ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fret

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fret*, -fret-

fret ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fret (vi.) กลัดกลุ้ม See also: กังวลใจ, เป็นทุกข์
fret (vt.) ทำให้กลัดกลุ้ม See also: ทำให้กังวลใจ, ทำให้เป็นทุกข์ Syn. bother, trouble, worry Ops. calm, comfort, console
fret (vi.) กัดกร่อน See also: ผุ, สึกกร่อน
fret (vt.) ทำให้กัดกร่อน See also: ทำให้ผุ, ทำให้สึกกร่อน
fret (n.) ลายสลัก See also: ลายตาข่าย, ลายประแจจีน
fret (vt.) ประดับด้วยลายสลัก See also: ประดับด้วยลายตาข่าย, ประดับด้วยลายประแจจีน
fret about (phrv.) วิตกกังวล See also: เป็นทุกข็เรื่อง, ไม่อดทนต่อเรื่อง Syn. fret over
fret into (phrv.) ทำให้กัดกร่อน See also: ทำให้สึกกร่อน Syn. fret on, fret upon
fret on (phrv.) ทำให้กัดกร่อน See also: ทำให้สึกกร่อน Syn. fret into, fret upon
fret over (phrv.) วิตกกังวล See also: เป็นทุกข็เรื่อง, ไม่อดทนต่อเรื่อง Syn. fret about
fret saw (n.) เลื่อยฉลุ
fret upon (phrv.) ทำให้กัดกร่อน See also: ทำให้สึกกร่อน Syn. fret on, fret into
fretful (adj.) ซึ่งหงุดหงิด See also: ซึ่งหัวเสีย, ซึ่งกลัดกลุ้ม Syn. agitated, anxious, worried Ops. calm, patient, serene
fretfully (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างหัวเสีย, อย่างกลัดกลุ้ม Syn. agitatedly, anxiously, worriedly Ops. patiently, serenely
fretwork (n.) ลวดลายที่เป็นเส้นสายละเอียด See also: สิ่งประดับที่มีลวดลายเป็นเส้นสาย, ลวดลายประดับที่เป็นเส้นละเอียด Syn. lacework, tracery
English-Thai: HOPE Dictionary
fret(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n. (ความ) (ทำให้) รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพื่อมเป็นระลอกน้ำ,ลายประแจจีน,ลายสลัก,ลายตาข่าย, Syn. irritate,chafe,vex ###A. please,delight
fret sawn. เลื่อยการผีมือ
fretful(เฟรท'ฟูล) adj. หงุดหงิดใจ,ขี้หงุดหงิด,หัวเสีย,ชอบรบกวน., See also: fretful ly adv. fretfulness n., Syn. sulky,fretsome
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
fretworkn. สิ่งประดับ ด้วยลายสลักลวดลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
fretwork(n) สิ่งแกะสลัก,ไม้แกะสลัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fretลายประแจ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fretworkงานไม้ฉลุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัดๆ (adv.) fretfully Syn. พล่านพล่าน
พล่านพล่าน (adv.) fretfully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To make me fret or make me frownที่จะทำให้ฉันหงุดหงิดหรือทำ ให้ฉันขมวดคิ้ว
Don't fret over her. She's strong enough to withstand a year in the tropics.ไม่สบายใจกว่าเธอ เธอแข็งแรงพอที่จะทนต่อปีในเขตร้อน
Ah, don't fret about it.อ่า อย่าไม่กังวลกับมันเลย
You mustn't fret everything, my very strange little friend.อย่าไปวิตกทุกอย่างขนาดนั้น เพื่อนเพี้ยนตัวน้อยของฉัน
Sawed the grooves, put the fret wire in, every aspect, and put it together.เลื่อยบากร่อง และใส่เฟร็ต ทุกรายละเอียด จากนั้นจึงประกอบเข้าด้วยกัน
Okay, this fret is cracked.โอเค.. มันมีรอยกระเทาะตรงนี้
Yeah, you know, every fret in the lower register is cracked.ใช่. คุณก็รู้ ลายสลักตรงด้านล่างนี่แตกหมดเลย
Don't fret your culinary disappointments.อย่าท้อแท้กับเรื่องอาหารพวกนี้เลย
I'll have you all wired up by mañana. Don't fret it.เธ•เธฑเธ”เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เน„เธฃเน‰เธชเธฒเธฃเธฐเธญเธญเธเน„เธ› เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธฃเธฐเน€เธšเธดเธ”เธ–เธถเธ‡เน„เธซเธ™เนเธฅเน‰เธง
Fret not though, my lord, I know a place, my lord...ไม่ต้องห่วงหรอกขอรับ นายท่าน ผมรู้จักที่ดีๆขอรับ นายท่าน...
Fret not. After the requisite rubber stamps,เกรงว่าไม่ได้ หลังจากอนุมัติเอกสาร
Fret not. I've got my marble in sight.อย่าเพิ่งหงุดหงิด ฉันเห็นลูกแก้วเม็ดที่สามแล้ว

fret ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
线锯[xiàn jù, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, 线锯 / 線鋸] fret saw; jigsaw
无品[wú pǐn, ˊ ㄆㄧㄣˇ, 无品 / 無品] fretless (stringed instrument)
琵琶[pí pa, ㄆㄧˊ ㄆㄚ˙, 琵琶] pipa, Chinese lute, with 4 strings, a large pear-shaped body and a fretted fingerboard
[chāng, ㄔㄤ, 鲳 / 鯧] silvery pomfret; Pampus argenteus

