Dictionary
utter(adj) เต็มที่,ที่สุด,เด็ดขาด,ทีเดียว,ทั้งหมด
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
utteringการใช้เงินปลอม, การใช้เอกสารปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่าย (v.) recite or utter magic formula
ปริปาก (v.) utter See also: open one´s mouth, broach a subject, say, mention Syn. บอก, พูด, เผย, เล่า
เปล่ง (v.) utter See also: express, say, shout, sound, acclaim, announce Syn. ออกเสียง, ส่งเสียง, เปล่งเสียง
เปล่งเสียง (v.) utter See also: sound, pronounce, speak, say, voice Syn. ออกเสียง
เปล่งเสียง (v.) utter See also: sound, pronounce, speak, say, voice Syn. ออกเสียง
เอ่ย (v.) utter See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate Syn. เอื้อนเอ่ย
เอื้อนเอ่ย (v.) utter See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate
กระแอม (v.) utter aham See also: cough, clear the throat, call attention by clearing the throat Syn. กระแอมกระไอ
กระแอมกระไอ (v.) utter aham See also: cough, clear the throat, call attention by clearing the throat
กระโชกกระชาก (v.) utter in a loud voice See also: shout at, bawl at Syn. ตะเบ็งเสียง, ตะคอก, กระแทกเสียง Ops. นุ่มนวลรื่นหู
จังหน้า (adv.) utterly on the face Syn. เต็มหน้า, เต็มที่
เต็มหน้า (adv.) utterly on the face Syn. เต็มที่
กระหมุบกระหมิบ (v.) mutter See also: mumble Syn. ขมุบขมิบ, หมุบหมิบ
กะหลีกะหลอ (adv.) mutter See also: talk in whisper, occupied with endless whispers in love
ขมุบขมิบ (v.) mutter See also: mumble Syn. หมุบหมิบ
ความรก (n.) clutter See also: disorder, untidiness, disarrangement, jumble Syn. ความไม่เป็นระเบียบ, ความรกรุงรัง Ops. ความเป็นระเบียบ
ความรกรุงรัง (n.) clutter See also: disorder, untidiness, disarrangement, jumble Syn. ความไม่เป็นระเบียบ Ops. ความเป็นระเบียบ
ความไม่เป็นระเบียบ (n.) clutter See also: disorder, untidiness, disarrangement, jumble Syn. ความรกรุงรัง Ops. ความเป็นระเบียบ
งึมงำ (v.) mutter See also: murmur, grumble Syn. พึมพำ, บ่นงึมงำ, บ่นพึมพำ
ท้องร่อง (n.) gutter See also: ditch Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I have some more butter, please?ผมขอเนยเพิ่มอีกหน่อยครับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย
Sometimes it is when you are quite without hope and in utter darkness that God comes to the rescue.บางครั้ง ที่เราสิ้นหวัง และอับจนอยู่ในความมืด
Thais have so much respect for their monarch that up until Rama III changed the law no one could utter His Majesty's name.คนไทยเคยเคารพราชวงศ์มาก... ...นั่นจนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ได้เปลี่ยนกฏหมาย โดยในตอนนั้นไม่มีใครสามารถเอ่ยนามพระองค์ได้ด้วยซ้ำ
The language is that of Mordor, which I will not utter here.มันเป็นภาษาของมอร์ดอร์ ข้ารู้ แต่ไม่กล้าอ่าน
And their passing away was part of affliction, and their going forth from us utter destruction.ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และมันคือสิ่งที่พวกเขากล่าวไว้
I mean, I just knew from the moment I saw her she was going to be a complete and utter disas...ฉันรู้ตั้งแต่นาทีแรกที่เห็น... ว่าหล่อนจะเป็นหายนะขนานแท้
AND UTTER HER FAMOUS LINES... (imitates Fey) "BLACK WHITE BALL?และพูดด้วยน้ำเสียงของเธอว่า... "งาน black white งั้นเหรอ?"
