ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thought

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thought*, -thought-

thought ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thought (n.) ความคิด See also: ความนึกคิด, ความสามารถในการคิด, ปัญญา Syn. philosophy, outlook, speculation, reflection, deliberation
thought (vi.) กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think
thought (vt.) กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think
thought about (adj.) ที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน Syn. determined, carefully
thought out (adj.) ซึ่งพิจารณามาแล้ว Syn. considered, well-considered
thought-out (adj.) ไตร่ตรองมาก See also: ครุ่นคิดมาก, ละเอียด
thoughtful (adj.) ครุ่นคิด See also: ไตร่ตรอง Syn. thinking, meditative, engrossed
thoughtfully (adv.) อย่างพิจารณาแล้ว Syn. consciously, intentionally
thoughtfulness (n.) ความเอาใจใส่ Syn. consideration
thoughtfulness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความจริงจัง, ความวิตก Syn. earnestness, solemnity Ops. fun, gaiety
thoughtles (adj.) ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ Syn. careless, negligent Ops. careful
thoughtless (adj.) ไม่ระมัดระวัง See also: สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท Syn. irrational, unreasoning
thoughtlessly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, incautiously Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
thoughtlessness (n.) ความหละหลวม See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, incautiousness Ops. carefulness, cautiousness, thoughtfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea,notion
thought-outadj. ไตร่ตรองมาก,ครุ่นคิดมาก,คิดมาอย่างละเอียด
thoughtful(ธอท'ฟูล) adj. ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ใช้ความคิด,คิดหนัก,เอาอกเอาใจผู้อื่น,ระมัดระวัง., Syn. meditative,attentive
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless
English-Thai: Nontri Dictionary
thought(n) ความคิด,การนึก,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา
thoughtful(adj) ช่างคิด,ครุ่นคิด,รอบคอบ,เกรงใจ
thoughtless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่มีความคิด,ประมาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thought blockingอาการความคิดชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thought and thinkingความคิดและการคิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระราชดำริ (n.) royal thought or idea Syn. ความคิด
เลื่อนเปื้อน (adv.) with one´s thought wandering
ความตรึก (n.) thought See also: thinking Syn. ตรรก, ความคิด
ตรรกะ (n.) thought See also: thinking Syn. ตรรก, ความคิด, ความตรึก
มโนคติ (n.) thought See also: concept, idea, train of thought Syn. ความคิด
กะพรวดกะพราด (adv.) thoughtlessly See also: rushingly Syn. พรวดพราด, ลุกลน, ลนลาน
กระแสความคิด (n.) train of thought Syn. แนวความคิด
กามวิตก (n.) sensual thought See also: thought about sensual matter
คิดมิดีมิร้าย (v.) have evil thoughts See also: think of betraying one, plot against, be unfaithful, have wicked intention Syn. คิดร้าย
คิดไม่ออก (v.) be thoughtless See also: have no idea
เท่าทัน (v.) know what is behind one´s thought See also: be up to one´s tricks, understand what someone is up to, be equal to one´s trickery Syn. หยั่งรู้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We thought you were in troubleพวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
We thought you should knowพวกเราคิดว่าคุณควรจะรู้
He thought I was having an affairเขาคิดว่าฉันมีชู้
I thought I didn't need it anymoreฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
If he thought his friends had forgotten himถ้าเขาคิดว่าเพื่อนๆของเขาลืมเขาแล้ว
I thought it was very boringฉันคิดว่ามันน่าเบื่อมาก
I thought that might have taken long timesฉันคิดว่านั่นอาจต้องใช้เวลานาน
It wasn't? Oh, I thought it wasมันไม่ใช่หรือ? โอ ฉันคิดว่ามันใช่?
I thought I give you a ringฉันคิดว่าฉันน่าจะโทรหาคุณ
I never thought of it beforeฉันไม่เคยคิดถึงมันมาก่อน
I thought she died in childbirthฉันคิดว่าเธอเสียชีวิตจากการให้กำเนิดบุตร
I thought you were gonna take a few days offฉันคิดว่าคุณจะหยุดงานสักสองสามวัน
I thought you could turn anyone into a professionalฉันคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้เป็นมืออาชีพ
I have thought long and hard about thisฉันคิดหนักและนานเกี่ยวกับเรื่องนี้
I thought it was just a rumor!ฉันคิดว่ามันเป็นเพียงข่าวลือน่ะ
You must have thought it was pretty scary!เธอคงคิดว่ามันค่อนข้างน่ากลัวซินะ
I only try to please others, I never thought about what I wantฉันพยายามแต่จะทำให้คนอื่นๆ พอใจ ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันต้องการเลย
I never thought it would be this badฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะแย่อย่างนี้
He tried to gather his thoughtsเขาพยายามที่จะรวบรวมความคิดของเขา
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
Do you have any thoughts of your own on this matter?คุณมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่?
