ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

involve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *involve*, -involve-

involve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
involve (vt.) เกี่ยวพัน See also: โยงใยถึง, ข้องเกี่ยว, พัวพัน Syn. entail, necessitate, imply Ops. disentangle, disengage
involve (vt.) ทำให้พัวพัน See also: พาดพิงถึง, เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม Syn. implicate, concern
involve in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: มีส่วนเกี่ยวข้องใน
involve with (phrv.) เกี่ยวข้องกับ See also: มีส่วนร่วมกับ
involved (adj.) ที่เกี่ยวข้อง See also: ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง Syn. concerned, implicated
involved (adj.) ที่เอาใจใส่ See also: หมกมุ่น, เอาใจจดจ่อ
involved (adj.) ซับซ้อน See also: ซึ่งเข้าใจยาก Syn. complicated, complex
involvement (n.) การเกี่ยวข้อง See also: การเกี่ยวโยง, การเกี่ยวพัน Syn. participation, connection
involvement (n.) ความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว See also: ความอื้อฉาวเชิงชู้สาว Syn. attachment
English-Thai: HOPE Dictionary
involve(อินวอลว') vt. รวมทั้ง,รวมถึง,ม้วนเข้า,ม้วนในห่อ,พับ,ล้อมรอบ., See also: involvement n. involver n., Syn. implicate
English-Thai: Nontri Dictionary
involve(vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Involvement of Peopleความเกี่ยวข้องของประชาชน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พัน (v.) involve See also: implicate Syn. เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้อง, พัวพัน
พันพัว (v.) involve Syn. พัวพัน, เกี่ยวพัน
พัวพัน (v.) involve See also: implicate, relate, connect Syn. พันพัว, เกี่ยวพัน, ข้องเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวโยง
คลุก (v.) get involved See also: associate Syn. คลุกคลี, ร่วม
ติดร่างแห (v.) get involve See also: affect by bad situation
ถลำเข้าไป (v.) be deeply involved See also: get involved, get mixed up (in something), go too far
ร้อนตัว (v.) be afraid of being involved or incriminated See also: worry, have a guilty conscience, get alarm
หลวมตัว (v.) be deeply involved See also: get involved, get mixed up (in something), go too far Syn. ถลำเข้าไป
เอี่ยว (v.) be involved in Syn. เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How did you get involved with this?คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไร
It's better not to get involved in those situationsเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What grudge do the two of you have with Quan Zhen Sect to involve with so many men?เจ้ามีเรื่องบาดหมางอะไรกับสำนักช้วนจิน ถึงได้พาคนมารุกรานที่นี่?
I was thinking of something that didn't involve a teacher.ผมหมายถึง มื้อค่ำที่ไม่มีครู สอนอาหารร่วมด้วยน่ะ
Does this involve a window?มีอะไรเกี่ยวกับหน้าต่างรึเปล่าครับ
Why involve them?มันเกี่ยวข้องกับพวกเขาตรงไหน?
There's no reason to involve the press. Yes.There's no reason to involve the press.
We can't involve ourselves in their lives, Tessa.เราจะไปยุ่งกับชีวิตพวกเขาไม่ได้นะ เทสสา
Mother's always had this funny little agenda for me which doesn't really involve marrying a struggling actress.คุณแม่ต้องหยิบเรื่องนี้ ขึ้นมาพูดคุยอย่างสนุกปากแน่ อันที่จริงก็คงไม่ใช่เรื่อง การแต่งงานกับดารานักแสดง
I thought that spanish would be one way that I'd be able to find a job that would involve travel.ฉันคิดว่าภาษาสเปนจะเป็นทางเดียวที่ฉัน จะหางานที่เกี่ยวกับการเดินทางได้
But only some of them involve any mutilation of the head or neck, so they don't see the connections.ไม่มีหลักฐานให้เชื่อมโยงอะไรเลย แต่ที่เหมือนกันคือ ทุกๆรายถูกตัด... ไม่กระโหลก ก็ คอ
I'm sorry I had to involve you in this.ผมขอโทษนะที่เอาคุณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
We're pretty sure it doesn't involve porn, but, you know, we want to be sure.เราค่อนข้างแน่ใจว่ามันไม่เกี่ยวกับหนั่งโป๊ แ่ต่ คุณก็รู้ เราอยากจะแน่ใจ ถูก
Uh, and does this examination involve say, I don't know, needles or probing of some kind?เข็มหรือผมต้องโดนอะไรแหย่ด้วยมั้ย เราพยายามจะให้หมอช่วยคุณ

