ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fiery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fiery*, -fiery-

fiery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiery (adj.) ซึ่งลุกเป็นไฟ See also: ซึ่งลุกไหม้ Syn. blazing, flaming, glowing
fiery (adj.) เร่าร้อน See also: เผ็ดร้อน, รุนแรง Syn. ardent, hotheaded, spirited Ops. calm, timid
English-Thai: HOPE Dictionary
fiery(ไฟเออ'รี) adj. ซึ่งลุกเป็นไฟ,เป็นไฟ,ร้อนมาก,ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง,เผ็ดร้อน, (ม้า) คะนอง,ติดไฟได้,อักเสบ,แสบร้อน., See also: fieriness n., Syn. flaming
English-Thai: Nontri Dictionary
fiery(adj) เหมือนไฟ,ซึ่งลุกเป็นไฟ,ร้อนเป็นไฟ,เผ็ดร้อน,รุนแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps you'd like to visit my fiery furnace!หรือว่าเธออยากจะเข้าไป ในเตาเผาของข้า
Like a snowflake in a fiery gripเหมือนกับเกร็ดหิมะที่ต้องกับไฟ
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก
It must be taken deep into Mordor and cast back into the fiery chasm from whence it came.แหวนต้องถูกนำเข้าไปส่วนที่ลึกที่สุดของมอร์ดอ และโยนเข้าไปในเปลวเพลิงของหุบเขา ณ.ที่ๆมันถูกสร้างขึ้นมา
He's wielding his noble sword... with fiery determination.ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้า
What'd you have in mind, Victor, a plane crash over the Pacific, a fiery wreck that leaves nothing behind but our two charred corpses?นายจะจัดฉากให้เครื่องบินระเบิดงั้นเหรอ เครื่องแหลกเป็นจุล เหลือแค่ศพไหม้เกรียม 2 ศพ
"He appears only when Capricorn calls him rising from the ground, a faceless and fiery beast.-กระหายจะดูดกลืนเหยื่อรายใหม่ หยุดอ่านนะ เม็กกี้
I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, her audacity, which borders on defiance, and her works of art, which actually seem to extrude from her subconscient mind.I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process,
And they sank into the throes fiery demonic passion.""ทั้งคู่ตกลงสู่ห้วงอารมณ์เร่าร้อนแห่งปีศาจ"
Jade bokowsi, you are one fiery little hellcat.เจด โปโกสกี้ คุณนี่ช่างเป็นแมวนรกที่ร้อนแรงจริงๆ
And when the sun comes up, the congregation gets to watch from the bleachers as the vampire ignites and is sent to his fiery grave once and for all.พอพระอาทิตย์ขึ้น ทั้งคณะก็จะมองดูจากด้านล่าง ระหว่างที่แวมไพร์ติดไฟ และถูกส่งไปสุสานเพลิง

fiery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, 女娃] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning
精卫[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, 精卫 / 精衛] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝
炎黄子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, 炎黄子孙 / 炎黃子孫] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people
火龙[huǒ lóng, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨㄥˊ, 火龙 / 火龍] fiery dragon
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, 炎帝] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏
炎帝陵[Yán dì líng, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, 炎帝陵] Fiery Emperor's tomb in Yanling county, Zhuzhou 株洲, Hunan
如火[rú huǒ, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ, 如火] fiery
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, 火热 / 火熱] fiery; burning; fervent; ardent; passionate
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, 煃] fiery; blazing

fiery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人魂[ひとだま, hitodama] (n) disembodied soul; supernatural fiery ball
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag
炎炎;炎々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) blazing; fiery
爛爛;爛々[らんらん, ranran] (adj-t,adv-to) glaring; flaming; fiery; blazing

fiery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮึกหาญ[adj.] (heuk-hān) EN: fiery ; raring to go ; high-spirited ; brave FR:
ขี้หนู[n.] (khīnū) EN: small capsicum ; tiny fiery chili ; bird pepper ; Capsicum frutescens FR: petit piment très fort [m] ; Capsicum frutescens
นกพญาไฟเล็กคอดำ [n. exp.] (nok phayāfa) EN: Fiery Minivet FR: Minivet flamboyant [m]
เผ็ดร้อน [adj.] (phetrøn) EN: hot ; spicy ; strong ; pungent ; fiery FR: épicé ; pimenté
พริกขี้หนู[n. exp.] (phrik khīnū) EN: guinea pepper ; bird pepper ; bird-chilli ; small capsicum ; chilli pepper ; tiny fiery chilli ; hot chilli ; Capsicum annuum FR: petit piment très fort [m] ; Capsicum annuum
ร้อนเป็นไฟ[adj.] (røn pen fai) EN: fiery ; blazing hot FR: on crève de chaud
ส้มตำ[n.] (somtam) EN: spicy green papaya salad ; Thai spicy papaya salad ; fiery Thai papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok ; som tam FR: salade de papaye verte épicée [f]
ถึงพริกถึงขิง[adj.] (theungphrik) EN: fiery ; peppery ; hot FR:

fiery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feurig {adj} | feuriger | am feurigstenfiery | fierier; more fiery | most fiery; fieriest
Avosettkolibri {m} [ornith.]Fiery-tailed Awlbill
Buntschnabelkuckuck {m} [ornith.]Fiery-billed Malcoha
Flammenkolibri {m} [ornith.]Fiery Topaz
Feuerkehl-Schmuckvogel {m} [ornith.]Fiery-throated Fruiteater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fiery
Back to top