ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hand*, -hand-

hand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hand (n.) การควบคุม See also: อำนาจ
hand (n.) การปรบมือ Syn. applause, clap
hand (n.) ขาไพ่ See also: ฝ่าย
hand (n.) เข็มนาฬิกา
hand (n.) คนงาน
hand (n.) ความช่วยเหลือ Syn. aid, assistance, help Ops. hindrance, obstruction
hand (n.) ความมีส่วนร่วม
hand (n.) ความสามารถ See also: ความชำนาญ
hand (vt.) จูง
hand (n.) ผู้เชี่ยวชาญ
hand (n.) ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ
hand (n.) มือ See also: หัตถ์, กร
hand (n.) ลายมือ (การเขียนหนังสือ)
hand (n.) ลูกเรือ
hand (vt.) ส่ง (ด้วยมือ) See also: ส่งให้, ยื่นให้
hand (n.) อิทธิพล
hand back (phrv.) คืนด้วยมือ See also: ส่งกลับด้วยมือ, ยื่นคืนให้ Syn. get back, have back
hand back (phrv.) ทำให้ (บางคน) ได้ (บางอย่าง) คืนมา
hand brake (n.) เบรกมือ (ของรถจักรยานหรือจักรยานยนต์)
hand down (phrv.) ส่งไปให้ See also: ส่งให้ Syn. hand up, pass down, pass up
hand down (phrv.) ช่วยให้ลงจาก (พาหนะ)
hand down (phrv.) ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง See also: มอบให้คนรุ่นต่อมา
hand down (phrv.) ส่งต่อ (คนที่เด็กกว่าในครอบครัวได้ใช้ต่อ) See also: ให้ (คนที่เด็กกว่าในครอบครัวได้ใช้ต่อ)
hand down (phrv.) ประกาศเป็นทางการ
hand glass (n.) แว่นขยาย
hand glass (n.) แว่นขยาย Syn. glass
hand grenade (n.) ระเบิดมือ Syn. grenade, pineapple
hand in (phrv.) ส่งขึ้น (รถ) Syn. hand down, hand out, hand up
hand in (phrv.) มอบให้ (ด้วยมือ) See also: ยื่นให้ Syn. give in, give into, pass in
hand in hand (idm.) จับมือกัน See also: จูงมือกัน
hand it out (idm.) ลงโทษ See also: ตำหนิ, ดุด่า, ดุว่า Syn. dish out
hand it to (phrv.) ชื่นชม
hand lens (n.) แว่นขยาย Syn. hand glass
hand mill (n.) กระปุกพริกไทย See also: ขวดพริกไทย Syn. pepper shaker
hand off (phrv.) ผลักออกไปด้วยมือ (กีฬารักบี้)
hand on (phrv.) ส่ง (บางสิ่ง) ให้ด้วยมือ
hand on (phrv.) ส่ง (ข้อมูล) ให้ Syn. pass along, pass down
hand on (phrv.) ส่งมอบให้ต่อ See also: ส่งต่อ, สืบทอด Syn. pass on
hand on (phrv.) มอบอำนาจให้กับ Syn. hand over
hand out (phrv.) ส่งหรือยกออกมาจากรถ
English-Thai: HOPE Dictionary
hand(แฮนดฺ) n. มือ,กำมือ -Phr. (at hand ใกล้,แค่เอื้อม)
hand brakeเบรคมือ
hand drillสว่านมือ
hand grenadeระเบิดมือ
hand organออร์แกนมือ
hand truckรถเข็น
hand-knit(แฮนดฺ'นิท) adj. ซึ่งถักด้วยมือ. vt. ถักด้วยมือ
hand-me-downn. สิ่งของที่ใช้แล้ว
hand-overvt. สิ่งมอบ,การส่งมอบ
hand-pickvt. หยิบด้วยมือ,เลือกด้วยมือตัวเองอย่างรอบคอบ
hand-to ###SW. hand adj. ประชิดตัว,ประชิด,ใกล้
hand-to-mouthadj. หาเช้ากินค่ำ,หากินไปวัน ๆ หนึ่ง
hand's-breadthn. ความยาวของฝ่ามือ., Syn. handbreadth
handbagn. กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก
handbarrown. รถเข็น,หิ้งยกของที่มีมือจับ, Syn. handcart
handbelln. กระดิ่งมือ,ระฆังมือ
handbilln. ใบปลิว
handbook n.คู่มือ, Syn. manual
handbreadthn. ความยาวหนึ่งฝ่ามือ, Syn. hand's--breadth
handcarn. รถสี่ล้อที่ใช้มือโยกบนรางรถไฟ
handcartn. รถเข็นขนาดเล็ก,รถลากขนาดเล็ก
handclapn. การตบมือ
handclaspn. การจับมือทักทาย
handcraft(แฮนด'คราฟทฺ) n. ศิลปหัตถกรรม,สิ่งที่ทำขึ้นด้วยมือ
handcuff(แฮนดฺ'คัฟ) n. กุญแจมือ. vt. ใส่กุญแจมือ
handed(แฮน'ดิด) adj. ซึ่งมีมือ,มีคนเล่น,ซึ่งใช้มือกระทำ
handedness(แฮน'ดิดนิส) n. ความโน้มเอียงในการใช้มือข้างหนึ่งมากกว่า อีกข้างหนึ่ง
handfastn. การตกลงด้วยการจับมือ
handfuln. ปริมาณเต็มมือ,ปริมาณเล็กน้อย
handgripn. การจับด้าม
handgunn. ปืนที่สามารถยิงด้วยมือเดียว,ปืนพก,ปืนสั้น
handheldขนาดมือถือเป็นคำบอกขนาดของไมโครคอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) มีลักษณะคล้ายเครื่องคิดเลขที่มีหน่วยความจำ มีสูตรคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เก็บไว้
