ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

limb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *limb*, -limb-

limb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
limb (n.) กิ่ง See also: ก้าน, แขนง Syn. branch
limb (n.) แขน ขาหรือปีก
limb (n.) สมาชิก Syn. member
limb (n.) ขอบ See also: ริม Syn. edge
limber (adj.) งอได้ See also: ยืดหยุ่น Syn. flexible, pliant
limber (vt.) ทำให้งอได้ See also: ทำให้ดัดได้
limber (vi.) ที่งอได้
limber (vi.) ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่
limber (vt.) ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืนลาก
limber (n.) รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืน
limber up (phrv.) เตรียมพร้อม Syn. loosen up
limbo (n.) การเต้นระบำลอดไม้ขวาง
limbo (n.) สถานที่ที่ถูกลืม See also: สถานที่ที่ถูกทอดทิ้ง
Limburger (n.) ชีสชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
limb(ลิมบฺ) n. แขน,ขา,ปีก,กิ่ง,ก้าน,แขนง,ส่วนยื่น,สมาชิก., See also: limbed adj.
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe,flexible
limbo(ลิม'โบ) n. การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง
limbsแขนและขา
English-Thai: Nontri Dictionary
limb(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,แขนง,แขนขา,ปีก
limber(adj) ดัดง่าย,อ่อน,งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร
limbo(n) ที่คุมขัง,คุก,นรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
limbแขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ extremity ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limbขา [การแพทย์]
Limbsแขนทั้งสอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคลาน (n.) climb See also: crawl, creep Syn. การปีน
การปีน (n.) climb See also: crawl, creep Syn. การคลาน
การไต่ (n.) climb See also: crawl, creep Syn. การปีน, การคลาน
ถีบตัว (v.) climb to See also: improve, make oneself better Syn. ไต่เต้า
ป่าย (v.) climb See also: clamber Syn. ป่ายปีน, ปีนป่าย
ป่ายปีน (v.) climb See also: clamber Syn. ปีนป่าย, ป่าย, ปีน
ปีน (v.) climb See also: clamber Syn. ไต่, ป่ายปีน, ปีนป่าย
ปีนป่าย (v.) climb See also: clamber Syn. ป่ายปีน, ปีน
เครือดิน (n.) climbing plant See also: creeper, climber
เลื้อย (v.) climb See also: creep, ramble
แขย็กๆ (adv.) climb up slowly See also: moving up or down in short steps or degrees
ไต่ (v.) climb See also: clamber, scale
ไต่ไม้ (v.) climb See also: climb up the wood
ไม้เลื้อย (n.) climber See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, I wanna go out on a limb here. I´m gonna say maybe we should avoid... all bowel-related items with this particular product.แต่เราควรเลี่ยงเรื่องขับถ่ายในงานนี้
We're going out on a limb here, but yeah.เกือบตามทันละ \แต่ พูดต่อซิ
Loss of limb will not excuse you.การสูญเสียอวัยวะจะไม่ถูกยกเว้น
Old people have always said, that an animal which kills a human should be torn limb from limb.คนเฒ่าคนแก่บอกไว้ว่า, สัตว์ใดก็ตามที่ฆ่ามนุษย์ ต้องโดนฉีกเป็นชิ้น ๆ
Oh, and no limb ripping, okay?Oh, and no limb ripping, okay?
Anyone else Care to climb out on a limb with May?มีใครอีกมั๊ยอยากจะลองเสี่ยงกับเมย์ ?
Strong enough to tear a healthy man apart limb from limb.แรงมากพอจะฉีกผู้ชายตัวโต ออกเป็นชิ้นๆ
Knowing when to sever a cancerous limb to preserve the rest of the body...ถ้าเรารู้ว่าส่วนไหนเป็นมะเร็ง
All right, look, i know i called you guys in, but i am way out on a limb here.เอาล่ะ ฟังนะ ผมรู้ผมเรียกพวกคุณมา แต่น้ำมันท่วมถึงคอผมแล้ว
All right, look. I told you guys i was out on a limb here, so unless you have a suspect...โอเค, ฟังนะ ผมบอกคุณแล้วว่าน้ำมันจะท่วมผมอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าคุณยังไม่มีผู้ต้องสงสัยละก็
Got one lower limb flesh wound,มีคนหนึ่งแขนขาไม่มีแรง อีกคนหนึ่งมีบาดแผลสด
I, Arthur Pendragon, do pledge life and limb to your service and to the protection of this kingdom and its peoples.ข้า, อาเทอร์ เพนดรากอน ขอปฏิญาณว่าจะมอบชีวิตและกายรับใช้ท่าน อาณาจักรและประชาชน