fret ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレット[, furetto] (n) fret
気で気を病む[きできをやむ, kidekiwoyamu] (exp,v5m) to worry without reason; to fret
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious
減るもんじゃない[へるもんじゃない, herumonjanai] (exp) it's no big deal; it's nothing to fret about; it's not like it's the end of the world
組子[くみこ, kumiko] (n) (1) member (of a group led by a kumigashira); member (of a fire brigade); (2) muntin; mullion; member; fret
フレットレス[, furettoresu] (n) fretless
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged
もどかしげに[, modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently
心気;辛気[しんき, shinki] (n,adj-na) (1) mentality; mood; sentiment; feelings; (2) fretfulness; tedium
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off
憤る[むずかる, muzukaru] (v5r,vi) to fret; to be fretful; to be peevish
指板[しばん;ゆびいた, shiban ; yubiita] (n) (1) fingerboard; fretboard; (2) (ゆびいた only) finger plate
気を揉む;気をもむ[きをもむ, kiwomomu] (exp,v5m) to worry; to fret; to get anxious
気を病む[きをやむ, kiwoyamu] (exp,v5m) to fret; to worry (negative implications)
焦れる[じれる, jireru] (v1,vi) to get impatient; to become irritated; to fret; to chafe
焦躁[しょうそう, shousou] (n,vs) fretfulness; impatience
糸鋸[いとのこ, itonoko] (n) coping saw; fretsaw; jig saw; jigsaw
辛気くさい;辛気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story)
透かし彫り[すかしぼり, sukashibori] (n) fretwork
駄々;駄駄[だだ;ダダ, dada ; dada] (n) (See 駄駄を捏ねる) tantrum; fretting

fret ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่นพึมพำ[v. exp.] (bon pheumph) EN: grumble ; fret ; grouse FR: grommeler ; bougonner
เฟร็ต[n.] (fret) EN: fret FR: touchette [f]
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret FR: chercher la petite bête ; faire des difficultés
การขนส่งสินค้าทางอากาศ[n. exp.] (kān khonson) EN: FR: fret aérien [m]
การขนส่งทางอากาศ[n. exp.] (kān khonson) EN: air cargo ; air transport ; air freight ; airfreight FR: transport de fret aérien [m]
คาร์โก้[n.] (khākō) EN: cargo FR: fret [m]
ค่าระวาง[n. exp.] (khā rawāng) EN: freight ; carriage ; shipping charge ; freight charge FR: fret [m]
ระวาง[n.] (rawāng) EN: hold of a ship ; ship's hold ; tonnage FR: fret [m] ; affrètement [m]
รถไฟขนสินค้า[n. exp.] (rotfai khon) EN: freight train ; goods train FR: train de fret [m] ; train de marchandises [m]
อัลเฟรด[n. prop.] (Alfrēt = An) EN: Alfred FR: Alfred
อัลเฟรด โนเบล[n. prop.] (Alfrēt Nōbē) EN: Alfred Nobel FR: Alfred Nobel
บิวะ[n.] (biwa) EN: biwa FR: biwa [m] ; luth à frettes [m]
เช่าเหมา[v.] (chaomao) EN: charter FR: louer ; affréter
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move ; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly FR: frétiller ; remuer
เฟรด[n. prop.] (Frēt ) EN: Fred FR: Fréd
เฟรดดี[n. prop.] (Frētdī) EN: Freddy FR: Freddy ; Fréddy
เฟรดดี เมอร์คูรี[n. prop.] (Frētdī Moēk) EN: Freddy Mercury FR: Freddy Mercury
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบเล็ก[n. exp.] (hīp lek) EN: FR: coffret [m]
จะละเม็ด[n.] (jalamet) EN: pomfret ; butterfish ; Pampus FR: Pampus
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes ; roasted round cakes of sticky rice flour, sesame seeds, coconut and palm sugar FR: gaufrette de riz grillée [f]
ขี้อ้อน[adj.] (khī-øn) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful ; given to crying FR: pleurnicheur
คนไม่น่าสนใจ ; คนที่ไม่น่าสนใจ[n. exp.] (khon mai nā) EN: FR: menu fretin [m]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: box ; case ; casket ; carton FR: boîte [f] ; étui [m] ; coffret [m] ; boïtier [m] ; brique [f] ; carton [m]
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradi) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller
กระออดกระแอด[adj.] (kra-øtkra-a) EN: sickly ; feeble ; weak FR: maladif ; souffreteux ; faible
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
งอแง[adj.] (ngø-ngaē) EN: finicky ; hard to please ; fretful ; whining ; childish FR: difficile à contenter
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful ; touchy ; cranky ; moody FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon ; acariâtre
ออดแอด[adj.] (øt-aēt) EN: sickly ; feeble ; weak FR: maladif ; souffreteux ; faible
ผู้เช่าเหมา[n. exp.] (phū chaomao) EN: charterer FR: affréteur [m]
ปลาจะละเม็ด ; ปลาจาระเม็ด[n. exp.] (plā jalamet) EN: pomfret ; butterfish ; Pampus FR: Pampus
ปลาจะละเม็ดดำ ; ปลาจาระเม็ดดำ[n. exp.] (plā jalamet) EN: Black pomfret ; Parastromateus niger FR: Parastromateus niger
ปลาจะละเม็ดขาว ; ปลาจาระเม็ดขาว[n. exp.] (plā jalamet) EN: White pomfret ; Silver pomfret ; Pampus argenteus FR: Pampus argenteus
ปลาจะละเม็ดเทา[n. exp.] (plā jalamet) EN: Gray pomfret ; Chinese silver pomfret ; Pampus chinensis FR: Pampus chinensis
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic FR: être énervé ; être nerveux

fret ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bund {m} [mus.]fret
Laubsäge {f}fretsaw; coping saw

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fret
Back to top