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
handicapped(-'ดีแคพทฺ) adj. พิการ,เป็นง่อย,ปัญญาอ่อน. n. คนพิการ,คนปัญญาอ่อน
handicappern. คนเล่นพนันขันต่อ,เจ้าหน้าที่สนามม้าที่เอาน้ำหนักถ่วงม้าแข่ง
handicraft(แฮน'ดีคราฟทฺ) n. การฝีมือ,หัตถกรรม., Syn. handcraft., See also: handicraftship n.
handicraftsmann. ช่างการฝีมือ,ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
handilyadv. คล่องแคล่ว,ง่ายดาย,สะดวก,ประณีต,ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. dexterously
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
handiworkn. งานหัตถกรรม,การฝีมือ,ช่างฝีมือ, Syn. craft
English-Thai: Nontri Dictionary
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ
HAND hand organ(n) หีบเพลง
HAND IN hand in hand(vt) จับมือกัน,จูงมือ
handbag(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วสตรี
handball(n) กีฬาแฮนด์บอล
handbell(n) กระดิ่ง,ระฆังมือ
handbill(n) ใบปลิว
handbook(n) หนังสือคู่มือ,คู่มือ
handcraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
handcuff(n) กุญแจมือ
handful(n) หนึ่งกำมือ,เต็มมือ
handicap(n) การต่อให้,การเสียเปรียบ,ความบกพร่อง,อุปสรรค
handicraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
handily(adv) ว่องไว,คล่องแคล่ว,ใช้สะดวก,เหมาะมือ,ใกล้มือ,ใช้ง่าย
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
handiwork(n) งานฝีมือ,ฝีมือ,งานหัตถกรรม,ช่างฝีมือ
handkerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
handle(n) ที่จับ,ด้าม,มือถือ
handmade(adj) ทำด้วยมือ
handmaid(n) สาวใช้,หญิงรับใช้
handsome(adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย
handwriting(n) ลายมือ,สิ่งที่เขียนด้วยมือ
handy(adj) เหมาะมือ,คล่องมือ,ใช้ง่าย,สะดวก,ใกล้มือ,มีประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hand expansion valveวาล์วระเหยสารทำความเย็นปรับด้วยมือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand off๑. การส่งต่อ๒. ส่งต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hand-pickedผู้ที่ได้รับเลือกสรร (โดยผู้มีอำนาจ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
handbook; manualหนังสือคู่มือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
handcuffingการใส่กุญแจมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
handheld-มือถือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
handicapความเสียเปรียบ, ความด้อยสมรรถภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
handicraftหัตถกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
handleจัดกระทำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
handlingเสถียรภาพการบังคับรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
handout๑. คำแถลง, ใบปลิว๒. การแจกเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hands-on-ใช้เครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handมือ [TU Subject Heading]
Hand in artมือในศิลปะ [TU Subject Heading]
Hand-to-hand-fighting, Orientalการต่อสู้ตัวต่อตัวแบบตะวันออก [TU Subject Heading]
Handbagsกระเป๋าถือ [TU Subject Heading]
Handballแฮนด์บอล [TU Subject Heading]
Handbookหนังสือคู่มือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง [1]
Handicraftศิลปหัตถกรรม [TU Subject Heading]
Handkerchiefsผ้าเช็ดหน้า [TU Subject Heading]
Handlingการควบคุมดูแล [TU Subject Heading]
Handloomsเครื่องทอผ้าแบบทอมือ [TU Subject Heading]
Handspring Treo (Computer)แฮนด์สปริง ทรีโอ (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Handwritingการนำข้อมูลเข้าด้วยการเขียนด้วยมือ [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การไหว้ (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest
