ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-involve-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น involve, *involve*,

-involve- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What grudge do the two of you have with Quan Zhen Sect to involve with so many men?เจ้ามีเรื่องบาดหมางอะไรกับสำนักช้วนจิน ถึงได้พาคนมารุกรานที่นี่?
I was thinking of something that didn't involve a teacher.ผมหมายถึง มื้อค่ำที่ไม่มีครู สอนอาหารร่วมด้วยน่ะ
Does this involve a window?มีอะไรเกี่ยวกับหน้าต่างรึเปล่าครับ
Why involve them?มันเกี่ยวข้องกับพวกเขาตรงไหน?
There's no reason to involve the press. Yes.There's no reason to involve the press.
We can't involve ourselves in their lives, Tessa.เราจะไปยุ่งกับชีวิตพวกเขาไม่ได้นะ เทสสา
Mother's always had this funny little agenda for me which doesn't really involve marrying a struggling actress.คุณแม่ต้องหยิบเรื่องนี้ ขึ้นมาพูดคุยอย่างสนุกปากแน่ อันที่จริงก็คงไม่ใช่เรื่อง การแต่งงานกับดารานักแสดง
I thought that spanish would be one way that I'd be able to find a job that would involve travel.ฉันคิดว่าภาษาสเปนจะเป็นทางเดียวที่ฉัน จะหางานที่เกี่ยวกับการเดินทางได้
But only some of them involve any mutilation of the head or neck, so they don't see the connections.ไม่มีหลักฐานให้เชื่อมโยงอะไรเลย แต่ที่เหมือนกันคือ ทุกๆรายถูกตัด... ไม่กระโหลก ก็ คอ
I'm sorry I had to involve you in this.ผมขอโทษนะที่เอาคุณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
We're pretty sure it doesn't involve porn, but, you know, we want to be sure.เราค่อนข้างแน่ใจว่ามันไม่เกี่ยวกับหนั่งโป๊ แ่ต่ คุณก็รู้ เราอยากจะแน่ใจ ถูก
Uh, and does this examination involve say, I don't know, needles or probing of some kind?เข็มหรือผมต้องโดนอะไรแหย่ด้วยมั้ย เราพยายามจะให้หมอช่วยคุณ

-involve- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhū, ㄓㄨ, 株] tree trunk; stump (tree root); a plant; classifier for trees or plants; to involve others (in shady business)

-involve- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インボルブ[, inborubu] (n) involve
抱き込む;抱込む[だきこむ, dakikomu] (v5m,vt) (1) to hold in one's arms; (2) to bring over a person to one's side; to involve
格技;挌技[かくぎ, kakugi] (n) (abbr) (See 格闘技) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport
格闘技;挌闘技[かくとうぎ, kakutougi] (n) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport

-involve- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with FR:
เกี่ยวข้อง[v.] (kīokhøng) EN: relate ; concern ; involve ; connect ; deal ; link FR: concerner ; intéresser ; impliquer
เกี่ยวพัน[v.] (kīophan) EN: concern ; deal ; involve ; relate ; drag in ; get involved FR: être impliqué (dans) ; être mêlé à
พันพัว[v.] (phanphūa) EN: involve ; be implicated FR: être impliqué
พาดพิง[v.] (phātphing) EN: implicate ; involve ; allude (to) ; impugn FR: impliquer ; entraîner
พัวพันกับ[v. exp.] (phūaphan ka) EN: involve in ; be involved in FR:
รวมทั้ง[v.] (rūamthang) EN: nclude ; consist of ; comprise ; incorporate ; involve ; embrace FR: inclure ; comprendre
ทำให้พัวพัน[v. exp.] (thamhai phū) EN: implicate ; involve FR: impliquer ; mettre en cause

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -involve-
Back to top