ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกใจ*, -ตกใจ-

ตกใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกใจ (v.) shudder See also: tremble Syn. ผวา
ตกใจ (v.) alarm See also: fright Syn. ตื่นเต้นตกใจ
ตกใจ (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. หวาด, ผวา
ตกใจ (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. หวาด, ผวา
ตกใจ (v.) alarm See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify Syn. หวาด, ผวา
ตกใจ (v.) be frightened See also: be scared, be panic-stricken, be startled, be shocked
ตกใจ (adj.) downcast See also: scared, frightened, disheartened, despondent Syn. กลัว, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้
ตกใจ (v.) be disheartened See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart Syn. กลัว, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้
ตกใจ (adv.) frighteningly Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ
ตกใจ (v.) be stunned with fear See also: be startled, be frightened, be dismayed, have one´s heart in one´s mouth Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ
ตกใจ (v.) be badly frightened See also: have one´s heart in one´s mouth, be stunned with fear, be breathless with anxiety Syn. ใจหายใจคว่ำ, ใจหาย, ขวัญเสีย
ตกใจ (v.) be frightened See also: be terrified, scared, startled Syn. ขวัญหาย, ขวัญเสีย
ตกใจ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ใจหาย
ตกใจ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย
ตกใจ (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ใจหาย
ตกใจ (v.) fearful See also: afraid, nervous, frightened Syn. ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน
ตกใจ (v.) overcome by fear See also: scare, frighten Syn. ขวัญหนี
ตกใจ (v.) be alarmed See also: be scared, be panic-stricken, be frightened Syn. ตระหนก, ตื่นตระหนก, ตระหนกตกใจ
ตกใจกลัว (v.) be frightened See also: be startled, be scared, be shocked, panic
English-Thai: HOPE Dictionary
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
appal(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit
bombshelln. ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ,ผู้ที่น่าตกใจกลัว
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared
galvanic(แกลแวน'นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดหรือเกิดจากกระแสไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,สะดุ้งตกใจ,ราวกับไฟฟ้า., Syn. startling
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
honestly(ออน'นิสลี) adv. อย่างซื่อสัตย์ interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อถือหรือความตกใจหน่อย ๆ หรืออื่น ๆ
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
jitter(จิท'เทอะ) {jittered,jittering,jitters} n. ความกระวนกระวายใจ,ความตกอกตกใจ. vi. กระสับกระส่าย,กระวนกระวายใจ, Syn. tremble,fidget
overwrought(โอ'เวอะรอท) adj. เหน็ดเหนื่อยเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,ประณีตเกินไป,เคร่งเครียดเกินไป,ตกใจง่าย,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ vi. กริยาช่อง 3 ของ overwork
panic(แพน'นิค) n. ความตกใจกลัว,หญ้า -v. ตกใจกลัว, See also: panicky adj, Syn. alarm
panic-strickenadj. ตกใจกลัว
petrify(พี'ทริไฟ) vt. ทำให้เป็นหิน,ทำให้กลายเป็นหิน,ทำให้แข็งทื่อหรือตะลึงงัน (ด้วยความกลัว,ตกใจหรืออื่น ๆ) vi. กลายเป็นหิน,แข็งทื่อ, See also: petrifiable adj.
rocket(รอค'คิท) n. จรวด,ขีปนาวุธ,พลุ,คำด่า,คำตำหนิ -v. ขับเคลื่อนด้วยจรวด, (นก) บินขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตกใจ, Syn. severe reprimand
scare(สแครฺ) vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อกสั่นขวัญหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอกตกใจ,อกสั่นขวัญหาย., See also: scaringly adv., Syn. frighten,intimidate,daunt
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
scarehead(สแครฺ์'เฮด) n. พาดหัวข่าวขนาดใหญ่มาก,พาดหัวข่าวที่ทำให้ตกใจ., Syn. scareheadline
scaremonger(สแคร์'มังเกอะ) n.ผู้ปล่อยข่าวที่ทำให้คนตกอกตกใจ, See also: scaremongering n.
scary(สแค'รี) adj. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ใจฝ่อ,ขี้ตกใจ,ตกใจง่าย., Syn. frightening
shock(ชอค) n. การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน,อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน,อาการตื่นตะลึง,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั่นกระตุก,อาการเป็นลม,อาการแน่นิ่งไปอย่างกระทันหัน. vt. ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่าขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่างแรง,ตีอย่างแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตกใจ
shocker(ชอค'เคอะ) n. ผู้ที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,ผู้เขย่าขวัญ,สิ่งที่เขย่าขวัญ,สิ่งตีพิมพ์ที่เขย่าขวัญ,ภาพยนตร์เขย่าขวัญ,สิ่งที่เลวมาก
shocking(ชอค'คิง) adj. เขย่าขวัญ,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เลวมาก.