limb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假肢[jiǎ zhī, ㄐㄧㄚˇ ㄓ, 假肢] artificial limb; prosthetic
[nào, ㄋㄠˋ, 臑] biceps (in Chinese medicine); (arch.) forelimbs of livestock animal
[bā, ㄅㄚ, 扒] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside
[pá, ㄆㄚˊ, 扒] climb; crawl; snatch
[pān, ㄆㄢ, 扳] climb up; pull
攀岩[pān yán, ㄆㄢ ㄧㄢˊ, 攀岩] climbing
爬上[pá shàng, ㄆㄚˊ ㄕㄤˋ, 爬上] climb up
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, 上坡] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, 蔓生植物] creeper; climbing plant; twiner
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, 蔓草] creeper; climbing plant; twiner
肥硕[féi shuò, ㄈㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, 肥硕 / 肥碩] fleshy (fruit); plump; large and firm-fleshed (limbs, body); stout
前肢[qián zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄓ, 前肢] forelimb; foreleg
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 痪 / 瘓] illness; numbness of the limbs
林堡[lín bǎo, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄠˇ, 林堡] Limburg
[zhī, ㄓ, 肢] limb
肢体[zhī tǐ, ㄓ ㄊㄧˇ, 肢体 / 肢體] limbs
酥麻[sū má, ㄙㄨ ㄇㄚˊ, 酥麻] limp and numb (of limbs)
[dēng, ㄉㄥ, 登] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record
[zhé, ㄓㄜˊ, 磔] tearing off limbs as punishment
上肢[shàng zhī, ㄕㄤˋ ㄓ, 上肢] upper limb
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 薢] woody climbing plant

limb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
五体満足[ごたいまんぞく, gotaimanzoku] (n,adj-na) with no physical defects; in perfectly good health; sound in wind and limb
焼け野の雉夜の鶴[やけののきぎすよるのつる, yakenonokigisuyorunotsuru] (exp) (obsc) parents may risk life and limb for their children (like a pheasant when the plains are burning or a crane on a cold night)
アイスクライミング[, aisukuraimingu] (n) ice climbing
アイゼン[, aizen] (n) metal pins of climbing shoes (ger
アゾレスクロミス[, azoresukuromisu] (n) Azores chromis (Chromis limbata)
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata)
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark)
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger
カリンバ[, karinba] (n) kalimba (bnt
ガンビール[, ganbi-ru] (n) gambir (species of climbing plant, Uncaria gambir) (dut
キャラバンシューズ[, kyarabanshu-zu] (n) light mountain-climbing shoes (wasei
クテノポマ[, kutenopoma] (n) climbing gourami (of genus Ctenopoma or Microctenopoma) (lat
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae)
クライマー[, kuraima-] (n) climber
クリッパートンエンジェルフィッシュ[, kurippa-ton'enjierufisshu] (n) Clipperton angelfish (Holacanthus limbaughi)
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine
モーリシアングレゴリー[, mo-rishianguregori-] (n) ebony gregory (Stegastes limbatus)
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up
リンバーガー[, rinba-ga-] (n) Limburger
リンボー[, rinbo-] (n) limbo
リンボーダンス[, rinbo-dansu] (n) limbo dance
上り(P);登り;昇り[のぼり, nobori] (n) (1) ascent; climbing; ascending (path); climb; (2) (上り only) (See 上り列車) up-train (e.g. going to Tokyo); (n,adj-no) (3) northward (towards Tokyo); (P)
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P)
上昇[じょうしょう, joushou] (n,vs,adj-no) rising; ascending; climbing; (P)
上肢[じょうし, joushi] (n) upper limbs; arms
下脚[かきゃく, kakyaku] (n) legs; lower limbs
乗り越える(P);乗りこえる;乗越える[のりこえる, norikoeru] (v1,vi) (1) to climb over; to get over; to ride across; (2) to surmount; to overcome; (3) to surpass; to overtake; (P)
予備運動[よびうんどう, yobiundou] (n) limbering up
五体(P);五體[ごたい, gotai] (n) (1) (五体 only) the whole body; limbs; (2) (See 行書,書道,真書,草書,大篆,八分・はっぷん,隷書,楷書,篆書) the five styles in Japanese calligraphy; (P)
伝って登る[つたってのぼる, tsutattenoboru] (v5r) to shin up; to climb up
冬山[ふゆやま, fuyuyama] (n) (1) wintry mountain; (2) mountain that is often climbed during the winter
出世[しゅっせ, shusse] (n,vs) success in life; getting ahead; successful career; promotion; climbing the corporate ladder; eminence; (P)
前足;前脚;前肢[まえあし;ぜんし(前肢);ぜんきゃく(前脚), maeashi ; zenshi ( mae shi ); zenkyaku ( maeashi )] (n) forefoot; forefeet; foreleg; forelimb
四肢[しし, shishi] (n,adj-no) limbs; extremities; (P)
夏山[なつやま, natsuyama] (n) (1) summery mountain; (2) mountain that is often climbed in summer
宙ぶらりん;中ぶらりん[ちゅうぶらりん, chuuburarin] (adj-na,adj-no) (1) dangling; hanging; suspended; (2) pending; half done; in limbo; indecisive
後肢[こうし, koushi] (n) hindlimb; hindlimbs; hind leg; hind legs
急上昇[きゅうじょうしょう, kyuujoushou] (n,vs) sudden rise; steep climb; zoom
手足[てあし, teashi] (n) one's hands and feet; limbs; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ข้าม English: to climb over

