ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slender

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slender*, -slender-

slender ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slender (adj.) เรียวยาว See also: บาง
slender (adj.) ผอมบาง See also: ผอมเพรียว, ระหง Syn. gracile, slim Ops. ungraceful
slender (adj.) มีน้อย See also: มีจำกัด, เล็กน้อย Syn. little, meagre, scant
slenderize (vt.) ทำให้ลดขนาดลง See also: ทำให้ผอมลง, ทำให้น้ำหนักลด
English-Thai: HOPE Dictionary
slender(สเลน'เดอะ) adj. ยาวเรียว,อรชร,อ้อนแอ้น,สะโอดสะอง,เล็กน้อย,เล็ก,มีค่าน้อย., See also: slenderly adv. slenderness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
slender(adj) อรชร,สะโอดสะอง,อ้อนแอ้น,เรียว,บาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาปลาดุก (n.) small slender eyes See also: slanting eyed, small slanting eyes, small and tapering eyes
ลำ (clas.) numerative noun for long slender tapering objects
ฉะอ้อน (adj.) slender See also: dainty, delicate, slim, thin Syn. กล้องแกล้ง, แน่งน้อย, ชะอ้อน Ops. ใหญ่โต, เทอะทะ
ชะอ้อน (adj.) slender See also: lissome, slim, delicate Syn. กล้องแกล้ง, แน่งน้อย, ฉะอ้อน
ระหง (adj.) slender See also: shapely Syn. สูงโปร่ง
สมส่วน (adj.) slender See also: willowy, slim, lean Syn. ได้ส่วน, ได้ส่วนสัด
สะโอดสะอง (adj.) slender See also: slim, willowy Syn. โปร่ง, เพรียว, สูงโปร่ง
อรชร (adj.) slender See also: slim, delicate, graceful, lithe, lissome Syn. อ้อนแอ้น, อรชรอ้อนแอ้น, บอบบาง Ops. บึกบึน, กำยำ
อรชรอ้อนแอ้น (adj.) slender See also: slim, delicate, graceful, lithe, lissome Syn. อรชร, อ้อนแอ้น, บอบบาง Ops. บึกบึน, กำยำ
อ้อนแอ้น (adj.) slender See also: slight, slim, delicate Syn. แบบบาง, ชดช้อย
เปรียว (v.) slender See also: slim, willowy Syn. อ้อนแอ้น, อรชร, เพรียว, ระหง, เรียว Ops. อ้วน
เอวบางร่างน้อย (adj.) slender Syn. เอวบางร่างเล็ก
เอวบางร่างเล็ก (adj.) slender
แน่งน้อย (adj.) slender See also: dainty, delicate, slim, thin Syn. กล้องแกล้ง, ชะอ้อน Ops. ใหญ่โต, เทอะทะ
แน่งน้อย (adj.) slender See also: lissome, slim, delicate Syn. กล้องแกล้ง, ฉะอ้อน
เอวบาง (adj.) slender-waisted
สูงโปร่ง (adj.) tall and slender See also: shapely
อรชร (v.) be slender See also: be slim, be delicate, be graceful Syn. อ้อนแอ้น, อรชรอ้อนแอ้น, บอบบาง Ops. บึกบึน, กำยำ
อรชรอ้อนแอ้น (v.) be slender See also: be slim, be delicate, be graceful Syn. อรชร, อ้อนแอ้น, บอบบาง Ops. บึกบึน, กำยำ
เอวบาง (v.) be slender-waisted
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh yea, won't that handsome guy with the long slender legs and shining eyes go as well? If anything happens, he'll be there to help you.ตั้งแต่เธอเข้าเรียนที่ เอโตคุ กาคุเอ็น เธอเคยได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้มาก่อนหรือเปล่า?
Such slender arms.มาโอะซัง... ไม่สิ...
Is it impossible to find a lovely slender female paratrooper?เป็นไปได้ไหม ที่จะหานักโดดร่มหญิงที่สวย - หุ่นดี - ไม่
She was 18, and looked like a tomboy with a small, slender frame.เธออายุ18และดูเหมือน ทอมบอยที่มีหุ่นเล็กเพรียว
I broke the slender neck you were so fond of kissing.ฉันหักคอขาวๆของหล่อน.. ที่แกชอบไซ้ไปเสียแล้ว..
5'10", brown hair, slender build, wearing a jacket and cap.สูง 5ฟุต 10 ผมสีน้ำตาล รูปร่างผอม สวมเสื้อแจ๊คเก็ต และใส่หมวก
You're so slender and flimsy.นายดูผอมและก็บอบบางจัง
The Slender Man!บลัดดี้ แมรี่ บลัดดี้ แมรี่ บลัดดี้ แมรี่
No, my slender brown friend. Love is a beautiful thing.เปล่า สหายอินเดีย ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม
You see, it's thanks to Nature-Burn's supply of vitamin supplements and diet pills that I became the slender man I am today.ต้องขอบคุณสิ่งดี ๆ จากเนเจอร์เบิร์น วิตามินเสริมและยาลดความอ้วน ที่ทำให้ฉันรูปร่างผอมลงแบบทุกวันนี้
Stylish, slender, of course, worships the magazine.ออ้นแอ้น มีรสนิยม และภัดดีกับนิตยสารของเรา
Tall, 6'4 ", 6'5", well-dressed, slender...สูง 6 ฟุต 4-5 นิ้ว แต่งตัวดี รูปร่างดี...