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
You're smarter than I thoughtนายฉลาดกว่าที่ฉันคิด
You seem to be in deep thoughtดูเหมือนเธอจมอยู่กับความคิดอยู่นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I thought I'd lost it.โอ้ฉันคิดว่าฉันสูญเสียมันไป
I thought so. I thought so!ดังนั้นฉันคิดว่า ฉันคิดว่าอย่าง นั้น!
Strange. And I always thought of you as an Aryan.แปลก และผมมักคิดว่า..
I thought the public enthusiastic.ผมคิดว่าประชาชนมีความกระตือรือร้น
Sure. I thought we'd never make it.แน่ใจ ฉันคิดว่าเราไม่เคยทำให้ มัน
Well, I thought so, but people didn't understand him.ฉันก็คิดว่าเช่นนั้น เเต่คนมักไม่ค่อยเข้าใจท่าน
I've been crying all morning because I thought I'd never see you again.ฉันร้องไห้ตลอดเช้า เพราะคิดว่าจะไม่ได้เห็นคุณอีก
Don't you know? I should have thought Maxim would have told you.นี่คุณไม่รู้หรอกรึ ฉันนึกว่าเเม็กซิมเล่าให้คุณฟังหมดเเล้ว
I'm so sorry. I never thought that I'd get Robert into trouble.ฉันขอโทษจริงๆ ฉันไม่รู้ว่าจะทําให้โรเบิร์ตต้องลําบาก
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล
You thought you could be Mrs. De Winter, live in her house, walk in her steps, take the things that were hers.คุณคิดว่าตัวเองจะเป็นคุณนายเดอ วินเทอร์ได้ อาศัยอยู่ในบ้านของท่าน เดินตามรอยเท้าท่าน ครอบครองสิ่งที่เคยเป็นของคุณนาย
I thought he'd gone up to the house.- ผมนึกว่าเขากลับขึ้นบ้านไปเเล้ว

thought ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九流[jiǔ liú, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 九流] Nine Schools of Thought (Confucians 儒家, Daoists 道家, Yin-Yang 陰陽|阴阳, Legalists 法家, Logicians 名家, Mohists 墨家, Political Strategists 縱橫|纵横, Ecletics 雜家|杂家, Agriculturists 農傢|农家)
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里寄鹅毛 / 千里寄鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
礼轻人意重,千里送鹅毛[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, qian1 li3 song4 e2 mao2, 礼轻人意重,千里送鹅毛 / 禮輕人意重,千里送鵝毛] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
心眼大[xīn yǎn dà, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄉㄚˋ, 心眼大] magnanimous; considerate; thoughtful; able to think of everything that needs to be thought of
思想素质[sī xiáng sù zhì, ㄙ ㄒㄧㄤˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 思想素质 / 思想素質] quality of thought (in ideological education)
礼轻人意重[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, 礼轻人意重 / 禮輕人意重] slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 想不到] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
心怀[xīn huái, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 心怀 / 心懷] to harbor (thoughts); to cherish; to entertain (illusions)
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, 心灵 / 心靈] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit
熟虑[shú lǜ, ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ, 熟虑 / 熟慮] careful thought
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
有心眼[yǒu xīn yǎn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 有心眼] considerate; thoughtful
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
发呆[fā dāi, ㄈㄚ ㄉㄞ, 发呆 / 發呆] daydream; lost in thought
派别[pài bié, ㄆㄞˋ ㄅㄧㄝˊ, 派别 / 派別] denomination; group; school; faction; school of thought
心驰神往[xīn chí shén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄔˊ ㄕㄣˊ ㄨㄤˇ, 心驰神往 / 心馳神往] one's thoughts fly to a longed-for place or person; to long for; infatuated; fascinated
深谋[shēn móu, ㄕㄣ ㄇㄡˊ, 深谋 / 深謀] forethought
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, 前瞻] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook
反顾[fǎn gù, ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 反顾 / 反顧] to glance back; fig. to regret; to have second thoughts about sth
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, 想法] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth)
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
感想[gǎn xiǎng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, 感想] impressions; reflections; thoughts
观念[guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, 观念 / 觀念] notion; thought
农家[nóng jiā, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄚ, 农家 / 農傢] peasant family; Agriculturalists (pre-Han school of thought)
杂感[zá gǎn, ㄗㄚˊ ㄍㄢˇ, 杂感 / 雜感] random thoughts (a literary genre)
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought
学派[xué pài, ㄒㄩㄝˊ ㄆㄞˋ, 学派 / 學派] school of thought
懂事[dǒng shì, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ, 懂事] sensible; thoughtful; intelligent
[qín, ㄑㄧㄣˊ, 懃] solicitous; thoughtful
精神[jīng shén, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, 精神] spirit; mind; consciousness; thought; mental; psychological; essence; gist
意中人[yì zhōng rén, ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, 意中人] sweetheart; one's true love; the person of one's thoughts
转念[zhuǎn niàn, ㄓㄨㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, 转念 / 轉念] to have second thoughts about sth; to think better of
不注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 不注意] thoughtless; not pay attention to