involve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhū, ㄓㄨ, 株] tree trunk; stump (tree root); a plant; classifier for trees or plants; to involve others (in shady business)
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, 伴侣号 / 伴侶號] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang
双方[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, 双方 / 雙方] bilateral; both sides; both parties involved
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, 对方 / 對方] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party
当事[dāng shì, ㄉㄤ ㄕˋ, 当事 / 當事] effective (in some matter); involved (in some matter)
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, 剑客 / 劍客] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
击剑者[jī jiàn zhě, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 击剑者 / 擊劍者] fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 亚罗号 / 亞羅號] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War)
组胺[zǔ àn, ㄗㄨˇ ㄢˋ, 组胺 / 組胺] histamine (a biogenic amine involved in local immune responses)
紫石英号[zǐ shí yīng hào, ㄗˇ ㄕˊ ㄏㄠˋ, 紫石英号 / 紫石英號] HMS Amethyst, Royal Navy corvette involved in a 1949 gunfight with the PLA on the Changjiang
介入[jiè rù, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, 介入] intervene; get involved
错综[cuò zōng, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ, 错综 / 錯綜] intricate; complicated; tangled; involved; to synthesize
涉讼[shè sòng, ㄕㄜˋ ㄙㄨㄥˋ, 涉讼 / 涉訟] involved in a law suit; to sue sb
烟花债[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, 烟花债 / 煙花債] involved in a love affair
牵扯[qiān chě, ㄑㄧㄢ ㄔㄜˇ, 牵扯 / 牽扯] involve; implicate
牵涉[qiān shè, ㄑㄧㄢ ㄕㄜˋ, 牵涉 / 牽涉] involve; implicated
[wěn, ㄨㄣˇ, 紊] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4
风流债[fēng liú zhài, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄞˋ, 风流债 / 風流債] involved in a love affair
约翰・霍金斯[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Huo4 jin1 si1, 约翰・霍金斯 / 約翰・霍金斯] John Hawkins (1532-1595), British seaman involved in sea war with Spain
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
外侧裂周区[wài cè liè zhōu qū, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄡ ㄑㄩ, 外侧裂周区 / 外側裂周區] perisylvian (the part of the brain surrounding the lateral sulcus or Sylvian fissure), involved in speech
波及[bō jí, ㄅㄛ ㄐㄧˊ, 波及] spread to; involve; affect
[chán, ㄔㄢˊ, 缠 / 纏] to wind around; to wrap round; to coil; tangle; to involve; to bother; to annoy

involve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インボルブ[, inborubu] (n) involve
抱き込む;抱込む[だきこむ, dakikomu] (v5m,vt) (1) to hold in one's arms; (2) to bring over a person to one's side; to involve
格技;挌技[かくぎ, kakugi] (n) (abbr) (See 格闘技) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport
格闘技;挌闘技[かくとうぎ, kakutougi] (n) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway)
パブリックインボルブメント[, paburikkuinborubumento] (n) public involvement
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
功程[こうてい, koutei] (n) amount of work; extent of labor (involved in ..., accomplished, etc.)
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals
同坐;同座[どうざ, douza] (n,vs) sitting together; the same theater (theatre); involvement; entanglement; implication
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P)
巻き込む(P);巻込む(P);まき込む[まきこむ, makikomu] (v5m,vt) to roll up; to involve; to enfold; to swallow up; to drag into; (P)
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P)
手を出す[てをだす, tewodasu] (exp,v5s) (1) to turn one's hand to; to reach out one's hand; (2) to get involved in; to make a move on; (3) to start a fight; to make a move in violence
掛かり合い[かかりあい, kakariai] (n) involvement
掛け構い;掛構い[かけかまい, kakekamai] (n) (1) (arch) (used in the negative) (See 関係・1) involvement; relation; (2) (arch) anxiety; worries; concerns; troubles
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide
横から[よこから, yokokara] (exp) (1) from one's side; from the side (of something); (2) (See 横から口を挟む) from someone unconnected; from someone uninvolved
横から口を挟む;横から口をはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp,v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved)
水平展開[すいへいてんかい, suiheitenkai] (n) (1) involvement of peer groups (Quality Assurance term); (2) application to similar products; (3) grassroots (organization, development, movement)
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P)
穢多(ateji)[えた, eta] (n) (vulg) (See 被差別部落民) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (people whose work usually involved handling human bodies or animal carcasses)
絡まる[からまる, karamaru] (v5r,vi) to be entwined; to be involved
絡み[からみ, karami] (n) linkage; entanglement; involvement; relationship; (P)
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
資本提携[しほんていけい, shihonteikei] (n) capital tie-up; capital alliance; alliance with capital involvement
連累[れんるい, renrui] (n,vs) complicity; implication; involvement
関わり合い[かかわりあい, kakawariai] (n) involvement; involved
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with
関係[かんけい, kankei] (n,vs,adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n,vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P)
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved

