ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*showy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น showy, -showy-

*showy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
showy (adj.) น่าประทับใจ
showy (adj.) โอ้อวด See also: ชอบวางท่า, อวดตัว Syn. gaudy, ostentatious
English-Thai: HOPE Dictionary
showy(โช'วี) adj. โอ้อวด,ชอบแสดง,หยิ่งยะโส,วางท่า,อวดอ้าง,เอิกเกริก., Syn. glaring
English-Thai: Nontri Dictionary
showy(adj) สะดุดตา,โก้,หรูหรา,ฉูดฉาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้อวด (adj.) showy See also: bragging, boastful, exaggerated Syn. ขี้คุย, ขี้โว, ขี้โม้
ขี้โว (adj.) showy See also: bragging, boastful, exaggerated Syn. ขี้อวด, ขี้คุย, ขี้โม้
ขี้โอ่ (adj.) showy See also: bragging, boastful, exaggerated Syn. ขี้อวด, ขี้คุย, ขี้โว, ขี้โม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fine! I'll showyou some fiirst-class moves!มาเซ่ จะแสดงให้ดูว่า สุดยอดการต่อสู้น่ะเป็นยังไง
If they did, trying to blow up a team of federal agents seems a little showy, don't you think?ถ้าจีนทำจริง ยังกล้ามาไล่ยิง เจ้าหน้าที่ FBI ราวกับเป็นการอวดเก่ง อะไรสักอย่าง คุณว่ามั้ย?
Come on, I'll showyou the house.มาสิ เดี๋ยวพาไปดูบ้าน
The natural mood without excessive chords that try to be showy or cool... is very much like you.ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้ผลหรือท่าทีอวดเก่ง มันออกมาดีทีเดียว มันมีเพียงความรู้สึกเป็นธรรมชาติทั้งหมดมันคือคาแรคเตอร์ของคังมูคยอล
That'showyou know#That's how you know
That'showyou know he's your love#That's how you know he's your love
That'showyou showher you love her#That's how you show her you love her
I'llshowyouexactlyhowlowyouare .ฉันจะทำให้เธอเห็นว่าเธออยู่ต่ำแค่ไหน
We've already agreed that the red one's a little bit too showy.พวกเราเห็นพ้องกันว่าสีแดงมันค่อนข้างฉูดฉาดไปหน่อย

*showy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漂浮[piāo fú, ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ, 漂浮] to float; to hover; to drift (also fig., to lead a wandering life); to rove; showy; superficial

*showy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
伊達着[だてぎ, dategi] (n) showy clothes
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious
毳々しい;毳毳しい[けばけばしい, kebakebashii] (adj-i) (uk) gaudy; showy; garish; loud
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P)
派手婚[はでこん, hadekon] (n) (See 地味婚) flashy showy wedding
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
羊質虎皮[ようしつこひ, youshitsukohi] (n) sheep in a tiger's skin; gimcrack; showy without real worth; all show and no substance
華やか(P);花やか[はなやか, hanayaka] (adj-na,n) showy; brilliant; gorgeous; florid; gay; (P)
麗々しい;麗麗しい[れいれいしい, reireishii] (adj-i) ostentatious; gaudy; showy

*showy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช้ง[adj.] (chaeng) EN: pretty ; showy FR:
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
ซ่า[adj.] (sā) EN: fizzy ; effervescent ; foamy ; splashing ; showy FR:
หวือหวา[adj.] (weū wā) EN: showy ; luxurious ; extravagant ; striking FR:

*showy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prächtig; großartig; auffällig {adj} | prächtiger; auffälliger | am prächtigsten; am auffälligstenshowy | showier | showiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *showy*
Back to top