ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shin*, -shin-

shin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shin (n.) หน้าแข้ง Syn. limb, tibia, shankbone
shin down (phrv.) ปีนป่ายลง Syn. skin down Ops. shin up, skid up
shin up (phrv.) ปีนป่ายขึ้นไป Syn. skin up Ops. shin down
shinbone (n.) กระดูกหน้าแข้ง
shindig (n.) งานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่
shine (vi.) ส่องแสง See also: โชติช่วง
shine (vt.) ทำให้ส่องแสง See also: ทำให้สุกใส
shine at (phrv.) เก่งในเรื่อง See also: เชี่ยวชาญใน, ฉลาดในเรื่อง Syn. shine in
shine in (phrv.) เก่งในเรื่อง See also: เชี่ยวชาญใน, ฉลาดในเรื่อง
shine on (phrv.) ฉายบน See also: สาดลงบน, พาดลงบน Syn. shine over, shine upon
shine out (phrv.) สาดออกมา See also: ฉายออกมา
shine over (phrv.) ฉายบน See also: สาดลงบน, พาดลงบน Syn. shine on
shine through (phrv.) ส่องผ่าน
shine up to (phrv.) เอาอกเอาใจ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. make up to, play up to, suck up to
shine upon (phrv.) ฉายบน See also: สาดลงบน, พาดลงบน, ส่องลงบน Syn. shine on
shine with (phrv.) ระยิบระยับด้วย See also: เป็นประกายด้วย, วิบวับด้วย Syn. glow with, kindle with
shingle (n.) แผ่นวัสดุมุงหลังคาหรือฝาผนังทำด้วยไม้หรือน้ำมันดิน
shingle (n.) ทรงผมสั้นของผู้หญิง
shingle (vt.) มุงหลังคาด้วยแผ่นวัสดุประเภทไม้หรือน้ำมันดิน
shingle (vt.) ตัดผมสั้น Syn. trim, cut
shingle (n.) กรวดตามชายหาดหรือฝั่งแม่น้ำ
shingle (n.) หาดทรายที่มีกรวด See also: ฝั่งแม่น้ำที่มีกรวดหิน Syn. beach, shore
shingle (vt.) หลอมอัด See also: ตีอัด, กดบีบ
shingles (n.) โรคงูสวัด
shining (adj.) เปล่งปลั่ง See also: เป็นประกาย, สว่าง, สุกใส Syn. gleaming, luminous, radiant
shinning (adj.) เปล่งแสง See also: ปล่อยแสง, สะท้อนแสง, กระจายแสง Syn. radiating
Shinto (n.) ศาสนาชินโตในประเทศญี่ปุ่น
shiny (adj.) ซึ่งเป็นมันเงา See also: เป็นประกาย, สุกใส Syn. polished, sparkling Ops. dull, faded
English-Thai: HOPE Dictionary
shin(ชิน) n. หน้าแข้ง,แข้ง,กระดูกหน้าแข้ง,ส่วนล่างของขาหน้าของวัวควาย,ขาหน้าส่วนล่างของแมลง. vt. ปีนด้วยการใช้มือทั้งสองและขาทั้งสองรวบรัดขึ้นไป
shinbone(ชิน'โบน) n. กระดูกหน้าแข้ง
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
shingle(ชิง'เกิล) n. แผ่นมุงหลังคาหรือทำผนัง,ทรงผมตัดสั้น,ป้ายเล็ก ๆ ,หินกลมเล็ก ๆ หรือกรวดตามหาดทราย,หาดทรายที่มีหินหรือกรวดดังกล่าว vt. มุงหลังคา,ปิดด้วยแผ่นดังกล่าว,ตัดผมให้สั้นโดยไล่ขึ้นไปจากต้นคอ., See also: shingler n.
shingles(ชิง'เกิลซฺ) n. โรคงูสวัด,เริม,โรคผิวหนังเป็นเมล็ดพุพองที่เกิดจากเชื้อไวรัส, Syn. herpes zoster,zoster
shingly(ชิง'กลี) adj. เต็มไปด้วยหินกลมเล็กหรือกรวด
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง,โชติช่วง,แวววาว,ระยิบระยับ,สุกใส,ส่องแสง,ส่องสว่าง,รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding
shinto(ชิน'โท) n. ศาสนาชินโตในญี่ปุ่นยึดหลักการเคารพบูชาบรรพบุรุษ,ศาสนาไหว้เจ้าในญี่ปุ่น
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.