คนมือร้อน (adj.) unskilled hand at planting See also: unfit to planting Ops. มือเย็น
ชิดขวา (adv.) on the right hand side Ops. ชิดซ้าย
ตบแผละ (n.) a kind of child´s plays with 2 children use the hands to pat each others´ hand and knees
ทักษิณ (adv.) right hand side Syn. ขวา Ops. ซ้าย
มือร้อน (adj.) unskilled hand at planting See also: unfit to planting Syn. คนมือร้อน Ops. มือเย็น
สู่ขอ (v.) ask for the hand of the girl in marriage See also: propose marriage, make a marriage proposal Syn. ทาบทาม
หาเช้ากินค่ำ (v.) live from hand to mouth
หาเช้ากินค่ำ (v.) live from hand to mouth
อัญชลี (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest Syn. การไหว้
เวียนเทียน (v.) walk with lighted candles in hand around a temple
เอางาน (v.) raise one hand and jerk up a little before receive a thing
กร (n.) hand See also: arm Syn. มือ, แขน
พระหัตถ์ (n.) hand Syn. มือ
มือ (n.) hand
หัตถ์ (n.) hand Syn. มือ
หัตถ์ (n.) hand Syn. มือ, พระหัตถ์
เข็มนาฬิกา (n.) hand See also: pointer
ประเคน (v.) hand (something) to a monk See also: present an offering or gift to a Buddhist monk
ช่างเรียงพิมพ์ (n.) hand compositor See also: compositor, typesetter, maker-up Syn. ช่างเรียง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
John needs to hand in his work todayจอห์นต้องส่งงานเขาวันนี้
Guess what I'm holding in my hand right nowทายสิว่าฉันกำลังถืออะไรไว้ในมือตอนนี้
I definitely won't lay a hand on youฉันจะไม่แตะต้องเธออย่างแน่นอน
Hand it over!ส่งมันมา
I'll handle thisฉันจะจัดการสิ่งนี้เอง
I'll handle this personallyฉันจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง
Please give me a handโปรดช่วยฉันหน่อย
Can you handle that for me?คุณช่วยจัดการสิ่งนั้นให้ฉันได้ไหม
Give me a handช่วยฉันหน่อยสิ
That's the future in your handsนั่นคืออนาคตที่อยู่ในมือคุณ
I can handle it myselfฉันสามารถจัดการมันได้ด้วยตนเอง
Give me your hand!ช่วยฉันหน่อยสิ
Let me give you a handขอให้ฉันช่วยคุณนะ
We voted by show of handsพวกเราออกเสียงโดยการยกมือ
Let me know beforehandบอกให้ฉันรู้ล่วงหน้าก่อนนะ
Our lives are in your handsชีวิตของพวกเราอยู่ในมือคุณ
You cannot handle the pressureแกไม่สามารถรับมือกับความกดดันได้หรอก
None of them can handle itพวกเขาไม่มีใครเลยที่จะรับมือกับมันได้
I don't think I'd be able to handle that kind of rejectionฉันไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่างนั้นได้
I've already washed my hands of all thisฉันล้างมือ(ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป)จากเรื่องเหล่านี้แล้ว
This is getting out of handนี่มันไปไกลเกินกว่าจะควบคุมแล้ว
Let me handle it, I'm used to this kind of situation!ขอผมจัดการมันเอง ผมเคยชินกับสถานการณ์เช่นนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The enemy! Quick, lift my hand to the throttle.ข้าศึก เร็ว โยกขันโยกที่มือฉัน
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
I suppose I've to hand it to you for a fast worker. How did you manage it?ต้องยกตําแหน่งคนมือไวให้เธอเลย เเล้วเธอใช้ไม้ไหนละ
Look. You can see my hand through it.ดูสิ คุณสามารถมองทะลุผ่านเห็นมือฉันเลย
One hand in her pocket, the other holding a cigarette.มือหนึ่งอยู่ในกระเป๋า อีกมือคีบบุหรี่
Oh, I see. You're going to hold de Winter's hand through all this.เข้าใจล่ะท่านจะเอาใจช่วยคุณเดอ วินเทอร์ ไปตลอดการสืบสวน
I remember her standing here holding out her hand for the photograph.ผมจําได้ว่าหล่อนยืนตรงนี้ ยื่นมือออกรับภาพถ่าย
The Kapos, just like the SS surgeons, try their hand as well.พวกคาโปว ก็มาใช้ที่นี่เช่นกัน
Killing by hand takes time.การสังหารด้วยมือ มันต้องใช้เวลา
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