limb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวัยวะ[n.] (awaiyawa) EN: organ ; limb FR: organe [m]
ขา[n.] (khā) EN: leg ; limb ; foot FR: jambe [f] ; membre inférieur [m] ; pied [m] ; patte [f] ; guibolle [f] (fam.) ; guibole [f] (fam.) ; gambette [f] (fam.)
ขาเทียม[n. exp.] (khā thīem) EN: prosthetic limb ; artificial leg FR: jambe artificielle [f]
กิ่ง[n.] (king) EN: branch ; offshoot ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้าน[n. exp.] (king kān) EN: branch ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้านสาขา[n. exp.] (king kān sā) EN: branch ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งไม้[n. exp.] (kingmāi) EN: branch ; twig ; bough ; limb ; wicker FR: branche [f] ; branchette [f]
ดองดึง[n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily ; Gloriosa superba FR: Gloriosa superba
อีตาล[n.] (ītān) EN: climbing perch ; Anabas testudineus FR:
แกงฉู่ฉี่ปลาหมอ[n. exp.] (kaēng chūch) EN: climbing perch in red curry FR:
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn kha) EN: mountain climbing ; mountaineering FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การปีนหน้าผา[n. exp.] (kān pīn nāp) EN: rock climbing FR:
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai kha) EN: mountain climbing FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
แขนขา[n.] (khaēn-khā) EN: limbs ; arm and leg FR: membres [mpl] ; bras et jambes [mpl]
เข็ง[n.] (kheng) EN: climbing perch ; Anabas testudineus FR: Anabas testudineus
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb FR: monter ; gravir ; escalader
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun banda) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder FR: monter l'escalier ; prendre l'escalier ; gravir les marches ; monter les marches ; monter à l'échelle
ขึ้นเขา[v. exp.] (kheun khao) EN: climb a mountain FR:
ขึ้นต้นไม้[v. exp.] (kheun tonmā) EN: climb a tree FR: escalader un arbre
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant FR:
เครือดิน[n.] (khreūadin) EN: climbing plant FR:
กระดุมทองเลื้อย[n. exp.] (kradum thøn) EN: climbing wedelia ; creeping daisy ; Singapore daisy ; Sphagneticola trilobata FR: Sphagneticola trilobata
เลื้อย[v.] (leūay) EN: climb ; clim up FR: grimper
ลิมเบิร์ก[n. prop.] (Limboēk) EN: Limburg FR: Limbourg [m]
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]
ไม้รอเลื้อย[n. exp.] (māi rō leūa) EN: scandent plant ; climbing plant FR: plante grimpante [f]
หมอไทย[n.] (møthai) EN: climbing perch ; Anabas testudineus FR:
นักปีนเขา[n. exp.] (nak pīn kha) EN: mountaineer ; mountain climber ; climber FR: alpiniste [m] ; escaladeur [m] (vx)
นักไต่เขา[n. exp.] (nak tai kha) EN: mountaineer ; mountain climber FR: alpiniste [m]
งวง[n.] (ngūang) EN: tendril of a climbing plant FR:
ป่าย[v.] (pāi) EN: climb ; clamber FR: grimper ; gravir
พืชไม้เลื้อย[n. exp.] (pheūt māi l) EN: climbing plant ; climber FR: plante grimpante [f]
ปีน[v.] (pīn) EN: climb ; scale ; clamber FR: grimper ; escalader ; gravir
ปีนขึ้นต้นไม้[v. exp.] (pīn kheun) EN: climb up FR: escalader
ปีนป่าย[v.] (pīnpāi) EN: climb ; clamber FR: grimper ; escalader
ปีนต้น[v. exp.] (pīn ton) EN: climb up a tree FR: grimper aux arbres
ปีนต้นไม้[v. exp.] (pīn tonmāi) EN: climb up a tree FR: grimper aux arbres
ปลาหมอ[n. exp.] (plā mø) EN: climbing perch ; anabas ; Anabas testudineus FR: Anabas testudineus
ปลาหมอไทย[n. exp.] (plā mø Thai) EN: Climbing perch ; Common Climbing Perch FR:
ระบบลิมบิก[n. exp.] (rabop limbi) EN: limbic system FR: système limbique [m] ; rhinencéphale [m]

limb ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phantomschmerzen {pl} [med.]phantom limb pains
Hochwasseranstieg {m}rising limb of flood
Cassinweber {m} [ornith.]Black-throated Malimbe
Bordsteinaufprall {m}edge climb
Limbo {m}limbo
Steiggeschwindigkeit {f}rate of ascent; rate of climb
Rumpelkammer {f}limbo
(sozialer) Aufsteiger {m}social climber
Aufstieg {m}way up; climb up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า limb
Back to top