ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raucous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raucous*, -raucous-

raucous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
raucous (adj.) (เสียง) ห้าว See also: (เสียง) แหบแห้ง, เข้มงวด Syn. harsh, hoarse, rough
English-Thai: HOPE Dictionary
raucous(รอ'เคิส) adj. เข้มงวด,เสียงห้าว,เสียงแหบแห้ง., See also: raucousness n. raucity n., Syn. harsh,strident,noisy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chase doesn't want some big, raucous party.เชสไม่ต้องการงานใหญ่ ปาร์ตีหลุดโลก
The neighbors don't want some raucous club coming in and disrupting the quiet.แต่ระแวกแถวนั้นไม่อยากให้มีคลับที่มีเสียงดังเปิดตัวขึ้น
Per our roommate agreement, kindly refrain from raucous laughter, clinking of glasses, and celebratory gunfire.ตามข้อตกลงเพื่อนร่วมห้อง ห้ามหัวเราะเสียงดัง
I'm Jim Lampley and welcome to Pittsburgh where a raucous sold-out crowd has assembled for this unique grudge match.พิตส์เบิร์ก ที่ฝูงชนขายออกแหบมี ประกอบสำหรับการแข่งขันนี้ไม่พอใจที่ไม่ซ้ำกัน
RAUCOUS CHEERING Gentlemen. The rules are simple.ท่านสุภาพบุรุษ กฏง่ายมาก

raucous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粗哑[cū yǎ, ㄘㄨ ㄧㄚˇ, 粗哑 / 粗啞] husky; hoarse; raucous
[guō, ㄍㄨㄛ, 聒] raucous; clamor; unpleasantly noisy
聒耳[guō ěr, ㄍㄨㄛ ㄦˇ, 聒耳] raucous; ear-splitting

raucous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดหู[adj.] (bāthū) EN: strident ; deafening ; raucous ; unpleasant to the ear ; irritating FR: désagréable à l'oreille ; strident
แหบ[adj.] (haēp) EN: hoarse ; husky ; raucous FR: enroué ; rauque

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raucous
Back to top