I wanna wait till the second hand reaches 60.ผมอยากจะรอจนถึงมือสองถึง 60
What kind of a hand is that?สิ่งที่ชนิดของมือคือ?

hand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān, ㄍㄨㄢ, 倌] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade
[pián, ㄆㄧㄢˊ, 胼] callous on hand or foot
出纳[chū nà, ㄔㄨ ㄋㄚˋ, 出纳 / 出納] cashier; to receive and hand over payment; to lend and borrow books
传流[chuán liú, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, 传流 / 傳流] to spread; to hand down; to circulate
老手[lǎo shǒu, ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ, 老手] experienced person; an old hand at sth
交给[jiāo gěi, ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ, 交给 / 交給] give; deliver; hand over
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
二水货[èr shuǐ huò, ㄦˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, 二水货 / 二水貨] used goods; second hand goods
交代[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, 交代] hand over; explain; make clear
交出[jiāo chū, ㄐㄧㄠ ㄔㄨ, 交出] hand over
手榴弹[shǒu liú dàn, ㄕㄡˇ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄢˋ, 手榴弹 / 手榴彈] hand grenade; shot put (athletics event)
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 缴 / 繳] hand in; hand over
手摇风琴[shǒu yáo fēng qín, ㄕㄡˇ ㄧㄠˊ ㄈㄥ ㄑㄧㄣˊ, 手摇风琴 / 手搖風琴] hand organ; hurdy-gurdy
手巾[shǒu jīn, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄣ, 手巾] hand towel
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
洗手液[xǐ shǒu yè, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 洗手液] liquid hand soap
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, 先下手为强 / 先下手為強] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage.
掌骨[zhǎng gǔ, ㄓㄤˇ ㄍㄨˇ, 掌骨] metacarpal bone (long bones in the hand and feet)
奶水[nǎi shuǐ, ㄋㄞˇ ㄕㄨㄟˇ, 奶水] mother's milk; also fig. the hand that feeds you
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, 狼狈为奸 / 狼狽為奸] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends)
世代相传[shì dài xiāng chuán, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, 世代相传 / 世代相傳] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down
代代相传[dài dài xiāng chuán, ㄉㄞˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, 代代相传 / 代代相傳] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down
手拉葫芦[shǒu lā hú lu, ㄕㄡˇ ㄌㄚ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 手拉葫芦 / 手拉葫蘆] hand chain pulley block
估衣[gù yī, ㄍㄨˋ ㄧ, 估衣] second hand clothes
翻云覆雨[fān yún fù yǔ, ㄈㄢ ㄩㄣˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ, 翻云覆雨 / 翻雲覆雨] to produce clouds and rain with a turn of the hand (成语 saw); fig. to shift one's ground; tricksy and inconstant
流传[liú chuán, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, 流传 / 流傳] spread; circulate; hand down
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, 下手] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest
移交[yí jiāo, ㄧˊ ㄐㄧㄠ, 移交] transfer; hand over
改订伊犁条约[gǎi dìng Yī lí tiáo yuē, ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 改订伊犁条约 / 改订伊犁條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881 in which Russia agreed to hand back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
手足口症[shǒu zú kǒu zhèng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄎㄡˇ ㄓㄥˋ, 手足口症] human hand foot and mouth disease, a viral infection
[gòu, ㄍㄡˋ, 勾] affair; to reach for (with hand)
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
南胶河[Nán jiāo hé, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄏㄜˊ, 南胶河 / 南膠河] Nanjiao River (Shandong province, flows into Qingdao harbor)
