ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระด้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระด้าง*, -กระด้าง-

กระด้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระด้าง (v.) be tough See also: be stiff in manner, be rough, be rigid, be harsh, be brusque Syn. หยาบ, แข็งกระด้าง
กระด้าง (adj.) harsh See also: brusque, hard, rough, strident, dissonant, raucous Syn. แข็ง Ops. อ่อน, ละมุน, นิ่ม
กระด้าง (adj.) hard See also: strong, tough Syn. แข็ง
กระด้างกระเดื่อง (v.) disobey See also: resist, defy, refuse, be rebellious, be insubordinate, be stubborn Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ Ops. อ่อนน้อม
กระด้างกระเดื่อง (adj.) rebellious See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ Ops. อ่อนน้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity,frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff,cold,frosty,dull,lifeless,cold-hearted ###A. melting,warm
frozen(โฟร'เซิน) v. แข็งตัวเนื่องจากความเย็นจัด,แข็งกระด้าง,หนาวมาก,ไร้ความรู้สึก,ยังไม่เปลี่ยนเป็นเงินสด., See also: frozenly adv. frozenness n., Syn. frigid
gruff(กรัฟ) adj. เสียงแหบ,เสียงห้าว,หยาบคาย,กระด้าง., See also: grufffish adj. gruffness n., Syn. blunt,abrupt,
hardness(ฮาร์ด'นิส) n. ความแข็ง,ความกระด้างของน้ำ, Syn. solidity,firmness
ossify(ออส'ซะไฟ) v. (ทำให้) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,กลายเป็นไม่ผ่อนปรน,ยึดมั่น,ดื้อ., See also: ossifier n. ossification n.
pinto(พิน'โท) adj. เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,สีลาย,สีกระด่าง. n. ม้าสีลาย,ม้าสีกระด่าง, Syn. piebald,mottied
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
sclerosis(สคลีโร'ซิส) n. การแข็ง,การแข็งด้าน,การกระด้าง,การแข็งตัวของเนื้อเยื่อ., See also: sclerosal adj.
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant,dogged ###A. flexible
variegated(แว'ริอะเกทิด) adj. แตกต่างกัน,หลากหลาย,หลายสี,หลากสี,กระดำกระด่าง,เป็นแต้มสีหลายสี, Syn. pied,pled,varicoloured
variegation(แวริอะเก'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การทำให้หลากหลาย,การทำให้มีหลายรูปแบบ,การทำให้มีหลายสี,ความแตกต่างกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายสี,ความกระดำกระด่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
asperity(n) ความรุนแรง,ความหยาบ,ความกระด้าง
callous(adj) แข็ง,ด้าน,กระด้าง,ใจแข็ง,ใจดำ,ไม่เห็นใจ
gruff(adj) มีเสียงแหบ,ห้าว,หยาบคาย,กระด้าง
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
ossify(vi) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,ดื้อดึง,ยึดมั่น
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ,กระด้าง,ฉกรรจ์,ทรหด,บึกบึน
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ
stiff(adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cacophonyเสียงกระด้าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
induration๑. ความกระด้าง๒. กระบวนการทำให้กระด้าง๓. ตำแหน่งกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pansclerosisการกระด้างทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosisการแข็ง, การกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
softenทำให้นุ่ม, ทำให้น่วม, ทำให้หายกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hard waterhard water, น้ำกระด้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Hardnessความกระด้างคุณสมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก กับอนุมูล เช่นไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อนและต้องใช้สบู่เป็นปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม และบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม และสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
Sequestering Agent สารจับแบบซีเควสต์, สารซีเควสต์ สารเคมีซึ่งทำให้เกิดการจับคู่รวมตัวกันเป็น โครงสร้างที่ซับซ้อนของเกลือฟอสเฟตชนิดหนึ่งกับไอออนของโลหะในสารละลาย ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เฮกซาเมตาฟอสเฟต (hexameta phosphates) การตกตะกอนของสบู่แคลเซี่ยมไม่ได้เกิดจากน้ำกระด้างที่ ; อาจใช้เรียกตัวการอื่นๆ ที่ป้องกันไม่ให้ไอออนแสดงคุณสมบัติตามปกติของมัออกมา เนื่องจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นกับสารหรือวัตถุอื่น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aurtere (adj.) กระด้าง See also: รุนแรง, ห้าว, เกรี้ยวกราด, แข็งกร้าว Syn. severe, stern Ops. easygoing, lenient, pleasant
harsh (adj.) กระด้าง See also: รุนแรง, ห้าว, เกรี้ยวกราด, แข็งกร้าว Syn. aurtere, severe, stern Ops. easygoing, lenient, pleasant
difiant (adj.) กระด้างกระเดื่อง See also: แข็งข้อ, ดื้อดึง Syn. disobedient, rebellious Ops. obedient
