ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glamour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glamour*, -glamour-

glamour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glamour (n.) ความมีเสน่ห์ See also: ความดึงดูดใจ, เสน่ห์ Syn. allure, charm, glamor Ops. repulsion
English-Thai: HOPE Dictionary
glamour(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamourous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
English-Thai: Nontri Dictionary
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big glamour night. Me and Monica at Launderama.คืนนี้งานใหญ่ ฉันกับโมนิก้าจะไปซักผ้ากัน
I knew there was glamour in my genes.ก็ตอนที่เฟย์เริ่มอ้วกเอาอาหารเช้าออกมา
BY THE GLITZ AND THE GLAMOUR OF THE HUMPHREY LIFESTYLE.กับเสน่ห์และความสดใสของชีวิตแบบครอบครัวฮัมฟรี
Others the sex game, the glamour or the fame.บ้างก็บ้าแต่เซ็กซ์ ความหรูหรา และชื่อเสียง
An attractive implication toward glamour and wealth.มันบ่งบอกถึงความหรูหราและมั่งคั่ง
Or I can glamour someone into letting me feed on them for love, and then they'll forget all about it.หรืออาจจะไปจีบใครสักคนเพื่อดื่มเลือดก็ได้ ซักพักเดี๋ยวก็ลืม
You said you could glamour somebody into letting you bite them?คุณบอกว่าคุณยั่วยวนคนเพื่อดื่มเลือดได้เหรอ
Are you trying to glamour me?พยายามสะกดจิตฉันเหรอ
Why don't you just glamour him?แล้วทำไมไม่สะกดจิตเค้าหล่ะ
So anyway, some of the senior girls were going to that Glamour Shots place to have their photos taken.ถึงยังไงก็ช่าง ผู้อาวุโสหญิงบางคน ใส่ชุดเซ็กส์ซี่วับๆแวมๆ เพื่อให้พวกเขาโพสท่าถ่ายรูป
But glamour is not permitted.แต่เราไม่อนุญาตให้ใช้การสะกดจิต
I'm too depleted to glamour you.ผมกลับมาที่บ้านแล้วพบภรรยาร้องไห้

glamour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラマー[, gurama-] (adj-na,n) (1) glamour; glamor; glamour girl; glamor girl; (2) buxom; full-breasted; (3) grammar; (P)
グラマーガール[, gurama-ga-ru] (n) glamour girl; glamor girl
グラマーストック[, gurama-sutokku] (n) glamour stock; glamor stock
トラグラ[, toragura] (n) (abbr) transistor glamour; transistor glamor
トランジスターグラマー[, toranjisuta-gurama-] (n) transistor glamour; transistor glamor
幻惑[げんわく, genwaku] (n,vs) fascination; glamor; glamour; bewitching
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P)
蠱惑;蟲惑(iK)[こわく, kowaku] (n,vs) fascination; glamour; glamor; enchantment; seduction
魅力[みりょく, miryoku] (n) charm; fascination; glamour; glamor; attraction; appeal; (P)

glamour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glanz {m}glamor [Am.]; glamour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glamour
Back to top