心思[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, 心思] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood
念头[niàn tou, ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, 念头 / 念頭] thought; idea; intention

thought ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギースポット[, enerugi-supotto] (n) (See パワースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei
シュレーディンガーの猫[シュレーディンガーのねこ, shure-deinga-noneko] (n) Schrodinger's cat (quantum mechanics thought experiment)
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
と思しい;と覚しい[とおぼしい, tooboshii] (exp,adj-i) (uk) thought to be; seen as
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be
パワースポット[, pawa-supotto] (n) (See エネルギースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei
プラス思考[プラスしこう, purasu shikou] (n) positive thought
ラビリンス・スパインフット;ラビリンススパインフット[, rabirinsu . supainfutto ; rabirinsusupainfutto] (n) labyrinth spinefoot (Siganus labyrinthodes, species of Western Central Pacific rabbitfish known from Indonesia and thought more widespread)
一考[いっこう, ikkou] (n,vs) consideration; thought
中国語の部屋[ちゅうごくごのへや, chuugokugonoheya] (n) Chinese room (artificial intelligence thought experiment)
偽学[ぎがく, gigaku] (n) false science; science out of line with the world of thought
凝念[ぎょうねん, gyounen] (n) concentration of thought
口腹[こうふく, koufuku] (n) (1) appetite; (2) distinction between what is thought and what is said
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...)
平和思想[へいわしそう, heiwashisou] (n) pacifism; pacifist thought
御数(P);御菜;お菜;お数[おかず(P);おさい(御菜;お菜);オカズ, okazu (P); osai ( o na ; o na ); okazu] (n) (1) (uk) accompaniment for rice dishes; side dish; (2) (おかず, オカズ only) (sometimes オガズ) food for thought (esp. in the context of conversation, or material for assisting arousal during masturbation); (P)
復讐心;復しゅう心[ふくしゅうしん, fukushuushin] (n) desire for revenge; vengeful thought
心の糧[こころのかて, kokoronokate] (n) food for thought
念頭に置く;念頭におく[ねんとうにおく, nentounioku] (exp,v5k) to give thought to; to bear in mind; to keep in mind
思いを致す;思いをいたす[おもいをいたす, omoiwoitasu] (exp,v5s) to think of; to give one's thought to
思いを馳せる;思いをはせる[おもいをはせる, omoiwohaseru] (exp,v1) (See 思いを致す) to think about; to send one's heart out to; to give more than a passing thought to; to think of something far away; to think nostalgically upon (esp. one's hometown)
思い詰める;思いつめる[おもいつめる, omoitsumeru] (v1,vt) to think hard; to brood over; to worry too much (about); to torment oneself (with the thought of)
思想統制[しそうとうせい, shisoutousei] (n) thought control; thought censorship
思案に暮れる[しあんにくれる, shiannikureru] (exp,v1) to be lost in thought
意を得る[いをえる, iwoeru] (exp,v1) (1) to get (e.g. the gist of something); to understand; (2) (See 我が意を得たり) to turn out as one thought
欲も得もない[よくもとくもない, yokumotokumonai] (exp) having thought for neither gain nor greed; only wanting to do something (thinking about nothing else)
狂おしい思い[くるおしいおもい, kuruoshiiomoi] (n) maddening thought
現代思想[げんだいしそう, gendaishisou] (n) contemporary philosophy; modern thought
疳の虫;かんの虫;癇の虫[かんのむし, kannomushi] (n) (1) convulsions (in a child); nervousness; short-temperedness; (2) bug thought to cause children's diseases
神仙思想[しんせんしそう, shinsenshisou] (n) Shenxian thought (ancient Chinese folk belief in the existence of mountain wizards)
神風[かみかぜ(P);しんぷう;かむかぜ, kamikaze (P); shinpuu ; kamukaze] (n) (1) divine wind (esp. a typhoon thought to have protected Japan from a Mongolian invasion in the 13th century); (2) (かみかぜ only) kamikaze; (P)
科学思想[かがくしそう, kagakushisou] (n) scientific thought
考え事にふける;考え事に耽る[かんがえごとにふける, kangaegotonifukeru] (exp,v5r) be absorbed in deep thought; be sunk in thought
諸子[もろこ;モロコ, moroko ; moroko] (n) (1) gentlemen; you; (all of) you or them; (2) (See 諸子百家) Hundred Schools of Thought
鎌鼬[かまいたち, kamaitachi] (n) (1) type Japanese folkloric monster (yokai), thought to be a trio of weasels who appear in a whirlwind to cut their victim; (2) cut caused by whirlwind
イデア[, idea] (n) idea (in Platonic thought) (gre
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P)
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word

thought ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmk) EN: food for thought FR:
อจินไตย[adj.] (ajintai) EN: unthinkable ; beyond the reach of thought FR: inconcevable
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover FR:
เจโตปริยญาณ[n.] (jētōpariyay) EN: knowledge of others’ thought ; telepathy FR:
จินดา[n.] (jindā) EN: thought ; idea FR:
จินดามัย[X] (jindāmai) EN: success achieved through thought FR:
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection ; vision FR: imagination [f]
จิตตะ[n.] (jitta) EN: thought ; thoughtfulness ; active thought FR:
จิตตุบาท ; จิตตุปบาท ; จิตตุปปาท[n.] (jittubāt ; ) EN: rise of a thought ; thought ; intention FR:
กามวิตก[n.] (kammawitok) EN: sensual thought FR:
ขณะจิต[n. exp.] (khana jit) EN: thought moment FR:
เข้าใจกันว่า...[v. exp.] (khaojai kan) EN: it's understood that … ; it's generally understood that ... ; it's thought that … FR: on pense généralement que ...