English-Thai: Nontri Dictionary
shin(n) หน้าแข้ง
shine(n) ความสุกใส,แสงสว่าง,ความเปล่งปลั่ง,ความแวววาว
shingle(n) กรวด,ไม้บาง,ป้ายเล็กๆ
shining(adj) แวววาว,ส่องแสง,โชติช่วง,เปล่งเปลั่ง,ระยิบระยับ
shiny(adj) เป็นมันวาว,สุกใส,สว่างไสว,ระยิบระยับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shinหน้าแข้ง, แข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shingle structure; imbricate structureโครงสร้างหินแบบซ้อนเกย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shin (Sect)ชิน (นิกาย) [TU Subject Heading]
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]
Shingles (Disease)งูสวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Shintoลัทธิชินโต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลีแข้ง (n.) shin Syn. ลำแข้ง, แข้ง
ลำแข้ง (n.) shin Syn. ปลีแข้ง
หน้าแข้ง (n.) shin Syn. แข้ง
แข้ง (n.) shin Syn. หน้าแข้ง, ลำแข้ง
สนับแข้ง (n.) shin guard See also: gaiter, leggings, puttee Syn. เครื่องสวมแข้ง
เครื่องสวมแข้ง (n.) shin guard See also: gaiter, leggings, puttee
การฉาย (n.) shine See also: radiation, irradiation, emission Syn. การฉายแสง
จรัสแสง (v.) shine See also: glow, glitter, glisten, radiate, beam, flash, twinkle, sparkle, glare Syn. เปล่งแสง, ฉายแสง
ฉาย (v.) shine See also: emit, radiate, illuminate, light up Syn. ส่องแสง, ฉายแสง
ฉายแวว (v.) shine See also: glitter
ฉายแสง (v.) shine See also: glow, glitter, glisten, radiate, beam, flash, twinkle, sparkle, glare Syn. เปล่งแสง
ฉายแสง (v.) shine See also: radiate, shine, emit, glare, glitter, twinkle, sparkle Syn. ส่องแสง
ฉายแสง (v.) shine See also: illuminate, light up, throw the light upon Syn. ส่อง, เปล่งแสง, ส่งแสง
ฉายแสง (v.) shine See also: emit, radiate, illuminate, light up Syn. ส่องแสง
ฉายแสง (v.) shine See also: radiate, illuminate, light up Syn. ส่องไฟ
ฉายไฟ (v.) shine See also: radiate, illuminate, light up Syn. ส่องไฟ, ฉายแสง
ทอประกาย (v.) shine See also: foreshadow, indicate a future probability, promise, augur, be token Syn. เปล่งประกาย, ฉายแวว
ทอประกาย (v.) shine See also: foreshow, indicate a future probability, promise, augur Syn. เปล่งประกาย, ฉายแวว
ทอแสง (v.) shine Syn. ส่องแสง, เปล่งแสง
ระยับ (adj.) shine See also: glitter, twinkle, sparkle, brilliant Syn. แพรวพราว, พราวแพรว, ระยิบ, ระยิบระยับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
He used to go fishing with us during the summerเขาเคยไปตกปลากับเราในช่วงหน้าร้อน
I just can't help wishingฉันเพียงแค่อดไม่ได้ที่จะหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeonsan-Kun meets Shin (mother of deposed Queen Yoon)Yeonsan-Kun meets Shin (mother of deposed Queen Yoon)
Screenplay Director SHIN Dong-yup Play with me! You!กำกับโดย ชิน ดอง ยุค นี่เธอ!
The criminal is the notorious jail-breaker Shin Changsooคนร้ายคือ ชิน ชางซู เป็นนักโทษแหกคุกชื่อดัง
It's Shin Changsooแต่นี่มัน ชิน ชางซู นะ
Nu Karaoke Changsoo Shin on the runนู คาราโอเกะ ตอนนี้ ชินชางซู กำลังหนี
It is the notorious Changsoo Shin Officer Yeo is chasing by herselfนี่ ชินชางซูผู้ต้องหาชื่อดัง เจ้าหน้าที่โย พยายามเข้าจับกุมด้วยตัวเอง
Announcement of Ordination Kim Kyushik, Peter Shin Sundal, Thomasประกาศ: พิธีบรรพชานักบวช ปีเตอร์คิม คิวชิค โทมัส ชิน ชันดัล
Directed By Woochul Shin bon jour...Directed By Woochul Shin สวัสดี...
Oh do they still have Shin Young Theater?โอ้ ที่นั่นยังคงมี โรงหนังชิน ยัง มั้ย?