slender ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yíng, ˊ, 籯] slender basket for chopsticks
银鱼[yín yú, ˊ ㄩˊ, 银鱼 / 銀魚] oriental whitebait; slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon
[gēn, ㄍㄣ, 根] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings
[xiān, ㄒㄧㄢ, 孅] cunning; slender
[yǐng, ˇ, 颍 / 潁] grain husk; tip of sth short and slender
修长[xiū cháng, ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ, 修长 / 修長] slender; lanky; tall and thin
细挑[xì tiāo, ㄒㄧˋ ㄊㄧㄠ, 细挑 / 細挑] slender
细长[xì cháng, ㄒㄧˋ ㄔㄤˊ, 细长 / 細長] slender
苗条[miáo tiáo, ㄇㄧㄠˊ ㄊㄧㄠˊ, 苗条 / 苗條] slim, slender, graceful

slender ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn
クラカケトラザメ[, kurakaketorazame] (n) slender catshark (Schroederichthys tenuis, found off Suriname and Brazil)
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement)
ソース顔[ソースがお, so-su gao] (n) (See 醤油顔) someone with a slender chin
テンジクザメ[, tenjikuzame] (n) slender bambooshark (Chiloscyllium indicum, found in the Indo-West Pacific)
トガリドチザメ[, togaridochizame] (n) slender smooth-hound (Gollum attenuatus, species of finback catshark from the Southwest Pacific)
ほっそり[, hossori] (n,vs,adv,adv-to) (on-mim) being slim; slender
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic
すらっと[, suratto] (adv,vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim
スレンダー[, surenda-] (n) slender; (P)
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
弱々しい;弱弱しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine
[ほそ, hoso] (n) (1) (abbr) (See 細引き,細糸) fine thread; hempen cord; (n-pref) (2) slender; narrow; weak; (n-suf) (3) (as ぼそ) narrowness
細い[ほそい, hosoi] (adj-i) (1) thin; slender; fine; (2) (sl) unlucky (billiards slang); (P)
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous
骨細[ほねぼそ, honeboso] (adj-na) small; thin boned; slender; slight

slender ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight FR: mince ; fin ; étrit
ชะลูด[adj.] (chalūt) EN: very tall ; tall and slender FR:
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin FR: svelte
ชะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; slim ; delicate ; lissome FR:
ด้วงน้ำมันหลังดำ[n. exp.] (dūang nāmma) EN: Red-headed Slender Oil Beetle FR:
ด้วงน้ำมันหลังสีเขม่า[n. exp.] (dūang nāmma) EN: Sooty Slender Oil Beetle FR:
เอวบางร่างน้อย[adj.] (eo bāng rān) EN: slender FR:
จั๋งจีน[n. exp.] (jang Jīn) EN: Reed rhapis ; Slender lady palm ; Rhapis humilis FR: Rhapis humilis
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant FR:
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow ; compressed ; slender FR:
กล้องแกล้ง[adj.] (klǿngklaēng) EN: slim ; slender FR:
กระรอกหางม้าเล็ก[n. exp.] (krarøk hāng) EN: Slender Squirrel FR:
แมลงปอบ้านเสือเขียว[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Slender Skimmer ; Green Marsh Hawk ; Green Tiger Skimmer FR:
แน่งน้อย[adj.] (naeng-nøi) EN: slender FR:
นะแน่ง[adj.] (nanaeng) EN: slender ; petite FR:
อ้อนแอ้น[adj.] (øn-aen) EN: slender ; slight ; slim ; delicate ; willowy FR: élancé ; svelte
อรชร[adj.] (ørachøn) EN: graceful ; slender FR:
อรชรอ้อนแอ้น[adj.] (ørachøn øn-) EN: slender FR:
เพรียว[adj.] (phrīo) EN: slim ; slender ; tapering FR: élancé ; svelte
ปลาทู[n.] (plā thū) EN: mackerel ; Indo-Pacific mackerel ; short-bodied mackerel ; slender body mackerel FR: maquereau [m]
ประเปรียว[adj.] (praprīo) EN: slender ; streamlined FR:
เปรียว[adj.] (prīo) EN: slim ; slender FR:
ระหง[adj.] (rahong) EN: tall ; slender ; willowy FR:
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined FR: effilé ; fuselé ; en pointe
รูปร่างอ้อนแอ้น[n. exp.] (rūprāng øn-) EN: willowy figure ; slim appearance ; slender appearance FR:
สะโอดสะอง[adj.] (sa-ōtsa-ong) EN: slender ; slim ; willowy FR: svelte ; élancé
สมส่วน[adj.] (som sūan) EN: slender ; willowy ; well-proportioned ; proportionate FR:
ยาว[adj.] (yāo) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender FR: long ; allongé ; de long
เอวบาง[adj.] (eo bāng) EN: slender-waisted FR: mince ; svelte
อีแร้งสีน้ำตาล[n. exp.] (īraēng sī n) EN: Slender-billed Vulture ; Long-billed Vulture FR: Vautour à long bec [m] ; Vautour à bec élancé [m] ; Vautour des Indes [m]
นกขมิ้นปากเรียว[n. exp.] (nok khamin ) EN: slender-billed oriole FR: loriot à bec effilé [m] ; loriot à bec étroit [m] ; loriot à bec fin [m]
นกนางนวลปากเรียว[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Slender-billed Gull FR: Goéland railleur [m] ; Goéland à bec grêle [m] ; Mouette à bec grêle [f]

slender ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlank {adj} | schlanker | am schlankstenslender | more slender | most slender
Dünnschnabeltachuri {m} [ornith.]Slender-billed Tyrannulet
Schlankfuß-Fliegenstecher {m} [ornith.]Slender-footed Tyrannulet
Loangoweber {m} [ornith.]Loanga Slender-billed Weaver
Scherenschwanzkolibri {m} [ornith.]Slender Sheartail
Bahiaameisenschlüpfer {m} [ornith.]Slender Antbird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slender
Back to top