คิดกันว่า ...[v. exp.] (khit kan wā) EN: it was thought that ... FR:
คิดไม่ถึง[v. exp.] (khit mai th) EN: not expect ; never thought of ; never occurred to ; hadn't thought of it FR:
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
ข้อคิด[n.] (khøkhit) EN: idea ; consideration point ; thought FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; pensée [f]
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be toughtful ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet ; mull FR:
ขุกคิด[v. exp.] (khuk khit) EN: get an idea ; have a sudden thought ; be struck by an idea FR: avoir une idée soudaine
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความคิด[n.] (khwāmkhit) EN: idea ; thought ; thinking ; notion ; concept ; imagination ; reflexion FR: idée [f] ; pensée [f] ; imagination [f] ; réflexion [f]
ความคิดคำนึง[n.] (khwāmkhit k) EN: thinking ; imagination ; thought FR:
ความคิดทางการเมือง[n. exp.] (khwāmkhit t) EN: political thought FR: pensée politique [f]
ความคิดทางการเมืองไทยสมัยใหม่[n. exp.] (khwāmkhit t) EN: Thai modern political thought FR:
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion ; defilements ; impurities ; impairments FR: mauvaise pensée[f]
กระแสความคิด[n. exp.] (krasaē khwā) EN: train of thought ; general opinion FR: courant de pensée [m]
กุศลจิต[n.] (kusonlajit) EN: moral consciousness ; meritorious thought ; wholesome consciousness ; charity FR:
กุศลวิตก[n.] (kusonlawita) EN: wholesome thought FR:
เลื่อนเปื้อน[adv.] (leūoenpeūoe) EN: with one's thought wandering FR:
มโนคติ[n.] (manōkhati) EN: thought ; concept ; idea ; train of thought FR: idée [f] ; pensée [f]
เมื่อคิดอีกครั้ง[xp] (meūa khit ī) EN: on second thought FR: après réflexion
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded FR:
แนวคิด[n.] (naēokhit) EN: idea ; concept ; thought ; notion ; line of thought ; construct FR: concept [m] ; démarche [f] (abst.) ; construction [f] (fig.)
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์[n. exp.] (naēokhit th) EN: economic thought FR: pensée économique [f]
เนกขัมมวิตก[n.] (nēkkhammawi) EN: thought of renunciation ; thought free from selfish desire FR:
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué
พระราชดำริ[n.] (phrarātchad) EN: royal thought ; royal idea ; royal initiative FR: inspiration royale [f] ; initiative royale [f]
เปลี่ยนความคิด[v. exp.] (plīen khwām) EN: change one's idea ; change one's thought FR: changer d'idée
สำนักความคิด[n. exp.] (samnak khwā) EN: school of thought FR: école de pensée [f]
สิ่งที่คิด[n. exp.] (sing thī kh) EN: what someone thinks ; thought ; idea ; speculation ; reflection FR:

thought ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking
Denken {n} | logisches Denkenthought | logical thought
nachdenken (über) | nachdenkend | nachgedacht | er/sie denkt nach | ich/er/sie dachte nach | er/sie hat/hatte nachgedacht | laut nachdenkento think {thought; thought} (about) | thinking about | thought about | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | to think aloud; to think out loud
fürsorglich; rücksichtsvoll; aufmerksam {adj} | fürsorglicher | am fürsorglichstenthoughtful | more thoughtful | most thoughtful
gedankenlos; sorglos {adj} | gedankenloser; sorgloser | am gedankenlosesten; am sorglosestenthoughtless | more thoughtless | most thoughtless
Gedankengang {m}train of thought; train of thoughts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thought
Back to top