No shin pads. No game. Get off.ไม่ใส่สนับแข้ง ห้ามลง
Second Field Producer SHIN Young-ilCostumes CHOI Sae-mi
Production Design SHIN Jeom-huiProduction Design ชิน จอม-ฮุย

shin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, 安倍晋三 / 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
可惊[kě jīng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄥ, 可惊 / 可驚] astonishing
令人叹为观止[lìng rén tàn wéi guān zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, 令人叹为观止 / 令人嘆為觀止] (set expression) astonishing to see
令人震惊[lìng rén zhèn jīng, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ, 令人震惊 / 令人震驚] shocking; astonishing
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
惊人[jīng rén, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 惊人 / 驚人] astonishing
奥姆真理教[ào mǔ zhēn lǐ jiào, ㄠˋ ㄇㄨˇ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 奥姆真理教 / 奧姆真理教] Aum Shinrikyo, the Japanese death cult responsible for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway
淘箩[táo luó, ㄊㄠˊ ㄌㄨㄛˊ, 淘箩 / 淘籮] basket (for washing rice)
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong
洗脸盆[xǐ liǎn pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 洗脸盆 / 洗臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
脸盆[liǎn pén, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 脸盆 / 臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
光光[guāng guāng, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ, 光光] bright; shiny; smooth; naked; bald; penniless
[hòng, ㄏㄨㄥˋ, 蕻] budding; flourishing
子弹火车[zǐ dàn huǒ chē, ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, 子弹火车 / 子彈火車] bullet train; Shinkansen 新幹線|新干线, Japanese high-speed train
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 不区分大小写 / 不區分大小寫] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters
区分大小写[qū fēn dà xiǎo xiě, ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 区分大小写 / 區分大小寫] case sensitive; distinguishing capitals from lower case letters
国会山[Guó huì shān, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄢ, 国会山 / 國會山] Capitol Hill, Washington, D.C.
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, 特色] characteristic; distinguishing feature or quality
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 漷] clashing of two currents
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 戗 / 戧] contrary; pushing against; bump; knock; used as equivalent for 抢 qiang1
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 缗 / 緡] cord; fishing-line; string of coins
[huā, ㄏㄨㄚ, 哗 / 嘩] crashing sound
皇冠出版集团[Huáng guān chū bǎn jí tuán, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 皇冠出版集团 / 皇冠出版集團] Crown publishing group, Hong Kong
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 湱] dashing of waves
[péng, ㄆㄥˊ, 淜] roar of dashing waves
[pēng, ㄆㄥ, 漰] noise of dashing waves
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 濩] cook; dashing of water
蹿房越脊[cuān fáng yuè jǐ, ㄘㄨㄢ ㄈㄤˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧˇ, 蹿房越脊 / 躥房越脊] lit. to leap the house and cross the roofridge (成语 saw); dashing over rooftops (of robbers and pursuing knight-errant 俠客|侠客 in fiction)
毁来性[huǐ lái xìng, ㄏㄨㄟˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄥˋ, 毁来性 / 毀來性] destructive; crushing (defeat)
发达[fā dá, ㄈㄚ ㄉㄚˊ, 发达 / 發達] developed (country etc); flourishing; to develop
[bà, ㄅㄚˋ, 猈] dog with short shinbone
要强[yào qiáng, ㄧㄠˋ ㄑㄧㄤˊ, 要强 / 要強] eager to excel; wishing to outdo others
中国大百科全书出版社[Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, 中国大百科全书出版社 / 中國大百科全書出版社] Encyclopedia of China Publishing House
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, 繁茂] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 一败涂地 / 一敗塗地] to fail completely; a crushing defeat
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 剃光头 / 剃光頭] to shave the whole head clean; crushing defeat
终点线[zhōng diǎn xiàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 终点线 / 終點線] finishing line

shin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パトる[, pato ru] (v5r) (sl) to have your party wiped out (in the RPG Shin Megami Tensei