I feel an utter failure at the moment, that I just can't get through to you.ฉันรู้สึกตัวเองล้มเหลวมาก ๆ ในตอนนี้ นั่นก็เพราะฉันเข้าถึงตัวเธอไม่ได้
And all of this pales to utter insignificance in light of the fact that my ship is once again gone.พวกนั้นไม่สำคัญ มันไม่ใช่ความจริงที่เกี่ยวกับเรือของฉัน เราจะมีปาร์ตี้อีกครั้ง เคลียร์รึยัง ?
D their going forth from us, utter destruction."การพรากจากกันไป ดูเหมือนกับเป็นการสูญสิ้น
Are you a special moron from the isle of complete and utter morons?ไอ้โง่แบบพิเศษที่มาจากเกาะที่มีแต่พวกปัญญาอ่อนหรอ
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น

utter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吭气[kēng qì, ㄎㄥ ㄑㄧˋ, 吭气 / 吭氣] to utter a sound
放屁[fàng pì, ㄈㄤˋ ㄆㄧˋ, 放屁] to fart; to break wind; to talk nonsense; Utter rubbish!
悲鸣[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, 悲鸣 / 悲鳴] utter sad calls; lament
太古洋行[Tài gǔ yáng háng, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄧㄤˊ ㄏㄤˊ, 太古洋行] Butterfield and Swire (Hong Kong banking giant)
毛茛[máo gèn, ㄇㄠˊ ㄍㄣˋ, 毛茛] buttercup
牛油[niú yóu, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄡˊ, 牛油] butter
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 蛱 / 蛺] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蜨] butterfly
[hú, ㄏㄨˊ, 蝴] butterfly
蝴蝶[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 蝴蝶] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蝶] butterfly
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, 蝶泳] butterfly stroke (swimming)
蝶类[dié lèi, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄟˋ, 蝶类 / 蝶類] butterfly (family)
不堪[bù kān, ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 不堪] cannot bear; cannot stand; utterly; extremely
[sū, ㄙㄨ, 酥] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp
破败不堪[pò bài bù kān, ㄆㄛˋ ㄅㄞˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 破败不堪 / 破敗不堪] crushed; utterly defeated
丧尽天良[sàng jìn tiān liáng, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˊ, 丧尽天良 / 喪盡天良] devoid of conscience (成语 saw); utterly heartless
言谈[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, 言谈 / 言談] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech
[gōu, ㄍㄡ, 沟 / 溝] ditch; gutter
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, 地漏] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month
[tí, ㄊㄧˊ, 醍] essential oil of butter
败绩[bài jì, ㄅㄞˋ ㄐㄧˋ, 败绩 / 敗績] be utterly defeated; be routed
[nǐ, ㄋㄧˇ, 旎] fluttering of flags
[yǐ, ㄧˇ, 旖] fluttering of flag
气急败坏[qì jí bài huài, ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄅㄞˋ ㄏㄨㄞˋ, 气急败坏 / 氣急敗壞] flustered and exasperated; utterly discomfited
招展[zhāo zhǎn, ㄓㄠ ㄓㄢˇ, 招展] to flutter; to sway
[yáng, ㄧㄤˊ, 扬 / 揚] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
旗幅[qí fú, ㄑㄧˊ ㄈㄨˊ, 旗幅] to fly (from a flagpole); to flutter in the wind
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, 纷飞 / 紛飛] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about
迎风招展[yíng fēng zhāo zhǎn, ˊ ㄈㄥ ㄓㄠ ㄓㄢˇ, 迎风招展 / 迎風招展] to flutter in the wind (成语 saw)
飘卷[piāo juǎn, ㄆㄧㄠ ㄐㄩㄢˇ, 飘卷 / 飄卷] to flutter
飘扬[piāo yáng, ㄆㄧㄠ ㄧㄤˊ, 飘扬 / 飄揚] wave; flutter; fly
飘荡[piāo dàng, ㄆㄧㄠ ㄉㄤˋ, 飘荡 / 飄盪] to drift; to wave; to float on the waves; to flutter in the wind
飞舞[fēi wǔ, ㄈㄟ ˇ, 飞舞 / 飛舞] to flutter; to dance in the breeze
排水沟[pái shuǐ gōu, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ, 排水沟 / 排水溝] gutter
伐木工人[fá mù gōng rén, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 伐木工人] lumberjack; tree cutter
打奶[dǎ nǎi, ㄉㄚˇ ㄋㄞˇ, 打奶] lit. to beat milk; to churn (to make butter); milk foamer (for cappuccino)
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists

utter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど根性[どこんじょう, dokonjou] (n) utter gutsiness
大バカ;大馬鹿[おおバカ(大バカ);おおばか(大馬鹿), oo baka ( dai baka ); oobaka ( oobaka )] (n,adj-na,adj-no) extreme foolishness; utter fool