凑手[còu shǒu, ㄘㄡˋ ㄕㄡˇ, 凑手 / 湊手] at hand; within easy reach; convenient; handy
中间人[zhōng jiān rén, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄖㄣˊ, 中间人 / 中間人] contact man; go-between; intermediary; at second hand
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 柄] authority; handle; hilt
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well
粗笨[cū bèn, ㄘㄨ ㄅㄣˋ, 粗笨] awkward; clumsy; unwieldy; heavy-handed
行李搬运工[xíng lǐ bān yùn gōng, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˇ ㄅㄢ ㄩㄣˋ ㄍㄨㄥ, 行李搬运工 / 行李搬運工] baggage handler

hand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P)
かと言って[かといって, katoitte] (exp) (uk) having said that; on the other hand
グラバーハンド[, guraba-hando] (n) {comp} grabber hand
サイドブレーキ[, saidobure-ki] (n) hand brake (wasei
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
スライハンド[, suraihando] (n) sleight of hand (magic)
その反面[そのはんめん, sonohanmen] (n) on the other hand
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
つき手[つきて, tsukite] (n) hand touch down (sumo)
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
ドラ[, dora] (n) (abbr) (See ドラゴン) mah-jongg tile that doubles the score of any hand (or the rule set that includes these tiles)
ハンドドリル[, handodoriru] (n) hand drill
ハンドブレーキ[, handobure-ki] (n) hand brake
ハンドヘルド[, handoherudo] (n) {comp} hand held
ハンドローション[, handoro-shon] (n) hand lotion
へぼ[, hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand
へりくだって[, herikudatte] (exp) cap in hand
三つ指[みつゆび, mitsuyubi] (n) bowing while pressing three fingers of each hand on floor
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P)
伝承[でんしょう, denshou] (n,vs,adj-no) transmission; hand down (information); legend; tradition; folklore; (P)
光一;ぴか一[ぴかいち, pikaichi] (n) (1) (See 花札) scoring hand with one 20 point flower card and six 1 point flower cards; (2) something (or someone) that stands out above the rest
公案[こうあん, kouan] (n) Zen question for meditation (e.g. the sound of one hand clapping); koan
出切る[できる, dekiru] (v5r,vt) to be out of; to have no more at hand
分け与える[わけあたえる, wakeataeru] (v1) to distribute; to hand out
[いん, in] (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) {Buddh} mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India
印契[いんげい;いんけい, ingei ; inkei] (n) mudra (symbolic hand gesture used in Buddhism)
反面に[はんめんに, hanmenni] (adv) on the other hand
受渡す;受け渡す[うけわたす, ukewatasu] (v5s) to deliver; to hand over; to transfer
口凌ぎ[くちしのぎ, kuchishinogi] (n) living from hand to mouth
古強者;古武士;古兵[ふるつわもの;こへい(古兵);こぶし(古武士), furutsuwamono ; kohei ( ko hei ); kobushi ( ko bushi )] (n) (1) (こぶし only) feudal warrior; samurai; (2) old soldier; veteran; old hand
古本屋[ふるほんや, furuhonya] (n) second hand bookstore (bookshop)
古着屋[ふるぎや, furugiya] (n) (1) second hand clothes shop; (2) somebody who sells second hand clothes
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P)
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately
女の手[おんなのて, onnanote] (exp,n) (1) feminine handwriting; (2) woman's hand
孫引き[まごびき, magobiki] (n,vs) citation at second remove; second hand citation
寄越す(P);寄こす;遣す[よこす, yokosu] (v5s,vt) (1) to send; to forward; (2) to hand over (e.g. money); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハンドヘルド[はんどへるど, handoherudo] hand held
右方端[うほうたん, uhoutan] right hand edge
左方端[さほうたん, sahoutan] left hand edge
エラー処理[エラーしょり, era-shori] error handling
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor
コンテントハンドラー[こんてんとはんどらー, kontentohandora-] content handler
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook
シグナルハンドラ[しぐなるはんどら, shigunaruhandora] signal handler
チャンドラ[ちゃんどら, chandora] chandra
データ処理[データしょり, de-ta shori] data processing, data handling
ハンダ[はんだ, handa] solder
ハンダ付けする[ハンダづけする, handa dukesuru] to solder
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone
ハンドシェーキング[はんどしえーきんぐ, handoshie-kingu] handshaking
ハンドシェーク[はんどしえーく, handoshie-ku] handshake
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding
ハンドセット[はんどせっと, handosetto] handset
ハンドフリー[はんどふりー, handofuri-] handsfree
ハンドヘルドコンピュータ[はんどへるどこんぴゅーた, handoherudokonpyu-ta] hand-held computer
ハンドへルドデバイス[はんど へ るどでばいす, hando he rudodebaisu] handheld device
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator
ハンドラ[はんどら, handora] handler
ハンドル[はんどる, handoru] handle
ハンドルネーム[はんどるねーむ, handorune-mu] handle name
ファイルハンドル[ふぁいるはんどる, fairuhandoru] file handle
ファイル処理ルーチン[ファイルしょりルーチン, fairu shori ru-chin] file-handling routine
ポケット計算器[ぽけっとけいさんき, pokettokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator
メッセージハンドラ[めっせーじはんどら, messe-jihandora] message handler
メッセージ通信システム[メッセージつうしんシステム, messe-ji tsuushin shisutemu] Message Handling System, MHS
メッセージ通信処理[メッセージつうしんしょり, messe-ji tsuushinshori] Message Handling, MH
メッセージ通信処理サービス[メッセージつうしんしょりサービス, messe-ji tsuushinshori sa-bisu] message handling service
メッセージ通信処理システム[メッセージつうしんしょりシステム, messe-ji tsuushinshori shisutemu] Message Handling System, MHS
メッセージ通信処理環境[メッセージつうしんしょりかんきょう, messe-ji tsuushinshorikankyou] message handling environment
公衆メッセージ通信処理サービス[こうしゅうメッセージつうしんしょりサービス, koushuu messe-ji tsuushinshori sa-bisu] public message handling service
利用便覧[りようびんらん, riyoubinran] user handbook
割り込みハンドラ[わりこみハンドラ, warikomi handora] interrupt handler
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no)
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft
[て, te] Thai: มือ English: hand
扱う[あつかう, atsukau] Thai: จัดการ English: to handle
格闘[かくとう, kakutou] Thai: การต่อสู้ English: (hand-to-hand) fight

hand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอางาน[v.] (ao-ngān) EN: make a slight hand gesture of respect FR:
อาบน้ำศพ[x] (āp nām sop) EN: symbolic pouring of water over the deceased's hand FR:
อาทร[v.] (āthøn) EN: give a helping hand (to) ; care FR:
แบมือ[v.] (baēmeū) EN: open the palm of the hand FR:
บานปลาย[v. exp.] (bān plāi) EN: escalate ; get out of hand ; snowball ; cost more money in the end FR: prendre de l'ampleur ; faire boule de neige
โบก[v.] (bōk) EN: wave the hand ; wave FR: faire signe de la main ; faire signe ; saluer
โบกมือ[v. exp.] (bōkmeū) EN: wave the hand ; wave FR: faire signe de la main ; saluer
เบรกมือ[n. exp.] (brēk meū) EN: hand brake FR: frein à main [m]
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; assist ; aid ; co-operate = cooperate ; facilitate ; lend a hand FR: aider ; assister ; faciliter ; contribuer
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand FR: trouver la faille
ดาล[n.] (dān) EN: palm of a hand ; palm of a sole FR:
เดินเทียน[v.] (doēnthīen) EN: walk with lighted candles in hand around a temple ; circle a temple with lighted candles and lotus flowers FR:
โดนมือ[v. exp.] (dōn meū) EN: hit one's hand FR:
ด้วยมือ[adv.] (dūay meū) EN: manually ; by hand FR: à la main ; manuellement
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand FR: atteindre de la main
ฟาย[n.] (fāi) EN: dip with hand FR:
หาเช้ากินค่ำ[v.] (hāchāokinkh) EN: live from hand to mouth FR:
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer ; offrir
หัตถ์[n.] (hat) EN: hand FR: main [f]