ホッチキス芯;ホチキス芯[ホッチキスしん(ホッチキス芯);ホチキスしん(ホチキス芯), hocchikisu shin ( hocchikisu shin ); hochikisu shin ( hochikisu shin )] (n) (See 芯) staple (for a stapler)
伝って登る[つたってのぼる, tsutattenoboru] (v5r) to shin up; to climb up
兎欠;兎唇;兎脣(oK);兎口;欠唇;三つ口[いぐち(兎欠;兎唇;兎脣;欠唇);としん(兎唇;兎脣);みつくち(兎唇;兎口;三つ口);とけつ(兎欠), iguchi ( usagi ketsu ; mitsukuchi ; usagi shin ; ketsu kuchibiru ); toshin ( mitsuk] (n) (sens) harelip; cleft lip
和尚(P);和上[おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう, oshou ( oshou )(P); kashou ; wajou] (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P)
妄信(P);盲信[ぼうしん(妄信)(P);もうしん, boushin ( mou shin )(P); moushin] (n,vs) blind acceptance; blind belief; credulity; (P)
新;更[さら;あら(新);にい(新), sara ; ara ( shin ); nii ( shin )] (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural
新JIS漢字コード[しんジェーアイエスかんじコード;しんジスかんじコード, shin jie-aiesu kanji ko-do ; shin jisu kanji ko-do] (n) {comp} new JIS kanji character code
新スコラ学[しんスコラがく, shin sukora gaku] (n) (obsc) neo-scholasticism
新所帯;新世帯[あらじょたい;しんじょたい;あらぜたい(新世帯);しんしょたい, arajotai ; shinjotai ; arazetai ( shin setai ); shinshotai] (n) new household; new home
汗疹;汗疣[あせも;あせぼ(汗疹), asemo ; asebo ( ase shin )] (n,adj-no) prickly heat; heat rash; miliaria
真似しんぼ;真似しんぼう;真似しん坊[まねしんぼ(真似しんぼ;真似しん坊);まねしんぼう(真似しんぼう;真似しん坊), maneshinbo ( mane shinbo ; mane shin bou ); maneshinbou ( mane shinbou ; mane shin ] (n) copycat
[しん;じん, shin ; jin] (n) god; deity; divinity; spirit; kami; (P)
[しん;じん, shin ; jin] (n) (1) spirit; psyche; (2) (See 神・かみ) god; deity; divinity; kami
脛当て[すねあて, suneate] (n) greaves; shin guards
臣;奴;僕[やつこ(臣;奴);つぶね(奴);やつこらま, yatsuko ( shin ; yatsu ); tsubune ( yatsu ); yatsukorama] (n) (1) (やつこ only) (arch) slave; (2) retainer; servant; (3) (やつこ only) captive; (4) (やつこ only) (derog) varlet; (5) (やつこ only) (hum) I; me
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press
NHK受信料[エヌエッチケーじゅしんりょう, enuecchike-jushinryou] (n) (See NHK) NHK fees
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei
アーレフ[, a-refu] (n) Aleph (new name of religious group Aum Shinrikyo)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code
10進[10しん, 10 shin] decimal
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD)
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an)
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] analog channel
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation
ウトソーシング[うとそーしんぐ, utoso-shingu] outsourcing
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing
キャッシング[きゃっしんぐ, kyasshingu] caching
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability
シノニム[しのにむ, shinonimu] synonym
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
失う[うしなう, ushinau] Thai: สูญเสีย
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: ส่องแสงเข้ามา English: to shine in
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
新米[しんまい, shinmai] Thai: ข้าวสารใหม่ English: new rice
[ひ, hi] Thai: แสงอาทิตย์ English: sunshine
更新[こうしん, koushin] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: update
最新[さいしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest
栄進[えいしん, eishin] Thai: การพัฒนารุ่งเรื English: advancement
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion
漏れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
申告[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
神話[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend
神話[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth
良心[りょうしん, ryoushin] Thai: สำนึกที่ดี English: conscience
輝く[かがやく, kagayaku] Thai: เป็นประกาย English: to shine
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
通信[つうしん, tsuushin] Thai: ข่าว English: news
進学[しんがく, shingaku] Thai: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย English: going on to university (vs)
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication

shin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชังฆ-[pref.] (changkha) EN: shin FR:
ชงฆ์[n.] (chong) EN: shin FR:
ชงฆ-[pref.] (chongkha-) EN: shin FR:
ชงฆา[n.] (chongkhā) EN: shin FR:
แข้ง[n.] (khaeng) EN: shin ; shank FR: tibia [m]
ลำแข้ง[n. exp.] (lam khaeng) EN: shin FR:
หน้าแข้ง[n.] (nākhaēng) EN: shin FR: tibia [m]