完敗[かんぱい, kanpai] (n,vs) complete defeat; utter defeat; annihilation; (P)
放く[こく, koku] (v5k,vt) (1) (uk) to let loose (e.g. a fart); (2) (uk) (vulg) to utter (e.g. a lie)
落花狼藉[らっかろうぜき, rakkarouzeki] (n) running amok (amuck); committing violence on; in utter disorder
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P)
路傍の人[ろぼうのひと, robounohito] (exp) utter stranger; mere passerby; outsider
鰥寡孤独[かんかこどく, kankakodoku] (n) with no one upon whom to depend; utter loneliness; the lonely and the helpless; people who have no kith or kin
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii)
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus)
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific)
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish
アンフィカエトドン属[アンフィカエトドンぞく, anfikaetodon zoku] (n) Amphichaetodon (genus of butterflyfishes in the family Chaetodontidae)
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis)
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus)
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
イエローヘッドバタフライフィッシュ[, iero-heddobatafuraifisshu] (n) yellowhead butterflyfish (Chaetodon xanthocephalus)
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari)
ウミヅキチョウチョウウオ[, umidukichouchouuo] (n) bluelashed butterflyfish (Chaetodon bennetti); Bennett's butterflyfish
ウラシマチョウチョウウオ[, urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis)
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response
エスカルゴバター[, esukarugobata-] (n) escargot butter
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish
オオフエヤッコダイ[, oofueyakkodai] (n) longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris)
オブリクバタフライフィッシュ[, oburikubatafuraifisshu] (n) oblique butterflyfish (Prognathodes obliquus)
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan)
オレンジフェイスバタフライフィッシュ[, orenjifeisubatafuraifisshu] (n) hooded butterflyfish (Chaetodon larvatus)
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
舞う[まう, mau] Thai: กระพือ English: to flutter about

utter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอื้อน[v.] (eūoen) EN: utter ; speak sweetly FR:
เอื้อนเอ่ย[v. exp.] (eūoen oēi) EN: utter FR:
จา[v.] (jā) EN: talk ; say ; speak ; utter ; tell ; address FR:
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
กระโชกกระชาก[v.] (krachøkkrac) EN: utter in a loud voice ; speak crudely FR:
หมอบราบคาบแก้ว[v.] (møprāpkhāpk) EN: give up ; be utterly defeated ; admit utter defeat FR:
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood FR:
เอ่ย[v.] (oēi) EN: utter ; pronounce ; say ; speak ; mention ; express ; articulate FR: s'exclamer ; proférer
พร้อง[v.] (phrøng) EN: speak ; talk ; converse ; call ; utter FR:
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ; utter ; discuss ; chatter FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter ; déclarer
เปล่งเสียง[v. exp.] (pleng sīeng) EN: utter ; sound ; pronounce ; speak ; say ; voice FR: émettre un son ; brailler
ปริปาก[v.] (pripāk) EN: utter ; open one's mouth ; broach a subject ; say ; mention FR: prononcer ; proférer
เสกคาถา[v.] (sēkkhāthā) EN: utter incantations ; utter spells FR:
สื่อสาร[v.] (seūsān) EN: communicate ; chat ; speak ; talk ; chatter ; converse ; utter FR: communiquer ; converser ; entrer en communication ; faire passer
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
อ่าง[adj.] (āng) EN: stuttering ; stammering FR:
บัตเตอร์ฟายล์ กอย[n. exp.] (battoēfāi k) EN: butterfly koi ; longfin koi ; dragon carp FR:
บัตเตอร์ฟลาย[n.] (battoēflāi) EN: butterfly man ; womaniser ; womanizer (Am.) FR: cœur volage.[m] ; coureur de jupons [m]
บัตเตอร์เวิร์ท = บัตเตอร์เวิร์ธ[n. prop.] (Battoēwoēt ) EN: Butterworth FR: Butterworth
เบื่อ[n.] (beūa) EN: butterfly FR: papillon [m]
โบยบิน[v.] (bōibin) EN: fly ; flutter FR:
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre ; maugréer ; râler (fam.) ; rouspéter (fam.)