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
spook(สพูค) n. ภูติผีปีศาจ,คนประหลาด,นักจารกรรม,นักสืบ,คนผิวดำ. vt. ทำให้ตกใจ,ทำเป็นผี. vi. ตกใจ
spooky(สพู'คี) adj. เหมือนผี,เหมือนภูติผีปีศาจ,น่ากลัว,ตกใจง่าย., See also: spookily adv.
springbok(สพริง'บอค) n. ละมั่งแอฟริกา ชอบกระโดดขึ้นสูงในเวลาตกใจ,ทีมรักบี้แอฟริกาใต้, Syn. gazelle
English-Thai: Nontri Dictionary
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astound(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้งง
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
bombshell(n) ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ
cower(vi) ตกใจกลัว,หัวหด
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
fright(n) ความตกใจ,ความน่ากลัว
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า
horrify(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ขยะแขยง,ทำให้ตกใจ
mortification(n) การทรมานร่างกาย,ความตกใจ,ความบัดสี
mortify(vi) ตาย,เสียใจ,ตกใจ,ลบหลู่,อับอาย
panic(adj) หวาดกลัว,ตื่นตกใจ,ที่ไม่คิดถึงเหตุผล
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
startle(n) สิ่งรบกวน,ความสะดุ้ง,ความตกใจ
terrify(vt) ทำให้หวาดกลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้สยองขวัญ
terror(n) ความตกใจกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ
terrorism(n) การทำให้ตกใจกลัว,ลัทธิก่อการร้าย
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ
thunderstruck(adj) พิศวง,ตกใจ,งงงวย,อกสั่นขวัญหาย
unnerve(vt) ทำให้ประสาทเสีย,ทำให้ตกใจ,ทำให้เสียขวัญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hang it (phrv.) คำสบถเมื่อโกรธ ตกใจ หรือประหลาด
punctuate with (phrv.) ใส่เครื่องหมาย (คำถาม, ตกใจ ฯลฯ)
what (int.) คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น
scare (vi.) ตกใจ See also: กลัว Syn. panic
start with (phrv.) ตกใจ See also: มีอาการตกใจ
take fright (phrv.) ตกใจ See also: ตระหนกตกใจ Syn. to be frightened
to be frightened (phrv.) ตกใจ See also: ตระหนกตกใจ
leap out of oneself (idm.) ตกใจ (เพราะความสุข) See also: ประหลาดใจ (เพราะความสุข)
be frightened (vi.) ตกใจกลัว See also: ตกอกตกใจ Syn. scare
hysterical (adj.) ตกใจกลัว Syn. frightened Ops. calm, serene
panic-stricken (adj.) ตกใจกลัว Syn. frightened, hysterical Ops. calm, serene
spook (vi.) ตกใจกลัว See also: ตกอกตกใจ Syn. be frightened, scare
spook at (phrv.) ตกใจกลัว See also: ตกอกตกใจกับ
squeamish (adj.) ตกใจง่าย
affright (n.) ความตกใจ
affright (vt.) ทำให้ตกใจ
agape (adv.) อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
agape (adj.) อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
alarming (adj.) ซึ่งน่าตกใจ See also: ที่น่าหวาดกลัว Syn. frightening, distressing, startling
alarum (n.) ความตกใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry to frighten youฉันขอโทษที่ทำให้คุณตกใจ
My cat is easily spooked before a thunderstormแมวฉันมักตื่นตกใจง่ายๆ ก่อนพายุฝนจะมา
We'll advise people not to panicพวกเราจะชี้แนะผู้คนอย่าตื่นตกใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, yeah, but maybe it didn't have enough time, panicked, and took off.เอ่อ ใช่ แต่บางที มันอาจมีเวลาไม่พอ ตกใจ และก็เผ่นแนบ
But, hey, if you really want to work for a Scare company they're always hiring in the mailroom.แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณต้องการที่จะทำงานให้กับ บริษัท ตกใจ พวกเขามักจะจ้างใน mailroom
I was, uh, shocked when I heard.ผมรู้สึก อืมม ตกใจ ตอนที่รู้ว่าเธอเสียชีวิตแล้ว
So shocked it took them a momentตกใจ จนใช้เวลาสักพักถึงจะรู้ว่า
Some people say "striking."ตกใจงั้นรึ คนส่วนใหญ่พูดว่า โดดเด่นสะดุดตา
I wake up scared from my dreams.ตกใจตื่นเพราะฝันร้าย
How'd you find us?ตกใจที่เธอใช้เวลานานขนาดนี้ต่างหาก
Only surprised that its taken you this long.ตกใจที่เห็นหนูเหรอคะ
I gotta say, I'm surprised you're haunting high school.ตกใจนะเนี่ย ที่เธอมาสิงโรงเรียนมัธยม
It's shocking, isn't it, the first time you encounter real wealth?ตกใจน่าดูสินะ การได้ลิ้มรสความร่ำรวยเป็นครั้งแรก
A-a little panic, maybe?ตกใจนิดหน่อยมั้ง บางที
Yeah, me, too, and I wasn't wearing any.ตกใจผมมากวว่า เพาะว่าผมไม่ได้ใส่อะไรเลย
Did they shake you up with all that talk about money?ตกใจมั๊ยที่เจอพวกงกเงินอย่างนั้น?