สนับแข้ง[n.] (sanapkhaeng) EN: shin guard ; gaiter ; leggings ; puttee FR: protège-tibia [m]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrun) EN: nourishing food ; nourishment FR: aliment nourissant [m]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
อร่ามเรือง[adj.] (arām reūang) EN: shiny FR:
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เบ็ด[n.] (bet) EN: fishhook ; fishing rod ; hook ; barbed hook FR: hameçon [m]
เบ็ดตกปลา[n. exp.] (bet tok plā) EN: fishing rod FR: canne à pêche [f]
เบียดเสียด[adj.] (bīetsīet) EN: crowded together ; pushing against one another ; pressing against one another ; jostling FR:
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up FR: éclairer ; rayonner
ชัยสิทธิ์ ชินวัตร[n. prop.] (Chaisit Chi) EN: Chaisit Shinawatra ; Chaiyasit Shinawatra FR: Chaisit Shinawatra ; Chaiyasit Shinawatra
ชัยสิทธิ์ ชินวัตร[n. prop.] (Chaiyasit C) EN: Chaiyasit Shinawatra FR: Chaiyasit Shinawatra
ฉมวก[n.] (chamūak) EN: harpoon ; three-pronged fishing spear ; spear FR: harpon [m] ; trident [m]
ชัชวาล[adj.] (chatchawān) EN: bright ; shining FR:
เช้งวับ[adj.] (chēngwap) EN: smashing FR:
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชิงเกิล[n.] (chingkoēn) EN: shingle FR:
ชินคันเซ็น[TM] (Chinkansen) EN: Shinkansen FR: Shinkansen
ชินวัตร[n. prop.] (Chinnawat) EN: Shinawatra FR: Shinawatra
ชินโต[n. prop.] (Chintō) EN: Shinto FR: shintoïsme [m]
เชี่ยวกราก[adj.] (chīokrāk) EN: rushing FR:
โชต[adj.] (chōt) EN: bright ; shining FR:
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining FR: brillant ; lumineux
แดด[n.] (daēt) EN: sunlight ; sun ; sunshine FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
ดำขลับ[X] (dam khlap) EN: raven ; shining black ; glossy black ; jet-black FR: noir brillant ; de jais
ด่าสาดเสียเทเสีย[v. exp.] (dā sātsīath) EN: tear into (someone) ; give someone a tongue-lashing FR:
เด็ดดวง[adj.] (detdūang) EN: smashing ; fantastic ; really great FR:
ด้วงประดับม่วงมัน[n. exp.] (dūang prada) EN: Purple Shiny Borer FR:
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip) EN: flashing warning light FR:
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence FR:
ฟูเฟื่อง[adj.] (fūfeuang) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant

shin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholschmuggler {m}moonshiner [coll.]
Angelausflug {m}fishing expedition
Angelplatz {m}fishing area
Angelrute {f}fishing rod; fishing pole
Angelschein {m}fishing permit; fishing licence
Angelschnur {f}fishing line
Angelsteg {m}fishing dock
Angelvorschriften {pl}fishing regulations
Anglermesser {n}fishing knife
Ansiedlung {f} (von Firmen)establishing (of firms)
erstaunlich {adj} | erstaunlicher | am erstaunlichstenastonishing | more astonishing | most astonishing
erstaunlicherweise {adv}astonishingly
überraschend {adv}astonishingly
verwunderlich {adj}surprising; astonishing
blank; glänzend; sauber {adj}shiny; shining
Blinklicht {n} [auto]indicator light; flashing light
Gehirnwäsche {f}brain washing
Bubikopf {m} (Frisur)shingle; shingled hair
Bundbuchse {f}collar bushing
Beifang {m} (industrielle Fischerei)bycatch (industrial fishing)
Keulenschlag {m}crushing blow
Bequemheit {f}cushiness
fesch {adv}dashingly
schmetternd; zerschmetternd {adj}dashing
schneidig; zackig {adj}dashing
Hochseefischerei {f}deep sea fishing
Desktop-Publishing {n}; computergestütztes PublizierenDTP : Desktop Publishing
Membrandurchführungstülle {f}diaphragm bushing nipple
Pompadoursittich {m} [ornith.]Red Shining Parrot
Treibnetz n; Driftnetz {n} | Fischfang mit Treibnetzen (industrielle Fischerei)drift net; driftnet; drift netting | drift netting (industrial fishing)
Waschechtheit {f}fastness to washing
Fidschisittich {m} [ornith.]Kandavu Shining Parrot
Anrüchigkeit {f}fishiness
Abfischung {f}fishing dry
Angelzeug {m}fishing tackle
Fischernetz {n}fishing net
Flammpunkt {m}flash point; flashing point
Chamäleon-Torpedobarsch {m} (Hoplolatilus chlupatyi) [zool.]flashing tilefish
Fliegenfischen {n}fly fishing
Kiemennetz {n} | küstennahe Kiemennetze (industrielle Fischerei)gill net | coastal gill nets (industrial fishing)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shin
Back to top