บ่นหงุงหงิง[v. exp.] (bon ngung-n) EN: mutter FR:
บ่นอุบอิบ[v. exp.] (bon up-ip) EN: mutter FR:
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters FR:
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt) EN: contend for leadership FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: orchid tree ; butterfly tree ; Bauhinia purpurea FR: Bauhinia purpurea
เด็กดักแด้[n. exp.] (dek dakdaē) EN: Butterfly Children ; Cotton Wool Babies ; Crystal Skin Children FR:
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng t) EN: homeless child ; waif ; neglected child ; guttersnipe FR: enfant de la rue [m, f]
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
ดอกอัญชัน[n. exp.] (døk anchan) EN: butterfly pea ; blue pea vine ; blue vine ; pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties FR: se bagarrer ; lutter pour
ไฟเดือนห้า[n. exp.] (fai deūoen ) EN: Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed ; Asclepias curassavica FR: Asclepias curassavica
ฟักทองบัตเตอร์นัต[n. exp.] (fakthøng ba) EN: butternut pumpkin FR:
ฟาร์มผีเสื้อ[n. exp.] (fām phīseūa) EN: butterfly farm FR:
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter

utter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlieger {m}abutter
Trapezgewindefräser {m}acme thread milling cutter
Asphaltschneider {m}asphalt cutter
Schraube {f} (vorgesehen für Mutter) [techn.] | Schraube
Boulevardpresse {f}tabloid press; gutter press
Brotschneidemaschine {f}bread cutter; bread slicer
Butterbrot {n} | Butterbrote
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly
Buttermilch {f}buttermilk
Butter {f} | mit Butter bestreichen | ohne Butterbutter | to butter | unbuttered
Butterblume {f}buttercup
Butterbonbon {n}butterscotch
Butterdose {f} | Butterdosen
Buttereinwickelpapier {n}butter wrapping paper
Butterfass {n} | Butterfässer
Regelklappe {f}butterfly valve
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Ablängzange {f} (für Kabel)cable cutter
Steinschneider {m}cameo cutter
Kopfschraube {f} (ohne Mutter, für Gewindebohrung) [techn.]cap screw
Futteral {n} | Futterale
Kontermutter {f}; Klemmmutter
Drehbank {f} (für Futterarbeit)chuck lathe
Zigarrenabschneider {m}cigar cutter
Ringschneider {m}circular cutter
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly
Erschütterung {f} | Erschütterungen
Konus {m} für die Befestigungsmuttercone seat
Cutter {m}; Cutterin
Walzenfräser {m}cylindrical milling cutter
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve
Diagonalschneidemaschine {f}diagonal cutter
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve
Ergotismus {m}; Vergiftung durch Mutterkorn [med.]ergotism
Mutterschaf {n} | Mutterschafe
Sprengschneider {m}explosive cutter
Falterfisch {m} (Chaetodontidae) [zool.]butterfly
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly
Tabak-Falterfisch {m} (Chaetodon fasciatus) [zool.]raccoon butterfly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utter
Back to top