Shocked. Saw it on TV last night.ตกใจมาก เพิ่งได้ดูข่าวเมือคืน
He's just been... kind of freaked out since Cassie's dad showed up.ตกใจมากที่พ่อของแคสซี่โผล่มา
{Using Australian accent} Crikey! The alpha female has chosen an unlikely mate.ตกใจสัตว์ ที่หล่อนเลือกคู่เสพสมแบบมัน
I doubted her. She's going to die.ตกใจหมด นึกว่าหล่อนจะตายซะแล้ว
I thought it was raining.ตกใจหมด ผมนึกว่าฝนตก
You scared me. I need you to knock.ตกใจหมดเลย เคาะประตูหน่อยสิ
Surprised that I'm a woman?ตกใจหรือที่ข้าเป็นหญิง?
The Scare what now?ตกใจในสิ่งที่ตอนนี้หรือไม่
Does it shock you that 80% of my encounters with women have been completely without their knowledge?ตกใจไหมล่ะ ที่ว่า 80 % ที่ฉันจัดการกับผู้หญิงได้ เรียยบร้อย ไม่ต้องใช้ทักษะของเขาเลย
To whiten my hair, a scream of fright.ขาวผมของฉันกรีดร้องตกใจ
Yes. We must be careful not to shock Cinderella, mustn't we?- ใช่สิ ต้องไม่ทำให้ซินเดอเรลล่าตื่นตกใจ
I frightened you, didn't I? You thought I was mad.ผมทําคุณตกใจใช่มั้ย คุณคงนึกว่าผมเป็นบ้า
'# She's a woman who loves her man... #'เธอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่รักผู้ชายของ เธอ ฮึ ที่น่าตกใจ
Pat a white rump in the desert and you'll startle an Englishman.ทุกที่ในทะเลทราย และคุณจะตกใจสังวาสอังกฤษ อังกฤษรักทะเลทราย
I'm pretty incensed.ฉัน โกรธสวย มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าตกใจ ที่สุด
If I know the Hun.ทหารที่ดี แต่บิตที่น่าตกใจ
Of course not. If you did, I'd get frightened and I wouldn't come out.ถ้าเธอทำอะไร ฉันก็จะตกใจกลัวแล้วก็คงไม่ออกมา
Oh, God, you scared me.พระเจ้า คุณทําฉันตกใจเลย
I hadn't been warned of what would happen so I was frightened by the welcomeฉันไม่ถูกเตือนเพราะสิ่งที่ เกิดขึ้น... ...ดังนั้นฉันตกใจโดยการยินดีต้อนรับ
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด
What about all that hoo-hah with the devil a while ago, from that movie?แล้วเรื่องที่พวกคุณตกใจกัน เกี่ยวกับวิญญาณชั่วในหนังล่ะ
Shut up, will you? You're gonna scare 'em away.หุบปากคุณจะ คุณจะไห้มันตกใจ
It's nothing to be alarmed about. We'll be back to you very quickly.ไม่มีอะไรต้องตกใจนะคะ เราจะรีบกลับมาดูแลคุณ
There's no reason to become alarmed. We hope you enjoy your flight.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตกใจ หวังว่าคงสนุกกับการเดินทางนะคะ
He's an experienced air-force pilot. No cause for alarm. Take over.เขาเป็นนักบินที่มีประสบการณ์ของ กองทัพอากาศ ไม่ต้องตกใจ รับต่อซิ
I'm surprised you're squeamish. That's not your reputation.ฉันแปลกใจที่คุณตกใจง่าย นั่นไม่ใช่กิตติศัพท์ของคุณ.
Of course.แน่นอน เราชาวตะวันตกใจอ่อนกับ

ตกใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised
騒ぐ[さわぐ, sawagu] Thai: ตกอกตกใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกใจ
Back to top