หัสต์[n.] (hat) EN: hand FR:
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand FR: porter un sac à la main
หอกข้างแคร่[n.] (høkkhāngkhr) EN: enemy at hand FR:
หดมือ[v. exp.] (hot meū) EN: draw back one's hand FR:
อีกนัยหนึ่ง[X] (īk nai neun) EN: in a sense ; in another sense ; in other words ; on the other hand FR: en d'autres termes
อีกโสดหนึ่ง[xp] (īk sōt neun) EN: on the other case ; on the other hand FR: d'un autre côté ; d'autre part
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out FR: distribuer ; partager ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
แจกไพ่[v. exp.] (jaēk phai) EN: hand out cards ; deal cards FR: distribuer les cartes
จับมือ[v.] (japmeū) EN: shake hands ; hold someone's hand FR: prendre la main ; serrer la main
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
จัดเจน[adj.] (jatjēn) EN: experienced ; well versed in ; an hold hand (at) FR: expérimenté
จีบ[n.] (jīp) EN: jeep hand position FR:
จีบนิ้ว[X] (jīpniu) EN: jeep hand position FR:
จูง[v.] (jūng) EN: lead ; wheel ; take ; lead by the hand FR: mener ; conduire ; tenir
จูงมือ[v.] (jūngmeū) EN: lead someone by the hand FR: mener par la main
กำขี้ดีกว่ากำตด[v. (loc.)] (kamkhīdīkwā) EN: a little is better than nothing ; a bird in the hand is worth two in the bush FR: un tien vaut mieux que deux tu l'auras
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
กำหมัด[v.] (kammat) EN: clench one's hand ; clench one' fists FR: serrer le poing

hand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barbestand {m}cash reserve; cash in hand
Öse {f} für Handschlaufenconnection for hand strap
Faden {m} (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings
Nahkampf {m} | im Nahkampf; Mann gegen Mannhand-to-hand fight | hand to hand
Stundenzeiger {m}hour hand
Handkuss {m}kiss on the hand
Meisterhand {f} | von Meisterhandmaster hand | by a master hand
Minutenzeiger {m}minute hand
Taschenrechner {m}pocket calculator; hand calculator
Handzange {f} mit Sperrmechanismus | Handzange ohne Sperrmechanismusratchet hand tool | non-ratched hand tool
Rücktritt {m} (von) | seinen Rücktritt einreichenresignation (from) | to hand in one's resignation
Rechtsverkehr {m}right hand traffic
Sekundenzeiger {m}second hand
Volte {f} (Kartenspiel)sleight of hand
Oberhand {f}upper hand
Handwaschbecken {n}wash hand basin
Waschständer {m}wash hand stands
Waschstand {m}wash hand stand
Abarbeiten {n}attention handling
Abnahmequittung {f}acceptor handshake
Aktion {f}; Handlung
Aktionsprogramm {n}; Handlungsprogramm
Aktivsaldo {n}; aktive Handelsbilanz [fin.]active trade balance
ambulant {adj} | ambulanter Patient; ambulant behandelter Patient | ambulante Behandlung | ambulant behandelt werdenoutpatient | outpatient | outpatient treatment | to get outpatient treatment
Anderkonto {n}; Treuhandkonto
Einkaufsassistent {m}assistant merchandiser
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative
Rückhand {f}; Rückhandschlag
Rückhandtriebsschlag {m}backhand drive
Handelsbilanz {f} | Handelsbilanzen
Gebaren {n}; Handlungsweise
Fahrverhalten {n}behaviour (road); handling; ride comfort
behindertengerecht; rollstuhlgängig {adj}handicapped accessible
Buchhändler {m} | Buchhändler
Boxhandschuh {m} | Boxhandschuhe
Handelszweig {m} | Handelszweige
Bytebearbeitung {f}byte handling
Händler {m} für Keramikbedarf; Keramikbedarfshändler
Handelskammer {f} | Handelskammern
Handwerkskammer {f}chamber of handicrafts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hand
Back to top