involve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with FR:
เกี่ยวข้อง[v.] (kīokhøng) EN: relate ; concern ; involve ; connect ; deal ; link FR: concerner ; intéresser ; impliquer
เกี่ยวพัน[v.] (kīophan) EN: concern ; deal ; involve ; relate ; drag in ; get involved FR: être impliqué (dans) ; être mêlé à
พันพัว[v.] (phanphūa) EN: involve ; be implicated FR: être impliqué
พาดพิง[v.] (phātphing) EN: implicate ; involve ; allude (to) ; impugn FR: impliquer ; entraîner
พัวพันกับ[v. exp.] (phūaphan ka) EN: involve in ; be involved in FR:
รวมทั้ง[v.] (rūamthang) EN: nclude ; consist of ; comprise ; incorporate ; involve ; embrace FR: inclure ; comprendre
ทำให้พัวพัน[v. exp.] (thamhai phū) EN: implicate ; involve FR: impliquer ; mettre en cause
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henj) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with FR: sympathiser
อิน[X] (in) EN: into ; involved (in) FR:
เอี่ยว[v.] (īo) EN: have a part ; have a stake ; be involved FR: participer ; être impliqué dans
เข้าไปพันพัวใน[v. exp.] (khao pai ph) EN: get involved (in) ; get caught up (in) FR: être impliqué (dans)
เกี่ยวข้อง[adj.] (khīokhǿng) EN: concerned ; involved ; related ; connected ; FR:
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; be related with ; be connected (with, to) ; be involved in ; be concerned (with) FR: être lié ; être engagé
คู่กรณี[n.] (khūkaranī =) EN: litigant ; party ; person involved FR: partie [f]
คู่กรณี[n.] (khūkøranī ) EN: litigant ; party ; person involved FR: partie [f]
ความพัวพัน[n.] (khwām phūap) EN: involvement ; entanglement FR:
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samph) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship ; correlation ; link ; ties [pl] FR: relation [f] ; association [f] ; lien [m] ; interaction [f] ; rapport [m]
เกี่ยวข้อง[adj.] (kīokhøng) EN: related ; connected ; concerned ; involved ; relevant ; associated FR: impliqué
เกี่ยวข้องกับ[v. exp.] (kīokhøng ka) EN: concern to ; be involved in ; have to do with FR:
หลวมตัว[v.] (lūamtūa) EN: get involved ; get mixed up (in) ; do something imprudently FR:
มีส่วน[v.] (mī suan) EN: participate ; be involved ; take part FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
มีส่วนร่วม(ใน)[v. exp.] (mī suanruam) EN: participate (in) ; have a part (in) ; have a hand (in) ; be involved (in) FR: participer (à) ; être impliqué (dans)
เป็นความ[v.] (penkhwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against FR:
พันพัว[adj.] (phanphūa) EN: involved ; implicated FR: impliqué
พลอยฟ้าพลอยฝน[v.] (phløifāphlø) EN: get someone into trouble ; be involved (in) FR:
พลอยฟ้าพลอยฝน[adj.] (phløifāphlø) EN: involved (in) ; mixed up with FR:
พลอยติดร่างแห[v. exp.] (phløi titrā) EN: get embroiled ; get involved ; get enmeshed ; be implicated FR: être impliqué
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to) FR: impliqué ; engagé
พัวพันกับคดีอาญา[v. exp.] (phūaphan ka) EN: be involved in a criminal suit ; be involved in a penal suit FR:
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in FR: être impliqué dans
ประสมโรง[v.] (prasomrōng) EN: join in ; take part in ; be involved FR:
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern FR: interagir
ติดหลังแห[v.] (titlanghaē) EN: get involved in ; get caught up in FR:
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be concerned with ; be taken with ; be stuck on ; be involved with FR:
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be involved in/with ; be related to FR: courtiser ; faire la cour
ติดร่างแห[v.] (titrānghaē) EN: get involved in ; get caught up in FR: être impliqué (dans)
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution FR: être inculpé ; être poursuivi en justice
ยุ่ง[v.] (yung) EN: meddle ; be involved FR: s'ingérer ; se mêler
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

involve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement
Einbindung {f} (in) | Einbindung in internationale Verpflichtungenintegration (into); involvement (in) | involvement in international tasks
Schachtelsatz {m}involved period
Verklausulierung {f}involved formulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า involve
Back to top