ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reporter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reporter, *reporter*,

-reporter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are a reporter of religious events and this is the most important religious event of our time.คุณเป็นนักข่าวเกี่ยวกับ การพัฒนาทางศาสนา และนี่เป็นเรื่องการพัฒนา ทางศาสนาที่สำคัญของเรา
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้
But I'm sure you're enough of a reporter to see that.แต่ผมเชื่อความเป็นนักข่าวของคุณ
And you want to be the best reporter you can be for him and yourself, right?และคุณต้องการที่จะเป็นนักข่าวที่ดีที่สุดที่คุณสามารถ ... ... สำหรับเขาและตัวคุณเองใช่มั้ย?
After the hearing I was interviewed by a reporter from Urbane magazine.หลังจากศาลพิจารณา... ...ฉันให้สัมภาษณ์กับนักข่าว จากนิตยสาร เออเบน
Our reporter spoke to Commander Robert Dixon of the antiterrorist squad... about those arrests.นักข่าวของเราพูดกับผู้บัญชาการโรเบิร์ต Dixon ของการต่อ? เกี่ยวกับการจับกุมดังกล่าว
Well, what if I told you... that I can guarantee you that Big Jim... and every other reporter in the area... would cover your game?Well, what if I toId you... that I can guarantee you that Big Jim... and every other reporter in the area...
He just got lead reporter on the Giants so I got it for him as a gift.เคท นั่นสำหรับสเปนเซอร์ มาร์ค คุณจำได้ไหม เราเริ่มทำงานมาจากหนังสือพิมพ์เหมือนกัน
You're the brave girl reporter entering the spotlight.คุณคือนักข่าวสาวผู้กล้าหาญ ก้าวเข้าไปในแสงไฟ.
Chloe, is Greg Arkin still a reporter for the Torch?โคลอี้, เกร็ก อากินน์เป็นคนรายงานข่าวให้ทอร์ชหรือเปล่า?
A reporter is someone who actually turns in articles.คนรายงานที่กลายเป็นข่าวเองน่ะหรอ
What kind of reporter are you?ชนิดของนักข่าว are you?

-reporter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
ブン屋;ぶん屋[ブンや(ブン屋);ぶんや(ぶん屋), bun ya ( bun ya ); bunya ( bun ya )] (n) (abbr) (See 新聞屋・2) newspaper reporter
新聞屋[しんぶんや, shinbunya] (n) (1) newspaper stand; newspaper seller; paper carrier; (2) newspaper reporter
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information

-reporter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter FR:
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; delay ; call off ; suspend FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser ; retarder
เลื่อนไป[v. exp.] (leūoen pai) EN: FR: reporter ; remettre ; ajourner
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist FR: journaliste [m,f] ; reporter [m] ; reporteur [m] ; correspondant de presse [m]
นักหนังสือพิมพ์[n. exp.] (nak nangseū) EN: journalist ; newspaperman ; reporter ; journo (Brit., inf.) FR: journaliste [m, f]
ผู้ประกาศ[n. exp.] (phū prakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]
ทด[v.] (thot) EN: add (to) ; increase ; carry forward ; carry FR: reporter ; ajouter
ทดเลข[v.] (thotlēk) EN: carry a number FR: reporter un chiffre ; reporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reporter-
Back to top