ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entail*, -entail-

entail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entail (vt.) ส่งผลซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ Syn. conduce
English-Thai: HOPE Dictionary
entail(เอนเทล') vt.,n. (การ) นำมาซึ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ตกทอดหรือถ่ายทอดแก่,ภาวะที่ทำให้ถูกพัวพัน, See also: entailer n. ดูentail entailment n. ดูentail, Syn. imply
English-Thai: Nontri Dictionary
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entailการกำหนดตัวผู้สืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unfortunately for Mr. Fogg, they entail his... permanent detour.โชคร้ายของฟ็อกก์ ที่ต้องยุติการเดินทาง
This would entail bringing all the world's surveillance... as well as communication satellites under the control of Olympus....เทียบเท่ากับการสื่อสารผ่านดาวเทียม ภายใต้การควบคุมของโอลิมปัส
Why does being your best friend entail me doing everything I don't want to do?ทำไมเป็นเพื่อนกับนายหมายความว่า ฉันต้องทำทุกอย่างที่ฉันไม่ชอบทำทุกที
Your honor, the defendant is charged with a heinous and inexplicable crime that may entail the death penalty.ศาลที่่เคารพ, จำเลยถูกตั้งข้อหา อาชญากรรมชั่วร้ายและลึกลับ ที่อาจก่อให้เกิดโทษประหารชีวิต
Human events entail too many variables, too many uncertainties, to make scientific statements about our future.เหตุการณ์ที่มนุษย์นำมาซึ่ง ตัวแปรมากเกินไป ความไม่แน่นอนมากเกินไป ที่จะทำให้งบทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอนาคตของเรา
I'm sorry, does your job description entail arguing with your customers, thereby delaying the moment at which they receive the irresistible, nutmeggy sweetness of the extra hot, no foam, pumpkin spice latte they've been thinking about all day?โทษทีนะยะ งานของนายอธิบายไว้ว่า ต้องมาเถียงกับลูกค้าคอเป็นเอ็น ด้วยเหตุเพราะ ต้องการถ่วงเวลา เพราะพวกเขาดันได้รับออเดอร์ที่ทนไม่ได้อย่าง
The son would inherit the estate, no part of which would be entailed away, so providing for my widow and any other children.ลูกชายที่จะได้รับมรดก จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องใครมาเอามรดกไป เพื่อจัดเตรียมไว้ให้เมียม่ายของพ่อ และลูกคนอื่นๆ
It entails that if you fail another class, you'll be asked to leave Rushmore.แปลว่าถ้าเธอตกอีกวิชาเดียว เธอจะต้องออกจากรัชมอร์
OLDER MAN : And she understands everything this entails?แล้วเธอทราบรายละเอียดแล้วใช่ไหม
What exactly does working for you entail, Senator?คุณทำงานให้พวกไหนกันแน่?
What exactly does that entail?นั่นเป็นผลกระทบที่แน่นอนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
I am trying to run a company. -Do you have any idea what that entails? -Yes.ฉันต้องบริหารบริษัท รู้มั้ยมีภาระอะไรพ่วงมาบ้าง

entail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃力[chī lì, ㄔ ㄌㄧˋ, 吃力] entail strenuous effort; be a strain

entail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
波羅夷[はらい, harai] (n) {Buddh} parajika (rules entailing expulsion from the sangha for life)

entail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off ; make a cut ; incise FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher ; inciser
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash FR: couper ; trancher ; entailler
กรีด[v.] (krīt) EN: slit ; rip ; cut : carve FR: inciser ; entailler ; couper ; découper
นิสสัคคิยปาจิตตีย์[n.] (nitsakkhiya) EN: offence entailing expiation with forfeiture FR:
พัด[n.] (phat) EN: fan FR: éventail [m]
รอยบาก[n. exp.] (røi bāk) EN: notch ; cut mark ; indentation FR: entaille [f] ; encoche [f]
แหวะ[v.] (wae) EN: slit ; cut ; rip open ; cut open ; carve FR: inciser ; entailler

entail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wespentaille {f} | Wespentaillen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entail
Back to top