insubordinate (adj.) กระด้างกระเดื่อง See also: แข็งข้อ, ดื้อดึง Syn. difiant, disobedient, rebellious Ops. obedient
flinty (adj.) แข็งกระด้าง See also: ใจแข็งเหมือนหิน Syn. stony, hard Ops. gentle, kind
hard (adj.) แข็งกระด้าง See also: ดุดัน, ไร้เมตตา
hard water (n.) น้ำกระด้าง Ops. soft water
hardness (n.) ความกระด้าง (ของน้ำ)
insubordinate (n.) ผู้กระด้างกระเดื่อง See also: คนที่แข็งข้อ
maul (vt.) หยิบจับอย่างหยาบกระด้าง See also: ใช้อย่างไม่ระวัง, ใช้อย่างไม่ทะนุถนอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your hand, rough and callused from practice...มือของคุณ หยาบกระด้างจากการฝึก
So these canvases that they're turning out these days with paint dripped and splotched on them they're as worthy of our attention as Michelangelo's Sistine Chapel?งั้นภาพวาดในสมัยนี้... ที่วาดกระดำกระด่าง... ก็ควรค่าต่อความสนใจเหมือนภาพ ในโบสถ์ซิสทีนของไมเคิล แองเจโล่รึ
We got some cons popping off.มีนักโทษกระด้างกระเดื่อง
He's quite short in his real life,ชีวิตจริง เขาค่อนข้างหยาบกระด้าง,
No, the clergy is really too coarse and too mealy.ไม่ล่ะ พวกนักบวชหยาบกระด้าง น่าจะเป็นอาหารจานหลัก
Well, accomplished enough, perhaps, but a metropolitan mind may be less susceptible to extended, juvenile self-regard.ก็ใช้ได้เลยหละ แต่จิตใจคนเมืองอาจจะกระด้าง เกินกว่าจะฟังเด็กวัยรุ่นพูดก็ได้
Your hair is so coarse.ผมเธอแข็งกระด้างมากกก
"'That rough little tongue"'ลิ้นเล็กๆที่หยาบกระด้างของเธอ
You run a business. you have to be formidable.คุณทำธุรกิจ คุณอาจจะต้องแข็งกระด้าง
Min Seo Hyun, is so hard to please.มินซอฮยอนก็แข็งกระด้างเกินไป
One when he was sober and one when he was smashed.คนหนึ่งจะอ่อนหวาน อีกคนจะแข็งกระด้าง
That was so harsh and hurtfulที่หยาบกระด้างและเจ็บปวดมาก
The words I couldn't say because my lips were frozenคำที่ฉันไม่อาจพูดออกไป เพราะริมฝีปากของฉันแข็งกระด้าง
The words I couldn't say because my lips were frozen.คำที่ฉันไม่อาจพูดออกไป เพราะริมฝีปากของฉันแข็งกระด้าง.
Of being a so-called blow-up doll.ที่ถูกมองว่าเป็นผู้หญิงแข็งกระด้าง
There's no reason not to go. My kids are rather rough.นักเรียนของเราค่อนข้างหยาบกระด้าง
You're impertinent, Hal Jordan.เจ้าหยาบกระด้าง ฮาล จอร์แดน
You're both rude, you're both deceitful and racist, and you both come from moist wipe dynasties.คุณทั้งคู่หยาบกระด้าง สับปลับ และเหยียดผิว และคุณทั้งคู่มาจากแวดวงธุรกิจทิชชู่เปียก
Uh, I must apologize for your unnecessarily rough welcome, Mr. Sneijder.เอ่อ ชั้นต้องขออภัย สำหรับการต้อนรับอันหยาบกระด้างเกินควร คุณสไนจเดอร์
Rude, thoughtless, insensitive.หยาบกระด้าง, พูดไม่คิด, ไม่เห็นใจคนอื่น..
Perhaps it was her coarseness that he was attracted to.บางที ความกระด้างของเธอ อาจจะดึงดูดเขา
Charmless, rigid, a bore, yes, but not a godly man.ไร้เสน่ห์ แข็งกระด้าง แล้วก็น่าเบื่อละใช่ แต่ไม่ใช่คนเลื่อมใสศรัทธา
I think I'm finally getting why you keep refusing me, Scott.ฉันว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไม นายถึงกระด้างกระเดื่องกับฉัน สก็อต
When you add the word Nurburgring to the name of a car, it's really just code for "ruined", because the ride is absolutely rock hard.ถ้าคุณใส่คำว่าเนอร์เบิร์กริง หลังชื่อรถ มันเป็นรหัสที่แปลว่า"เสียของ" เพราะการขับมันช่างกระด้าง
And that's why they have women in the military... so you can maintain your permanent hard-on.นายจะได้รักษาความแข็งกระด้างของนายไว้
The earrings were very hard on her intestines.ตุ้มหูแข็งกระด้างมากสำหรับลำไส้หล่อน
Being so stiff is not goodชีวิตความเป็นอยู่ที่แข็งกระด้างมันไม่ดี
Ah, Zodanga, where the men are as limited as the menu and the women are as hard as the beds.โซเดนก้า ที่ซึ่งผู้ชาย มีจำกัดเหมือนอาหาร และผู้หญิงแข็งกระด้างเหมือนเตียงไม้
♪ You're looking rough and living strangeยังแข็งกระด้าง และใช้ชีวิตแปลกๆ
You're passionate, but you're hard.คุณลึกซึ้งแต่คุณแข็งกระด้าง
So the way we play this is, I'm the understanding psychologist and you be the flinty FBI agent?ที่พวกเราทำแบบนี้คือ ผมเป็นนักจิตวิทยาผู้เข้าใจ และคุณเป็น จนท.FBIผู้แข็งกระด้าง
Okay, now, you're 100% solid on the I.D., right?โอเค งั้นตอนนี้คุณเป็นคนแข็งกระด้าง100%แล้วสิ
It isn't for hard women like you.และมันก็ไม่เหมาะกับผู้หญิงกระด้างอย่างเจ้า
Your left palm is calloused, suggesting you work with your hands.มันหยาบกระด้าง บ่งบอกว่าคุณทำงานโดยใช้มือ
Oh, a tough cookie, likes to hide her emotions under a hard veneer?โอ้ มันก็เหมือนคุ้กกี้แข็งๆ เธอซ่อนอารมณ์อ่อนไหว ไว้ใต้เปลือกนอกที่แข็งกระด้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระด้าง
Back to top